ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sanda socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 205 Bebyggelsenamn : 179 Naturnamn : 358
Sanda sn »Alfwemyyr» myr Sanda sn Alandshagar änge
Sanda socken *Alstädängen äga /Se Sanda socken Alandskvior väg
Sanda sn Alstäde änge äga Sanda sn Allburgen, se Skallbjörke Saknas
Sanda sn *Anderse varp notvarp Sanda sn Allburgkvejar väg
Sanda socken Appelkvists torp torp Sandabor inbyggarbeteckning Allvarbruten skog
Sanda sn Aurmyr äga Sandboar inbyggarbeteckning Andasestrandar strand
Sanda sn Aurmyr äga alandar inbyggarbeteckning Andersehage skog
Sanda sn Aurmyr ägomark bautan inbyggarbeteckning Andersåkern åker
Sanda sn (?)Aurmyr ägomark botviden inbyggarbeteckning Anthagen skog
Sanda sn Aurmyr ägomark bäckstäden inbyggarbeteckning Arbukvior väg
Sanda sn Aurmyr åker korumpianarna inbyggarbeteckning Aurbacken åkrar
Sanda sn Baljan äga norrgården inbyggarbeteckning Aurmyr myr
Sanda sn /Se »Biärgänget» ängsmark? nystugen inbyggarbeteckning +Aurmör myr
Sanda sn /Se Bjersanders torp torp petan inbyggarbeteckning Backåkerviken vik
Sanda sn /Se Bjärghagen äga runnreynold inbyggarbeteckning Backåkrar åkrar
Sanda sn /Se Bjärghagen terräng Sandäsken inbyggarbeteckning Backåkrar åkrar
Sanda sn /Se Bjärghagen hage smissen inbyggarbeteckning Backåkrar åkrar
Sanda sn /Se Branden äga tippsen inbyggarbeteckning Bajtningi betesmark
Alands gd Brunnar äga äskes inbyggarbeteckning +Bajtningsakar Saknas
Alands gård Brunnar terräng öviden inbyggarbeteckning Betningen hage
Anderse lht Brunnar terräng Ahlströmska torpet avs Bjärgar öppen plats
Anderse gård Bruten äga Ajmundsvägen väg Bjärgbacke backe
»beligabo» försvunnen gd Bruten äga Alands gd +Bjärghagen skog
Biergstafwa by Bruten äga Alans gård Bjärghagen skog
Bjästavs by Bruten terräng Alans gård +Bjärghagåkar Saknas
Bjästavs gd Bruten skogsområde Alandskvarn kvarn +Bolsåkar Saknas
Bjästavs gd »Bullingsmyyr» myr Alvs torp gd +Bolsäng Saknas
Bjestafs gård Bäckstäde torpet torp Alvs torp båtsmanstorp Botaräng äng
*Bolingaby by /Se Bällingsmyr myrmark /Se Andase gård Botvidehål födjupning i å
Botels gård Bällingsmyr myr Anderse gd Botvideåkrar åkrar
Boterarve gd Dammhagen äga Bjärgstorp torp Brandar skog
Boterarve gård Djauränge äga Bjästavs gd Brandar skog
Botvide gd »Eekeängen» ängsmark Bjästavs by Broåkar åker
Botvide gård Ejmanders torp torp Bjästes gård Brohagen skog
Botvide gd /Se Exercisplatsen Saknas Bjästes gård Brunnar äng
Bäckstäde gd Fugelholmen holme Björkhaga pensionat Brunsäng = Brunnar äng
Bäckstäde gård /Se Fugelholmen triangelpunkt Boterarve gd Bruten hagmark
Bäckstäde by /Se Fugelholmen holme Boterarve gård Bruten skog
Bäckstäde gd /Se Gunildeslycket äga Botararve gård Bruten skog
Bäckstäde gd /Se »Haborgsåå» å Boterarve by Brutkvior skogsväg
Bäckstäde gd /Se Hajmhagen äga Botvede tomt avs Brutåkar = Bruten Saknas
Bällingabo försvunnen gård /Se Hemmungsmyr äga Botvide gd Bränden skog
Bällings försvunnen gd Hemmungsmyr ägomark o terräng Botvide gd Byränge äng
Ganne gd Hemmungsmyr äng Botvejde = Botvide Saknas Byrängsakar åker
Ganne gård Hojgarden äga Botvide gård +By-ängen Saknas
Ganne gd /Se Hägen äga Botvide gård Båterarvekanalen kärr
Gervalds gd Hägen terräng Botvide by Bäckstädeåkern åker
Gervalds gård Hägen terräng Botvide gd Bällingsmyr myrmark
Gervalds gd /Se Hästhagen äga Bredgatskog avs Bällingsåkar åker
Gunilde gd Hästholmen äga Brohagen avs +Claus-gärdet Saknas
Gunilde gdr Kastvät äga Bäckstäde gård Damakar åker
Gunilde gård *Klausegärdet ägomark Bäckstäde gård Digaråkar åker
Gunilde gd /Se Klintströms torp torp Bäckstäde gd »*Djurhagen» Saknas
Guttenvik gd /Se Koholmen udde Fridhem avs +Djur- ell. Bredgatan Saknas
Hakuse gd »Koohollmswijck» vik? Fulltuppstorp f.d. båtsmanstorp Djaurmännar stenar
Hakuse gd Korumpan vik Gairels gård Djaurmännar stenar
Hakuse gård Korumpan halvö Ganne gård Eldån bäck
Hakuse by /Se Koviken vik Ganne gård Eskelhemsvägen väg
Hakuse gd /Se Koviken vik Ganne gd +Folajgar äng
Hemmungs gd Koviken vik Gejrvalls gård Fridfors kvarn
Hemmungs gård Koviken vik Gervalds gd Fågelholmen holme
Hemmungs gd /Se Koviken vik /Se Godtemplartomten avs Fågelholmen halvö
Juves gd Krampänge äga Gullåker avs Ganne björkänge åker
Juves gård Krampänge ängsmark Gunilde gd Ganngatu genväg
Kastelle gårdnamn /Se Krampänge äng Gunnilde gård Gannvät grund vattensamling
Klinteholm slott /Se Kyrkänge äga Gunilde gård Gjusrev rev
*?Kyrke försv. gd? Käldhagen äga Gunilde gd Grodhagen skog
Landskrone förr slott /Se Kämphagen äga Gälroten bebyggelse Grusgropen grustag
Lekarve gd Kämphagen terräng Hakuse gård Gråbergsåkern åker
Lekarve gård Kämphagen hage Haukse gård +Gråbärslund skogslund
Norrgårde gd ?Liffrideholm udde Hakuse gård +Gråbärsåkar Saknas
Norrgårde gd Likhagen? äga Hakuse gd Gullaråkar åker
Norrgårda gård Lillhagen äga Hemmunds gård Gunildevägen väg
Nystugu gd Lillhagen äga Hämmungs gård Gunildkvior väg
Nystugu gård Lillhagen terräng Hemmungs by +Hagborgs-å Saknas
Petarve gd Lillhagen hage Juves gd Hagakar åker
Petarve gård Logströms torp torp Juves gård +Häide-bo-gata väg
Runne gd Lunden äga Jäues gård Hajmhagen hagm
Runne gd »Mallms» ägomark Juves by +Hajmänge Saknas
Runna gård Malmskogen äga Juvestomt avs Halsakar åker
Sandboen Saknas /Se Melins torp torp Kaffehagen avs +Hauknäs Saknas
Sandgårde gd Myrhagen hage?, myr? Karlsjanska tomten avs Hemhagen skog
Sandegårda gård Myränge äga Kilen avs Hemmungsmyr myr
Sandäskes gd Nya hagen äga Korumpa fiskläge Hemåkern åker
Sandäskes gård Nya hagen terräng Korumpkartan lht Hemänge änge
Smiss gd Nya hagen hage Koviks fiskeläge fiskeläge Hemänget änge
Smitts gård Nya hagen äga Kvarnplatsen avs. Håjgarden äng
Stenhuse gd Nyhagen äga Kyrkan Saknas Hägen hagmark
Stenhuse by /Se Nyhagen äga Lekarve gd Hägen skog
Tipps gd Nystugu kilen äga Lekarve by Hägråir röse
Tipps gård Näshagen äga Laikare gård Hägu hage
Tipps gd /Se *Näsåkern åkermark? Lejkare gård Hämmungsmör myrmark
Varbos, Lilla o. Stora gdr »Ourmyyr» ägomark Lekarvetomt avs Hästholmen hagmark
Varbos gård »Owe-myyr» myr Lugnet gdr Hästholmen betesmark
Varbos gd /Se Petterssons torp Saknas Lungne gård Hästholmen skog
Varbos gd /Se Rangsare åkrar Läil Varbos gård Högården änge
St. Varbos gd /Se Rimsänge äga Missionshustomten avs Jerusalem änge
Vives gd Rosarv äga Myrströmska tomten avs Järnvägen järnvägsbank
Vives gd Rosarf äga /Se Norrgårde gd Kaffehagen hagmark
Vives gård Rosarf äga /Se Norrgare gård Kaffehagåkern åker
Vives gård /Se Rosenbys kvarn kvarn Norrgarde gård Kaksellhagen skog
Vives gd /Se Råggmyr äga Norrgårde gd Kaksellåkern åker
Västerby gd Råggmyr myrmark Nystugu by Kalmåkern åker
Västerby gd Råggmyr äng Nöjstu gård +Kastal jord
Västerby gård Rävlen udde Nöistäues gård Kastvät åker
Äskes gd Räveln udde Olofshem avs Kastvätshagen skog
Äskes gd Räveln terräng Petarve gd Kejlen åker
Äskes gård Räveln markområde /Se Petarve by Kilhagen skog
Äskes gård /Se Saghagen äga Peitare gård +Klausgärde Saknas
Övide gd Saghagen terräng Pejtare gård Klavasegärde ängsmark
Övide gd Saghagen hage Prästgarden gd Klintekilen vägskäl
Övide gård Sagholmen holme Prästgården gd +Klinthagen Saknas
Övide gd /Se Sagholmen udde Rumpan, se Koviks fiskeläge och Korumpan fiskeläge Kluckarevejar del av Ganngatu
  Sagholmen holme Rumpu fiskeläge Kluckarstycke åker
  Sagholmen markområde /Se Runne gd Koarv backe
  Sandbergs torp torp Runne gård Koarvbacke = Koarv Saknas
  Sandboviken vik Runne gård Kobetning betesmark
  Sandboviken vik Runne gd Kohagen hagmark
  Sandboviken vik Sanda bygdegård avs Kohagen skog
  Sandboviken vik /Se Sanda förrådstomt avs Korumpan halvö
  Sandelins plan äga Sandboen landmärke +Ko-rumps- strandi fiskeläge
  Sandelins torp Saknas Sandboen, annat namn på Sanda kyrka Saknas Korumpu vik
  »Sigfridshollm» holme Sandgarde gård Korumpu udde
  Sikhagen äga Sandgårde gd Koviken vik
  Sikhagen terräng Sandgårde gd Koviken vik
  Sikhagen hage Sandåker avs Krampen åker
  Sjögrens torp torp? Sandäskes gd Krampänge = Krampen åker
  Skoghagen äga Sandäskes gård Kristoffersåkern åker
  Smed Nybergsplan äga Sandäskes gård Kvännakar åker
  Sneckhagen Saknas /Se Sandäskes by Kvännakar åker
  Snäckan äga Sanngåre gård Kvännhagen hagmark
  Snäckan äga Skallbjörke gårdar Kyrkbohage skog
  Snäcke notvarp Skallbjörke bebyggelse Kyrkbohagåker åker
  Snäckskog skog /Se Skogstorp avs Kyrkogårdsplanen Saknas
  Snäcku åker /Se Skolplatsen avs Käldåkar åker
  Snäckåkar åker /Se Smiss gd Kämphagen hagmark
  Snäkken åker /Se Smiss gård Körvägen väg
  Sojvshagen äga Smiss gård +Lajkaräng Saknas
  Sojdshagen terräng Smiss gård Lajrakar åker
  Sojdshagen hage Smiss by Lammhagen hagmark
  Sojdshagen äga Smitts bebyggelse Lammhagen skog
  Sojdshagen terräng Stajnhuse gård Langhåjgarn äng
  Sojdshagen hage Stainhäuse gård Lanskrone vallar
  Stagårdsåker åker /Se Stäur Varbos gård +Lauängar nu åker
  Storhagen äga Stenhuse gd Lejlakar åker
  Storhagen terräng Stenhusetomten avs Lejlhagen hagmark
  Storhagen hage Storvarvstomten avs Lejlhagåkar åker
  *Storhageå å Tipps gård Lejlmör myrmark
  Storvarbos myr äga Tipps gd Lejlpajnarv åker
  Storänge äng Tunstorpet gd Lejlspannåkar åker
  Storänge äga Tunstorpet båtsmanstorp Lejlstrandi område
  Storänge äga Valbyte f.d. fiskeläge Lejlväti vattensamling
  Storänge ängsmark Varbos Lilla gd Lejåkars åker
  Storänge äga Varbos Lilla gård Lekarve bruten skog
  Strandhagen äga Varbos, Lilla gd Lekarvekvior väg
  Strandhagen äga Varbos Stora gd Lilla stranden strandremsa
  Strandhagen äga Varbos Stora gård Lillgrundet grund
  Strandskogen äga Varbos, Stora gd Lillhagen skog
  Strandskogen skogsområde Vives gd Lillhagen skog
  Strandskogen skogsområde Vives gd Lillhagen skog
  Svarthagen äga Vejves gård Lillholm vägkrök
  Svarthagen terräng Väives gård Lillänge åker
  Svarthagen hage Västerby gd Lillänge änge
  Sågholmsviken vik /Se Västerby gdr Lillänge änge
  Tallausu betesmark /Se Västaböj gård Lokströms åker åker
  Tallausu betesmark /Se Västarböie gård Lotsbacken åker
  Tingrens hage äga Västerkvie avs Långåkar åker
  Tjautet terräng Åivide gård Lädåkar åker
  Tjautet äga Åjvide gård Lövgrensåkern åker
  Tjautet terräng Åströms torp lht Lövstedtsåkern åker
  Torrlausan äga Äskes gd +Malmakar Saknas
  Torrlausen äga Äskes gård +Malm-hagen Saknas
  Torrlausen terräng Äskes gård +Malms äga
  Torrlausen terräng Äskes gd Malmskogen skog
  Torrlausen, Torrlösen betesmark /Se Äskes Sandåker avs Malmskogen skogsmark
  Torrlausen betesmark /Se Öjvide = Åjvide Saknas Malmskogen skog
  Torrlösen, se Torrlansen Saknas /Se Övide gd Marken åker
  Tärpret äga Övide gd Marspitsrevet rev
  Välbyte fiskeläge Övide gd Millänge Saknas
  Vallbyte udde?   Myren myr
  Valbyte f.d. fiskeläger   Myren myr
  Valbyte f.d. fiskeläge /Se   Myrhagen hagmark
  Valbytte f.d. fiskeläge /Se   Myråkar åker
  Vallbytte f.d. fiskeläge /Se   Möri = Myren Saknas
  Valde kvarn kvarn   Möränge äng
  *Walstädeängen äng /Se   Nick-Andershagen skog
  *Wallstädängen äng /Se   Nick-Andersåkern åker
  *Warbyt skougen skogsområde /Se   Norderåkern åker
  Vestbergs torp torp?   Norrgårdehagen skog
  Vesterlunds torp Saknas   Norrgårdeåkern åker
  Vikmyr äga   Nyhagenskog skog
  Vikmyr myrmark   Nyhagmyr myrmark
  Vikmyr åker   Nystugukvior väg
  Villarve äga   Nyvägen väg
  Villarve terräng   Nårdarakar åker
  Villarve terräng   Näshagen hagmark
  Willarfve äga /Se   +Näsåkar Saknas
  Vivesholm holme   Nöjakar åker
  Vivesholm udde   Nöjhagen hagmark
  Vivesholm udde   Nöjhagmör myr
  Vivesholm udde /Se   Nöjländar åker
  Vivesholm markområde /Se   Nöjängsakar åker
  Västhagen äga   Odlingar åkrar
  Åskogen äga   Oxhagen skog
  Åströms torp torp?   Petarvekvior väg
      Petarveå å
      Petarveänge änge
      Pimpan källa
      Pimptallar sjömärke
      Pimpu källa
      Plågu del av Storhagen
      Prästhägen skog
      Prästhägu Saknas
      Prästsanden f.d. exercisplats
      Präståkrar åkrar
      Prästänge änge
      Pusshagar hagmark och åker
      Pusslu hagmark
      Pärongärde ängsmark
      +Rejsgärde Saknas
      Riklan grund
      Rosenkrans åker
      Runnkvior väg
      Runnlunden skog
      Runnsandgårdehagen skog
      Runnviken vik
      Runnviken vik
      Runnåkern äng
      Runnänge änge
      Råggmyr myr
      +Råjråkar Saknas
      Rävlen udde
      +Sagakar Saknas
      Saghagen skog
      Sandabon på Ludvig sjömärke
      Sandakar åker
      Sandavägen väg
      Sandbergs åker äng
      Sandboen sjömärke
      Sandboskogen väg
      Sandboviken vik
      +Sande-gårda-Rörar (hage)
      Sandgårderevet rev
      Sandgårdestycke ängsmark
      Sandgårdeviken vik
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      +Sandänge Saknas
      +Sigfridsholm Saknas
      Siken hagmark
      Sikhagen skog
      Sikhagen skog
      Skallbjörke vägskäl
      Skallbjörkäng nu åker
      Skogsakar åker
      +Skogshagen hagmark
      Skolplanen Saknas
      Slåholmen äng
      Släkvejk vik
      Smidakar åker
      Smissmyr myr
      Smissmör, Se Hämmungsmör Saknas
      Smiss Torrlausen skog
      Smisså å
      Snararkvejar väg
      Snarhagen hagmark
      Snäckåkar åker
      Sockenvägen väg
      Sojdshagen skog
      Spannåkar åker
      Stabbar äng
      Stenhusekilen vägskäl
      Stenhuseå å
      Storakar åker
      Storhagbryan vattenställe
      Storhagen hagmark
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      +Storhage-Rör Saknas
      Storhagvät vattensamling
      Stormyr myrmark
      Storpajnarv åker
      Storväti vattensamling
      +Storänge änge
      Storänge änge
      Storänge änge
      Storänge änge
      Strandhagen hagmark
      Strandhagen skog
      Strandskogen skog
      Strandskogen skog
      Strandåkrar åkrar
      Strandåkern åker
      Strandänge betesmark
      Strandänge skog
      Svarthagen hagmark
      Svarthagen skog
      Såghagen hagmark
      Sågholmen holme
      Sågholmen halvö
      Sågholmsviken vik
      Sågäng äng
      Såjshagen hagmark
      Såjsåker åker
      Södra landsvägen väg
      Tallausu betesmark
      Tegen änge
      Timglaset åker
      Tippsäng äng
      Tjaugu landremsor
      Tjautar = Tjaute Saknas
      Tjaute hagmark
      Tjautet skog
      Tjugan bukt
      Torpe båtsmanstorp
      Torrlausen skog
      Torskgrundet grund
      Tuänge äng
      Tvärrevet rev
      +Tärpe Saknas
      Utskog skogsmark
      Valböjte fiskläge
      Valböjte fiskläge
      Valdemarskorset ringkors
      Vallbruten åker
      Varboskvejar väg
      Varbostrandar strand
      Varbosåker åker
      Vejdesvät sumpmark
      Vejkmör myrmark
      Vejsäng äng
      Vejvesholmar holme
      Vessens Runnänge änge
      Vifvesholmen holme
      Vivesholm holme
      Väives-holmar holmar
      Vivesholmar del av halvö
      Västaböjkvejar väg
      Västerbyhagar skog
      Västerbykvior väg
      Västra vägen landsväg
      +Vätakar åker
      Väthagen skog
      Yxan åker
      Åjvidåkar = Spannakar Saknas
      Åskogar skogsmark
      +Älmåkar åker
      Ängelhagen betesmark
      Änget änge
      Ängsåkar åker
      Äskes hage skog
      Äskeskvior väg
      Äskes storhage skog
      Äskesåkern åker
      Äskesåker åker
      Övidekvior väg
      Övideskogen skog

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.