ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergarns socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 131 Naturnamn : 287 Bebyggelsenamn : 94 Naturnamn : 447
Nyagarn sn Aekergarn ö Östergarns sn Saknas Ajgu strandparti
Nygarn sn *Akergarnaholm ö Östergarn sn Aigo strand
Nygarn sn Annasnöje äga Östergarn ortn. Aigriv strand (vatten)
Nyagarn by o. sn /Se Annasnöje terräng Östergarn s:n Allmänningen fiskläge
* Nyagarn sn /Se Aur strandsträcka /Se Östergarn sn Allmänningen terräng
Östergarn sn /Se Aurvik vik Gan Saknas Altaret en sten
Östergarn sn Aurvik bukt Nöigan s:n Annas-nöje lägenhet
Östergarn sn /Se Austerdrake sjömärke Austargänning inbyggarbeteckning Annasnöje boplats
Östergarn sn Austerkinn häll /Se Austargänning inbyggarbeteckning Aur strand
Östergarn sn Backar äga Austergänning invånarbeteckning Aur stenig strand
Östergarn sn Backar äga Djupviken Saknas Aur f d. landningsplats
Östergarn sn /Se Björkänge äga Hässle-mor Saknas Aur gammal landningsplats
Östergarn sn Björkänge äga Kuppstjärnan Saknas Aurgrenskan personnamn, vattenhål
Östergarn sn Britar grynnor Nöigänning inbyggarbeteckning Austardrake högt sjömärke
Östergarn sn Britar undervattensgrund /Se Vassmunds-bonden inbyggarbeteckning Austerdrake (stenhop)
Östergarn sn Briten hög klippa Viker inbyggarbeteckning Austagansholm holme
Östergarn sn Briten strandområde Östergänning inbyggarbeteckning Austargarnsholm holme
Östergarn sn Briten brant klippa /Se Östergänning inbyggarbeteckning Austartangen undervattensklippa
Östergarn sn Briten kalkstenshäll /Se Bengts gd Auster-draken ett kummel med en stång i, anv. som sjömärke
Östergarn sn Brithude yttersta delen av grundet Britar /Se Bents gd Austergarnsholm en ö
Östergarn sn Brithude grynna /Se Bengts gård Austerkinn en utbuktning på östra sidan av Havdudden
Östergarn sn Brithälli kalkstenshäll /Se Bengts gård Austerkinn del av udde
Östergarn sn Bruten äga Djupvike gd Bat-lunden hage
Östergarn sn /Se Bruten äga Djupvike bebyggelse Baalundssand fiskegrund
Östergarn by och sn /Se Bränden äga Djauväike gård Bjärgar slätt (förr lekplats, nu betesmark))
Östergarn by o. sn /Se Bränden äga Djauväike gård Bjärgar backe
Östergarn fyrplats o. sn /Se Brändklintslaven hällar /Se Fakle gd Björklunden boplats i en björklund
Östergarn komm. /Se Buckhulet vik Fakle gd Bogrenshäll en kalksten
Östergarn sn /Se Buckhulet vik Fakle gd Branden fiskegrund
Östergarn sn /Se Davidhagen äga Fakle gård Briggvarpe ett varp
Östergarn sn /Se * Farisse (viken), vik Fakle gård Britar grynnor
Nyagarn sn Fugeludd udde Fallhammars gård Britar undervattensgrund med branta sidor
»Augsteens» beb? Ferseviken vik Fallhammars gård Britar sammanfattande namn på ett fiskegrund
? Bents gd Fiskfatet äga Filippuse gd Briten hög brant klippa i land
? Bents gd /Se Flundrehule vik /Se Filipuse ortn. Briten en strandklippa
Bengts gård Fluthäll häll /Se Filipuse gård Brit»-hude stor undervattensklippa, grund
Bengts by /Se »Forngårdsåkren» åker Filpuse gård Brithude yttersta delen av grundet Britar
Bengts gd:ar /Se Fridhem torp Ganne gård Brithälli klippa
Bents gdr Fridhem terräng Ganne gård Brunnstånt f.d. hage, nu boplats
? Djupvike gdr /Se Fugeludd udde Grogarns gård Bruten åker (f.d. äng)
(?) Djupvike by /Se Färseminne inloppet till Färseväiki /Se Grogarns gård Brändklinten klint på stranden
(?) Djupvike gdr Färshagen äga Guttneväiks gård Brändklinten klint vid sjön
Djupvika by Färsviken vik Gutneväiks gård Brändklinten ett ganska högt berg
Djupvika gård Färsviken vik Hallgjerds hmn Brändklintslaven hällar vid sjön
Fakle gd Färsviken vik Hallgårds hmn -bräun Saknas
Fackla gård Gammelgarnshagen äga Hallgårds hmn Buckhule» vik
Falhammars gd Ganneklint berg Hallgards gård Buckhule vik (?)
Falhammars gdr Gannemyr myr Hallgards gård Buckhule en grotta el. valv i berget
Falhammars gård Gannklinten berg Hallvide gård Bulgrund fiskegrund
Falhammars gd Grogarn berg Hallvide gård Buskar pa si »med» vid fiske
Falhammars gd:ar /Se Grogarn äga Hambre gård Båken äldre fyrbåk (nu ersatt av fyren)
Filippuse gdr Grogarn äga (?) Hamre gård Böjar pa si märke för fiskare
Filippuse gård Grogarnshuvud triangelpunkt Hamre Lilla gd Böiar pa si »med» för ej angiven fiskeplats
Filippuse gd /Se Grogarn bergsudde /Se Hamre Stora gd Fiskfate f.d. äng, nu åker
? Ganne (?) gd Grogarnshude yttersta spetsen av Grogarnsberget /Se Hamre Stora bebyggelse Fiskfatä åker å skogs
Ganne gdr Grogarnshuvud bergudde Herrviksrum öppen plats, med bebyggelse Flat»hällar hällar
Ganne gård Grogarnshuvud bergudde Herrväik vik och fiskekläge Flat»hällar stranden
Ganne by /Se Grogarnshuvud äga Hässle gård Flundrehule» liten »vike»
»Giuwijk» beb. /Se Grogarnshuvud udde Hässle gård Fluthäll en häll
Grogarns gd * Grougan bergudde Ingermans torp (lht) Fluthäll Saknas
Grogarns gdr Grogarns udde /Se Junkarshamn äldre namn på Herrväik Fluthäll Saknas
Grogarns gård Grogarns Saknas /Se Katthammars gd Fugeludd en udde
Grogarns gd:ar /Se »Gränbyänget» äng /Se Katthamre gård Fugeluddsviken en liten vik
Grogarns by /Se * Grögan bergudde Katthambre gård Fängeludden udde
Gutenviks gdr Grönskogshuvud äga Katthammarsvik gd Färse vik och strand
Gutenviks gård Grönskogshuvud fornlämning Kaupungs gd Färse vik
Gutenviks by /Se Gutebo ägomark (?) Kaupungs gård Färse, eller Färsväiki eller Färseviken Saknas
Gutenviks gd:ar /Se Gutenviksklint klint Kaupungs gård Färseminne inloppet till Färsväiki
Gutenviks gd:ar /Se Gyl fiskeplats /Se Kopungs gd Färseviken, eller Färsväiki vik
Hallgards gd Gyländen yttersta spetsen å Hammaren /Se Larsarve äldre namn på Prästgården Färshälli en häll
Hallgårds by * Hagmyren myr Rodare gård Färsväiki vik
Hallgårds gdr Hajden äga Rodarve gd Färsväiki vik
Hallgårds gård Hallugnen valv i berg /Se Rodarve gd Färsväiki en liten vik
Hallvide gård Hammaren äga Rodarve gd Fäugeludden udde
Hallvede gd Hammaren udde Rodarve-gården gd Gannklinten berg med branta sidor
Hallvide gd Hammaren udde (?) Rodarve kvarn kvarn, sjömärke Gipsen fiskegrund
Hallvide gdr Hamn (vik, hamn) Rodre gård Gipsen fiskeplats vid kusten
Hammars gd Hanbriten torskställe /Se Sande gd Gipsen en fiskeplats
Hammars gård »Harda» ägomark Sande gård Gjausudd liten udde
Hammars, Stora o. Lilla gd:ar /Se Hardoj äga Sande gård Gjausudden udde
Hamre, Lilla gdr Haugbackskog äga Sigdes gård Gjausudden en udde
Hamre Lilla gd Haugbackskog terräng Sigdes gård Gjausuddsviken en liten vik
Hamre Lilla gd Hauglunden äga Skaks gård Grogarn bergsträckning
Hamre, Stora gd Hauglunden terräng Skaks gård Grogarn bergsudde
Hamre Stora gd Havdbodar f.d. fiskeläge /Se Söisne gård o. fiskl. Grogarnen berg
Hamre Stora gd Havdudden udde Söisne gård och fiskeläge Grogarnshude bergsudde
Hässle gd Havdudden udde Tomase gård Groganshude bergsudde
Hässle gdr Havdudden udde /Se Tomase gård Grogarnshuvud udde
Hässle Saknas /Se Havduddshälli kringfluten häll /Se Vassmunds gård Grogarnshuken yttersta ändan av Grogarnshuvud
Katthammars a/el. Katthamre gdr Herrvik äga Vassmunds gård Grunnar två små holmar
Katthamra gård Herrvik vik o. fiske Väike gård Gul»hälli en häll
Katthammars gd Herrviken vik Vike gd Gunten sned häll
Katthammars gd Herrviken vik Väike gård Gunten en fristående, ganska hög klippa
Katthammars gd:ar /Se Huggarsbackar äga Östergarnsholm gd Gyl en torskfläck
Katthammarsvik Saknas /Se Herrvik vik   Gyländen udde
Katthammarsvik hamnpl. m.m. /Se »Horngärdsåckren» åker   Gyländen låg udde och strand
Kaupungs gdr Huggarshagen äga   Gyländen det yttersta av Hammaren
Katthamra gd /Se Huggarshagen terräng   Gyländen rev
Kaupungs by /Se Hälshagen äga   Gässlu åker
Kaupungs gård Hälshagen hage   Gässlu åker
Kopungs gdr /Se * Härvik vik   Hag-akrar Saknas
»Ougsteens» beb ? Hästklint udde   Hagåkabröiu »brya» (vattenställe)
»Rantarfwe» gd Katthammarsvik vik   Hallugnen grotta
Rodarve gdr Katthammarsvik vik   Hallugnen strandparti
Rodarve gård Katthammarsvik vik o. samhälle   Hallvide-rum öppen plats
Rodarve gd:ar /Se Katthammarsvik vik   Hammarn nordligaste udden i Östergarns s:n
Rodarve gd:ar /Se Katthammarsvik vik /Se   Hammarn udden
? Rodarve gd /Se Kaupungsklint berg   Hammaren en udde
Sande gd Kaupungsklint klint   Hammarbrauste utbuktningar
Sande gdr Kinni »lave» /Se   Hammarudden yttersta spetsen på Hammaren
Sanda gård Kinnlaven »lave» /Se   Hammaränden udde
S:t Olovs kapell f. kapell /Se Kinnlaven stor häll /Se   Hammaränden udde
* S:t Olofs kapell förr kapell »Klintemyyr» myr   Hamn hamn
Sigdes gdr »Klintemyyr» myr   Hamn vik med tilläggsplats för båtar o. båthamn
Sigdes gård »Klintemyyr» myr   Hamn landningsplats till nya fyren
Skags gd »Klintemyyr» myr /Se   Hamn tilläggsplats
Skags gård Klinten äga   Hanbriten pallen utanför Släthällar
* Smiss gd Klämmu skreva /Se   Hau-britenn fiskegrund
Tomase gdr Kolke fiskeplats /Se   Havdbodar så kallades fiskebodarna som låg vid Havdudden
Tomase gård Kolke fiskeplats /Se   -havde, se Nårrhauden, Suderhavden och Havdudden Saknas
Vassmunds gdr Kolku fiskeplats /Se   Havden en udde
Vassmunds gård Kristers päine strandhällar /Se   Havdudden yttersta, sydligaste udden på Sudarhavden
Vassmunds gd:ar /Se Kuppen udde   Havdudden den sydligaste udden på Östergarnsholm
Vike gd Kuppen äga (udde)   Havdudden Saknas
Vike gd Kuppen terräng   Havduddshälli en kringfluten häll
? Vike gd Kyrkklinten bergsklint   Havdudds-stangi en stång anv. som sjömärke
Vika gård Kyrkklint berg   Havduddsstången fiskemärke
Vika gd /Se Stora Källingen sjömärke   Herrviksväiki viken vid Herrviks fiskläge
Åkergarns kapell kapell Langmyr myr   Herrväik vik o. fiskläge
Östergarn by (?) Langmyr myr /Se   Hoksel-akar åker
* Östergarn fiskeläge Langmyr myr   Holmen Saknas
  Lanshagen äga   Holmskull litet stenigt grund
  Lansnabben udde   Holmskull fiskeplats vid kusten
  Laubriten bergsudde /Se   Holmskull en fiskeplats
  Laue vattenområde /Se   Horngårds-åkern åker
  Lausnabben udde   Huggarsdöien tångtäkt
  Lillbriten pall /Se   Huggars-hagen hage
  Lillgrunn grund   Huggarsåkan åker och tångtäkt
  Lillgrunn skär   -huvud, se Nårrhude, Grogarnshude, Brithude Saknas
  Lillpallen torskfläck /Se   Håigarden ett litet vattenområde
  Listgärde äga   Hällbaitningi betesmark
  Maggan äga   Hällskallar två runda hällar
  Massarveklint triangelpunkt   Hässlegrunn ett fiskegrund
  * Maurstycket äng /Se   Hässlä häusgavln pa (Rod(a)rä) kvänni »med» för att klara Skånes rev
  Maströjrshagen äga   Hästar två stenblock i land
  Midbriten pallkant /Se   Hästklinten en klint
  Myrstädar äga   Hästklinten bergsklint
  Myrstädar ägomark   Hästklinten bergsbrant
  Mörstädar f.d. äng /Se   Junkarshamn äldre namn på Herrväik
  Mörstädar äga /Se   Kalvkliv uppgång på Körkklinten i en skreva
  Natvik äga (vik)   Kaupungs backar backar
  Norderbrun pallkant /Se   Katthammarsvik vik
  Norrhavden vik (?)   Katthammarsväik en stor vik
  Norrhavden vik /Se   Katthammarsväik vik
  Norrhavde kors sjömärke   -kinn, Austerkinn, Västerkinn, Kinni el. Kinnlaven Saknas
  Norrhavdebodar fiskläge   Kinni en stor häll
  Norrhude udde   Kinni Saknas
  Nyhagen äga   Kinnlaven en bergskant i sjön med djupt vatten
  Nårhavden udde /Se   Kinnlaven Saknas
  Näsmyr äga   Kinsarn åker
  Näsmyr ägomark   -klint, se Hästklinton Saknas
  Näsmyr ägomark   Klunehäll en kluven häll på land
  Ojzelhagen äga   Klunhäll strandparti med kluvna hällar på stranden
  Ojselhagen hage   Klunhäll en häll upp i land
  Pallrummen fiskevatten /Se   Klämmu en skreva uppe på stranden
  Rauda stajnen sten   Kohälli stor flat häll
  Raudstainen sten /Se   Kohälli Saknas
  Sanden fiskeplats /Se   Kolke ett grund
  Sandviken vik   Kors-stucken sjömärke
  Sandvik vik   Korsstocken ett fiskemärke på land
  Sandviken vik   Kraiarbacke backe
  Sandviken vik   Kraiarn f.d. äng, nu åkrar nära kyrkan
  Sandviken vik   Krakhäll bergshäll ovanför stranden
  Sandviken vik /Se   Krakhäll vit, lös kalkstenshäll
  Sandviken vik   Kristars päine Saknas
  Sandviken vik   Kulhäll häll
  Sandviken vik   Kulhällsviken en liten vik
  Sandviken äga o vik   Kullen fiskegrund
  Sandviken bukt   Kullen litet grund
  Sandvikehamn vik   Kullen fiskeplats utanför kusten
  Sandvikshamn vik   Kullen en grundkulle
  Sandviksrum äga   Kupp-hällarne berg
  S:t Olofsholm, trol. = nuv. Östergarns holme holme   Kupphällar några hällar nere vid stranden
  S:t Olofsholm holme   Kupp-skogen ortn.
  S:t Olofsholm, trol. = nuv. Östergarns holme holme   Kuppsnabben udden
  S:t Olofsholm holme /Se   Kuppstangi en stång uppsatt till sjömärke för fiskare
  Självik vik   Kuppu bergsudde
  Själviksaker äga   Kuppu udden
  Skaulen fiskeplats /Se   Kuppu udde
  Skaulen ställe i vattnet /Se   Kuppu en hög bergsudde
  Skåne strandparti   Kuppu udde
  Skåneskogen skog   Kuppviken vik
  Sladen fiskeplats /Se   Kuppviken en liten vik
  Slottet lokalitet   Kurrviken vik
  Sladen fiskeplats /Se   Kurreviken en liten vik
  Slottet fornborg   Kutten fiskegrund
  Släl»hällar strandhällar /Se   Kutten en torskfläck
  Sma pallar torskfläck /Se   Kvännar pa si märke för fiskare
  Smojge nödlandningsplats /Se   Kvännar pa si u Ang» körk» äutä »med» till fiskeplatsen
  Smojge nödlandningsplats /Se   Kvänni/kvarnen/pa vägen u sund(ä) ihop »med» till fiskeplatsen
  Smojgpallen torskfläck /Se   Kållku fiskeplats
  Smojgriv rev   Kålke eller Kålku fiskeplats
  Smojgriv udde (?)   Kålke fiskeplats
  Smojgriv rev /Se   Käld-akar åker
  Smojgstajn häll   Käldriv ett långt rev
  Snabben udde   -källing, se Småigkällingi Saknas
  Snabben udde   Körkklinten bergsklint
  Snorken plats vid strandkant /Se   Körku ei gip(e)n med för ej angiven fiskeplats
  Sonbriten grynna /Se   Körku i lund»n »med» för ej angiven fiskeplats
  Spändhäll häll   Langgrund fiskegrund
  Spändhäll udde   Langgrunn ett fiskegrund
  Stallen byggnad   Lang» Mattis sjömärke
  * Stora änget ängsmark   Lasarkväiar väg
  Storgrunn grund   Laubriten bergsudde (låg)
  Storgrunn holme   Laue vattenområdet utanför Aur
  Storhagen äga   Laue Saknas
  Storhagen terräng   Laus åkrar
  Stortajg äga   Lausnabben udde
  Storväthagen äga   Lauesnabben en liten udde
  Storväthagen hage   -lave, se Kinnlaven Saknas
  Storänge äga   Laven pall i havet
  Strämminghäll udde   Legärds-akarn åker
  ? Strömminghäll udde (?)   Lejlaj terräng
  Suderhavden udde m fiskläge   Lilla fyren gammal kolfyr
  Suderhavden vik   Lillbriten grynnan
  Sudarhavden udde /Se   Lillgrunn liten holme
  Suderhavden vik /Se   Lilläid strandparti
  Suderhavdskorset sjömärke   Lisst-gärde äng
  Svartbriten brant berg /Se   Liståkan åker
  Svartdal äga   Lotsakarn en åker
  »Swarthellemyyr» myr /Se   Lyllu en torskfläck
  Svarthäll äga   Läilbriten den innersta delen av grundet Britar
  Svarthäll terräng (?)   Läilgrunn ett fågelgrund
  »Syfwänget» äng   Läilpallen en torskfläck
  Sysnehagen äga   Läilskär ett skär
  Sysnehagen terräng   Läiläid hälll med mindre grotta
  Sysneänge äga   -länningi, se Stainlänningi Saknas
  »Sysneänget» äng   Maggu äng
  Tajgen äga   Maggu äng
  Tällaker ägomark   Majesgärde (åker)
  Tällänge äga   Majesgärdsakan åker
  Tjockhagen äga   Masshagen hage
  Tomashagen äga   Mattis ett fiskemärke av sten
  Tunängen äga   Mattiskörkä ett numera borttaget sjömärke av sten
  Tällaker äga   Maurstycke äga
  Utlanshagen äga   Midbriten del av grund
  Vadänge äga   Mikelgrund stort fiskegrund
  »Wardh Enge» äng /Se   Mickelgrunn fiskegrund med slät hällbotten på djupt vatten
  »Ward Engen» äng /Se   Mikelgrunn ett fiskegrund
  Vassmundsänge äga   Millbriten den mellersta grynnan av Britan
  Vatungar två rundkulliga stenar /Se   -minne, se Vitviksminne, Färseminne Saknas
  Vidangar äga   Mobjärg hög strand innanför strandkanten
  Vidangar äga   Mobjerge strandparti
  »Wijka tompt» tomt   Måjl (Läil» M. o. Stor» M.) »mön» grottor
  Vitbriten bergsparti /Se   Mörstädar f.d. äng nu uppodlad med djup jord
  Vitviken fiskläge   Natväik vik
  Vitviken vik   Natväik mindre vik
  Väitviken vik /Se   Natväiksriv rev, som går långt ut i sjön
  Väitviksminne plats med två inseglingsstänger /Se   Natvejksrif (rev som går långt ut i sjön vid Natvik)
  Vängeprästens vägstycke vattnet utanför Aur /Se   Natvejkskogen skog
  Västerbrun pallkant /Se   Norderbräun torskställe
  Västerhagen äga   Norderviken en liten vik
  Västerkinn häll /Se   Norrhavdsbyen klunga av fiskebodar
  Västernasar plats /Se   Norrhavds-korset stång med tvärslå på, uppsatt som sjömärke
  Östergarn hamn   Norrhavdskällingi sjömärke av stenar, nu bortspolat av sjön
  Östergarn halvö   Norrhavdskäringen stenpelare (sjömärke för fiskare)
  Östergarn halvö   Norrsand stort fiskegrund
  Östergarn halvö   Norrsand fiskeplats vid kusten
  Östergarnsberget berg   Ny-grunn fiskegrund
  Östergarns gamla fyr triangelpunkt   Nygrunn fiskeplats
  ? Östergarns holme ö /Se   Nårdarskåne landet innanför Nårdarskånsviken
  ? Östergarns holme ö   Norderskåne en liten vik
  ? Östergarns holme ö   Nårdarskånsviken vik
  ? Östergarns holme ö   Norderskånsviken, detsamma som Norderskåne vik
  ? Östergarns holme ö   Nårhavden hög bergig strand där förr varit fiskl.
  ? Östergarns holme ö   Nårhavden udde
  Östergarns holme ö   Nårrhavden en liten vik
  Östergarnsholme ö   Nårhude» nordligaste udden å Östergarnaholm
  Östergarnsholme ö   Nårrhude udde
  Östergarns holme ö   Nårrhude mindre udde
  Östergarns holme stort fiskeläge   Nårrhuvudsviken en liten vik
  Östergarnsholme ö   Nöigrunn fiskegrund
  Östergarnsholm holme   Nöigrunn ett stort fiskegrund
  Östergarns holme ö   Ojselhagen håge
  Östergarns holme ö   Otendags-Tallen tall
  Östergarns holme ö   -pall, se Småigpallen, Smapallar och Läilpallen Saknas
  Östergarnsholme ö   Predikstolen en bergsklint
      Predikstolen en rauk
      Päiku f.d. äng, nu äng
      Päilgärde» f.d. äng
      Pällsauden betning med en gammal brunn
      Päre-gärde äga
      Raud» hälli röd häll
      Raud» hälli en häll på land
      Raud» stainenn stor röd sten
      Raud» stainen en stor sten
      Rau»-stain sten
      Rindhälli Saknas
      Rivstangi fiskeplats vid kusten
      Rivstangen en sättning
      Rodre backar terräng
      Rodre kvänni terräng
      Runthäll rund häll
      Salmbärsvät en vattensamling
      Sande-kviar den bit av landsvägen som går utanför Sande gård
      Sandet fiskegrund
      Sandviken vik
      Sandviken en liten vik
      Sandvikshamn vik
      Sandväiki vik
      Sandväikshamn f.d. hamn
      Sauden en torskfläck
      Sigdeslänning landningsplats å stranden
      Sigdeslänning landningsplats
      Sigdeslänning landningsplats
      Sigdesrivar grundvatten
      Själväik vik
      Själväik en vik
      Skarpäng(e) äng
      Skarten undervattensgrund
      Skarten en fiskeplats
      Skaulen en gammal torskfläck
      Skaulen Saknas
      Skipsgärde» äng
      Skittnä-hagen hage
      Skrukan område
      Skräuku åkrar
      Skåne låg strand med tångtäkt
      Skåne strandparti med två vikar och ett rev
      Skåne Saknas
      Skånsrev ett rev
      Skånesriv ett rev
      Skällsbacke backe
      Skällu äga
      Skäret fiskeläge
      Sladen grund
      Sladen ett fiskegrund
      Slåttet bergvägg
      Släten en rak strandsträcka
      Slät»hällar strandsträcka
      Sma-akrar åkrar
      Smapallar fiskeplats
      Smapallar torskgrund
      Smapallar torskställe
      Småige udde med nödlandningsplats
      Småige nödlandningsplats
      Smojge landningsplats
      Småige strandparti
      Småige Saknas
      Småigkällingi fiskemärke med stång på land
      Smojgkäringen (en stenpelare till sjömärke för fiskare
      Småigpallen en »pall» (avsats)
      Småigriv udde
      Småigriv rev
      Småigriv ett rev
      Smörhäll en häll och pall
      Snabben udde
      Snabben bergsudde
      Snabben udde
      Snabben en liten udde
      Snabben udde
      Snuggu liten häll (fiskeplats)
      Snuggu ett fiskegrund
      Snårken strandparti
      Snårken Saknas
      Sonbriten den nordligaste grynnan, med en prick på
      Sonbriten del av grund
      Spändu vik
      Spändu liten »hällkulle »
      Spändu rätt stora hällar med grundkulle
      Stainlänningi landningsplats
      Stainlänning landningsplats
      Stainlänningi en landningsplats
      Starai terräng
      Storakan åker
      Storgrunn liten holme
      Storgrunn ett grund
      Storrif terräng
      Stortaig åkrar
      Stor-äid häll o. grotta
      Storäid strandparti
      Storänge terräng
      Strandridareakan åker
      Strandridareviken terrängord
      Strämminghäll landningsplats
      Strämminghäll en häll
      Strämminghällsrive ett rev
      Strämminghällstangi stång som tjänar som sjömärke för fiskare
      Strämminghällsviken en liten vik
      Strömminghäll landningsplats
      Strömminghällsstånge ett sjömärke (för fiskare)
      Strömminghälls-stangi stång uppsatt som sjömärke för fiskare
      Sudarhavden stor udde med fiskläge
      Suderhavden en liten vik
      Sudarhavdskåsse» (-korset) kors på Sudarhavden (av trä) till sjömärke
      Sudar-stangi märkesstång
      Sudartangen fiskegrund, undervattensklippa
      Suderhavds-korset el. Suderhavds-stangi gammalt sjömärke
      Suderskåne en vik
      Suderskånsviken vik
      Sund(et) ihop märke för fiskare
      Svartbriten brant berg
      Svartbriten en del av Kuppu (ett berg O Herrvik)
      Svarthäll hällparti vid stranden
      Svarthäll några hällar
      Svarthäll (hällparti) vid stranden
      Syfw-änget äng
      Såisande ett område med grundare vatten
      »Sättningsmärkar u seglingslinjar» sjömärken
      Söisneudd en udde
      Torsburg pa Hammaränd»n u kvänni pa vägen »med» till fiskeplatsen Holmskull
      Tunängarna dalen
      Tällåkar f.d. äng, nu åker
      Vallen uppkastad vall
      Vassmunds-a å
      Vatungar hällar i vattnet
      Vatungar två stycken hällar ute i vattnet
      Vatungar Saknas
      Vidhälli en häll
      Vike skogen skog
      Vitviken vik
      Vitviken liten vik
      Vitviksminne inloppet till Vitviken
      Väidangar f.d ängar, nu odlad mark
      Väikbrygge en landningsplats
      Väikudden udde
      Väikudden ett rev
      Väitaugen liten ängsbit
      Väite briten en del av Grogarnshude
      Väitviken vik
      Väitviken vik
      Väng´prästens vägstycke vattenområdet litet NV Aur
      Väng´prästens vägstycke Saknas
      Västarbräune grund sammanhängande med Britar
      Västerbräun torskställe
      Väster-kinn udde
      Västerkinn en utbuktning på västra sidan av Havdudden
      Västerkistan sjömärke
      Västernasar nordvästra spetsen av Brithude på grundet Britar
      Västarriv udde
      Västerriv rev
      -äid, se Storäid och Lilläid Saknas
      Ängmansskär ett skär
      Äutgardshällar terräng
      Östergarnsholm holme
      Östergarnsholm holme
      Östergarnsholm holme

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.