ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hablingbo socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 259 Bebyggelsenamn : 151 Naturnamn : 405
Hablingbo sn /Se Habblinge Saknas Hablingbo sn Adre äng
Hablingbo sn Adre äng /Se Hablingbo sn Saknas Adreakar åker
Hablinge ting Saknas Adreaker åker /Se Hablingbo socken Ajkhagmyr myrmark
Hablingbo sn /Se Ajner äga Hablingbo s:n Ajnar betesmark
Hablingbo sn Ajnar ägomark Bosarven inbyggarbeteckning Ajnar åker
Hablingbo sn Albrunn äga Botvardsen inbyggarbeteckning Albrunn hagmark
Hablingbo sn Albrunn terräng Botvardsen inbyggarbeteckning Albrunn skogs- el. hagmark
Hablingbo sn Albrunn ägonamn /Se Botvardsen inbyggarbeteckning Alsvik förr fiskeläge
Hablingbo sn Alstädar äga Burger inbyggarbeteckning Alsviken vik
Hablingbo sn Alstäder äga /Se Byen inbyggarbeteckning Alsväiki vik
Hablingbo sn /Se Alstädar äga /Se Dorver inbyggarbeteckning Alsviks-lyset lysstången
Hablingbo sn /Se Alsvik vik Dorver Saknas Alvaränge äng
Hablingbo sn /Se Alvarängsstycket avs. Graun-boar inbyggarbeteckning Alveik gammalt fiskläge
Hablingbo sn /Se Asburghagen äga Hablinge inbyggarbeteckning Anjakarakar åker
Hablingbo sn Asburghagen terräng Hagsarven inbyggarbeteckning Asburg ås
Hablingbo socken /Se Badaker äga Hallbenarven inbyggarbeteckning Asburgar stort skogsområde
Hablingbo sn /Se Bajsken äga Hallvardsen inbyggarbeteckning Asburgar väg
Hablingbo sn /Se Baldershagen? äga Havarn inbyggarbeteckning Asburgkvejar väg
Hablingbo sn /Se »Bertelshagan» hage?, myr? Hemmunder inbyggarbeteckning Ashagar hagskifte
Hablingbo sn /Se Bogärdet äga Hägsarven inbyggarbeteckning Astäppu äng
Hablingbo sn /Se Bogårdsården stenblocksanhopning /Se Kyrk-boar inbyggarbeteckning Aur-backen fiskegrund
Hablingbo sn /Se Bondarve äga Kyrkbyen inbyggarbeteckning Aur-holmar Saknas
Hagbardlingabo sn ?Bovik vik, försv.fiskeläge? Lukasen inbyggarbeteckning Austarmyr myrmark
Bartels gd Bovik vik Medebysen Saknas Austermyr vass-»vät»
Bartolomeus by Briten fiskegrund /Se Mickelsen inbyggarbeteckning Austarmöir vät
Bertels by /Se Bruten äga Midbyer inbyggarbeteckning Backakar åker
Bertels gdr Bruten terräng Mällstäden inbyggarbeteckning Baisken åker
Bertels gård Bruten äga Skån-boar inbyggarbeteckning Bajtningi åker
Bertels gd Bruten äga Stajnstuen inbyggarbeteckning Baldre hage
Bertels gård /Se Bruten äga Habbinge inbyggarbeteckning Balldre åker
Bertels by /Se Bruthagen äga Hablinge inbyggarbeteckning Bartelsmyr myrmark
Bonsarve Saknas Bruthagen hage Stjanper inbyggarbeteckning Bänt-åker Saknas
Bonsarve gd /Se Buldershagen äga Vasstäden inbyggarbeteckning Bjergakar åker
Bosarve gdr Bulleränge äga Bartels gård Björkhagmyr myrmark
Bosarve gård Bulleränge terräng Bertels gård Bodåker åker
Bosarve gård /Se Butarehagen äga Bertels gd Bogärde åker
Bosarve by /Se »Bärteshaga» hage?, myr? Bosarve gd Bottu hagområde
Bosarve gdr /Se Bönsaker äga Bosare gård Bott-åker Saknas
Botvards gd Digeraker äga Bosarve gård Botakar åker
Botvards gård Digeraker ägomark Bosarve gd Botvardsårdi ö
Botvards gård /Se Digeränge äga Botvards gd Bovejk vik
?Burge gd *Dorverestycket äng /Se Botvars gård Bosarn sten
Burge gd Eldstäder Saknas /Se Botvars gård Briten fiskegrund
Burge by Eldstädar äga /Se Botvards gd Bruten skog
Burge, Lilla o. Stora gdr Fonngard äga Burge gårdar Bruten skog
Burge gård Gamlehagen äga Burge, Lilla gård Brutkveiar väg
Burge gård /Se Gamlehagen terräng Burge, Stora gård Buldasakar åker
By gdr Gamlehagen äga Burge gd Buldashagen hagmark
By gård Gamlebruten äga By gd Buldars-hage hage
By gård /Se *Gansvik vik By gård Bulldashagen skogs- o. hagmark
By by /Se *Geitriek synbarl. udde By gd Burgakar åker
Domerarve, Lilla o. Stora gdr Gifthagen äga Boi gård Burgäng äng
Domerarve gård /Se Gifthagen äga Domerarve Stora gd Buskvät vät
*Gannte gd /Se Gifthagen äga Domerarve Lilla gd Buskvät vät
Graunbyen benämning på ett antal gdr /Se Gifthagen äga Domerarve gd Butare egostycke
Graunböin del av socken /Se *Giftstycket äng /Se Dorve gård Butare åker
Hagsarve gdr Gjauskyrkården stenblock /Se Domerarve gd Butare hage
Hagsarve gd:ar /Se Gjausården holmar Domerarve gd Bänbro bro
Hagsarve gård /Se Gjausården stenblock /Se Dorve, Stora gård Digarakar åker
Hagsarve gd /Se Graunvik vik Dorve, Lilla gård Digeråker åkrar
Hallbenarve gd Graunvik vik Gantz tomt Digaräng äng
Hallbenarve gård Graunvik havsvik /Se Graunbyen gårdar Domarsätet stensättning
Hallbenarve gård /Se Grindestycket äng /Se Graunbyen by Drakstajnen sten
Hallbjäns gd Grunnen grund Grånbyn byalag Drakstajn stor gråsten
Hallbjäns gdr Grunnen holme Grånböjen byalag Drakstajnen sten
Hallbjens gård Grunnen holme Hagsarve gd Drakstain skogs- el. hagmark
Hallbjäns gd /Se Gärdmillum äga Hagsarve bebyggelse Drakstajnshage hage
Hallbjens gård /Se Habbas-akar åker /Se Hagsarve gd Däppu grund
Hallvards gd Habbarsakar åker /Se Nallbenarve gd Ellstädar äng
Hallvards gdr Habors hög gravhög /Se Hallbenarven Saknas Fagabjerg grustag
Hallvards gård /Se Hagåker avs. Haxarve gård Flaugi betesmark
Havor by Hagåkern avs. Haksare gård Flaugi skogs- o. hagmark
?Havor gård /Se Hajmhagen äga Hallbenarve gd Frigsarve åker
Havor, Lilla o. Stora gdr Hajmhagen äga Hallbenarve gd Frixare åker och hagmark
Havor gård Hallvardshagen äga Hallbjäns gd Fugelakar åker
Havor by /Se Hansaker äga Hallbjens gård Fånggard åker
Havor gård /Se Harhagen äga Hallbjänns gård Fånggard åker
Havor, Lilla och Stora gdr /Se »Haubardt» åker /Se Hallbjäns gd Förakte åker
Havor by /Se Haugajnar äga Hallvards Lilla gd Gaitrickar åker
Haxarve gård Haugajnar terräng Hallvards gd Gait-rikku äng
Haxarve gd Hojgarden äga Halves gård Gaittäppu åker
Hemmungs gdr Hojgarden äga Halves gård Gajtrickan udde
Hemmungs gård Hojhagen äga Hannarve gård Gajtrickan åker
Hemmungs gård /Se Holmbroar väg /Se Hannare gård Gajtricku udde
Hemmungs gd:ar /Se Holmen äga Havare gård Gajtrick-udden, el. Gajtricku udde
Hägsarve gdr Holmen terräng Havare, Lilla gård Galg-ården grund
Hexarve gård Holmen äga Havare, Stora gård Gambro bro
Hägsarve gd:ar /Se Holmen äga Havor Lilla gd Gamlegard åker
Hägsarve gård /Se Holmen terräng Havor Stora gd Gamlehagen hage
Kyrkeby gd Holmmyr äga Havor gd Gammhagen hagmark
Kyrkeby gdr Holmmyr ägomark Haxarfve gd Gammhagen skogs- o. hagmark
Kyrkeby gård Holmuddarna uddar Hemmunds gd Gatakar åker
Kyrkeby gård /Se Hovshagen äga Hemmunds gård Giftakar åker
Körkböin del av socken /Se Hundstädar äga Hemmunds gd Gift-akar åker
Lukase gdr Hundstädar äga Häksare gård Gjauskörku grund
Lukase gård Hundstädar hagmark Hägsarve gård Gjausårdi udde
Lukase gård /Se Hundstädar el. Hånnstädar Saknas Hägsarve gd Gluppshagen liten holme
Lunds försv.gd Hundstädar äga /Se Hämmuns gård Glupshag-ården grund
Medebys by Hundstädar äga /Se Järnvägen Saknas Graunvik vik
Medebys by Hundstäder Saknas Kyrkbyen gårdar Graunveiki vik
Medebys gdr Hundstäder Saknas /Se Kyrkeby gd Graunänge äng
Medebys gård Hunnstädar Saknas /Se Körkböi gård Grunnar ård
Medebys gård /Se Hånnstädar Saknas /Se Körkböjen byalag Grunnar holme
Mickels gdr Hägu åkerstycke /Se Lukase gd Gråitkveiar väg
Mickels gård Hällstädar Saknas Lukse gård Grånböjen område
Mickels gård /Se Innersta själården stor stenblocksanhopning /Se Luxe gård Grånänget hage och äng
Mällstäde gdr Jäkthagen äga Läilburge gård Gärdmille åker
Mällstäde gård /Se Jäkthagen terräng Medebys gd Gässlu äng
Mälstäde gård Kauphagen äga Medebys gd Gässlau Saknas
Mälstäde by /Se Klasaker äga Mickels gård Gässlu vät
Mälstäde gd /Se Klasården grusudde /Se Mickels gård Habars-aker åker
Nisse gdr Krakvätholm äga Mickels gd Habbars-åker åker
Nisse gård Krakvätholm terräng Midbys gård Habbasakar åker
Nisse gård /Se Krusvät äga Mybbes el.Medebys gård Hablingbostranden strandparti
Ogers gård Krusvät öppen terräng Mällstäde gd Haborsakern åker
Petes gdr Kyrkaker äga Mällstäde gård Habors-åker Saknas
Petes gård Lajrhagen äga Mällstäde gård Habors-Haugen Saknas
Petes gd /Se Lambholmen äga Mällstäde gd Haborrs-Hög Saknas
Petes gård /Se Langväthagen äga Nisse gård Hall åker
Petes gdar /Se Langård udde /Se Nisse gård Harhagen hage
Petes gd:ar /Se Laxskär udde Nisse-gårde Saknas Haugajnar betesmark
Rodarve gd Lerhagen hage Nisse gd Haugainar skogs- o. hagmark
Rodarve gård Lidstycket äng /Se Petes gård Hauklarv åker och hage
Rodarve gd /Se Lillburgelunden äga Petes gård Hauklarve äga
Rodarve by /Se *Lillemyr myr Petes gd Hauklarv åker
Rodarve gård /Se Lundar äga Prästgården Saknas Hausakrar åkrar
?Rodarve gd /Se Lunden äga Rodarve gd Haxarebacke backe
Ränge gd Lundänge? äga Rodare gård Hjertaskveiar väg
Ränge gård Majstarmyr äga Rodarve öde gård Hojhagen hage
Ränge gård /Se Mattshagen äga Rodarve gd Holmakrar åker
Sibbjens gård Mattslunde äga Ränge gård Holmar strandmarker
Simes gdr Midlunde äga Ränge öde gård Holmbroar väg
Simes gård Midården grund Ränge f.d. gd Holmbroar väg
Simes gd /Se Midården holme Simes gård Holmbroar väg
Simes gård /Se Midården liten holme /Se Simes gård Holmen strandparti
Simes by /Se Mjauviken vik Simes gd Holmmyr myr
Simes gd /Se Mjauvikshagen ägomark Skånbyen gårdar Holmmyr myrmark
Skånböin del av socken /Se Myrlandet äga Stajnstu gård Holmudd udde
*Skärtzarfve Saknas /Se Myrrummet äga Stainstu gård Holmuddar uddar
Smiss gård Mällstädestycket äga Stjaups gård Holmuddarna uddar
Stenstugu gd Mästermyr sumpmark Stjups gård Holmudden udde
Stenstugu gdr Mästermyr myr o. odl.mark /Se Stjups gd Hundstädar hagmark
Stenstugu gård Mästermyr (Majstermyr) ägomarker Stenstugu gd Hundstädar skogs- o. hagmark
Stenstugu gård /Se Mönaker äga Stäurburge gård Hånnstädar hagmark
Stjaups gd /Se Nordergrasården sten- o. grusanhopning /Se Vasstäde gård Håpskär udde
?Stjups gd Norderhagen äga Vasstäde gd Hägu åkerlapp
Stjups gd Norraste grunuården stor stenblocksanhopning /Se Vasstäde Lilla gd Hällingbo åker
Stjups gård Nyhagen äga Vasstäde, Lilla gård Hällingbo äng
Stjups gård /Se Nyhem avs. Vasstäde Stora gd Hässelbjergar åker
Uke gård Nyork fiskläge Vasstäde Stora bebyggelse Hästakar åker
Vasstäde gd Näspängar förr ägomark /Se Vasstäde, Stora gård Högården åker
Vasstäde, Lilla o. Stora gdr Ojlu terräng   Hö-gården äng
Vastäde gård Ojlu äga   Jäktar trakten
Vasstäde Saknas /Se Pallar fiskegrund /Se   Jäktar skogs- o. hagmark
Vasstäde gård /Se *Petesmyr myr   Jäkthagen hagmark
Vasstäde gd:ar /Se Petesvik(en) vik   Kas-arfve Saknas
Vasstäde gd:ar /Se Petesvik vik   Katthule brunn
Vasstäde gd /Se Petesvik vik   Kaupar åker
Vasstäde gd /Se Petesviken vik /Se   Kaupare åkerskifte
  Rangsarveänge äga   Kaupare (Kauparve?) sandjord
  Rojrhagen äga   Klasen åker
  Rojrhagen fornlämning   Klaslunde skogs- el. hagmark
  Rumhagen äga   Korumpu åker
  Rumhagen äga   Kraklunde skogs- el. hagmark
  Rummet äga   Krakvät betesmark
  Ryggstädar äga   Krakvät skogs- el. hagmark
  Ryggstädar terräng   Krampakar åker
  Ryggstädar åker /Se   Krampen väg
  Ryggstäder Saknas   Krusvät hagmark
  Ryg(g)städar terräng /Se   Krus-vät vät
  Ryggstäder äga /Se   Krusvät hage
  Ryg(g)städar äga /Se   Kumle hagmark
  Ryggstädar äga /Se   Kummelhage hage
  Ryssården stenblock /Se   Kutårdar grund
  Rågstäder terräng   Kvännakar åker
  Råndare Saknas /Se   Källarn åker
  Rånndarfven l. Råndare hage /Se   Källingstycke åker
  Sevät äga   Kölnlide infartsväg
  Skassare äng o. åker /Se   Körksteig stig
  Skoghagen äga   Körksteig stig
  Skäret grund   Lairbäck skogs- el. hagmark
  Skäret skär   Lajni åkrar
  Skäret skär   Lajrbäck åker
  Slahagen äga   Lajrbäck hagmark
  Slahagen terräng   Lajrbäck skogsmark med hagar
  Sliteboån nu försvunnet namn på å? /Se   Lambgärde betesmark
  Smabjörkar ägor   Lambholmen betesmark
  Snabben äga   Langriv udde
  Snabben udde   Langrängi plats längs kusten
  Snausarvestycket äga   Langväthagen hage
  Sojdeshagen äga   Langårdsakar åker
  Sojdeshagen terräng   Lang-ängar Saknas
  Sojdeshagen äga   Langängar Saknas
  Sojdeshagen terräng   Langängar rak sträcka
  Sojsaker äga   Langöre åker
  Sojshagen äga   Laxskär udde
  Solstädar äga /Se   Lax-skär fiskeläge
  Stajnbutten äga   Lejlakar åker
  Stajnhagen äga   Lejlburglunden hagmark
  Stajnhagen terräng   Lindare åker
  Stajnstuhagen äga   Lindare åkerskifte
  Storhagen äga   Lindbomstäppu äng
  Storhagen hage   Ljusskärsgård Saknas
  Storhagen äga   Lundkveiar väg
  Storstuänge äga   Långref Saknas
  Storänge äga   Lundänge ängsmark
  Storänge äga   Lädakar åker
  Storänge terräng   Lädakar gammal boplats
  Strandhagen äga   Masshage hagskifte
  Stummelaker äga   Mejeriet Saknas
  Stänkbruten äga   Mickelakar åker
  Stänkbruten terräng   Midlunde hagmark
  Sudraste grunnården stor stenblocksanhopning /Se   Midlunde skogs- el. hagmark
  Sävvät sankmark(?)   Mid-årdi stengrund
  Tingsvät sjö   Midård holme
  Tingsvät vattensamling   Mjau-grunds-kroken Saknas
  Tingsåker åker /Se   Mjaukvejar gångstig
  Tjockhagen äga   Mjauvejki vik
  Tjockhagen terräng   Mjauvejksakar åker
  Trolstäder äga   Mjauvik vik
  Trolstädar ägomark   Mjauvik vik
  Trolstädar åker /Se   Myrakar åker
  Trolstäder Saknas /Se   Myrlandet äga
  Trolstädar äga /Se   Myrtäppu åker
  Träskhagen äga   Mårbröin brya, vattenställe
  Träskhagen hage   Mästermyr myr
  Tvärården fiskegrund /Se   Möirräum hagmark
  Uke äga   Mön-aker åker
  Ulke avs.   Nissakarlunden hagskifte
  Unggrönen äga   Nisseskär holme
  Utersta själården stenblock /Se   Nissevik vik
  Utskajn sten   Nissvejk vik
  Vakten äga   Nissväiki vik
  Vakten terräng   Nordarakar åker
  Vaktudden udde   Norder-gräsårdi fiskegrund
  Vaktudden udde   Nyd-träsk träsk
  Vaktudden udde /Se   Nydå träsk
  Valkrumshagen äga   Nyhagen hage
  Valkrumshagen hage   Nålhuse åker
  Vaneviken vik   Nästängsakar åker
  Vannareaker äga   Nöjhagen hage
  Vanvik (=Petesvik) vik   Nöjårk fiskläge
  Vasaker äga   Nöjårk fiskläge
  Vasstädemyr f.myr, nu ägomark   Ojlu udde
  Vasstädemyr ägomarker   Pallar fiskegrund
  ?Vastädemyr äga   Pell Rangsare vät
  Vastädemyr äga   Petes holmar holmar
  Vasstädmyr myr /Se   Petesviken vik
  Vidangar äga   Petesvik vik
  St. Vidbjörk äga   Präststajns-ården grund
  Vidbjörk, St. terräng   Puk-saud vattenhål
  Vikare äng /Se   Rangsarve-änget äng
  Viksarfveänget Saknas /Se   Raudstajn sten
  »Åhlemyyr» myr /Se   Reveln fiskegrund
  »Ählemyyr» myr   Ris-träsk f.d. träsk
  Ällstäder äga   Rojrhagen hage
  Ällstädar äng o. åker /Se   Rojrhagen hage
  Ällstädar äga /Se   Rokhagen hagmark
  Änget äga   Rokänge ängsmark
      Rondare åkrar
      Rondare skogs- el. hagmark
      Rondare räum exercisplats
      Rum-hagen hage
      Rumhagmyr myrmark
      Ryggstädar åker
      Ryggstädar åker
      Ryss-årdi fiskegrund
      Råjrar hagmark
      Råndare hage
      Rängburgi backe
      Räumhagen hage
      Räumä skogs- el. hagmark
      Rävkullbacke backe
      Rävkullbacke backe
      Rörskog Saknas
      Saltgärde åker
      Saltgärde åker
      Saltgärdet åkrar
      Sauden vattenhål
      Sigstajns-träsk f.d. träsk
      Själ-årdi fiskegrund
      Simesakar åker
      Skarpakar åker
      Skarpskärs-udden udde
      Skarpskärårdi udde
      Skarsarfve Saknas
      Skassare åker
      Skassare åker
      Skassar hagskifte
      Skaten fiskegrund
      Skaten grund
      Skulården grund
      Skär grund
      Skär holme
      Skärtgarfve Saknas
      Slåhagen hagmark
      Smabjörk äng
      Smabjörk ängsmark
      Sma-ängar område
      Smaängsmöirar äng
      Smiss tomt äga
      Snabben hagmark
      Snabben udde
      Snabben smalt näs
      Snabben udden
      Snarskär grund
      Snibben åker
      Snärpu betesmark
      Sojds-aker f.d. åker
      Sprängbacke backe
      Stainbackhagen skogs- el. hagmark
      Stajnbackhagen hage
      Stajnhagen hagmark
      Stajn-holms-Stangi el Stor-Stång Saknas
      Stainholmsstang plats
      (Stainholmsstang Saknas
      Stainholmsstang gränsmärke
      Stajnkullen fiskegrund
      Stain-päiku gråsten
      Starrgärde åker
      Starrgärde åker
      Starränge åker
      Stjaupskveiar väg
      Storstajnshulet fiskeplats
      Storstugu-änget äng
      Storsäv träskmark
      Stor-ängar åkerskifte
      Stugakar åker
      Stumleakar åker
      Stuntakar åker
      Stuntakar åker
      Stänkar ängar och hagar
      Stänkbruten åker
      Stänkar skogs- el. hagmark
      Suderkrok vik
      Sudarkrok plats
      Sund-rännu ränna
      Svartården grund
      Svinvät vät
      Såjshagen hagmark
      Sävät betesmark
      Säv-vät vät
      Sävvät vät
      Tabröje vattenställe
      Tabröje brya
      Timbacken del av kyrkogården
      Tingäst-åker Saknas
      Tingsvät vattensamling
      Tings-vät vät
      Tingsvät vät
      Tingsvät-rännu rännil
      Tjockhagen hagmark
      Torngrunn grund
      Torrgärdsakar åker
      Trolstädar åker
      Träskhagen hage
      Träskhagen hage
      Tunfläck åker
      Tunnfläcken åker
      Tvär-årdi fiskegrund
      Tvärård grund
      Täimbacken Saknas
      Uke äng
      Ukekveiar lvg
      Uk-skogen Saknas
      Uk-äng Saknas
      Unggrönnen äng
      Ungrönen skogs- o. hagmark
      Utsten sten
      Vakten strandparti
      Vakti betesmark
      Vaktudden udde
      Vaktudden udde
      Vakt-udden udde
      Vaktudden udde
      Valkgärde hagmark
      Valkrumshagen hagmark
      Valkrums-hage hage
      Vannare åker och äng
      Vannarve åker
      Vanvejk betesmark
      Vanvejki Saknas
      Vanvik vik
      Vanveik åker
      Vanviks-åkern åker
      Vasakar åker
      Vasskog skog
      Vasskogsakar åker
      Vastädeburg grusbacke
      Vastädburgi backe
      Vedangar åker
      Veidangar skogs- el. hagmark
      Vejkstajn gråsten
      Veit-stainen jätteblock
      Vidbjörk hage och delvis äng
      Vidbjörk skogs- el. hagmark
      Vikare äng
      Vikhagebro bro
      Vikstajnshällar fiskegrund
      Åjlar hage
      Ällstädar äng och åker
      Äll-städar åkrar och äng
      Äntstainen block
      Ödehemman Saknas
      Örklar ägor

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.