ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ardre socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 296 Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 555
Ardre sn /Se Alsarvegyllauen skog Ardre socken Agvät kärr
Ardre sn /Se Alsarve Högård äng Ardre s:n Akarskogen skog
Ardre sn Alsidskog äga Ardre socken Alaheden hed
Ardre sn Alskogen äga Ardre sn Alaheden hed
Ardre sn Alvarskogen äga Ardre sn Alsarve bryja sank mark
Ardre sn Ardre triangelpunkt Sagesmän förteckning Alsarve Sojdesåker åker
Ardre sn *Ardre berg berg Sagesmän förteckning Alvaret hällmark utan skog
Ardre sn Ardre öde kyrka kyrka Sagesmän förteckning Alvinsåkern åkerteg
Ardre sn Aurkroksåker äga Sagesmän förteckning Andra pärkbacken skogsbacke
Ardre sn /Se Backen äng Källor förteckning Andra Russväten myrstråk
Ardre sn /Se Bergåker åker Källor förteckning Andra Starrvätändevägen skogsväg
Ardre sn /Se Bergäng äng Källor förteckning Antons hagen skog
Ardre sn /Se Betningen hage Källor förteckning Ardreheden hed
Alsarve gd Betningsåker åker Aiksen inbyggarbeteckning Ardre luka öppning i Torsburgen
Alsarve gård Betningsåker Lilla åker Moarve gd Arstuguåkern åker
Alsarve gd /Se Bjärgänge äga Ardre annex gd Aurkrok »aurburg» (strandvall)
Alsarve gd /Se Björkarna äng Ardre-boe inbyggarbeteckning Asarrävlen stenrevel
Botrajfs gd Björkarna äng Ardre Ödekyrka kyrkruin Backen öppen plats
Botreps gård Björkaker äga Ardre Ödekyrka kyrkruin Backen åker
Botvalde gd Björkåker åker Asarn inbyggarbeteckning Backmillom åker
Botvalde gd Björkängsaker äga Asar-Ålle inbyggarbeteckning Ban-a å
Botvalds gård Bodviken vik Backen boställe Ban-å å
Botvalds gd /Se Bodåker åker Boden affärslokal Banå-rännan å
Bringsarve gd Bodåker åker Botvalde gd Bergänget åker
Bringsarve gd Botvaldehagen äga Botvalde gd Björkar f.d. äng, nu åkrar
Bringsarve gård Braud-bräun bråddjup /Se Botvalden inbyggarbeteckning Björkäng äng
Butrajvs gd Bringsarvemyr äga Bringsarn inbyggarbeteckning Björkäng äng
Ekese gd Bruten äga Bringsarve gd Björkängsåker åker
Ekese gård Bruten äga Bringsarvekvarnen ödekvarn Björkängsåker åker
Hallute gd Bruten äga Butrajvs gd Blekvät sankmark
Hallute gård Bruten äga Daviden inbyggarbeteckning Bobergs folar åkrar
Hallute gd /Se Bruten äga Daviden inbyggarbeteckning Bodhagen skog
Halsgårde gd Bruten hage Ekesborg fastighet Bodhagen skog
Halsegårda gård Bruteskogen skog Ekese gd Bodhagen åker
Halsegårda gd /Se Burgaker äga Fattigstugan sjukstuga Bodhagen hagmark
*Heydeby försv. gd Burgen åker Folsågen ödesåg Botvaldehagen skog
Kaupungs gd Burghagen äga Fridhem fastighet Botvalde-kviar mindre väg
Kaupungs by Burgtvär åker Gunfjauns kapell kyrkruin Botvaldeå bäck
Kopungs gård Burgåker åker Hallute gd Brandbräuni tångtäkt
Kopungs gd /Se Byängen äng Halsgarden inbyggarbeteckning Brandbräun bråddjup
Lauritse gd Byängsåkern åker Halsgårde gd Brandrive fiskeplats
Lauritse gård Dammaker äga Halsgårde gd Brannd-akarn åker
Ljugarn samh. /Se »Dammemyyråå» å Hälsohuset fastighet Brantbrun rev
Ljugarn samhälle /Se Dammgärdet äng Jaugänning inbyggarbeteckning Brauste udde
Ljugarn samh. /Se Dammgärdsåker åker Kaupungar inbyggarbeteckning Brauste stranden
Ljugarn samh. /Se Dammyr f. myr, nu ägomark Kaupungs gd Bringsarve-bruten skog
Mullvalds gd Dammyr äga Kaupungs gd Bringsarvekanalen gränsbildande djupt grävt dike
Mullvalds gård Dammyr ägomark Klaudelinska huset byggning Bringsarve-kviar åkerväg
Nygårds gd Digerängen äng Koburg ladugård använd till logement Bringsarverum hagmark
Nygårds gård Djaupviken äga Lauritse gd -brott se:-brut Saknas
Petsarve gd ?Djaupviken vik Lavas gd Bruten skogsparti
Petsarve gård Djaupviken vik Lavaseklint gd Bruten skog
Vitvär fiskeläge /Se Ekesehällar äga Ljugarn tätort Bruten skogsskifte
Västerby gd Ekåker åker Ljugarn tätort Bruthagen skogsskifte
Västerby gård Flisängen äng Ljugärning inbyggarbeteckning Brutåkrarna åkertegar
  Folar skog Lotsjorden gd Bryåkern åker
  ?Folhagen äga Lotskvarnen väderkvarn Bråten, Bråt-, -bråten skogshage
  Folhammar triangelpunkt Lugnet fastighet Brändan hagmark
  Folhammarskogen äga Lövängen pensionat Brändan åker
  Folskog äga Mullvalds gd Brändu åkrar
  Folskogen skog Mullvalds gd Bröstet utskjutande strandparti
  Foläng äng Måndagsbyn by Burgen höjd
  Foläng äng Nygårds gd Burghagen skogsskifte
  Gaitstädar, se Gaitsäden Saknas Paviljongen stuga Burgvägen körväg
  Gajstäder åker Pelsarve gd Burgåker åker
  Gaitstäden åker, förr äng Pelsarve gd Burgåker åker
  Gaitstädar äga /Se Peisan inbyggarbeteckning Burshagen skogsareal
  Gamblehamn vik Sandarve fastighet Butrajvsskogen skog
  »Gardsmyr...» myr Sandgärdet fastighet Dammen åker
  Gasmyr myrmark /Se Sjukstuga, se Fattigstugan Saknas Dammen åker
  Gasmyr myr Sjöviksgården, Jfr Strandåkern Saknas Dammyr låglänt åker
  Gasmyr myrmark Spattstugan hus Dammyr låglänt åker och skogsskifte
  Gasmyrskog äga Vitvär fiskeläge Dammyr låglänt åker
  Gatgärdet äng Västerby gd Dammyrhagen hagmark
  Gatåker åker Ängsarve gd Dammåkern åker
  Grindängen äng Ödekyrkan kyrkruin Dammåkern åker
  Gunnfjauns kapell kapell Aikse gård Dam-möir myr
  Gyllauen äga Alsarve gd Davidens hagen skogsskifte
  Gyllauen terräng Aikse gård Davidens hagen skogsskifte
  Gyllaui strandskog /Se Asare gård Davidens hagen skogsskifte
  Gyllautjautet skog Asare gård Davidens åkern åker
  Gärdesåker åker Botreps gd Davidens åkrar gamla åkertegar
  Gärdet åker Botvalde gård Digru äng
  Gärdet äng Botvalde gård Djaupbryjan myrhål
  Gärdet Lilla äng Botvalde gd Djaup»-viken vik
  Gässlan äga Botvalde gd Djaupviken havsbukt
  Gässlan udde Bringsare gård Djaupviksåkrarna åkrar
  Hagbetningen hage Bringsare gård ? Dvärggöl sank plats
  Hageråkern äng Bringsarve gd ? Dvärggölsbron spång
  Hagåkern åker Butrajvs gd Ekesebackarna landsvägsbackar
  Hällutbacke backe Butrevs gd Ekesehällarna hällmark
  Halsgårdshagen äga Bäutraivs gård Ekeserum hällmark
  Hammaren äng Bäutraivs gård Ekeserum hällmark
  Hammarskogen skog Ekesborg pensionat Ekesevät åkerjord
  Hamnviken vik Gamlehamn fiskläge Emriks upphagen skogsskifte
  Hamreskog äga Hallute gd Farfars Snusstycke åkerteg
  Helgmyr en myr Hallutte gård Farfarsstigen stig
  *Hemhagemyr myr Hallutte gård Farfarsstigen stig
  Hemhagen hage Halsgårde gd Farfarsstigen stig
  Hemskogen skog Halsgarde gård Farfarsvägen stig
  Hemåkern åker Halsgarde gård Fiedyn gyttjig strandmark
  Hemängen ängsmark Jaugan samhälle och hamn Fjelar ängar
  Hemängen Lilla äng Jaugan samhälle Flisbrott-, se Flisbrut Saknas
  Hemängestvärarna åker Kaupungs gd Flisbruten flis- och kalkstensbrott
  Hemänget äng Kaupungs gård Flisbrutet flis- och kalkstensbrott
  Hemängsåker åker Kaupungs gård Flisängen äga
  Humlegården äng Kaupungs gård Fläskoset skogsparti
  Hustängsaker äga Kopungs gd Focken skogsskift
  Hällarne äga Lauritse gd Folar myrar och ängar
  Hässelmyrhagen äga Lauritse gd Folar skog och åkrar
  Hässelåkern åker Lavarse gård Folarna glesskog
  Hässlemyr f. myr, nu åker Lavase gård Fol-hammar udde
  Hästgärdet äng Ljugarn hamnplats o. samhälle Fol-hammar udde
  Högården äng Ljugarn hamnplats o. samhälle Folhammar raukområde
  Kalsaker äga Ljugarn hamn o. samhälle Folhammar raukområde
  Kastellåker åker Mullvalds gd Folhammarsrum hällmarksområde
  Kaupungsgyllauen skog Mullvalds gd Folhammarsrum hällmarksområde
  Kaupungsklint klint Mullvalds gård Folrum hällmark
  Kaupungsklint terräng Mullvals gård (f.d. kronohemman) Dolskog skog
  Kaupungsängen äng Nöigards gård Folåkern åkerteg
  Kapellshagen hage Nöigards (Nygårds) gård Folåkrarna åkertegar
  Killinggärdet äng Peisarve gård Folåkrarna gemensam beteckning på åkrarna
  Klensmyr äga Päisare (Petsarve) gård Fonden skogsareal
  Klensmyr myrmark Petsarve gd Fågelhammar sankområde
  Klintarna äga Väitvär fiskläge Fånggården hage
  Klintgärdet äga Västerby gd Fånggårdsbacke backe
  Klockarebetningen betesmark Västarböi gård Första pärkbacken skogsbacke
  Kohagen äga Västarböi gård Första Russväten myrstråk
  ?Kunängen äng Västerby ortn. Första Starrvätändevägen skogsväg
  Kvarnskogen skog   Gaitstäden åker (förr äng)
  Kviåkern åker   Gamblehamn vik
  Kviänget äng   Gamla bron numera riven kaj
  Kyrkåker åker   Gamla Gyllauvägen skogsväg
  Kyrkäng äng   Gamla lunden hagmark
  Ladugårdsåkern åker   Gamla Vägen mindre väg
  Ladåkern åker   Gamle Alstens hus bostadshus
  Langbjännen åker   Gasmyr myr
  Lauritseåker åker   Gasmyrshagen skog
  »Laxåån» å   Gasmör myr
  »Lillhage-myyr» f. myr, (nu ägomark?)   Gassmöir myr
  Lillhagen hage   Gjäles ländningar landstigningsplats
  Lillhagmyr äga   Gottbergsåkern åker
  Lillhammarn åker   Grindänge äng
  Lillåkern åker   Grusgropen grustag
  Lillåker hos Burgen åker   Grustaget sandgrop
  Lillänget äng   Gröna gatan nedfart
  Linde åker   Gustavs åkern åker
  Lislåker äga   Gyllauen större skogsområde
  Liståkern åker   Gyllauen större skogsområde
  Ljugarn hamn   Gyllaui skog, delvis sank
  Ljugarn hamn   Gyllaui skogstrakt
  Ljugarn hamn /Se   Gärdet åker
  Ljugarn gd   Gässlan rev
  Ljugarn gd /Se   Gässlerive stenrev
  Ljugarn udde o. båk /Se   Gässlorevet sand- och grusrevel
  *Ljugarnshamn vik   Gässlorevet sand- och grusrevel
  *Ljugarnshamn vik   Hagmellan skogsskifte
  Ljugarnsbetningen hage   Hagstycke äng
  Ljugarnsäng äng   Hallutebacke landsvägsbacke
  Ljugarnsåker åker   Hallutehagen skogsskifte
  Ljugarnsskogen äga   Halluteåkern åker
  Långmyr myr   Halsgardräum Saknas
  Långmyr myrmark   Halsgard-å å
  Långskogen åker   Halsgard-å å
  Långänget äng   Halsgårde-Hindriks burgåkern gammal åker
  Lövängen pensionat   Halsgårdereveln sandrevel
  Matojdar äga   Halsgårdesåg sågverksplats
  Melåker åker   Halsgårdeå bäck
  Mikelaker äga   Halsgårdeåkern åker
  Mickelåker åker   Halsgårdsrum hagmark
  Mickelåker åker   Hanvät myrstycke
  Millklint klint   Hanevät kärrmark
  Millklint höjd?   Hanevätsbacke skogsbacke
  Millklinthagen äga   Haugstains-vät vät
  Millklintsskog skog   Hejden skog
  Myrhagen äga   Hejdevätsbacke skogklädd backe
  Nygårds Ladåker åker   Hejdevätsskog skog
  Nyhagen äga   Hejdevätsskog skog
  Nyhagen äga   Helgmyr myrstråk
  Nyhagen äga   Helgmör myr
  Nyhagen hage   Hemskiftet åker
  Nyodlingen äga   Hemskiftet åker
  Nyåker åker   Hemängen äng
  Näsänge äga   Herrgarden bergsklint
  Näsängen Saknas   Hjalmars bruten skog
  Petsarveklint klint   Hopjord skogsmark
  Petsarveklint höjd   Hälgmöir myr
  Petsarveklint höjd?   Hällarna hällmark
  Plogsåker åker   Hällarna hällmark
  Porsarna äng   Hällarna skogbevuxen hällmark
  Prästväthagen äga   Hällavägen mindre väg
  Pärkhagen äga   Hällaåkern åker
  Pärongärdet äng   Hällen berghäll
  Rojsaker äga   Hällen vid Tingströms virkesupplag
  Rumsåker åker   Hällhagen skog
  Rävstuhällar äga   Hällåkern åker
  Rävstuhällar terräng   Hässelmyr åker
  Sagbruten äga   Höglunde höglänt skog
  Saghagen äga   Höglundsvägen stig
  Sandtvär åker   Högårdsåkern åker
  Sandåker åker   Häus-änge äng
  Sandåker Lilla åker   Jakobssons hagen skog
  Saudesåker åker   Jantens brutet stenbrott
  Saudesgärde äng   Jäles ländningar landstigningsplats
  Skalstycket äng   Jässbundreveln sandrevel
  Skarpåker åker   Kalkugnen gammal kalkugn
  Skaumyr f. myr, nu ägomark   Kalkugnen gammal kalkugn
  Skaumyr äga   Kallvarp en hög av ris och mindre stenar
  Skaumyr ägomark   Kalvbetningen åker
  Skogen hos Kaupungs kvarn skog   Kalvbetningen åker
  Skogmyr myr   Kalvmyr myrstråk
  Skogsmyrhagen hage   Kapelle» ruin
  Skogsåker åker   Kapellet ödekyrka
  Skogåker åker   Kapellsbacke backe
  Slahagen äga   Kapellsbacke backe
  Släkedyn skog (?)   Kapellsbacken backe
  Smidaker äga   Kapellsåkern åker
  Smissängen äng   Kastal ruinhög
  Sojdsaker åker   Kastalet ruinhög
  Sojdsaker äga   Kastellet ruinhög
  Sojdshagen äga   Kattklint höjdsträckning
  Sojdshagen äga   Kattklint klint på vägen
  Sojdeshagen hage   Kauparbygd ruin
  Sojdesåker åker   Kaupungsklint höjdsträckning
  Sojdesåker åker   Kaupungsklint höjd
  Sojdesåker åker   Kaupungskäldä källa med »ärtvatten» (mjukt vatten)
  Sojdesåkern åker   Kaupungs slott fornborg
  Sojdesängen äng   Kaupungs slott fornborg
  Stallåker åker   Kaupungsudden udde
  Staplemyr myr, nu även ägomark   Kaupungsåkern åker
  Staplemyr äga   Klaras stycke åker
  Staplemyr ägomark   Klandelinska trädgården trädgård
  Starrarna äga   Klensmyr myr
  Starrarna äga   Klintbergs burghagen skogsskifte
  Starrarna äng   Klintbergs hemskifte åker
  Stenboåker åker   Klintbranten brant backe
  Stenbroåker åker   Klintbriten brant backe
  Stengärdet äng   Klintgärde ängsmark
  Stenkammaråker åker   Klintgärde ängsmark
  Stora backar äga   Klintskogen skog
  Storhagen äga   Klivbruten skogsparti
  Storhagen äga   Klockarbruten skog
  Storhagen hage   Kluckarbruten hage
  Storåker åker   Kohagen skogsparti
  Storåker åker   Kohagen stort skogsavsnitt
  Storänget äng   Kohagen skogsstycke
  Stranden skog   Kum-åker åker
  Strandskogen skog   Kutstenarna två stora stenar
  Strandsängen äng   Kvarnbacken backe
  Strandänge äga   Kvarnåkern åker
  Strandängsstycket äng   Kyrkrum hagmark
  Stuvåker åker   Kyrkåkern åker
  Stuvängen äng   Kyrkåkern åker
  *Svinmyr myr   Kyrkänget änge
  Svinmyr äga   Källåkern åker
  Svinmyr myr   Käutstainar två stenar
  Svinmyr myr   Körkräum öppen plats framför kyrkan
  Säkan äga   Ladis-rännan vårbäck
  Säcken äng   Ladis-rännan vårbäck
  Sängängen äng   Laigarstjocke hällmark med buskvegetation och o. rävlyor
  Tallvätskogen skog   Lajrvätar sank mark
  Tjäruskog skog   Lammåkern åker
  Torsborg fornborg /Se   Langbjännen vågbrytare
  Torsborgen fornborg /Se   Langbjännet udde
  Thorstädar, se Torstäder äga   Lauritsehagen skogsstycke
  Torstädar äga   Lauritseå bäck
  Torstädar(?) f.d. äng   Lavasehagen skogsstycke
  Torstäder äga /Se   Lavaseå bäck
  Träsåker åker   Lavänget äga
  ?Tynnesaker äga   Lax-a å
  Upphagen äga   Lerbacken åker
  Utskogen äga   Lervätarna sank mark
  Utskogen äga   Leråkern åker
  Vadarängen äng   Lillamyrsbacke skogbevuxen höjd
  Vadänge äga   Lillhagen åker
  Vatvärkaråker åker   Lillhagen skogsparti
  Visnar sankt ängsområde m. fornby   Lillhagen hage
  Visnemyr f. myr, nu ägomark   Lillhagen hage
  Visnemyr äga   Lillhagen skogsskifte
  Visnemyr ägomark   Lillmyr låglänt åker
  Visnemyr ägomark   Lillmyr kärr
  Visne myr långsträckt myr /Se   Lillmyrsskog skog
  Visneskogen skogen   Lindbys åkrar åkrar
  Vitvär fiskläge   Listäng äng
  Vitvär strandområde?   Listänget änge
  Vitvärskogen skog   Listängsvät vattensamling
  Vitvärskogen äga   Lotsbacken lvg
  Vitvärsviken havsbukt   Lundsstigen stig
  Väten äga   Lundvägen stig
  Väten äng   Långlunden skog
  Vätverkänge äga   Långmyr myr
  Åkerlandet åker   Långmyrhagen skogsavsnitt
  Åängen äng   Långåkern åker
  Ödebruten hage   Långåkern åker
  Ödetvären åker   Långåkern åker
  Öltapparn terräng   Långåkern åker
      Långåkersvägen åkerväg
      Läushällar strand med raukar
      Malles Gyllauen åker
      Mamsellsstycket åker
      Manuls Gyllauen åker
      Marias källa brunn
      Marstrand åker
      Matojdo åkerteg
      Matojdo åkerteg
      Mattalvar släta hällar med enbuskar
      Mavstajnen sten
      Mickelåker åker
      Mickelåker åker
      Middagsstället rastplats
      Mikle-akur samsåker (hopåker)
      Millklint bergsklint
      Millklint klint
      Millklintlid skogsvägsbacke
      ? Mullvalds gardsbryjan vattensjukt område
      Mullvalds lillhagen hage
      Mullvalds sandåkern åker
      Mullvaldsänget änge
      Myrboden skjul
      Myrhagen skog
      Myrhagen skog
      Myrhagen skogsskifte
      Myrklint klint
      Myrlandet åker
      Myråkern åker
      Måiräumbacke backe
      Måndesböiar bygd
      Mäilu åker (förr äng)
      Mörrumsbacken bergknalle
      Mörrumsbacken bergknalle
      Namnhällen stenhäll
      Nedre Blekvät kärr
      Nejkåker äga
      Nejkåker äag
      Neogarde hagmark
      Nere i marken strandavsnitt
      Nere vid Fagerlunds åker
      Nerhagen skog
      Nya Vägen mindre väg
      Nybron betongkaj
      Nybrunnen samfällt vattenställe
      Nyhagen skogsparti
      Nyslätten äga
      Nyvägen stig
      Nyåkern åkerteg
      Närkhagen skogsparti
      Odling åker
      Odlingen nyodling
      Ormbacken backe
      Ormbacken kulle på vägen
      Ormhällen hällmark
      Patronsgatan stig
      Petsarvebrutet stenbrott
      Petsarvedyn gammal släktäkt
      Petsarveklint klint
      Petsarvemyr åker
      Petsarve Sågbro bro
      Prästhagen skogsparti
      Prästvät myrmark
      Prästvät skog och åkrar
      Påls häll kalkstenshäll
      Påls hälli fiskeplats
      Revet rev
      Rodgrinden grind
      Rosvallshagen skogsskifte
      Rotkullen gammal »såisplass» (tjärdalsplats)
      Rotkullen kulle
      Rotkullen kulle
      Rotkullåkern åker
      Rovstycket åkerteg
      Rucke skog
      Rukbacken åker
      Rum öppen plats
      Rundvät kärr
      Rundvät kärr
      Rundvät kärr
      Russvätar tre vätar (vattensamlingar)
      Russvätarna tre myrstråk
      Rävstuhällar hällmark
      Samfällden strandparti
      Sandbackarna vägskälsbackar
      Sandegatvägen väg
      Sandgropen sandtag
      Sandåkern åker
      Sikrängan vik
      Sik vid Lillmyr låglänt mark
      Skalstycket äga
      Skansen vägskäl (ej backe)
      Skaumyrsskog skog
      Skaumöir myr
      Skitenbäck bäck
      Skogsbryjan vattenhål
      Skogslundsstigen stig
      Skogsåker åker
      Skogsåker åker
      Skogåkern åker
      Skogåkern åker
      Skogåkern åkerteg
      Skogåkern åker
      Skärrum hällmark, åkerteg och hällmark
      Skärväten åker
      Sladarplassen vägskäl
      Sladderplatsen vägkorsning
      Slotte murrester
      Slånku äng
      Slånku åkrar
      Släkedyn släketäkt
      Släkedyn släketäkt
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Sojdesbetningen hage
      Sojdesbetningen hage
      Sojdesbetningen åker
      Sojdesbetningen åker
      Sojdeshagen skogsskifte
      Sojdeshagen skogsparti
      Sojdesåkern åker
      Sojdesåkern åker
      Sojdesåkern åker
      Sojdet tjärbränningsplats
      Sojdet tjärbränningsplats
      Sojdet tjärbränningsställe
      Sojdet tjärbränningsställe
      Sojdet tjärbränningsplats
      Sojdet tjärbränningsplats
      Sojdet tjärbränningsplats
      Sopphagen skogsparti
      Stain-kumber-åker äga
      Staplemyr myr och åker
      Staplemöir myr
      Staplemör myr
      Stapleskog skog
      Stapleskog skog
      Starrarna åker
      Starrarna ängsmark
      Starrarna ängsmark
      Starvät-ände numera uppodlad myr
      Starrvät-ände myr
      Starrvätände delvis uppodlad myr
      Stekbrunnen brunn
      Stenbrottet kalkstensbrott
      Stenströms stycke åker
      Storhagen skog
      Storhagen hage
      Storhagen skogsskifte
      Storhagen skogsskifte
      Strandstigen stig
      Strandåkern åkerteg
      Strandåkern åker
      Strömbäcks änge Saknas
      Stubbåkern åker
      Styvlan äng
      Sunddalsväten kärr
      Svenssons stycke åker
      Svindikarna dalgång
      Svindikarna dalgång
      Svinjordsskog skog
      Svinmyr myr
      Svinmyrsbruten skogsområde
      Svinmyrsåkern åker
      Sväinmöir myr
      Sylwans planteringen skogsplantering
      Sågbacken backer
      Sågbacken virkesupplag
      Sågbron bro
      Sågbruten skogsskifte med åker
      Sågbruten skogsskifte med åker
      Såghagen skogsskifte
      Säikrängi låg strand o. vik
      Säku äng
      Söderströms hagen hagmark
      Söderströms åkern åker
      Söderäng ängsmark
      Söderäng ängsmark
      Tarmen åker
      Tiggarstycket åker
      Tingströms åker
      Torpåkern åker
      Torsbrunn källa
      Torstädar åkrar
      Torstädar ängar (nu uppodlade)
      Torstädbro bro
      Torstädes ängsmark
      Torstädes ängsmark
      Torstädesbro bro
      Torstädeskviar smal åkerväg
      Torstädeskviar smal åkerväg
      Torstädesåker åker
      Torstädesåker åker
      Tredje Russväten myrstråk
      Tres-akarn åker
      Trollkviar smal åkerväg
      Trullkväiar väg
      Trullkväiar vägen
      Trädgårdsåkern åker
      Tunen gammal tun
      Täppan åker
      Törnesåkern åker
      Törnesåkern åker
      Törnåkern åker
      Under Hajd kustremsa
      Under Hällarna strandremsa
      Under Sanden strandremsa
      Uppehållsdammen myrmark
      Upphagen skog
      Upphagen skog
      Uppskiftet skog
      Utjälm grund
      Utskogen Saknas
      Vadar åkrar
      Valbys lunden skogsparti
      Vatvärkar äng
      Vatvärkarna lågländ åker
      Wessmans källa källa
      Videfarsvik havsbukt
      Videkulla skog skog
      Visnar myr
      Visnekanalen brett, vattenförande dike
      Visnemyr stor, uppodlad myr
      Visnemyr stor, uppodlad myr
      Visneängen skogsområde
      Vita Hällen kalkstenshäll
      Vitskarven åker
      Vitvärarna åkrar och gräsbevuxna tegar
      Vitvärsgärde åker
      Vitvärsåkern åker
      Vågasken ask (Traxinus)
      Vågasken ask (Traxinus)
      Vägmellan skogsstycke
      Väisnar myr o. ängar
      Väisnar ängar
      Väisnemör myr
      Väitvär fiskeläge
      Västerby-kviar väg
      Västerbyrum hällmarksområde
      Västerbyåkern åker
      Västerbyåkern åker
      Väten myr
      Vätåkern åker
      Ågången åker
      Åidakan åker (nu tillväxt)
      Åkern mot Ekese åker
      Åkern vid bryjan åker
      Änget äng
      Änget uppodlad äng
      Änget ängsmark
      Ängsåkern åker
      Öltapparn källåder
      Örkrok åkertegar
      Öråkern åker
      Österbergsplatsen hage
      Östängen åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.