ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Viklau socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 57
Wiclawy sn Alvaker äga Viklau socken Alvi trakt o. väg
Viklau sn Agärde äga Viklau sn Baitningen åker
Viklau sn Alvhagen äga Astu gd Bruten hage
Viklau sn /Se Alvi landområde /Se Lillstu gd Bruten skogsparti
Viklau sn Astädar äga Nystu gd Burgi sammanhängande skogsområde
Viklau sn Astädar terräng Ollajvs gd Darves backe skogsbacke
Viklau sn Astäder äga Ållaivs gård Dau-å bi-å (uttorkad sommartid)
Viklau sn Arstädar äga /Se Ollajvs gd Gathagen skogsparti
Viklau sn Bajtningen äga Sigsarve gd Graut-rännu rännil
Viklau sn Bjärgesdamm äga Säiksare gård Gumpu myr
Viklau sn /Se Branden äga Sigsarve gdr Gumpu myräng
Viklau sn /Se Branden hage Stainstugards gård Gässlu liten åker
Viklau sn /Se Branden äga Stenstugårds gd Hospitalet åker
Bysarfwe anl. Branden terräng Storstu f.d. gd Hällen skogsparti
Ollajvs gdr Brogardsjordar äga Tune Lilla gd Kvännakern åker
Ollajvs gd /Se Bruten äga Täune gård Körk-bråta (bruten?) samsskog
Olleifs gård Bruten äga Viklau-Täune gård Lillå, annat namn på Tjaukle-å Saknas
Olleifs gårdar /Se Bruten terräng Änge gård Lundakern åker
Sigsarve gdr Bruten terräng Änge gd Millomakern åker
Sigsarve gdr Burgaker äga   Munkräng vik
Sigsarve gdr Burgen äga   Nöigylsbro bro
Sigsarve gård Burgen terräng   Ollajvskviar väg
Sigsarve gdr /Se Burghagen äga   Prästhagen skogsparti
Sigsarve gd /Se Burghagen äga   Prästskogen skogsparti
Stenstugårds gd Burghagen terräng   Pusslu liten myr
Stenstugårds gård Dalhemå å   Raud» källingi ett stenkummel
Stenstugårds by Dalhemå å   Saghagen skogsparti
Tune, Lilla gd Dammen äga   Sejstädar sanka myrängar
Tuna gård Dammen damm(?)   Sigsarveåkern åker
Tuna by Dammen terräng   Sigstädar sankmark
Tuna, Lilla gd:ar /Se ? Darvänge äga   Staingatu åker
Tuna by /Se Gamblehagen äga   Stajngataker åker
Tuna by /Se ? Gamsaker äga   Storhagen åker
Tune gd /Se »Giöhlen» vattensamling   Stormyr terräng
Vikers (?) gdr Grajnsbjärgshage äga   Storstumors låri bi-å (uttorkad sommartid)
Viker gd Graut-rännu rännil /Se   Storå å
Vikarve (Viker) gård Gränby äga   Svarthagar hög tätväxt skog
Vikers by Gränbyaker äga   Säistädar vattensjuk slåttermark
Vikare, Lilla o. Stora gdr Gumpu myr /Se   Tjauklar skogsväg
Vikare gd /Se ?Halla änge äga   Tjauklar skogsmark
Änge gd Hänglunde äga   Tjaukle skogstrakt
Änge gdr Hällan hage   Tjaukle /område/
Änge gård Hällen äga   Tjaukle terräng
  Hällen äga   Tjauklekviar väg
  Hällen terräng   Tjauklekväiar väg
  Hällhagen äga   Tjaukle kvänn naturnamn
  Hällhagen äga   Tjaukle sag naturnamn
  Hällhagen terräng   Tjaukle valku naturnamn
  Hällhagen hage   Tjaukle-å å
  »Högbromyyr» myr   Tjauklu, Tjauklar skogsområde
  »Högbromyyr» myr   Trull-tall tall
  Justhagen äga   Vikarebärge» höjd
  Kastellet äga   Vikarekulle höjd
  Kastellet fornlämning   Vätakern åker
  Kastellet hage   Åsslu vattensåg
  Kvännhagen äga   Älmrum åker
  Käldaker äga   Änghällar skogsparti
  Lillhagen äga    
  Lunden äga    
  Lunden äga    
  Millumaker äga    
  Millumänge äga    
  Myldan äga    
  Lilla Nickarv(e)hagen äga    
  Lilla Nickarvmyr äga    
  Lillvikare gd    
  Nyhagen äga    
  Pusslan äga    
  Rovbajtningen äga    
  Saghagen äga    
  ?Sikstädar äga    
  Sikstäder ängslotter /Se    
  Slahagen äga    
  Stajngatakern äga    
  Stajngatakern ägomark    
  Stajngataker åker    
  Stenstugårdsmyr äga    
  Stormyr äga    
  Stormyr myr    
  Stormyr myr    
  ?Stäjtaker äga    
  Suderaker äga    
  Säi(g)städar äga /Se    
  Säi(g)städar äga /Se    
  Säi(g)städar äga /Se    
  Tjaukle äga    
  Tjauklehagen äga    
  Tjaulet äga    
  Tunsåker äga    
  Tunsaker ägomark    
  Tunsaker åker    
  Vikare, St. o. L. gårdar    
  Vikare gdr    
  Vikare Lilla gd    
  Vikare Stora gd    
  Älmaker äga    
  Älmrum ägomark    
  Älmrum åker    
  Ängemyr äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.