ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Närs socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 155 Bebyggelsenamn : 233 Naturnamn : 711
Ner sn Alstädar äng /Se Närs sn Saknas Nummerförteckning förteckning
När sn Alstädar äng /Se När sn Nummerförteckning förteckning
När sn Alstädar äng /Se När socken Nummerförteckning förteckning
När sn Alverlajran äga När socken Nummerförteckning förteckning
När sn Alverlajran terräng När socken Nummerförteckning förteckning
När socken Aminne vik Alvareboar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn Austerviken vik Alvarn inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn Bajtningen äga Alvarn inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn Bajtningen terräng Alvarin inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn »Biärghåckrarna» åkermark Andarn inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn Bjällan äga Austagutar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn Blautvarpsåsen holme /Se Austergutar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn Botård holme /Se Bomunder inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn Brandare frijord Bomundsboar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När fyrpl. o. sn /Se Brandare frijord /Se Bosarven inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn /Se »Brundarfwe» ägomark Botelsen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn /Se Burgen äga Burgboar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn /Se Burgen ägor Burgboar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn /Se Burgen terräng Dalboar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn /Se Burgen Saknas /Se Dalboen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn Buskbajtningen äga Djupdys-boe inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn /Se Buskänge äga Folken inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn /Se »Eijsteåckren» ägomark Frigger inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
När sn /Se Eldstädar äga /Se Frigger inbyggarbeteckning Ahåjgarn äng
När sn /Se »Flijssåcker» åkermark Friggesboar inbyggarbeteckning Ai å
När sn /Se Fornborg fornborg Gallsen inbyggarbeteckning Ajkakan åker
När sn /Se Giftviken vik Gallsen inbyggarbeteckning Ajkräng äng
Bomunds Karl Nilsen personnamn Glasskär udde Gangvideboar inbyggarbeteckning Ajnästäppu betesmark
Bomunds-Lases gd Glasskär udde Gangviden inbyggarbeteckning Ala hed Saknas
Räjkvid-Jakå inbyggarbeteckning ?Graunhagen äga Gangviden inbyggarbeteckning Aldare åker
Allmunds gdr Graunänge äga Hallbjänneboar inbyggarbeteckning Aldarve äng, åker
?Allmunds gdr Graunänge terräng Hallbjännen inbyggarbeteckning Alldare åker
Allmunds gård Grönlund äga Hallbjärsen inbyggarbeteckning Alldare åker
Allmunds gd /Se Hajmhagen äga Hallsarven inbyggarbeteckning Allmunsakan åker
Alvare gård Hajmhagen terräng Halluten inbyggarbeteckning Alstädar äng
?Alvare gd Hammarajna äga Haltarven inbyggarbeteckning Alvalajr hedmark
Alvare gdr Hammaren udde Hamnbryen inbyggarbeteckning Alvardame damm
Ambrya gård Hammarn allmänning Hemmarn inbyggarbeteckning Alvarlajru hedmark
»Amunds» beb. »Hammarrenen» nat.-n Hemmorboar inbyggarbeteckning Alvar-lairu hed
Andarve gd Hammaråkern åkermark Kappelsboar inbyggarbeteckning Alvarlajru äga, utmark
Andarve gård *Hammaråkern, Lilla åkermark Kapells-boe inbyggarbeteckning Alverlajran öppet område
Bomunds gdr *Hammaråkern, Stora åkermark Kapellsboe inbyggarbeteckning Alvrälajru lerjord
Bomunds gdr Hammarrum betesmark /Se Kapellsbyggare inbyggarbeteckning Aminne Närsåns mynning
Bomunds gårdar Hojgardsudden udde Kappelsbyggrar inbyggarbeteckning Aminne Närkåns utlopp
Bomunds gd /Se Holmrajn äga Kullen inbyggarbeteckning Aminningen Närkåns ulopp
Bomunds gd:ar /Se Holmrajn äga Liffarn inbyggarbeteckning Aurburgen notvarp
Bosarve gdr Holmrajn äga Malder inbyggarbeteckning Austaväjki vik
Bosarve gård Holmrajn terräng Maldesboar inbyggarbeteckning Austerbroar notvarp
Bosarve by /Se »Hwijtebryia» vattenhål Mattisen inbyggarbeteckning Auersta rängen notvarp
Bosarve gdr /Se Hörte fiskeläge Mickelgårder inbyggarbeteckning Auster um riv(et) notvarp
Botels gd Hörte terräng Mickelsen inbyggarbeteckning Austerviken vik
Botels gdr Kapellet fiskeläge Nickstjuper inbyggarbeteckning Austkrok vik
Båtels gård Kapellet terräng Närboe inbyggarbeteckning Austkroksmyr myr
Dalbo gd Kapelludden udde Närk inbyggarbeteckning Aänge äng
Dalbo gdr »Klyhammars åcker» åker Närkar inbyggarbeteckning Backakan åker
Dalbo gård »Kongens Jacht» skogsbackar Närkboar inbyggarbeteckning Bajtningakan åker
Dalbo gd /Se »Kongens Jacht» skogsbackar Närkboe inbyggarbeteckning Bajtningi betesmark
Folka gård Kroken vik Närkboe inbyggarbeteckning Bajtningsakan åker
Folke gdr Kroksriv udde Närk-boe inbyggarbeteckning Bandlunde vik
Frigges gd Kullar äga Närkboe inbyggarbeteckning Bankar notvarp
Frigges gdr Kullar terräng Närk-boe inbyggarbeteckning Bare dyar stångtäkter
Frigges gård Kvännhagen äga Närkboe inbyggarbeteckning Bjällbajtningen betesmark
Frigges gd /Se Kvännhagen hage Närk(e) inbyggarbeteckning Bjälle åker
Frigges by /Se Körkstädar äga /Se Närke inbyggarbeteckning Bjälle åker
Frigges gd:ar /Se Lajkstädar äga Närkingar inbyggarbeteckning Bjällen åker
Frigges by /Se Lajkstädar terräng Närkingar inbyggarbeteckning Bjällu åker
Frigges gd:ar /Se Laikstädar äga /Se Pavalder inbyggarbeteckning Bjällä Saknas
Galls gdr Laikstädar äga /Se Pavalder inbyggarbeteckning Bjärgakar åker
Galls gård Laikstädar äga /Se Pilgårder inbyggarbeteckning Bjärgeskväjar väg
Gangvide gd Lajkstädar äga /Se Rikviden inbyggarbeteckning Bjärgände vägskäl
Gangvide gdr Lajran äga Rovalder inbyggarbeteckning Björkskog åker
Gangvide gård Lajran terräng Siglajver inbyggarbeteckning Blastajnar stenar
Gangvide gd /Se Lajrhagen äga Smissen inbyggarbeteckning Blautvarpet notvarp
Gangvide gd /Se Lajrhagen hage Tiricken inbyggarbeteckning Blautvarpsgangen Saknas
Hajnum gd /Se Lauritseskog äga Tiricken inbyggarbeteckning Blautvarpsården holme
Hallbjänne gdr Lekstäder Saknas Vadboar inbyggarbeteckning Blautvarpårdi udde
Hallbjenne gård Lillstallen vik Öndarven inbyggarbeteckning Bodakan åker
Hallbjänne gd /Se Lillvik vik Allmuns gård Bodakern åker
Hallbjänne gårdar /Se *Lillåkern ägomark Allmunds gård Bollert-åker-tvär Saknas
Hallbjäns gd:ar /Se *Lillån å Alvare gd Bomunds Bajtningi betesmark
Hallbjärs gdr Lingen åker o. hagmark /Se Alvare gd Bomundsbrott stenbrott
Hallbjers gård Linthagen äga Allvare gård Bomundskviar väg
Hallsarve gdr Maldeshagen äga Alvare gård Bomundsviken notvarp
Hallsarve gd:ar /Se Maldeshagen terräng Andarve gd Bomundsänge änge
Hallute gdr Myrhägen äga Andarve gd Bondareänge äng
Hallute gd /Se *Nabben udde Andarve gård Bosarvehagar hagar
Hallute gd:ar /Se *Nabben udde Anderse gd Bosarvevatten stenrand
Haltarve gdr *Narholmen halvö Anderse gd Botelsbajtningar betesmark
Haltarve gård Narrwijk Saknas Anderse gd Botelsbajtningi betesmark
Haltarve gd /Se Neer Saknas Andre gård Botården holme
Hambrya gård Nickstjupsården holme /Se Austagutsäjdu del av socken Brandarfve frijord
Hamngården gd Nyan äga Bomunds byar Brinkar åbräddar
Hemmor gd Nyan allmänning Bomunds gdar Brinkar betesmarker och åkrar
Hemmor gd Nyan udde Bomuns i Burgen gård Broakan åker
Hemmor gård Nyan udde Bomunds i Burgen gård Broakan åker
Hemmor gd /Se (?) Nyan udde Bomunds i Hammaren gd Broåkern åker
Hemmor gd /Se Nyan udde Bomuns i Hamman gård Brundare äng
»Hulta» beb. Nyan udde Bomunds i Hammaren gård Brunnsakar åker
Husarve gdr »Nyema» nat.-n. Bosarve gd Brunnsakern åker
Husarve gård »Nyen», »Stoore» nat.-n. Bosare gård Bröjakar Saknas
Husarve gd /Se »Nyenne» udde Bosarve gd Bröjäng Saknas
Husarve gd:ar /Se »Nybiärget»,»Stoore» nat.-n. Bosarve gård Burgakan åker
Hånnebo gd /Se »Nybygget»,»Stoore» nat.-n. Botels gd Burgakan åker
Hägdarve gdr »Nylunda» skogsallmänning Botels gd Burgakan åker
Hägdarve gård »Nylunda» betesmark Botels gård Burgboar inbyggarbeteckning
Hägdarve gd:ar /Se Nylunde äga Botels gd Burgbosäjdu del av socken
Kulla gård Nyudden udde Båtels Saknas Burgen ås
Kulle gdr ?Närk-a å Dalbo gd Burgen grusås
Laikare gård Närk-ai Saknas /Se Dalbo gd Burgen ås
»Lekare» gd Närkhamn vik Dalbo gård Burggärde åker
Liffor gdr Närkholm udde Dalbo gård Burgi höjdplatå
Liffor gård Närkholm udde Folke gd Burgi hällmark
Liffor gd:ar /Se Närkholm halvö, holme /Se Folke gård Burgi ås
Liffor gd /Se Närkholm halvö Folke gård Burgvägen väg
Maldes by Närkån å Frigges gård Burgände Saknas
Maldes gd Närs fyr fyr Frigges gård Burgärdä åker
Maldes gdr ?Närshamn vik Frigges gård Bursbogrindi grind, grindar
Maldes gård Närshamn havsvik Galls gd Buskänge Saknas
Maldes gdr /Se Närshamn fisksläge och fyr Galls gd -båge Saknas
Mattise gdr ?Närshamn vik Galls gård Bästvarpet notvarp
Mattise gård Närshamn vik Galls gård Böjänge äng
Mickelgårds gdr Närsholm halvö Gangvide gd Böjängsakan åker
Mickelgårds gård Närsholmen halvö Gangvide gård Dajakan åker
Mickels gdr Närsholm halvö Gangvide gård Dajaker åker, boplats
Mickels gård Närsholm halvö Hallbjänne gd Dajakar åker
Nickstjups gdr Närsholm halvö Hallbjänne gd Dajakar åker, forngravar
Nickstjups gård Närsholm halvö /Se Hallbjänne gård Dajäng äng
Nickstjaups gd /Se Närsholm halvö /Se Hallbjänne gård Dalbobröju terräng
Nickstjaups gård gård /Se Närsån se Närk-ai Saknas /Se Hallbjärs gd Dalbo-kviar väg
Nickstjaups gård /Se Närsån å /Se Hallbjärs gd Dalbokviar väg
»Nybiärget», »Stoore» beb. »Ogläps» ängsmark Hallbjäss gård Dalbo tungard åker
»Nybygget», »Stoore» beb. Pilgårdsvik vik Hallbjärs gård Dejg-åker Saknas
*När fiskeläge Prästviken vik Hallsarve gd Digerdöden notvarp
Närkboen kyrka, sjömärke /Se Roklausu betesmark /Se Hallsarve gd Djaupdöj fiskläge
Närken kyrka /Se Roklausu betesmark /Se Hallsarve gård Djaupdy fiskeläge
Närken kyrka /Se Roklausu äga /Se Hallsre gård Djaupdysviken vik
Pavals gd Roklausu betesmark /Se Hallute ntn Djupdy flge
Pavels gd /Se Roklausu betesmark /Se Hallute ortn., gd Djupdy fiskläge Saknas
Pilgårds gdr »Rocklösa» skogsallmänning Hallutte gård Ejsta-åker Saknas
Pilgårds gård Ruskände terräng Hallute gård Eldstädar åker
Påvels gård »Sandare», »St(oo)re» ängsmark Hallute-såg sågverk Eldstädar åker
Påvels gd »Stanghbooåcker» ägomark Haltarve gd Ellstäde åker
Rigges gd Stangudden udde Haltarve gd Findarakar åker
?Rigges gd Stavgard åker o. äng /Se Haltarve ortn, gd Findrar åker
Rigges gård »Stoormyren» nat.-n. Halltare gård Findrar åkrar
Rikvide gd »Strandrummet» ängsmark Haltarve gård Findrar(na) åkrar
Rikvide gdr Stångudden udde /Se Hamngården bebyggelse Flaki Saknas
Rikvide gård »Stångåker» åker /Se Hamngarden gård Flaki Saknas
Rikvide gd /Se Sävviken vik Hemmor Saknas Flaki grund
(?) Rovalds gd Tahagen ägomark Hemmor gård Flaki grund och rev
Rovalds gd Trådstrand terräng Husarve gd Flattmen betesmark
Rovalds gd /Se Vidänga äga Husarve ortn, gd Flattmen Saknas
Rovalds gd /Se Vidängar terräng Husare gård Flesakan åker
Seigrum Saknas /Se Virudden udde Husarve gård Flisakan åker
Siffride gård *Vitabrya vattenhål Hägdarve gd Flisvarpet notvarp
Siglajvs gd   Hägdarfve Saknas Flisåkern åker
Siglajvs gdr   Häggdare gård Flisåkern åker
Sigleifs gårdar /Se   Hämmar gård Flisåkrarna Saknas
Smiss gdr   Kulle gd Floäng äng
Smitts gård   Kulle ortn, gd Floängä äng
Strandrum Saknas /Se   Kulle gård Flunting fiskläge
Tiricker gdr   Kulle gård Fläjsakar åker
Tiricker gård   Liffor Saknas Fläjsakar åker
Tiricker gd:ar /Se   Liffor ortn, gd Folkehagar hagar
Öndarve gdr   Liffor gård Folkeväten vät
Öndarve gård   Läjfre gård Folkgard Saknas
Öndarve gd:ar /Se   Maldes gård Fransan åker
    Maldes gård Fransan terräng, åker
    Maldesgården gd Fransan åker, gd
    Mattise gd Fransarn åkrar, grusjord
    Mattise ortn, gd Fransarkviar väg
    Mattise ortn. gd Fransarkviar väg
    Mattise gård Fransarven åker
    Mattse gård Fransarveåkrar Saknas
    Mi(c)kelgards gård Fransrar Saknas
    Mickelgars gård Fransrar åkrar
    Mickelgårds gd Fraus-akar åker
    Mickelgårds ortn. gd Friggeshagar hagar
    Mickelgårds gd Friggeskvejar väg
    Mickelgårds gård Friggeskviar landsväg
    Mickels ortn. gd Friggesrum öppen plats
    Mickels gård Fånggard åker
    Mickels gård Fäjnöju åker
    Niksdjups Saknas Fäulhulä vik
    Nixtjaups Saknas Galten rev
    Nickstjups gård Galthamn strandparti
    Närkboen kyrka Galthamn vik
    Närken kyrka, sjömärke Gamle-Par äng
    Närken kyrka Gammelvägen väg
    Nätbodar fiskebodar Gammhagen hagmark
    Ojudarve ortn. gd Gangvidedyar tångtäkt
    Pavals gd Gatakar åker
    Pavals gård Gatbryan vattensaml.
    Pavals gård Gatbröju terräng
    Pilgårds Saknas Gatäng äng
    Pilgårds gård Giftakan åker
    Prästkvärnar ortn. kvarnar Giftakan åker
    Påfvels gd Giftakan aker
    Påfvels Saknas Giftväjken vik
    Päjlgars gård Giftviken vik
    Rigges gård Giftänge äng
    Rigges gård Gistviken Saknas
    Rikvide gd Gla-skär äng
    Rikvide Saknas Glasskär udde
    Rikvide gd Glasskär udde
    Räjkvide gård Glasskärsudden spetsen på Glasskär
    Rikvide gård Grasäng äng
    Rovalds gd Graunhagar hagar
    Rovalds gård Graunhagar hagmark
    Rovalls gård Graunhagar hagar
    Rovalds gdar Graunhagar hagar
    Siglajvs gd Graunhagen terräng, skog
    Siglajvs gd Grauni äng
    Siglajvs gd Grauni äng
    Siglajvs gård Graunänge ängsmark
    Siglajvs gård Graunänge äng, uppodlad
    Smiss gd Graunänge(t) änge
    Smiss gård Graunästäppu betesmark
    Smiss gård Grisslu åker
    Smitts Saknas Grisslu terräng
    St. Nybygget Saknas Gubbstajnen sten
    Strans gård Gumstädar terräng
    Tiricke gd Gärde åker
    Tiricker gård Hagakan terräng
    Täjricke gård Hagstycke hagmark
    Torpet båtsmanstorp Hajmakan åker, lägenhet
    Vadi marker, bebyggelse Hajmakan åker
    Vidi bygd Hajmhagen hagmark
    Åjndre gård Hajmäng äng
    Öndarve gd Hajmänge äng
    Öndarfve Saknas Haldarve äng, åker
    Öndarve gd Hallbjännevägen väg
    Öndarve gård Hallbjärskviar väg
      Hallbjässriv Saknas
      Hallsäng äng
      Hallsängä äng
      Hallutekviar väg
      Halmänge äng
      Halsrägard område, åker
      Halsänge äng, åker
      Halsänge skogsområde
      Hamman åker
      Hammaren område
      Hambryan vattenställe
      Ham-bröi-hällsi brya
      Hambröjar vattensamling
      Hambröju vattensamling
      Hambröjbacken backe
      Hamman åker
      Hammanäs fiskläge
      Hamman skog
      Hammarakan åker
      Hammar-akan åker
      Hammarakan åker
      Hammarnäsvägen väg
      Hammar-rum utmark
      Hammarum betesmark, allmänning
      Hammar-rum öppen plats
      Hammarräum åkrar o. betesmarker
      Hammarrum öppen och kal plats
      Hamnbryan vattensamling
      Hamnen hamn
      Hamngården ej bebyggd gårdsdel
      Hamni Saknas
      Hamnvägen väg
      Hamnänden hamn
      Haugrajnsvägen väg
      Herta fiskläge Saknas
      Hojgardsudden udde
      Holmen Saknas
      Holmen Saknas
      Holm-rajn utmark
      Holmrajn betesmark
      Holmrajn landtunga
      Holm-rajn landtunga
      Holmrajn landfäste
      Holmrajn näs
      Holm-renen Saknas
      Holmrännu sund
      Holm-rännu å
      Holmvägen väg
      Holmänge äng
      Hopnöju Saknas
      Humbelgasängen område
      Humlegarden äng
      Humleäng åker
      Hund-torg vägskäl
      Hundtorg vägskäl
      Hundtorg vägskäl
      Hundtorg öppen plats
      Hundtorg vägskäl
      Husarkväjar väg
      Husarverivet rev
      Husarveviken vik
      Husraviken vik
      Hvita-Brya åker
      Håjgarden äng
      Håjgarden äng
      Håjgarsudden udde
      Håpu tall
      Håpu sten
      Hägdarvedyar tångtäkt
      Hägdarvehällar häll
      Högbomskviar väg
      Högårdsudden Saknas
      Hörte fiskläge
      Hörte udde
      Jungfrubacke backe
      Jungfrubacke skogsområde, backe
      Jungfrubacke bergparti
      Jungfrubacke backe
      Jungfrubackä backe
      Kalvgärde Saknas
      Kalvgärdä åker
      Kalvtäppu betesmark
      Kapelle fiskeläge
      Kapelle fiskläge
      Kapellskviar väg
      Kapelludden udde
      Kappelstrandi strand
      Klejhamman åker
      Klihammaren åkrar
      Klihammarsvarpan fiskegrund
      Klihammarsvägen väg
      Klyhammars-åker Saknas
      Kläjhammarn åker
      Kläjhammarn åker
      Koi sten
      Komund vik
      Korsakan åker
      Kotäppan betesmark
      Kotäppu område
      Krakstädar Saknas
      Kroken skär
      Kroken bukt
      Kroken notvarp
      Kroken vik
      Krokskviar väg
      Kruskväjar väg
      Kruskviar väg
      Kruskviar väg
      Kullar backar
      Kullar betesmark
      Kullar backe
      Kullriv rev
      Kullstikle åker
      Kvännakan åker
      Kvärnakern åker
      Kvännbajtningi betesmark
      Kvännbajtningi betesmark
      Kvännhagen hagmark
      Kvännhagar hagmark
      Kvännkväjar väg
      Kvärnkviar väg
      Kvännlajru betesmark
      Kvänntäppu åker
      Kålgarden vik
      Kålstajn sten
      Kärlingriv rev
      Körkakan åker
      Körktäppu åker
      Körkänge äng
      Läikare-punsen tomt
      Lajgravar betesmark
      Lajrgravar vattensamling
      Lajrakan åker
      Lajrhagen hagmark
      Lambhagen hagmark
      Lambäng äng
      Langakan åker
      Langhagen Saknas
      Langmarki betesmark
      Langmarki terräng
      Langtvär åker
      Laubostranden fiskläge
      Langårdi terräng
      Laxlägret landtunga
      Lekare tomt
      Lelai bäck, å
      Libbu åker
      Libbu äng
      Liffor gd
      Lilla piggen sten
      Lilla Landudden notvarp
      Lilla viken Saknas
      Lill-hamaren Saknas
      Lillstallen vik
      Lillvarpet notvarp
      Lillviksvägen väg
      Lillån Saknas
      Lintai åker
      Lint-ai åker
      Linntai skog, sänka, bebyggelse, båtsmanstorp
      Lintai åker
      Lintakar åker
      Linthagen hagmark
      Lunden betesmark
      Lunden ägoområde
      Lycku åker
      Lycku åker
      Lycku åker
      Långboms-åkern åker
      Långtvär åker
      Lädakan åker
      Lädakrar åkrar
      Läjlai å
      Läjlakan åker
      Läjlakan åker
      Läjlväjk vik
      Maldeshagar hagar
      Maldeshagsvägen väg
      Maldeskviar väg
      Maldes-rum öppen plats
      Maldesrum betesmark
      Maldes-rum öppen plats
      Maldesrum öppen plats
      Maldesstycke åker
      Maldesvarpet notvarp
      Maldesäng äng
      Mattisebåge vägsträcka
      Mattistäppu åker
      Mattstjaute äng
      Mavhällar grund
      Mavhällar hällar
      Mavhällar hällar
      Mavstajnsvarpet notvarp
      Mickelgasänge åker
      Mickelgårdskviar väg
      Millumhamman del av Hamman
      Millum stajnar notvarp
      Millumvägen väg
      Millumvät vattensamling
      Muldangä åker
      Muldange åker
      Muldange åker
      Mulldauge hage
      Myrvägen väg
      Möjrakrar åkrar
      Möjrhagar hagar, åkrar
      Mörakar åker
      Mörhagen hagmark
      Nabbu fiskläge
      Nabbviken vik
      Nabbvägen väg
      Natudden Saknas
      Natudden udde
      Natuddsvägen väg
      Natuddvarpen notvarp
      Nickakan Saknas
      Nickstjupsdyar tångtäkter
      Nixtjaupshagen hagmark
      Nixtjaupsårdi holme
      Nickstjupsården udde
      Nid-åker Saknas
      Nilsons åkern åker
      Nordergalten gråsten
      Nordergrind grind
      Norder om Natudden notvarp
      Nordersta brovarpet notvarp
      Norder utstugor stenkistor
      Nordervägen väg
      Norrhällar kalkhällar
      Nyan åkerområde
      Nyan åker
      Nybro bro
      Nybro bro
      Nyen Saknas
      Nygrunn fiskegrund
      Nygrunn fiskegrund
      Nyhagsvägen Saknas
      Nylundhagen hage
      Nymansvarpet notvarp
      Nyudden Saknas
      Nyvägen väg
      Nyvägen Saknas
      Nårdahamman del av Hamman
      Närka Saknas
      Närk-ai å
      Närken på herrskapet torkställe
      Närk-ai å
      Närken pa kvärnen torskställe
      Närkhamn vik
      Närkhamn vik
      Närkholm udde
      Närkholm udde
      Närkholm holme
      Närkviken havsvik
      Närkväiki vik
      Närk-ån å
      Närkängar Saknas
      Närkängar lövängar
      Närkängar ängsmark
      Närshamn Saknas
      Närsholm Saknas
      Närsholmen holme
      Närslandet udde
      Närsån å
      Närsån Saknas
      Närsån å
      Näsängä åker
      Näs-änge äng
      Nätbodkviar väg
      Nöiu åker
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjhagar hagar
      Nöjlunde skog, åkrar
      Nöjlunde skogslund
      Nöju åker
      Nöju strandåker
      Nöju område
      Nöjudden udde
      Ojndarve-rum öppen plats
      Ogläps ängst.
      Pavalsakar åker
      Pavalsvägen väg
      Piggar notvarp
      Piggen sten
      Pilgårdsvik Saknas
      Polen terräng, skog
      Poten åker
      Prästbajtningi betesmark
      Prästviken vik
      Prästviken vik
      Punsen vattensamling
      Punsen vattenvät
      Päjlgarsakan åker
      Päjlgarsrum Saknas
      Päjlgarsväjk vik
      Päjlgärde åker
      Raudstajnen Saknas
      Rejssvejar äng
      Riggeshage hagmark
      Rigges-änge Saknas
      Rikvide-rojr utmark, betesmark
      Rikvide tröskstajnen sten
      Rive rev
      Rive rev
      Roklausu betesmark
      Roklausu sänka, myrmark
      Roklausu betesmark
      Roklausu vattenvät
      Rumakan åker
      Ruskängar äng
      Ruskänge äng
      Ruskängesvägen väg
      Russhällen häll
      Råjr stenrös
      Räjkvidrojr röse
      Räjsväjar åker
      Räjsväjar odlat område, skog
      Rängen notvarp
      Rännan ränna
      Ränskänge äng
      Räuskänge äng
      Räveln sandrevel
      Sagkväjar Saknas
      Sajgrum betesmark, åker
      Sajgrum öppen plats
      Sajgrumsvägen väg
      Sajgräum sandjord, åkrar, betesmarker
      Sajgräum strandområde
      Sandakan åker
      Sandakar åker
      Sandar betesmark
      Sandare ängsjord
      Sandkviar väg
      Sanduddar Saknas
      Sandvajnar åker
      Siglajvsakan åker
      Siglavsriv rev
      Siki äng
      -skalle se Virrivsskallen Saknas
      Sladen notvarp
      Smabroar broar
      Smarojr gravkummel
      Sma-sandar äng
      Smidakan åker
      Smidakan åker
      Smissrum öppen plats
      Smissrum öppen plats
      Snausareängar ägor
      Spleit-gärd äng
      Stajnbacken stenanhopning
      Stajnbajtningi betesmark o. åker
      Stajnhagar hagar
      Stajnhagen hage
      Stojnhagen hage
      Stajnhagen hagmark
      Stainhagen hage
      Stajnhagen beteshage
      Stangbo-åker Saknas
      Stangholm område
      Stangudden udde
      Starrar åkermark
      Stavgard åker
      Stikle åker
      Stikle åker
      Stiklä terräng, åker
      Stor-ai Saknas
      Storai å
      Storakan åker
      Stora piggen sten
      Stora Sandudden notvarp
      Storbron bro
      Stor-hamaren Saknas
      Storriv rev
      Storsandar åker
      Storskogen skog
      Storstajnar gråstenar
      Storån å
      Storäng äng
      Storäng äng
      -strand Saknas
      Strandakan åker
      Strandgard äng
      Strandstiklä åker
      Strandänge äng
      Strandängä äng
      Stugvarpet notvarp
      Stumbleakan Saknas
      Stångbergskviar väg
      Stångudden Saknas
      Sudagrunn Saknas
      Sudahagen skog
      Sudahamman del av Hamman
      Sudarhagen skog
      Sudarkvejar väg
      Sudergalten gråsten
      Sudergrind grind
      Suderhällar kalkstenshällar
      Sudernyan område
      Suder om Natudden notvarp
      Sudersta brovarpet notvarp
      Sudertangen udde
      Sudervägen väg
      Svarträng äng
      Svartängä ängsmark
      Säviken vik
      Sävviken vik
      Södergrund Saknas
      Tahagar hagar
      Tahagar hagmark
      Tahagar hagar
      Tahagar hagmark
      Tahagar hagar
      Tjautä hagmark
      Torsvät betesmark
      Träjkanten åker
      Tungard åker
      Tungard åker
      Tungarsbacke backe
      Tvillingar stenblock
      Tvillingvarpet notvarp
      Täirikviken naturnamn
      Tängard åker
      Udden udde
      Under Rajn notvarp
      Uppakan åker
      Utgarden notvarp
      Utgarden gärdsgård
      Uthagen hagmark
      Uxen sten
      Vadi betesmark
      Vadi sandområde
      Vadi betesmark, strandområde
      Vadkväjar biväg
      Vajsgyl notvarp
      Vajsgyl vik
      -varpa Saknas
      Vejdaugar betesmark
      Vid-angar ägor
      Vid-angar ägor
      Vidarakrar åker
      Vidarakrar åkrar
      Vidrakrar åkrar, allmänning
      Vidre-åkrar åkrar
      Vidängar odlat område
      Vikar notvarp
      Vikminne mynning, inlopp
      Vir udde
      Viren Saknas
      Virriv rev och udde
      Virrivsskallen grund
      Virrivsstajnen sten
      Virudden Saknas
      Virudden Saknas
      Virvarpan fiskegrund
      Väjdangar betesmark
      Väjdängar äng
      Väjr släktäkt
      Väjriv rev
      Västastycke åker
      Västerbroar notvarp
      Västersta rängen notvarp
      Väten åker
      Väti åkerfält
      Yllu holme
      Yllu holme
      Yxi Saknas
      Yxskafte äng
      Åjndrerum betesmark
      Ån Saknas
      Åviken Saknas
      Ällstädar åkrar
      Ängesviken badstrand
      Öndarve-rum öppen plats
      Örnkull högsta punkten i Nyan
      Österviken Saknas
      Östervik vik

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.