ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alva socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 84 Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 48
Alfva sn Alivmyr ägomark Alva sn Bajtningi äng
Alfva s:n »Allfweåå» å Alva socken Bastuakar åker
Alfva sn Alvamyr äga Alva Mästermyr gd Bastuhagen hagmark
Alva sn Alveskogsänge äga Anhalten Saknas Bodakan åker
Alva sn Alvmyr f. myr, nu ägomark Binge gård Boppare äng
Alva sn /Se Asplunden äga Bjutare ?gård Bruten åker
Alva sn /Se Asplunden terräng Butjärve gd Böjänge äng och åker
Alva sn Auränge äga Butjärve gd Gatakar åker
Alva sn Avränge ägomark Gandarve gd Gifthagen hagmark
Alva sn /Se Bondarve äga Gandarve gård +Gråjt-brunn Saknas
Alva sn /Se Bopparve äga Gudings gård +Gröta-brunn Saknas
Alva sn /Se Bopparve fornlämningar(?) Haralds gård Gässlu åker
Alva sn Boppare äng Kauparve gd Hagakar åker
Alva sn Bruten äga Kauparve gård Hamremyr myr
Alva sn Burgaker äga Koparfve, se Kauparve gd Håjgarsakar åker
Alva sn Gajrvaldsstycket äga Kruse, Lilla gård Hästhagen hagmark
Alva sn Gamlehagen äga Kruse, Stora gård Kappelskogar skogsmark
Alva sn Gamlehagen hage Prästgården Saknas Kapplar åker
Alfva sn Giftaker äga Prästgårdens grund Saknas Kasarkvejar väg
Alva sn sn /Se »Gudings qwarnåcker» åkermark Rangsarve gd Krusjerusalem öde åker
Alva sn /Se Gässten äga Rangsarve gård Kruskörkskog numera åker
Alva sn /Se Habo äga Ringome, Lilla gård Körkakan åker
Binge by Hagakersmyr äga Ringome, Stora gård Lunden åker
Binge gd Hallvidehagen äga Socknen Saknas Mickelakar åker
Binge gdr Hällänge fornlämning /Se Stumle gd Midskog alvar
Binge gård Hamremyr äga Stumle Saknas Mönängar äng och åker
Butjärve gd Hällänge äga Stumle gård Nöjgärde äng
Butjerve gård Hästhagen äga Svia gd Pokrejsar åker
Butjärve gd /Se Jerusalem äga Svie gård Ringhagen hagmark
?Gandarve (?)gd Kapplar äga Tunegårds gd Rumakar åker
Gandarve gd Kasare äga Änge gd Sedängar åker
Gandarve gård Kasare, Kasurkväiar väg /Se Änge gård Sigdrar åker
Gandarve gd /Se Kasarkväiar väg Östres gård Smidakar åker
Gandarve gd /Se Kvibergsåker äga Överöstris gd Spröängar ängsmark
Gandarve gd /Se Kyrkemyr myr Överöstres gård Stabbänge äng
*Gangvede försv. gd Kyrkåkern äga   Stainholmsstaug gränsmärke
*Ganner gd /Se Kyrkmyr äga   Staplar hagmark
Gudings gd Kyrkskog äga   Stjärtar hagmark
Gudings gdr Lajran äga   Stuakar åker
Gudings gård Lillojle äga   Stumletjock skog
Gudings gd:ar /Se Lillojle terräng   Storhagen hagmark
Gudings gd:ar /Se Lojstahajd äga   Såjshagar hagmark
Gudings gd:ar /Se Majstermyr äga   Uppashagen hagmark
Haralds gd Midskog äga   Vassare åker
Haralds gård Midskog äga   Vedangar skog
Kauparve gd Midskog skog   Åjlar hagmark
Koparve gård Munkhagen terräng   Åjlar hagmark
Kruse, Lilla o. Stora gdr Myren äga   Ängsakan åker
Kruse gård Myren äga    
?Rangsarve gd /Se Mästermyr ägomark    
Rangsarve gdr Mönaker äga    
Rangsarve gård Ojlan äga    
Rangsarve gd /Se Ojlar terräng    
Ringome gd Pokräjsar äga    
Ringome, (Lilla o. Stora) beb. Rosare äga    
Ringome gd Smidaker äga    
Ringome gård Sojdesaker äga    
Ringome gdar /Se Spröängar ängsmark /Se    
Ringume gård Spröängsaker äga    
Ringome gd:ar /Se Stabbgärde åker? /Se    
Stumle gd Stabbänge äng /Se    
Stumla gård Stjärtar äga    
Svie gd Stjärtar terräng    
Svie gård Storlajran äga    
Svie gd /Se Storlajran terräng    
Tunegårds f. gd Storojle äga    
Tunegårds (förr?) gd Storojle terräng    
Saknas gd? /Se Strabajns grav ägomark    
Westringe gård »Stumbleheemåcker» åkermark    
Änge gd Stumlemyr äga    
Änge gd Stumlemyr ägomark, f. myr    
?Änge gd »Sumpemyyr» myr    
Änge gård Tjocket äga    
?Östris gd Trädar äga    
Östris gd Vadmalsäng äga    
Överöstris gdr Vassare äga    
Överöstris gård Vassare ägomark    
  Vasstädemyr äga    
  Vidangar äga    
  Vidangar terräng    
  Vätgarn äga    
  Vätskog äga    
  Vätskog terräng    
  Änget äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.