ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eke socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 79 Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 83
Eke sn Ajkänge äga Eke sn Agnakar äng
Eke sn Ajkänge terräng Eke socken Alskogskvejar väg
Eghe Ting förr tingslag Alvarhagen äga Alskogs gård Antarevät sankt ställe
Eke sn Alvarhagen äga Alveskogs gd Ajksakrar åker
Eke sn Alva änge äga Annexen avsöndring av Prästgården Alvahagen hagmark
Eke f. ting, nu sn ?Antarevät sankt ställe By gd Applegard äng
Eke sn »Antarffwemyyr» myr By gård Backakrar åker
Eke sn Baugar äga Bölske gd Bajtningsakar åker
Eke sn Baugar terräng Bölske gård Baugar äng
Eke sn Björkänge äga Gudings gård Bingakar åker
Eke sn /Se Bruten äga Hallvide gd Björkakar åker
Eke sn /Se Bruten äga Hallvide bebyggelse Björke äng
Alveskogs gdr Bruten äga Hallvide gård Bodakar åker
Alveskogs gård Bruten terräng Herrvede gd Bonsare åker
By gd Bybod fiskläge Herrvide gård Brunnhagar hagmark
By gd Bybod terräng(?) Härdarve gård Bruten hage
By gård Byården anhopning av stenblock /Se Härdarve gd Burgakar åker
By gd /Se Digeränge äga Härvide gd Busstajå äng
Bölske gd Djaupkrok fiskl. Härvide bebyggelse Böjbod Bys fisklänning
Bölske gdr /Se Djaupkrok terräng Lejlgars gård Böjängar ängsmark
Bölske gård Djaupkrokslunden äga Nöjgars gård Bölsakar åker
Bölske gård Djaupkroksården stenblock /Se Pesarve gård Börsakar åker
Bölske gd /Se Fanården stenblock /Se Petsarve gd Digaränge åker
Gudings gd Gammelhagen äga Smiss bebyggelse Djaupkrok fiskläge
Gudings gård Gammelhagen hage Smiss gd Farsakan åker
Gudings gd /Se Gammhagen äga Smiss gård Folhagen hagmark
Gudings gd /Se Gammhagen terräng Socknen Saknas Folhagskallen förr namn på jaktkrets
Gudings gd /Se Gansviken vik   »Fulle-holm» Saknas
Hallvide gd Gansviken vik   Gammhagen hagmark
Hallvide gdr Gedördh udde /Se   Gartrustycke åkerstycke
Hallvide gård ?Gelan äga   Gelu betesmark
Hallvide gd /Se Gelu terräng   Giftakar åker
Herrvide gård Gifthagen äga   Grindakan åker
Herrvide gd Grötlingbo Prästlunde äga   Gudingabo Saknas
Herrvide gårdar /Se Grötlingbo terräng   Gullbacken stor jordhög
Herrvide gd:ar /Se Gudings slott fornborg   Hagakar åker
Härdarve gd Gullbacken fornlämning(?)   Hoxelakar åker
Härdarve gdr Hauglunde äga   Husgard äng
Härdarve gård Hauglunde terräng   Kajsar-kviar väg
Härdarve gd Härdarveård stenblock /Se   Kraklunden skogslund
Härdarve by /Se Kalgardsård stenblock /Se   Kulle hagmark
Härdarve gd /Se Kalgardsård udde   Kullstajn udde
Härdarve gd:ar /Se Kalgardsård udde   Kullstajn Saknas
Härdarve gd /Se Kullunde äga   Kullårdi udde
Härvide gd Kullunde triangelpunkt   Käldhagar hagmark
Härvide gd /Se Kullården udde   Körkänge äng
Lillegårds by /Se Kullården stenblock /Se   Lajge äng
Lillegårds gård Kyrkmyren äga   Lappskogen Saknas
Nygårds gd Käldhagar äga   Lejrakar åker
Nygårds gdr Käldhagar hagar   Lisstycke åker
Nygårds gård Muslunde äga   Lädakar åker
Petsarve gdr /Se Muslunde terräng   Läggärde åker
Petsarve gård Myrskog äga   Lundhagar hagmark
Smiss gd Ojlan äga   Muslunde skogsstycke
  Petsarvebod fiskläge   Myrgärde åker
  Petsarvebod terräng   Myrskog skog
  Petsarvegrunn grund   Nöjgarsringen förr namn på jaktkrets
  Petsarvegrunn ö   Nöjslätu äng
  Petsarveård stenblocksanhopning /Se   Pesarebod fiskbodar
  Pets»-brite ortn. /Se   Pesargrunn grund
  Prästlunde terräng   Pets»brite Saknas
  Ringen äga   Prästlunden äng
  Ringen terräng   Ringen hagmark
  Ronningsmyr myr   Rodre åker
  Ronningsmyr ägomark, f. myr   Ronnsakrar åkrar
  Ronnings myr ägomark   Råjrlunde hagmark
  Rummet äga   Skvalakar åker
  Slottet skogsäga   Slotte skogsmark
  Sojdshagen äga   Snabbar hagmark
  Stockåkern åker /Se   Stallsakar åker
  Storskogen äga   Starrakar åker
  Storskogen skog   Stocksakar åker
  Stumleaker äga   Stuakar åker
  »Sumpemyyr» myr   Stumlemyr myr
  Svartlunden äga   Sumpkvejar väg
  *Tvegrund grund /Se   Såjshagar hagmark
  Upparsthagen äga   Tadängar äng
  Upparsthagen terräng   Tajnäng Saknas
  Utstycket ägomark   Tungard åker
      Vingleakar åker
      Vätar äng
      Åjbjänn åker
      Örklar åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.