ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Buttle socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 65
Buttle sn Björgaker äga Buttle sn Ald-akan åker
Buttle sn Blautfoder äga Buttle sn Arte-vät vät
Buttle sn Brandar äga Buttle s:n Blaikvät skogsparti
Buttle sn Brandar äga Buttle socken Branden skog
Buttle sn Brandar äga Buttle sn Brandvägen väg
Buttle sn Brandar äga Austarsäidar inbyggarbeteckning Brunnmars fastmark
Buttle sn Brandhagen äga buttleboar inbyggarbeteckning Brända »oupprifven» jord
Buttle sn Brandhagen äga buttle-boe inbyggarbeteckning Bunkhagbroar f.d. små broar
Buttle sn /Se Brandhagen äga Västarsäidar inbyggarbeteckning Bunkhagen hage
Buttle sn /Se Brandslycket äga Altajme gd Böiängar ängar
Buttle sn /Se »Brendsmyyr» myr Altajme gd Digarråir plats m. stora stenrös
Altheime by /Se »Brummans-myyr» myr Althaime gård Disrojr terräng
Altheime gård /Se Brunnmars äga Althaime gård Forse-myr agtäkt
Altheime by /Se Bruten äga Austarböi gård Gautalvar åkrar och hällar
Althajme gd Bruten äga Austarböi gård Gautalvar hage
Altheime by /Se Bunkhagen äga Buttle annex gd Gillberga-åker åker
Altajme gd Bunkhagen äga Buttlegarde gård Horsmöir myr
Altheime gård Bunkhagen äga Buttlegårde gård Hossau f.bf.
Altheim gd Bunkhagen terräng Buttlegårde gd Hossu myr
Altheime gd »Burckemyyr» myr Buttlegårde gd /Se Härskillnebacken backe
Altheime gd /Se *Buttle myr f.d. myr Buttlegårde bebyggelse Hässlegatu väg
Buttlegårde gd »Buttlemyyr» myr Hägsarve gd Jansmöir myr
Buttlegårde gdr Buttleskogen äga Hägsarve gd Kalsmöir myr
Buttlegårda gård Fallvät äga Häksare gård Kluvstainsvät vät
Hägsarve gdr »Forse-myyr» myr Häksare gård Kvi-högården äng
Hexarve gård Gautalver äga Läilveilinge gård Kättlemöir myr
Hägsarve gd:ar /Se Gautalver terräng Nygårds gd Kättlemöir myr
Nygårds gdr Grovät äga Nöigards gård Kättlemöir myr
Nygårds gård Hojden äga Nöigards gård Kättlu, se Kättlemöir myr
Velinge gd Hasselänge äga Storveilinge gård Körkmöir myr
Velinge, Lilla o. Stora gdr Hauglund äga Velinge Lilla gd Langvattne myr
Velinge, Lilla o. Stora gdr *Hemhagen hage?, myr? Velinge Stora gd Lindhammarn skog
Velinge gård »Heimemyyr» myr Veilinge gårdar Lindhamman myr
Änge gd »Heinemyyr», se »Heimemyyr» myr Velinge, St. o. L. gårdar Lindhammaren terräng
Änge gdr *Hemmyr, se »Heimemyyr» myr Änge gård Lindhammarsmöir myr
Änge gård Horsmyr äga Änge gård Lindhammarsmyr sankmark
Österby gd Horsmyr ägomark   Lädakar åker
Österby gd Horsmöir, (äv. Hossv) myr /Se   Midaik plats
Österby gård Hossu, se Horsmöir myr   Mijo-myr agtäkt
  Hässlan äga   Nöirydde terräng
  Jarnsmyr äga   (Nöirydde) Saknas
  Jarnsmyr myr   Ron-gärdar trakt (hagmark och ängar)
  Karlsmyr äga   Rongärdar skog
  Kvännaker äga   Rongärdar skog
  Kyrkmyr f. myr, nu ägomark   Rongärds-ängar ängar
  Kyrkmur äga   Skitnebäck källa
  Kyrkmyr ägomark   Skval hällmarker
  Käldhagen äga   Skval trakt med skog, hällar och en rännil
  Kättlehagen äga   (Skval) terräng
  Kättlemyr äga   Skval terräng
  Kättlemyr myr- o. ägomark   Skvale-hagen hage
  Lambhagen äga   Skvalshagen skog
  Lillhagen äga   Skällause plats
  Lindhammaren terräng   Stikelhul plats
  Lillhammarsänge äga   Stumble-myr myr
  Lindhammarsmyr äga   Svartaugar skogsparti
  »Mijo-myyr» myr   Såjdsgärde vattenvät
  Muldänge äga   Såjdsgärdsakrar åkrar
  Myrhagen hage?, myr?   Tjaurbacke hällbacke
  Nyhagen äga   Trulltjock skog
  Nyhagen äga   Unglaim ängar (nu delvisuppodlad)
  Prästhagen äga   Unglaim åkrar
  Prästhagen ängsmark   Veilingmöir myr
  Purshagen äga   Änges äga
  Purshagen äga   Ängsmöir myr
  Rongärde äga    
  Rongärdsskog äga    
  Rongärdsskog skogsområde    
  Saghagen äga    
  Segeränge äga    
  Sikhagen äga    
  ?Sildhagen äga    
  Skalshagen äga    
  Skalskog äga    
  Skällause äga    
  Skällause terräng    
  Skällause äga /Se    
  Skällausu äga /Se    
  Skällause äga /Se    
  Sojdsaker äga    
  Sojdsgärde äga    
  »Stoorängemyyr» myr    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen terräng    
  Storhagen terräng    
  Storänge äga    
  Storänge äga    
  »Stumble-myyr» myr    
  Stumleaker äga    
  Stumleaker äga    
  Tjaurbacken äga    
  Tjaurbacke terräng    
  Tjautet äga    
  Tjautet terräng    
  Tjauthagmyr äga    
  Tjauthagmyr myrmark    
  Tjockaker äga    
  Tjockhagen äga    
  Tjockskog äga    
  Trulltjock Saknas    
  Trulltjock terräng    
  Tunmyr äga    
  Tunmyr ägomark    
  Unglajm äga    
  Ulskog äga    
  Velingmyr äga    
  Velingmyr ägomark    
  Velingänge äga    
  Vidfälle äga    
  Vidfälle terräng    
  Vängsbruten äga    
  Vängsbruten terräng    
  Yvarstänge äga    
  Yvarstänge ängsmark    
  »Ängetompt», »Lille» äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.