ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kräklingbo socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 227 Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 190
Kräklingbo sn /Se Aikskogsräum öppen plats /Se Saknas Saknas Aki-akar åker
Kräcklinge ting förr tingslag Ajkaker äga Kräklingbo sn Aikskogs lukä uppgång
Kräklingbo sn /Se Ajnhagen äga Kräklingbo socken Aikskogsräum marknadsplats och exercisplats (fordom)
Kräklinge ting Ainhagen terräng Kräklingbo s:n Alé lukä uppgång (genom mur)
*Kräklingbo ting förr hundare /Se Ala luka terräng Aikskogar inbyggarbeteckning Ale lucka uppgång
Kräklingbo sn /Se ?Almyren äga Gurpar inbyggarbeteckning Anggalten gråsten
Kräklingbo sn Alamyren f. myr, nu ägomark Histillen inbyggarbeteckning Andre lukä uppgång
Kräklingbo sn Alamyren ägomark kräklingboar inbyggarbeteckning Austar-akar åker
Kräklingbo sn *Angegrund grund Kärrmandar inbyggarbeteckning Blåfläcken hagmark
Kräklingbo sn Ardre luka terräng Kärrmandar inbyggarbeteckning Blåfläcksmyr myr
Kräklingbo sn Asplunden äga Lillhammas`n inbyggarbeteckning Blålappen åker
Kräklingbo sn Austre skipsgangen terräng Nöigardar inbyggarbeteckning Branden ägoskiften
Kräklingbo sn /Se Blautmyr äga Rygakarn inbyggarbeteckning Brimsen åker
Kräklingbo sn /Se Blindrivsudden udde Smissen inbyggarbeteckning Bringsarve lukä ingång
*Bjärs försv. gd *Blöt myr f.d. myrmark Storhammas»n inbyggarbeteckning Bräudgatu vägstycke
Ekeskogs gd Blötmyr f. myr Säuta(r)n inbyggarbeteckning Bräudkåsse» ringkors
Ekeskogs gdr Blötmyr f. myr Tjängviden inbyggarbeteckning Bunken hagar
Ekeskogs gård »Bodhåcker» åker Aikskogs gård Bunken ägoskiften
Ekeskogs gd /Se Branden äga Aikskogs gård Burg berg
Fole gd Branden terräng Austarböi gård Burg berg
Foler gdr Brandhagen äga Austarböi gård Burg Saknas
Foler gård Brandhagen terräng Ekeskogs gd Burg binamn på Torsburgen
*Fridhelins försv. gd /Se Brimsen äga Foler gd Burghagen hage
Gurpe gdr Brutaker äga Fole gård Burghagen hage
Gurpe gård Bruten äga Fole gård Burg lädu grotta
Hajdeby gdr Bruten äga Foler gd Burg lädu grotta
Hammars gd Bruten äga Fridhem lht Burgmyr myr
Hammars, Lilla o. Stora gdr Bruten äga Gurpe gård Burgmöir myr
Hammars, Lilla gd Bunken terräng Gurpe gd Daighålken vattensamling
Hammars, Stora gd Burg fornborg /Se Gurpe gård Djauväik vik
Hejdeby by Burghagen äga Hagrummet fst Dyngmöir myr
Hejdeby by /Se Burghagen terräng Hajdeby gd Dyngmyr myr (nu delvis uppodlad)
Hejdeby by /Se Burg-lädu fornlämning Haidby gård Däiksmöir myr
?Hejdeby by /Se Burgmyr myr Haidby gård Däiksmörhalsar jordremsor med vattenhål
Hejdeby gård Burgmyr myr Hajdeby gd Däiksmöir-saudar vattenhål
Histilles gd Diksmyr myr Hammars gårdar Ejdvät vät
Histilles gård Diksmyr myr Histilles gård Ejdvät vät
Kräklings gd Djaupvik fiskläge Histilles gård Ekeskogs lucka uppgång
Kräklings gdr ?Djaupvik vik Hvitfälder, se 1 Vidfälle gd Ekeskogsrum öppen plats
Kräklings gård Djaupvik vik Kräklings gård Faitfläcken förr äng, nu åker
Kräklings gd Djaupvik vik Kräklings gård Fatti»mannen källa
Kräklings gd /Se *Djövik vik Kärrmans gd Fattigmannen källa
Kärrmans gd Dyngmyr äga Kärrmans gård Fattigmannen källa
Kärrmans gård /Se Dyngemyr ägomark o. terräng Kärrmans gård Fattigmannen källa
Kärrmans gd /Se Dyngmyr ägomark Lambskvie gd Flätu numera uppodlad äng
?Lamskvie gd Femrojrsstajnen sten(?) Lamskväje gård Folrum öppen plats
Lambskvie gd Forna marmorbrottet fornlämning Lamskväi(e) gård Foten äng
Lamskvie gård Fornborg fornborg Lillhammars gård Fånnarve hage
Lambskvie gård /Se Fånnarve hage /Se Läilhammars gård Gairen åker
Lambskvie gd /Se Fånnarve hage /Se Nöigards gård Gajrakrar åkrar
Nygårds gdr *Ganvik, se Skarnviken vik Nöigards gård Gajren vägskäl
Nygårds gård Garnudden udde Rågåkre gd Gamle hagen hage
Rågåkre gd Garnudden triangelpunkt Rygakrä gård Ganudden udde
Rågåkra gård Garnudden udde /Se Rygakre gård Gartarvänge äng
Rågåkra gd /Se Glose luka terräng Skåne, el. Skånings gård Gatåkern åker
Rågåkra gård Grajnsänge äga Skånings gård Glos» lukä uppgång (i berg)
Skåne f. gd Grindhagen äga Smiss gd Grainsänge» äng
Skånings gård Grindhagen terräng Smiss gård Gullänge f.d. äng, nu åker
Skånings lht /Se Grönskär skär Smiss gård Gärdar igenlagda åkrar
Skånings lht /Se Grönskär skär Stainstu gård Gärdsudden udde
Smiss gd Gurphajdsskogen äga Stainstu gård Gärdsåkern åker
Smiss gdr Gurphajdsskogen äga Storhammare gård Gässlu vattenhål
Smitts gård Hagen äga Storhammars gård Haidby lukä uppgång (i berg)
Stenstugu gdr Hajdeby luka terräng Sutarve gd Hajdeby lucka Saknas
Stenstugu gård *Hajdebynäs ägomark Säutare gård Halsgard» lukä uppgång (genom mur)
Sutarve gdr Hajden äga Säutre gård Halsgårde luka muröppning
Sutarve gård Hajdhagen äga Tings gård Hammarn udde
Sutarve gd:ar /Se Hajdhagen terräng Tings gård Hammarudden udde
Sutarve gd:ar /Se Hajdskogen äga Tjängvide gd Håi-garden äng
Tings gd Halsgårde luka terräng Tjängvide by Kalvgärde förr äng, nu åker
Tjängvide gd Hammargrund grund Tjängvide gård Klaru källa
Tjengvide gård Hammargrund, se *Angegrund grund Träske gård Kräklingbohammarn udde
Tjängvide Saknas Hammarudden udde Träske gård Kräklingsbacke backe
Tings gård Hammarudden udde Vidfälle gd Kräklings backe backe
Tings gd /Se *Histillesmyr myr Vidfälle gård Kräklingsbacke backe
Tjängvide gd /Se *Histillesträsk myr el. sjö Vidfälle gård Kvarnåkern åker
Träske gd *Histillesträsk myr el. sjö   Källing-stol stensättning
?Träske gdr Histillesviken vik   Larigatä väg
Träske gdr Histillesviken vik   Lambs-kvei-akar åker
Träske gård *Histilleså å   Langklif Saknas
Vidfälle gdr Hojgarden äga   Laugardar f.d. äng, nu åker
Vidfäller gård Hästhagen äga   Lillbro bro
Vitfälder gårdar /Se Hästhagen terräng   Löis-å å
Österby gd »Kallgiärdet» nat:n   Löså vattendrag
Österby gdr Kalmen udde   Mikelakarbacke backe
Österby gård Kalsaker äga   Mikeln, se Mikelåkersbacke backe å lvg
  Karpuhagen äga   Mikelåkern åker
  Kilen äga   Mikelåkersbacke backe å lvg
  *Kräklingevik vik   Nylikbaitning äng
  »Krämsänge» ängsmark   Näckan åker
  Kärrmansmyr ägomark   Näckkvejar sänka
  ?Langmyr myr   Näckkvibacke backe å lvg
  Langmyr myr   Näckkviåkrar åker
  Langmyr myr   Näck-kväiar väg
  Langmyrskog äga   Näckkväibacke backe
  Langmyrskog skog   Nöigasmöir myr
  Langardar äga   Nöihagen hage
  Lavarsemyr äga   Nöitjaut hage med bygder
  »Loussåå» å   Plåssen åker
  Löså å   Predikstolen grotta
  Myren äga   Pålen stock
  Myren äga   Reiten backe
  Myrhagen äga   Retbacke backe
  Myrhagen äga   Retn, se Retbacke backe
  Myrhagen hage?, myr?   Rindarhule» hål över grotta
  Myrskogen äga   Rindarhule» hål över grotta
  Myrskogen terräng   *Rinderhålet grotthål
  Mörkstuga grotta /Se   Rosenbrunn brya
  Norrskog äga   Ryssbröiu »brya» (vattenhål)
  Norrskog skog   *Rytare-bro bro
  Nuthagen äga   Rytarekviar väg
  Nygårdsmyr äga   Räf-klif bergsgång
  Nygårdsmyr äga   Saigu äng
  Nygårdsmyr myr   Sakks-myr myr
  Nygårdsmyr myr   Sand-akar åker
  Nyhagarna äga   Sikar hage
  Nyhagen äga   Skansen backe
  Nyhagen äga   Ska(r)nväik vik
  Nyhagen terräng   Skarnvik vik
  Gamla Nyhagen äga   Skeppsgången dal
  Odlingen äga   Skippsgangar inskärningar, sänkor
  »Opstergsåå» å   Skotaigen äng
  Plåssen äga   Slottet myrverk
  Rindarhulet terräng   Smidåkern åker
  Rumshagen äga   Smissbackar backar
  Rumshagen hage   Snäckåkan åker
  »Rumsåå» å   Sockarvät vattensamling
  Saghagen äga   Sojdsåkern åker
  Saghagen terräng   Solverbacke backe
  Saghagen äga   Solveränget äng
  Sagtäppan äga   Stainsturum plats
  Salthagen äga   Stallsåkern åker
  Salthagen terräng   Starrar äng, delvis odlad
  Sandaker äga   Starr-hagen äng
  Sandaker terräng   Stockholmsrännä rännil
  Saxmyr myr   Storbro bro
  Skansskog äga   Storhagen hage
  Sknvikshagen äga   Storänget äng
  Skarnviken vik   Storängsåkern åker
  Skanänge äga   Stuck-hållm backe
  Skanänge terräng   Stättåkern åker
  Skarnvik vik   Sudarhagar hagar
  Skarnvik vik   Sudarlänning landningsplats
  Slottet fornlämning   Sudar-tälle skog
  Smiss myr myr   Surbyå vattendrag
  Smissrummet äga   Svartstugan grotta
  Snäcku åker /Se   Svartstäuu klyfta
  Snäckåkern åker /Se   Sveinmör myr
  ?Sojdeshagen äga   Svindiket dal
  Sojdeshagen terräng   Sväindäike dal
  Stajngrunnet grund   Sväinlunden skog
  Stajnskär skär   Sylvar-akar åker
  »Starmyyr» myr   Sylvar-äng äng
  Stenskär skär   Såis-myr myr
  Stora näset äga   Sålvaråkar åker
  Storhagen äga   Sålvaränge äng
  Storhagen terräng   Säus-hagen äga
  Storhagen äga   Tempelräum plats med buskar o. forngravar
  Storhagen äga   Thors segelled och hamn insänkningar i berg
  Storhagen terräng   Tingsmöir myr
  Stormyr äga   Tings-änge äng
  ?Stormyr myr   Tjängvide backar backar
  ?Stormyr myr   Tjängvide lucka uppgång
  Stormyr myr   Tjängvidkåss ringkors
  Starränge äga   Tjängvid» lukä uppgång (i berg)
  Storhagen äga   Tomtet äng
  Stortvär äga   Tomtet äng
  Storänge äga   Tomtåkern åker
  Storänge äga   Tomtänget äng
  Strandhagen äga   Torsburg berg
  Strandhagen hage   Torsburgen berg
  Strandnäset äga   Torsburgen berg
  Strandnäset udde   Torsburgen fornborg
  Suderskog äga   Tors ugn grotta
  Suderskog skog   Täun-garden åker
  Svartstuan terräng   Uppstaig äng o. hage
  Svartstugan grotta /Se   Uppstaig vattensamling
  »Söidesmyyr» myr   Uthagen hage
  »Thungiärdet» ängsmark   Vasslup nedfartsväg
  Timotejen äga   Vatikbro bro
  Tingsmyr ägomark   Vatikebroar vattendrag
  »Tingsåå» å   Vidfälle åminne utlopp
  Tingsänge äga   Vikströmsrum marknads- o. exercisplats
  Tingsänge äga   Vikströmsrum äldre namn på Ekeskogsrum
  Tjängvide luka terräng   Våthagen hage
  Torsborg f. berg   Väten änge
  Thorsborgen bg.   Vätänget äng
  Torsburg berg med rester av urgamla fästningsmurar   Öiltappan källa
  Torsborgen berg   Öltapparn källa
  Torsborg berg   Östarbymyr myr
  Torsborg berg    
  Torsburg bg.    
  Torsborg berg    
  Torsburgen berg    
  Torsburgen fornborg    
  Torsburgen höjd    
  Torsburgen höjd    
  Torsburgen höjd    
  Torsburg berg /Se    
  Torsburgen berg    
  Torsburg berg    
  Torsburgen fornborg    
  Torsburgen triangelpunkt    
  Torsburgen terräng (fornborg)    
  Torsburgen fornborg    
  Torsburgen terräng (fornborg)    
  Torsburgen fornborg /Se    
  Torsburg berg    
  Torsborgen fornborg /Se    
  Torsburgen fornborg /Se    
  Torsburg berg /Se    
  Trogens äga    
  »Träske-myyr» myr    
  Uppstajg äga    
  Uppstajg äga    
  Uppstajg terräng    
  *Veller (resp. Valler) myr f.d. myr    
  *Vidfälleå å    
  Vidänge äga    
  Vidänge ägomark    
  Vårdkasen berg(?)    
  Våthagen äga    
  Våthagen terräng    
  Västra skipsgangen terräng    
  Österbergs torp äga    
  Österby myr myr    
  »Österbyyåå» å    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.