ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vänge socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 175 Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 167
Vänge sn /Se Ajkdalar äga Vänge ortn. Ajkdalar naturnamn
Vänge sn Ajkdalar ängsmark Vänge s:n Aikdalar skogsmark
Vänge sn Ajkdalsskogen äga Vänge sn Ajkdalar dalgång
Vänge sn Ajkstycket äga Vänge sn Ajkdalar skogsparti
Vänge sn Ajkängsaker äga Vänge ortn. Aikdalsvägen väg
Vänge sn Arhagen hage Vängsboar inbyggarbeteckning Akerstycket åker
Vänge sn Arhagen äga Vängsboar inbyggarbeteckning Alvhagen skogsparti
Vänge sn Arhagen terräng Bjärgar inbyggarbeteckning Arhagen terrängnamn
Vänge sn Arängsbacken ägomark Bringer inbyggarbeteckning Arhagen skogsparti
Vänge sn Arängsbacken terräng Hägvaldar inbyggarbeteckning Arängä terrängnamn
Vänge sn Austerhagen äga Hägvaldar inbyggarbeteckning Aränget lövskogsparti
Vänge sn Bakhagen äga Körkjäuar inbyggarbeteckning Aränget f.d. löväng
Vänge sn /Se Banaker äga Nöigardar inbyggarbeteckning Arängsbacken f.d. löväng
Vänge sn /Se Bastuaker äga Rovaldar inbyggarbeteckning Bjärgesbacke höjd
Vänge sn /Se Bjärges åker Sallmundar inbyggarbeteckning Brandar trakt, förr skog
Vänge sn /Se Bjärgänge äga Sallmundar inbyggarbeteckning Branden område
Vänge sn /Se Brandaker äga Vängsboar inbyggarbeteckning Bringes håigarden f.d. äng
Vänge sn /Se Brandaker äga Bjärges gd Brogårds bygder
Vänge sn /Se Brandaker äga Bjärges gård Brogards terräng
Bjärges gdr Branden äga Bjärges gdr,samhälle Brogardsjorden terräng
Bjerges gård Branden äga Bjärges ortn. Brogardsmyr f.d. sankmark
Bringes gd Branden äga Bringes gård Brunnsåkern åker
Bringes gd Branden äga Bringes gdr Bruten skogsparti
Bringes gård Bringegaker äga Gandarve gd Brutmyr terräng
Brogårds lhtr Brogardsaker äga Gandare gård Byndes-högård äng
*Brogårds f.d. gård Brogardshage äga Gandarve gd Digarråir plats
Gandarve gdr Brogardsjorden ägomark Hägvalds gård Disråir hällar
Gandarve gård Brogardsjorden åker Hägvalds gd Disröjr stenkummel
Gandarve gd /Se Brogardsmyr äga Jakobstjäll f.d. gd Disrojr terräng
Gannarve by /Se Brogardsmyr f.myr, nu ägomark Kyrkjuves gd Eikdalar väg
Gotlands-Vänge poststation /Se Brogardsmyr ägomark Körkjäues gård Eiksdalar väg
Hägvalds gd Brogardsmyr åker Kyrkjuves gd Ekdalar skogsparti
Hägvalds gd Brogardsmyr äga Lillstu gd Ekdalsvägen väg
Hägvalds gård Brunnsaker äga Nickarve gd Gaistmöir myr
Hägvalds gd /Se Bruten äga Nickare gård Gaistmör myr
Hägvalds gd /Se Bruten äga Nickarve gd Gaitstig f.d. väg
Hägvalds gd /Se Bruten äga Norrbys gd Giftåkan åker
Kyrkjuves gd Bruten äga Nårbys gård Giftakar åker
Kyrkjuves gård Lilla Bruten äga Norrbys gd Giftakerkvia del av landsväg
Kyrkljuves gd /Se Stora Bruten äga Nöigards gård Giftåkern åker
Nickarve gdr Brutmyr äga Nygårds gd Gubbars boplats
Nickarve gd Brutmyr ägomark Nystu gd Gubbars terräng
Nickarve gd Brutmyr åker Prästbåtels gård Gullensakar åker
Nickarve gård Buttlehagen äga Prästbåtels gd Gullensåkern åker
Nickarve gd /Se Buttlehagsmyr äga Rovalds gd Gussareakan åker
Nickarve gd /Se »Buttlemyyr» myr Rovalds gård Gussarve änge löväng
Nickarve gd /Se »Byndes höögårdh» ängsmark Rovalds gd Gärdet terräng
Norrbys gd Dammen äga Sallmunds gd Gökbacken skogsbacke
Norrbys gård Disrojr terräng Sallminds gård Hagaker f.d. åker
Nygårds gd Disrojr terräng Sallmunds gd Hagvät vattensamling
Nygårds gård *Eketegen ängsmark Skogs gård Hoilausar åker
Prästbåtels gd ?Fallar äga Skogs f.d. gd Hoilausu åkrar
Prästbåtels gd Fonngärdsaker äga Storstu gd Hägvaldsrum terräng
Prästbåtels gård »Geetstijgsmyyr» myr Suderbys gd Hässlar åkrar,bygd
Rovalds gd Giftaker ägo Surby gård Hässlar terräng
Rovalds gd Giftaker äga Tivoli gd Hästbetningen åker
Rovalds gd /Se Grajnshagen äga Understuas gd Hästhagmyr terräng
Rovalds gd /Se Grönsaker äga Vivungs gd Hästhagmöir myr
Sallmunds gd Gurfileshagen äga Väivungs gård Janbro bro
Sallmunds gd Hagaker ägomark Vivungs gdr Janbro-rännu rännil
Sallmunds gård Hagaker åker   Jämmarsmöir myr
Salmunds by /Se Hagvät sankmark   Jämmarsmyr myr
Skogs gd Hagvät sank mark   Jämmarsmör myr
Skogs gård Hojlandsaker äga   Jämmersmyr sankmark
Suderbys gd Hojlausu f.d. äng /Se   Järnbro bro
Suderbys gd Hojlausu f.d. äng /Se   Kalvgyl vattensamling
Suderbys gård Hässlar äga   Kalvhagen skogsparti
Vivungs gd Hässlar ägomark,terräng   Kestädar terräng
Vivungs gård Hästhagmyr ägomark,terräng   Klockarhagen skogsparti
Vivungs gd /Se Hästhagmyr myr   Klockarstycket åker
Vänge gd /Se Jakobstjäll ägomark   Kogangsmyr sankmark
Vänge poststation /Se Jakobstjäll åker   Kogansmöir myr
  Jämmersmyr myr   Kvarnbacken skogsbacke
  Jämmersmyr myr   Kättlebrunn källa
  Kalkugnsaker äga   Kättlehagar hagar
  Kalkugnshagen äga   Kättlehagar terrängnamn
  Kestädar åker   Kättlehagen skogsparti
  Kestäder äga   Kättlemyr åker
  Kestädar ägomark   Kättlemöir myr
  Kistädar äga /Se   Kättlemöir myr
  Kogangsmyr myrmark   Kättlemör myr
  Kogarnsmyr äga   Kättlemör myr
  Kohagen äga   Kättelmör myr
  »Krassemyyr» myr   Kättlestycke terrängnamn
  Kvänndammen äga   Kättle-såg sågkvarn
  Kvännhagen äga   Kättlevägen väg
  *Kyrkebroå å   Kättlu myr
  Kättlehagen äga   Langvattnar vattenställe
  Kättlehagen äga   Langvattnehagar skogsparti
  Kättlehagen terräng   Langvattnehagen skogsparti
  Kättlemyr äga   Lillhagen f.d. åker
  Kättlemyr myr, ägomark   Lindhammaren terräng
  Kättlemyr ägomark   Lindhammarsmöir myr
  Kättelmyr myr /Se   Lindhammarsmyr sankmark
  *Kättlemyrså å   Långvattne-hagar hagar
  Langvattnehagar äga   Mangsarvebackar åkrar
  Langvattnehagar terräng   Mangsarve bro bro
  Lillhagen äga   Mangsarvekviar väg
  Lillmyr äga   Mikelhagen hage
  »Lillåån» å   Mikelhagen skogsparti
  Lillänge ägomark   Mikelänge äng
  Lillänge åker   Mikelängs-backe backe
  Lindhammarsmyr äga   Miklehagen terräng
  Lindhammarsmyr myr   Nygårdsdalen dal
  Lindhammarsmyr myrmark   Nyhagen skogsparti
  Malaker äga   Ollajvskviar väg
  Mangsarvaker äga   Prästbotten löväng
  Mikelshagen äga   Rackargatu vägen
  Mikelhagen terräng   Rovåkern åker
  Mikelängsaker äga   Rummet åker
  Myränge äga   Runtvät vattensamling
  »Nyhagan» hage? myr?   Russhagmyr terräng
  Nyhagen äga   Räumä åker
  Nyhagen äga   Saghagen betesmark
  Ojdstycket äga   Sagkviar väg
  Ojlaker äga   Siländen åker
  Ojlbacken äga   Siländen åker
  Ojlmyr äga   Skogshagsmyr sankmyr
  »Pijlegärdet» ängsmark   Skälden vägskäl
  ?Prängen äga   Smidkviar väg
  Pärgärde äga   Snapsen skogsparti
  Rovaker äga   Staingatu väg
  Rovaldsmyr äga   Staingatu väg
  Rovaldsmyr äga   Stapelhagen skogsparti
  Rovstycket äga   Stapelkviar väg
  Sagaker äga   Staplar väg
  Stora Sagaker äga   Staplar hagar
  Saghagen äga   Staplehagar terrängnamn
  Saghagen terräng   Starrar myr
  Saghagen hage   Starrar åker
  Sikar äga   Staurängä änge
  Skogshagen äga   Stiklar åker
  Skogsängsväten äga   Storhagar skogsparti
  Slätaker äga   Storåker åker
  »Smååmyyren» myr   Storänget f.d. löväng
  Snapsen äga   Surbykullen backe
  Snapsen terräng?   Såishagen hage
  Snapsen terräng   Såjds-hagen hage
  Sojdshagen äga   Tensänge terrängnamn
  Sojdshagen äga   Tingsänget löväng
  Stapelhagen äga   Tjaukle terräng
  Stapelhagen terräng   Tjaukleakar terrängnamn
  Stapelhagen hage   Tjauklehagar terrängnamn
  Starrar äga   Tjauklehagen skogsparti
  »Stenbrooåå å   Tjauklekviar väg
  ?Stiversåker äga   Tjauklekvänn kvarn
  Storhagen äga   Tjauklekvänn f.d. vattenkvarn
  Storhagen äga   Tjaukle väg terrängnamn
  Stormyr triangelpunkt   Tjaukleängar f.d. lövängar
  Storsagmyr myrmark   Tjaukle-å å
  Storsagmyr myr   Torku hage
  Thorstädar Saknas /Se   Torku skogsparti
  »Tiockleåå» å   Treiväggar hage
  Tjauckle terräng   Träiväggen hage
  Tjaukle terräng   Treväggen skogsparti
  Tjauklehagen hage   Vidanger åker
  Tjauklehagen äga   Vikåkarbacke backe
  Tjaucklehagen terräng   Vikåkern åker
  Tjauklehophagen äga   Vikåkersbacke backe
  Torkan äga   Vängemyr myr
  Torken äga   Vängstainen ej synlig sten
  Tostädar äng /Se   Ågångsänget f.d. löväng
  Torstädar äga /Se   Åillunden skogsparti
  Treväggen äga   Åjl-lunde del av Vängemyr
  Treväggen terräng   Åkerlandet löväng
  Tynnaker äga   Ängsåkern åker
  »Wassgiärdet» ängsmark   Ödestycket åker
  Vidangar äga    
  Vidangar ägomark    
  Vidangar åker    
  Vivungsbrutan äga    
  Vändsänge äga    
  »Wängessmyyr» f.myr, nu ägomark    
  Vätar äga    
  Yxnegärdet äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.