ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gammelgarns socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 201 Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 226
Gammelgarn sn Abojen äga Gammelgarn s:n Abojen terräng
Gammelgarn sn /Se Ajnbacken fiskl. Gammelgarn socken Abojen vik
Gammalgarn sn Ajnbacken terräng Gammelgarn socken Abåien strand
Gammelgarn sn »Biörkemyyr» myr gammelgärning inbyggarbeteckning Ainbacken fiskeläge
Gammelgarn sn Blindan grund Gamlegänning inbyggarbeteckning Ajnbacken backe
Gammelgarn sn Branden äga Gamblegänning inbyggarbeteckning Ajnbacksrif terräng
Gammalgarn sn Branden äga Ainbacken fiskläge Austarsäidu Saknas
Gammelgarn sn /Se Branden äga Brunnstomt lägenhet Baitningi betning
Gammelgarn by och sn /Se Brandåkersudd udde Davide gård Balklunden skogsparti
Gammelgarn sn /Se Brandåkersudd udde Davide gård Banårävel sandrevel
Gammelgarn by o. sn /Se *Bringesudd, se Gryngeudd udde Fride gård Basselbröiä sandkälla
Gammelgarn by o. sn /Se Bruten äga Fride gård Basselbröje vattenställe
Gammelgarn sn /Se Bruten äga Gammelgarns annex bebyggelse Beusgarsbackar bäcke
Gammelgarn sn /Se Bruten äga Gannarve gd Blaik-baitningi betning
Gammelgarn sn /Se Bryshagen äga Gannarve gård Blind» näs»n fiskeplats
Davide gdr Bryshagen terräng Gannarve gård Blindu grund
Engemans gård Burgskog äga Gartarve gd Blåkullä grund
Fride gdr Burgskog skogsområde Gartarve gård Bläckalvar skogsmark
Fride gård »Burssgiärde», se »Bussgardemyr» myr(?) Glose gd Boakan åker
Gamle-gänningen kyrkan i egenskap av sjömärke /Se ?»Burssgiärde myyr», se »Bussgardemyyr» myr Glose gård Brandåkarsudd udde
Gammelgänningen kyrka /Se »Bussgardemyyr» myr Glose gård Briten klippa
Gannarve gdr »Bussgårdemyhr», se »Bussgardemyyr» myr Grynge fiskläge Briten klipparti
Gannarve gård Byänge äga Grynge fiskeläge Brändakan terräng
Gannarve gd /Se Dambo strandremsa Haugstajns gd Bränd-akar el. Brändu plats
Gartarfwe gdr Danbo strandområde Haugstains gård Brändakarudden, se Brandåkarsudd udde
Gartarve gdr Davidhagen äga Haugstains gård Brändakar-udden udde
Gartarve gdr Diksmyr äga Hogreps, se hugrajvs gd Brändar skogsparti
Gartarve gd /Se Diksmyr myr Hugrajvs gd Brändu hagar
Glose gd Diksmyr myr Häugraivs gård Brändu strandparti
Glose gdr Djaupmyr myr Häugraivs gård Bröishagar hagar
Gloser gård Djaupmyrskogen äga Högstens, se Haugstajns gd Bröjshagar hagar
Gloser gdar /Se Djaupmyrskogen skogsområde Klinte ortn. Bröishag-räum plats
Gloser gd:ar /Se Engsmansvik vik Klinte gård Burgärde åker
(?)Haugstajns gd Gajthäll sten(?) Klinte gård Byxen gärde
Haugstajns gdr Gammbroar äga Klints numera obebyggd gård Bäuskas hällmark
?Haugstajns gdr Gannarvänge äga Klintsgard gård Bäuskasbackar hällbackar
Hugrajvs gdr Gannänge äga Kyrkjuves gd Danbo strand (med raukar)
Hugrajvs gd /Se Gloshagen äga Körkjäues gård Danbo ägor
Hugreps gård Gloshagen terräng Körkjäus gård Danbo strandparti
Högstens gård Grynge fiskeläge Massarve gd Davidrif strandparti
Högstens gdar /Se ?Gryngeskog äga Massarve gård Deiksmör myr
Högstens gd:ar /Se Gryngeudd udde Massarve gård Djaupmöir myr
Klinte gdr Grynghällar grund Mattsarve bebyggelse Dunderstajn terrängnamn
Klinte gård Grynghällar skär Rommunds gård Däiksmöir myr
Klinte gd:ar /Se Gryngskog skogsområde Rommunds gård Fridräum slätt med enbuskar
Klints gård Gryngudd udde Rommunds gd Gaitricku rauk
Klints gd:ar /Se Gryngudd udde Skogby gård Gamle broar hage
Kyrkjuves gd Gryngvik vik Skogby gård Gammelgarnsheden marker
Kyrkjuves gård Gryngvik vik Trosings gård Garlarv-å å
Kyrkljuves gd /Se Gränby äga Trosings gård Gartarvå å
?Massarve gd »Gränby-myyr» myr Änge gård Gartarvaå å
Massarve gdr Gränbyänge äga Änge gård Geithäll hällar o. boplats
Mattsarve gård ?Gränbyänge terräng o. ägomark Ängmans gd Geitricku hällmark
Matsarve by /Se Gränbyänge terräng o. ägomark Ängmans gård Gjäspundrävel udde
Rommunds gd »Gröönbyss» myr(?) Ängmans gård Glosudden udde
Rommunds gdr »Gröönbyss- - -myyr» myr   Grodbacken backe
Rommunds gård Hajdar äga   Grynghällar grund
Rommunds gårdar /Se Hajdbyaker äga   Gryngudd udde
Rommunds gd:ar /Se Hajdhagen äga   Gryng-udden udde
Rommunds gd /Se Hajdskog äga   Gryngudden udde
?Skogby gd Hajdskog skogsområde   Gryngeväik Saknas
Skogby gdr Hajmmyr äga   Gränby ägor
Skogby gård Hajmmyr äga   Grönskog skog
Skogby gårdar /Se Hajmmyr ägomark   Grönskogshude klint
Sysne gdar /Se Hallgårdshage äga   Grönskogsugnen kalkugn
Trosings gdr Hallgardshage terräng   Gylgärde äng
Trosings gård Hammarn äga   Gyllaui skogstrakt
Änge gdr Hammarn äga   Gyllauskogen terräng
Ånge gård Hammarn terräng   Gässlu f.d. äng, nu åker med sandmylla
Ängmans gd Hantverket äga   Hajdi skogsparti
Ängmans gdr Hardojhage äga   Hallu grund
  Hardojhage terräng   Hammarudden udde
  *Haugstajnsskär» skär?   Hammarudden udde
  Herrgardsklint terräng   Hamrar väg
  Herrgardsskogen äga   Hardåi trakt med skog och åkrar på stenig mark
  Herrgardsskogen äga   Hardåi-räflar skogstrakt
  Herrgardsskogen skogsområde   Hardö vägskäl
  Humlegardsaker äga   Hautvärk åker
  Humlegardsakern terräng   Herrgarden Saknas
  ?»Hälgeträäsk-myyr» myr   Herrgårdsklint terrängnamn
  ?»Hälgeträäsk» sjö (el. myr?)   Hoxleakan åker
  Hällar äga   Hugrajvså bäck
  Hällträsk mosse   Hugrevs-å å
  Hällträsk sankmark   Hul-alvar hällar
  Hälsingör äng(?)   Hulalvarbacke vägparti
  Hässlemyr ägomark   Hällträsk hage med »domaresäte»
  Hässleskog skog   Hälsingör äga
  Hängraivsräum öppen plats /Se   Hässlebro bro
  Klinthagen terräng   Hässlemyr äga
  Klintklinten höjd   Hässleskog äga
  ?Klintmyr ägomark   Häures-räum plats på hällar
  Klintmyr ägomark   Häures--å å
  (?)Klintmyr ägomark   Häuresaa å
  ?Klintmyr ägomark   Häuresrävel strandparti
  Klintmyr ägomark   Jäspund strand
  Klints »tomt»   Jäspund strandparti
  Klintshagen terräng   Jäspundrävel stenigt rev
  ?Klintsmyr ägomark   Jäspundrävel rev
  (?)Klintsmyr ägomark   Jäspundsrävel strandparti
  (?)Klintsmyr ägomark   Jäspundstainen sten
  Klintsmyr ägomark   Karte grund
  Källinghagen äga   Kassleakan åker
  Källinghagen terräng   Kastalaker äga
  Langmyr myr   Kaupungshage äga
  Langmyr myr   Kaupungsänge äga
  Lausaker äga   Kilen äga
  Laushagen äga   Klinte klinten bergsklint
  »Laxåån» å   Klintklinten bergknalle
  Lillgrunn grund   Klinthagen äga
  Manglarve äga   Klintklinten äga
  Manglarve äng o. åkrar /Se   Klintmyr äga
  Masshagen äga   Klintsgarden äga
  Massmyr myr   Klinthagen äga
  ?Mossmyr äga   Klintsmyr äga
  Massmyr myrmark   Klintsmyr äga
  Norderhagen äga   Kohagen äga
  Norderänge äga   Krak-kliv bergväg
  Norrskog äga   Kristineskogen äga
  Pejku äga   Kullgardsvät myr
  Rosendalshagen äga   Kutt-käldä källa
  Rosendalshagen terräng   Kuttkälde vattenställe
  Saghagen äga   Kvännviken vik
  ?Sankstigskog äga   Källingvät »vät»
  »Siustraåå» å   Källingvät kärr
  Sjaustreaker äga   Körkkulle torskgrund
  Sjaustrehammarn udde   Lajrklif terräng
  Sjaustrehammarn triangelpunkt   Lammbackar väg
  Sjaustrehammar Saknas /Se   Langhagar hagar
  Sjaustrehammarn udde /Se   Langmärve åkrar
  Sjaustru strand med fiskeläge   Lang-åker åker
  Sjaustru strandområde?   Leigärdet åker
  Sjaustru ägomark   Lejbrif strandterräng
  *Sjaustreå å   Lillgrundsbacken grund
  Skälvik vik   Läilai å
  Självik vik /Se   Manglarve äng nu delvis uppodlad
  Skärven äga   Manglarve åkrar
  Smidaker äga   Manglarve änge
  *Snuggegrund, se Storskär grund   Massmör myr
  Sojdsaker äga   Mavhällar terräng
  Sojdshagen äga   Millklint skog- o. bergstrakt
  Sojdshagen äga   Millklintar terrängnamn
  Sojdshagen äga   Moj klipparti
  Stabbäng äng /Se   Natveijk vik
  »Starmyyr» myr   Nårstrand sank, lätt översvämmad äng
  Starrar äga   Raustajn terräng
  Starrar äga   Russvalar sankmarker
  *Stora änget ängsmark   Räcku grund
  Storhagen äga   Röitarebro bro
  Storhagen äga   Sandakarbakke vägkrök
  Storhagen äga   Sandgassteig väg
  Storhagen äga   Sikar trakt, skog
  Storhagen äga   Sjausterhammar udde
  Storhagen terräng   Sjaustrehamman udde
  Storhagen terräng   Sjaustre hammarn udde
  Storhagen terräng   Sjaustre hammarn strandområde
  Storhagrum äga   Sjauslön strand
  Stormarken äga   Sjaustru trakt; låg, sandig strand med fiskläge
  Stormarken terräng o ägomark   Sjaustru terräng (strandparti)
  Stormyr f. myr, nu terräng o. ägom.   Sjaustru viken vik
  Stormyr f. myr, nu terräng o. ägom.   Sjaustru-rävel rev
  Stormyr f.d. myr   Sjausträ-riv sandrev
  Stormyr f.d. myr   Själväik vik
  Stormyr äga   Självejk vik
  Stormyr terräng o ägomark   Skagsrif strandparti
  Storskär udde   Skippsgärde f.d. äng, nu åker
  Storskär udde   Skippsgärdet åkrar
  Storskär halvö   Skitvikar strandparti
  Svartdal terräng   Skogsände skogbeväxt udde
  Svartdalhagen äga   Skogs ände skog
  Svartdalhagen terräng   Skogsände strandparti
  Svinmyr myr   Skogsände sandrevel
  Svärdänge äga   Skälvik vik
  Sysne kvarn triangelpunkt   Smörstycke äng
  Sysneudd udde   Stanakau åker
  Sysneudd udde   Starrar åker
  Sysneudd udde   Stolar terräng
  Sysneudd äga   Stormöir myr
  Sysneudd udde   Stor´rävlen rev
  »Söidessmyyr» myr   Storsand fiskegrund
  Tajgar äga   Storskär udde
  Tickvidar äga   Svartdal skogstrakt
  Tickvidar äga   Svarthäll klippa
  Tjockhagen äga   Sväindäikar dalar
  Tjockhagen äga   Sveindeikar terrängnamn
  Tjockhagen äga   Sveinmör myr
  Tjockhagmyr äga   Svärdänge änge
  Tjockhagmyr ägomark   Såjdes-tväri äga, åker?
  Tolettskogen? äga   Söisneudd udde
  Torpet/Hintsmyr äga   Söinerudden udde
  Trosingsgärdet ägomark   Tallvarp rauk
  Tält fiskeläge   Teigar åker
  Tältskog äga   Tickvidar skog
  Tältskog skogsområde   Tickvidar skogar
  Vidkullasen gruvås   Tickvidar åkerområde
  Vidkulle kulle   Tickvidar åker
  Vätmyr äga   ?Tjaustre hammarn udde
  Vätmyr ägomark   Tjockhagen hage
  Ängmansskär skär   Tjockhagen hage
  Ängmansvik vik   Tjockhagmöir del av Stormöir
  Ängmans änge äng(?)   Tjåck-vidaskogen Saknas
  Nummerförteckning förteckning   Tontakar åkrar
      Tånti hage o. åker
      Tält fiskeläge
      Tält strandparti
      Tältakau terräng
      Uddrif terräng
      Ugnen udde
      Varpe» grund
      Vatlen terräng
      Veidangar skogsmark
      Vidkulla skog skog
      Vidkulla skog skog
      Videkulla skog skog
      Vidkulle, se Vidkullebacke skogshöjd
      vidkullebacke landsvägsbacke
      Veitkullbacke backe
      Väidkullasen grusås (delvis Ancylusvallen)
      Väidkull-asen ås
      Väidkullbacke backe
      Väidkulle backe
      Väikskogen skog
      Åutjälm grund
      Åutsand fiskeplats, sandbank
      Ängmansskär holme
      Ängmansväik vik
      Ölbacke backe

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.