ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västergarns socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 175 Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 354
Garn sn Ajkänge äga Västergarn socken +Ajkänge äng
Garna sn Ajkänge terräng m. fornlämning Västergarn sn Ajkänge änge
Vestra Garna sn /Se Ajkänge äng Västergarn sn Akbro bro
Västergarn sn, hamn /Se Ajmundsa el. Sudartingsa å /Se Västergarn sn +Alfvar-åkers-tjautet Saknas
Västergarn sn Alveraker äga Amman inbyggarbeteckning +Alings-vät Saknas
Västergarn sn Alverhagen äga Lavasen inbyggarbeteckning Allvaråkar åker
Västergarn Saknas /Se Alverhagen terräng Mafråjar inbyggarbeteckning Allvaräng äng
Vestergarn sn »Amorhollm» ängsmark Snauvalder inbyggarbeteckning Alverhagen skog
Vestergarn sn Auraker äga Stelan inbyggarbeteckning +Ammare-Qvarn-backen åker
Västergarn sn Bajtningen äga Stor-Karl inbyggarbeteckning Ammor backe vall
Västergarn sn ?Beataker äga Västergarnsbor inbyggarbeteckning +Amor-holm Saknas
Västergarn sn Bibosholm äga Västergänningar inbyggarbeteckning +Aurakar åker
Västergarn sn Bibosviken vik Öviden inbyggarbeteckning Backåkrar åkrar
Västergarn sn Bibosviken vik Ammare gård Badstranden strandremsa
Vestergarn sn Boterarvänge äga Ammor Saknas Bajtningi åker
Västergarn sn Botvidåker äga Ammor gd +Bajtningsakar åker
Vestergarn sn Botvidaker ägomark Annexen prästgårdens jord +Beibuss fiskläge
Västergarn sn Botvidaker åker Annexen gd Bejbusholm åker
Västergarn sn Branden äga Balkgården gd Bejbusvejki vik
Västergarn sn *Brogärdet ängsmark Bejbus gård Betesåker åker
Vestergarn sn Bruten äga Bibos gd Betesåkerbacken åker
Västergarn sn Bruten äga Bibos Saknas Bibosholm sandås
Västergarn sn Brygärdet äga Bibos gd Bibosviken vik
Västergarn sn Bränsle äga Bibos fiskläge f.d. fiskeläge +Biburs tompt Saknas
Västergarn sn *Bränsle- och Källåkrar ägor Björntorp f.d. båtsmanstorp Bjärshagen skog
Västergarn sn *Bränsleåkrar ägor Bryggartorp båtsmanstorp Bjärsåkern åker
Västergarn sn Bällingsmyr myr Byggningen på holmen f.d. jaktstuga Bodåkern åker
Västergarn hamn o. sn /Se Ekebys hojjan äga Callanders tomt gd +Boter-arfve håjgard Saknas
Västergarn sn /Se Flatgärdet äga Fattigstugan f.d. byggnad +Boter-arfve-myr Saknas
Västergarn by o. sn /Se Gangathagen äga Garnboen landmärke +Bottarehyddu Saknas
Västergarn hamn o. sn /Se Ganngathagen terräng Halls gd Botvidåkar åker
Västergarn sn /Se Ganngathagen hage Halls gård Botvidåkern åker
Västergarn komm. /Se Gangatskog äga Halls gd +Boåkar åker
Västergarn sn /Se Garnboen Västergarns kyrka Hamngården gård Branden skog
Västergarn sn /Se Hauknäs äga Hamngården gd Branden skog
Västergarn sn /Se Hauknäs terräng Klockargården lht Branden skog
Västergarn sn /Se Hauknäs åker Koarve gårdar Ganngathagen hagmark
Garn = Västergarn samh., sn /Se »Heghåcker» äga Kronholmen gd Ganngathagen skog
Garn, nu Västergarn sn /Se »Hindrichsåcker» äga Kronholmen gd Ganngatskog skog
Garn hamn o sn /Se Holmåker äga Krämplause Saknas Gardelins skog
Garna haffn sn Holmåker äga Krämplösatomt gd Garngate Saknas
Westergarde sn ?Hornarsbajtningen äga Kvarnen f.d. kvarn Garngården öppen plats
Ammor gdr Ida el. Idå å /Se Lauritse gd Gattet gatt
Ammor gård Idå å Lauritse gd Giftakar åker
Ammor gd /Se Idå å Lauritze Saknas Giftåker åker
Ammor gd /Se Idå el. Ida å /Se Lauritse gd Fågelsång strandäng
Ammor gd:ar /Se Koarve äga Lavase gård Gangatan väg
Ammor gd /Se Koarve äga /Se Lymans gd Ganngate väg
Bibos gd Kohagen äga Lymans gård +Bro-giärdets-ängest Saknas
Bibos gd /Se Koholmen del av holme Lymans f.d. gård Bruten skogsmark
Fosa gård *Koholmen hamn hamn Mafris gård Bruten skog
Gårwalds gård Korsaker äga Mafris gård Bruten skog
Halls gd Krakaker åker Mafrids, Lilla gd Bruthagen skog
Hals gd /Se »Kremplösa Tompt» mark /Se Mafrids, Stora by Bryan vattensamling
Hals gd /Se Kronholmen hamn Norderroten gårdar Brygganskulle Saknas
Hals gd /Se Kronholmen holme (o gd) Nygrens boplats f.d. boplats Brygärdet öppen plats
*Hamngården gd Kronholmen holme Olof Olssons torp f.d. båtsmanstorp Bränsle hage och åker
Koarve gårdar /Se Krämplause myr äga Remmars gård Bränsleakar åker
Koarve gårdar /Se Krämplause ägor Remmers gd Bränslen åker
Krämplösa Saknas Krämplause myr myrmark Snauvalds gd Diaup-hul Saknas
Lauritse gdr Krämplause myr åker Remmers hemmansdel Emmas åker
Lauritse gård »Krämpelösa ängh» äng Sandbergstorp f.d. båtsmanstorp Fiskeplan öppen plats
Lymans gd Kvannbackaker äga Sjövik gd Flatgärde äng
Mafrids gd Käldhagen äga Skansen avs Flatgärde åker
Mafrids, Lilla gd *Landholmen halvö Skolan Saknas Flatgärdet skogsmark
Mafrids, Stora gdr *Lange högård ängemark Snauvalds gd Fru Belfrages trädgård trädgård
Mafrids gård Langslag äga Snovalls gård Fågelsång åker
Remmers hmd *Lautholm halvö Stelor gd +Glo-änden Saknas
Snovalds gd Millummyr äga Stejlare gård +Grübbens-åker Saknas
Snovalds gd Millummyr myrmark Stelor Saknas +Grübbeslundarna Saknas
Snovalds gård Millumyr äng Stelor gd Grusgropar sandtag
Stelor gdr Mossgarn terräng Stengårdstorp f.d. båtsmanstorp +Hagakar åker
Stelor gård Mosshagen äga Stentorp f.d. båtsmanstorp Hagen betesmark
Stelor gd /Se Mosshagen hage Suderroten område Hagrum åkrar
Stelor gd /Se Norrgårdemyr äga Tomten avs Hagstycke åker
Västergarn by *Nyängen ängsmark Utgården f.d. torp Hagstycket åker
Västergarn by Ormtvären äga Valgrens lägenhet Hagåker åker
Västergarnsholme kronoegendom Paviken vik Vidings ödegård Hajmåkar åker
Öninge by /Se Paviken vik Västergarns annex Saknas Hamngården öppen plats
Öninge gd Paviken vik Västergarns annex gd Hauknäs udde
Öninge gård Paviken vik Västergarns fiskhamn Saknas Hauknäs skog
Öninge gd /Se Paviken vik Whölers jaktstuga f.d. jaktstuga Hemåkern åker
Öninge by /Se Paviken vik Åjninge Saknas Hemåkern åker
Öninge by /Se Paviken insjö /Se Åjvide Saknas Holmen Saknas
Öninge gd /Se Paviken sjö /Se Öjninge gård Holmen ö
Övide gd Risaker äga Öjvide gård Holmenstomt åker
Övide gd Rojraker äga Öninge gd Holmhagen hagmark
Övide gård Rojrhagen äga Öninge gd Holmhagen skog
Övide gd /Se Rosenkrans äga Öninge Saknas Holmlädar lada, landmärke
  Rovaldsaker äga Övide gd Holmåkar åker
  »Ryssåå» å Övide Saknas Holmåker åker
  Saghagen äga Övide gd Håjgarden äng
  Saghagen terräng   Hästhagen skog
  Saghagen hage   Hästhagen skog
  *Sandvadsbetningen äga   Högården änge
  Sandvik äga   Högården åker
  Sandviken vik   Högården änge
  Sandviken vik   Högården trädgård
  Sandviken vik   Ida å
  Simonarve myr äga   Idån å
  Sipparve äga   Jacksons plan åker
  Skans anläggning   Kalvhagen åker
  Skansaker äga   Kalvhagen betesområde
  Skansbajtning äga   Kanalen bäck
  Skansudde udde   Kapten Gustavs hagar skog
  Skansudde udde   Kastalbacken backe
  Skansudde udde   Kastalen fornminne
  Skansudde udde /Se   Killinggärde åker
  Skarlakansgrundet grund   Klockarebacke Saknas
  Släkvik vik   Klockarhögården åker
  Släkvik vik   Knutåker åker
  Släkvik vik   Koarv område
  Snovaldsstycke äga   Koarve, Lilla åker
  Sojdsmyr äga   Koarvägen Saknas
  Sojdsmyr myr   Koarvevägen väg
  Sojdsmyr åker   Koarvsåkrar åkrar
  Stabbstycket äga   Kohagen åker
  Storaker ägomark   Kohagen skog
  Storaker åker   Kohagen skog
  Stelorhagen äga   Kohagen skog
  Storaker äga   Koholmen del av Kronholmen
  Storbränsle äga   Korumpstrandi Saknas
  Storhagen äga   Korumpen Saknas
  Strandhagen äga   Korumpu Saknas
  Strandridaråker äga   +Korsakar åker
  Sudartingsa el. Ajmundsa å /Se   Krakåker åker
  Svältholmen holme   Kronholmen holme
  Svältholmen udde   Kronvald fiskeläge
  Svältholmen halvö   Kråk backe strandbacke
  *Söderåker äga   Krämplausakar åker
  Tajgar äga   Krämplause åker
  Timotejlandet äga   Krämplause myr myr
  Tjautet äga   Kullen Backe
  Tjulshagen äga   Kullen ängsbacke
  ?Tolhagen äga   Kvarnbacken åkerbacke
  Trekanten äga   Kvarnbackåkern åker
  Tröneborg Saknas   Kvännakar åker
  Utholmen ö   Kvännbacken backe
  Utholmen ö   Kvännbackakar åker
  Utholmen ö   Kyrkogården begravningsplats
  Utholmen ö   Käldhagen skog
  Utholmen ö   Käldåker åker
  Utholmen S holme   Käldåker åker
  Utholmen triangelpunkt   Källakar åker
  Utholmen ö   Källan källa
  Utholmen ö /Se   Källdåkar åker
  Vadet äga   Körkhåjgårn äng
  Valdarve saghage äga   Ladåker åker
  Videsvät äga   Ladåkern åker
  Viken sjö   Lagrund grund
  Vikmyr äga   Lauritse högård trädgård
  Vikmyr myrmark   Lauritse högård åker
  Vikmyr åker   Lavashöjgår äng
  Vikmyrsträsk f.d. sjö   Lejlakar åker
  Visvät sumpmark /Se   Lillhagen skog
  Vårdkase! anläggning   Lotsbacken öppen plats
  Västergarn hamn   Ludvigs hage skog
  ?Västergarnshamn hamn   Ludvigs åker åker
  *Västergarnshamn vik   Lybergs åker åker
  Västergarns hamn hamn   Långslag åkrar
  Västergarn hamn /Se   Långåker åker
  Västergarn holme   Långåker åker
  *Västergarnsholm halvö /Se   Lädakar åker
  Västergarns holme kronoegendom   Mafrids brya vattenhål
  Västergarns holme holme   Mafrids stormyr myr
  *Västergarns Skansholme holme   Mafridssåg såg
  »Wästergarnswaadh» vad   Mafridssåg såg
  Västergarnsviken vik   Mafridsvägen väg
  »Wästergarnsåå» å   Mafridsåkrar åkrar
  »Wästergarnsåå» å   Mafridsån å
  »Wästergarsbrooswaadh» vad   Mafriskvejar väg
  Åskogen äga   Millummyr myr
  Åskogen skog   Millumör myr
  Åskogen skogsområde   Morfars åker
  Önings-åker äga   Mosshagen skogsmark
      Mosshagen skog
      Mosshagrenen åker
      Mossrenen åker
      +Mus-hagarna Saknas
      Myrgrens åker åker
      Myrkvejar väg
      Myrkvior väg
      Myrlunden skog
      Myrströms åker åker
      Myrvägen väg
      Myrvägen väg
      Mörlunde skogslund
      Norderänden norra ändan av Utholmen
      Norder änden norra udden på Utholmen
      Norrgårdemyr myr
      Norrgårdemyr myr
      Nyåkern åker
      Nöjhagen hagmark
      Nöjmansakar åker
      Ormtvären åker
      Oxhagen skog
      +Pa-hö-gården Saknas
      Pallkanten brant i havet
      Paviken vik
      Paviken sjö
      Prästvägen väg
      Proståkern åker
      Prästängen äng
      +Rifverna Saknas
      +Ris-hagen Saknas
      Rojrhagen skog
      Rosenkrans äng
      Rosenkransen åkrar, f.d. bebyggelse
      Rovalds åkrar
      Rovaldsåker åker
      +Rovallstomt tomt
      Rumåkern åker
      +Ryss-å qvarnställe
      Rörhagen hagmark
      Röråkern åker
      Saghagen hagmark
      Saghagen skog
      Sandakar åker
      Sandakar åker
      Sandals plan åker
      Sandavägen väg
      Sandbergs åker åker
      Sanden betesmark
      Sanden åkrar
      Sandvad grunt vattenställe
      Sandvad del av en å
      Sandvad vad
      Sand-vads-betningen hästbet., åker
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandåker åker
      Sandåker åker
      Sans-gatan Saknas
      Sipparfve Saknas
      +Sipparfve-lunden Saknas
      Skansbacken yttre delen av Kronholmen
      Skansbetningen betesmark
      Skansen udde
      Skansen fyrplats
      Skansen backe
      Skansudde Saknas
      Skansudde udde
      Skansvägen väg
      Skansåkrar åkrar
      Skogs-åker-tjautet Saknas
      Släkdöje plats vid stranden
      Släkvik grund vik
      Släkviken vik
      Småmyrar myrar
      Snauvalds pottåker åker
      Snauvaldsstycket åker
      Snauvaldsåkern åker
      Snovallstycke åker
      Sojden tjärdal
      Sojdesbacken backe
      Sojdesmossängen änge
      Sojdesmyrlunden skog
      Sojdsmyr myr
      Sojdsåkern åker
      Stabbestycket åker
      Stajnåkar åker
      Stejlaråkar åker
      Stejlarhagen hagmark
      Stelor hage betesområde
      Stelor stycke strandäng
      Steloråkern åker
      Stora backen åker
      Storakar åker
      Storhagen hagmark
      Storhagen skog
      Stormyr myr
      Stortops vassruggar
      Stor-varp vik
      Storåkar åker
      Storåkrar åkrar
      Strandakar åker
      Strandgatan väg
      Strandgatu väg
      Strandhagar skog
      Strandhagen hagmark
      Strandridarbetningen betesmark
      Strandridaråkern åker
      Strandriddaråkar åker
      Strandåkern åker
      Strandåkern åker
      Strimmelakar åker
      Strimmelhagen skog
      Visvät sumpmark
      Stumbleakar åker
      Suderänden södra ändan av Västergarns Utholme
      Svinmyr myr
      Svältholmen holme
      Svältholmen halvö
      Svältholmsreve yttre delen av Svältholmen
      Svältholmsrevet rev
      Sågkvejar väg
      Såjdes-gyl Saknas
      Såjdes-lunden Saknas
      Såjsbacken backe
      Såjsmör myrmark
      Söder-tings-å Saknas
      Söder änden södra udden på Utholmen
      Tegar åker
      Timotejlande åker
      Tjaute skogsmark
      Tjautet skog
      Tjulshagen skog
      Tjulsmör myr
      Tolhagen änge
      Tolåkern åker
      Tomten åker
      Trads-åker Saknas
      Trekanten åker
      Tullhögården åker
      Täppan åker
      Utholmen holme
      Utholmen holme
      Utholmen ö
      Vade del av en å
      Vadet vad
      Vadhåjgårn äng
      Vadhögården åker
      Vahlgrens betar åker
      Vahlströms åker åker
      Valdarve såghage skog
      Valdarvevägen väg
      Vallen försvarsvall
      Vassakar åker
      Vassåker åker
      Vastar smalt ställe
      Vejkmör myr
      Vestergarns-vadh Saknas
      Vesterlunds tjockskogen åker
      Videsvät åker
      Vidingskvior väg
      Viken sjö
      Viken hagar
      Visvät vattensamling
      Västalunskullen Saknas
      Västergarnsvägen väg
      Västergårdsplan öppen plats
      Västra vägen landsväg
      Åkbro bro
      Åkervägen väg
      Ån å
      Åskogen skogsmark
      Åskogen skog
      Änge änge
      Ängsåkan åker
      Ängsåkern åker
      Öbergsåkern åker
      Öjningsåkar åker
      Öningeåker åker
      Övideåkern åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.