ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tofta socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 231 Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 767
Tofta sn Allhage äga Tofta socken Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Allhagsviken vik Tofta sn Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Alnvät äga Tofta sn Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Alnvät terräng ansan inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Alnvät hagmark /Se bjässen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Björkänge äga kallkällgardar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Björkänge äng krokstäden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Björkänge äng licksan inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Blautmyr äga rangstäden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn Blautmyr ägomark sallmundar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn /Se Blautmyr ägomark smagarden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn /Se Blautmyr ägomark toftbor inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Tofta sn /Se Blautmyr åker Annexen jord Nummerförteckning förteckning
Tofta sn /Se Blautmyrsgården ägomark Ansarve gd Nummerförteckning förteckning
Tofta sn /Se Bleshagen äga Ansare gård Nummerförteckning förteckning
Tofta sn /Se »Blyssänghet» terräng Ansare gård Nummerförteckning förteckning
Ansarve gd Blåhäll fiskeläge Ansarve gd Nummerförteckning förteckning
Ansarve gd Blåhäll strandområde Ansarve kvarn kvarn Nummerförteckning förteckning
Ansarve gård Bläsänge äga Ansarve-rum öppen plats Ajnbärsakar åker
Ansarve gd:ar /Se Bläsänge ängsmark Austagarde gård Akarlycku åker
Ansarve gd /Se Bottarhage äga Austargarde gård Allhage hagmark
Bjärs gd Bottarhage terräng Bastun bastu Allhagebysen Saknas
Bjärs gd Bottarhage hage Betania byggnad Allhagebysen skog
Bjers gård Bottaränge äng Bjärs gd Allhageladan lada
Dyple gd Bottaränge äng Bjers Saknas Allhageviken vik
Dyple gd Bottarängsaker ägomark Bjärs gård Allhaglädu lämningar efter hus
Dyple gård Bottarängsaker åker Bjärs gd Alnevät bleke-vät
Dyple Saknas /Se Brajdstig äga Bjäss gård Alneväts-lutan(?) blekevät
Dyple gd /Se Brajdstig terräng Blautmyrsjorden gd *Alnladu stenhus
Dypler gd /Se Brajdstig terräng Blautmyrsjorden Saknas Alnvät hagmark
Dyple gd /Se ?Brohagen äga Blåhäll fiskeläge Alnvätskog skog
Dypler (Dyple) gd /Se Bruten äga Brorströmstorp hemman Andäng Saknas
Fettings gd Bruten äga Båtmanstorp båtmanstorp Angnalar hagmark
Fettings gd Bruten äga Båtsman Frendes torp hemman Ansarebrändu åker
Fättings gård Bruten äga Dyple gård Ansarkvänn kvarn
*Garnns gd Bränntjaut äga Dyple gård Ansarrum åker
Gnisvärd fiskeläge Bränntjaut hage Dyple gd Ansarrum stensamling
Gnisvärd fiskeläge /Se Bulldar-bränn flundarställe /Se Dyple Saknas Ansarfve väg
Gnisvärd fiskeläge /Se Burggatskog äga Dyple kvarn kvarn Ansarve allhage skog
Gnisvärd fiskeläge /Se Burggatskog skogsområde Fiskeläget fiskeläge Ansarfve-branden skog
Kroks gd Burggatskog skoksområde Fättings gård Asklunden skog med askar
Kroks gård Burggatåker åker Fättings gård Assarssons kvia väg
Kroks gd /Se Båtaränge äga Fättings gd Aurakar åker
Krokstäde gd Båtarängsaker äga Gnisvärd fiskeläge Arängä Saknas
Krokstäde gd Dammhagen äga Gnäisvärd fiskeläge Backakar åker
Krokstäde gård Dammhagen terräng Gotlandstofta pst Backåkern åker
Krokstäde gård /Se Dammhagen hage Hamnen hamn Bajtningi betesmark
Krokstäde gd /Se Djaupdalsaker äga Handelstomten Saknas Bajtningskvejar del av Krokstädekvejar
Krokstäde gd /Se *Dypleå å Hultbergs torp gård Bakåker åker
Licksarve gd *Ekebymyr myr Karlströmsbyggningen byggnad Bandäng Saknas
Licksarve (Lixarve) gd *Ekebymyr myr Kroks gård Baspunkten, Norra Saknas
Lixarve gd /Se Fallbackskog äga Kroks gård Baspunkten, Södra Saknas
Lixarve gd /Se Fallbackskog skogsområde Kroks gd Bastubajtningi betesmark
Lingsarfwe gård Fallbackskog skogsområde Krokstäde gård Bastuhagen hagmark
Loggarve gård Fallbranden äga Krokstäde gård Bastuhagen betesmark
Munnsarfve åker /Se Gamlehagen äga Krokstäde gd Basåker åker
Nasume gd Gamlehagen terräng Källgård gård Betestäppan Saknas
Nasume gård Gamlehagen terräng Licksare gård Betningen åker
Nasume gård /Se Gamlehagen hage Licksarve gd Betningsbacke åker
Nasume by /Se Gataker ägomark Licksarve gd Betningskvior väg
Norrgårde gd Gataker åker Lixare gård Bibos fiskeläge
Norrgårde gd ?Ganksen äga Mallmunde gård Bibos stätta stätta
Norrgårda gård ?Gansar äga Mor Linas boplats Bibos-stätta stätta, sjömärke
Ragnvalds gd Gansar(e) äga /Se Nasume gård Bidderäng Saknas
Rangstäde gd /Se Gansar(akrar) ägor /Se Nasume gård Bjärs allhage skog
Rangvalds gd Gansare-vägen väg /Se Nasume gd Bjärsbacke backe
Rangvalds gård Gansarhagar ägor /Se Norrgare gård Bjärsåkern åker
Rangvalds gd /Se Gansarkväjar väg /Se Norrgarde gård Bjässakar åker
Rangvalds gd /Se *Gnisvärd udde /Se Norrgårda Saknas Björkänge äng
Rangvalds gd /Se *Gnidesvärd udde Norrgårde gd Björkänge Saknas
Sallmunds gd Gnisvärd fiskeläge Norrgårde gd Blaiku sjömärke
Sallmunds gård Gocksaränge äga Rangstäde gd Bla-källs-gröitu f. källa
Sallmunds by Gocksen ägomark Rangvalds gd Blautmyr myr
Salmunds by Gocksen åker Rangvalls gård Blautmör myr
Skradese f.d. gd Gråtbacksskog äga Rangvalds gård Blejsänge hagmark
Skradese gård Hajd äga Sallmunds gård Blekingåkrar åkrar
Smågårde gd Hajden äga Sallmunds gd Blis-rum öppen plats?
Smågårda gård Hajdskog äga Sallmuns gård Blis-änge(t) äng?
Smågårde gd /Se Hamrehagange äga Smågårde gd Blåhäll fiskläge
Östergårde gd Hojgårdsmyr äga Smågårde gård Blåhäll fiskeläge
Östergårda gård Hojgardsmyr myrmark Smågårde gd Blåhäll ute med
  Hojgardsmyr myr Smagare gård Blå klint sjömärke
  Hojstädar äga Smagarde gård Blåällsugn grotta
  Hojstädar terräng Smågårda Saknas Bläshagen skog
  Hojstädar sankmark Snåltorp torp Bläs-äng äng
  Holkhagen äga Solbacka gd Bläsänge skog
  Holkhagen äga Stengårde gård Bläsängshagen skog
  Holkhagen ängsmark Stengårde gd Bläsängsrum obeväxta hällbackar
  Holkhagen hage Sven-Josefs boplats Bläsängsåkern åker
  Håistädar äga Tofta annex gd Boakar åker
  Håistädar äga /Se Tuftboen landmärke Bondänge ängsmark
  Håistädar äga /Se Tuftboen sjömärke Bottarbro bro
  Hällgatbackar äga Toftboen kyrka Bottarbro bro
  Hällingsmyr äga Vahlboms boplats Bottarehage hagmark
  Hällingsmyr myrmark Östergårda gård Bottare änge åker
  Hällingsmyr myr Östergårde gd Bottarhage hagmark
  Höstäder Saknas /Se Östergårde gd Bottarhage skog
  Inmyr äga Östergårds såg såg Bottarhagen skog
  Kamlausar äga   Bottarhagen skog
  Kammlausar åker o. skog /Se   Bottarkanaln kanal
  Kammlausar åker o. skog /Se   Bottarmyr myr
  Kammlausar åker o. skog /Se   Bottarmör myrmark
  Kammlausar (äv. Kammlausu) åker o. skog /Se   Bottaråker åker
  Kamlausskogen äga   Bottaränge äng
  Kamlauskogen skogsområde   Bottarängsåkern åker
  Kamlausskogen skog   Boåker åker
  Kammlausu åker o. skog   Brajdakar åker
  Kammlausu (äv. Kammlausar) åker och skog /Se   Brajdstig skog
  Klinthagen äga   Branden skog och åker
  Klintskogen äga   Branden hagmark med skeppssättning
  Klintskogen skogsområde   Branden skog
  Klintskogen skogsområde   Branden åker
  Klintskogen skogsområde   Branden åker, f.d. hage
  Klivaker äga   Brandhagen skog
  Krokstäde äga /Se   *Brejmaräng Saknas
  Kullaker äga   Bremeräng åker
  Kusar äga   Brohagen skog
  Käldhagen äga   Brohagmyr myr
  Käldhagen terräng   Brohagåker åker
  Käldhagen hage   Brunnstäppan Saknas
  Lajkunghagen äga   Brunnsåker åker
  Lillbranden äga   Brutakar åker
  Malmunde äga   Bruten skogsmark
  Malmunde terräng   Bruten hagmark
  Malmunde triangelpunkt   Bruten hage
  Malmunde terräng   Brutkvejar väg
  Massänge äga   Brutkvior väg
  Massänge betesmark   Brutodlingen Saknas
  Massänge äng   Brutstycket åker
  Mickelaker äga   Brutåkern åker
  Munnsarfve åker /Se   Brändan åker
  Munnsarve åker /Se   Brändan grustag
  Nasume myr äga   Brändu Saknas
  Nasume myr myr   Bränntjaut skogsmark
  Nasume myr myrmark   Bränntjautvägen väg
  Nasume myr myr   Bräuni Saknas
  Nasume myr myr   Buldarbräun fiskeplats?
  *Nierudde udde   *Bullarbrun sättningsgrund
  Norrgårda terräng   Bullbroar väg
  Norrgårde myr myr   Bullbroväg väg
  Nyrevs udde udde   Bunnsakar åker
  Nyrivsudden udde   Bunsåker åker
  Nyrivsudden udde   Burggatan väg
  Näverskog äga   Burggatskogen skog
  Näverskog skogsområde   Burggatåker öppning i skog
  Näverskog skogsområde   Båttre hagar, myr, åkrar o bro
  Ramelmyr åker   Bäru grusbacke
  Ramlemyr ägomark   Damhagen hagmark
  Ramlemyr ägomark   Dammen damm
  Ramlemyr äga   Dammhagen skog
  Ramlemyr ägomark   Dammåker åker
  *Raskes backe stenbacke, allmänning   Dirakar åker
  Rive stenrev /Se   Djupdal sänka
  Rojsbryan äga   Djupdalsåker åker
  Rävgropen äga   Djupdalsåker åker
  Skalderskog äga   Dyngänge ängsmark
  Skallhajden äga   Dyple boden fiskebod?, sjömärke
  Skallhajden terräng   Dyplu Saknas
  Skallhajden terräng   Eklundstäppan åker
  ?Skoggatbranden äga   Ekmans hage skog
  Skomakra terräng   Emmas skifte skog
  Skämmingsbacke äga   Emmas vät sumpmark
  Skämmingsbacke höjd?   Eskelhemsvägen väg
  Skämmingsbacke höjd   Fallbackar backar
  Smidskogen äga   Fallbackar väg
  »Sneckmyr» myr /Se   Fallbackskog skog
  Snåltorp äga   Fallåker skog
  Snåltorp terräng?   Farfars åker åker
  »Snäckeåckeren» markområde /Se   Fiskdiket bäck
  »Snäckängen» markområde /Se   Flundresanden fiskeplats?
  Sojdsaker äga   Fläckar ute med
  Spangmyr äga   Fälting-åker åker
  Spangmyr ägomark   Fämmen såg-dam
  Spangmyr ägomark   Fättings, Lilla åkrar, skog
  Spangmyr åker   Fättingshage skog
  Stajnmyr äga   Fättingskvior väg
  Stajnstig äga   Fättings-stol Saknas
  Stavklint bergsklint   Fättings-Stol domaresten
  Stavklint strandområde   Fölhagen skog
  Stavklint udde   Fölhagåker åker
  Stavklint (Stavs Klint) sättmärke /Se   Förstklinten landmärke
  Stavs Klint (Stavklint) sättmärke /Se   Gamla hagen äga
  Stjaupshagen äga   Gamlehagen skog
  Storhagmyr äga   Gatan gata
  Storhagmyr ägomark   Gatu väg
  Stuckgarden äga   Gat-åker åker
  Stumleaker äga   Gatåker åker
  Suderänge äga   Gauksåker åker
  ?Svarthulshagen äga   Gausan åker
  Svarthulshagen terräng   Gausar väg
  Svarthulshagen hage   Gausar Saknas
  Sven-Josefs terräng   Gausarakrar åker
  Svinbryåker åker   Gausarevägen Saknas
  Tjauthagen äga   Gausarhagar hagmark
  Tjauthagen äga   Gausarkvejar väg
  Tjockhagen äga   Gausar-kviar väg
  Tjauthagen terräng   Gausarkvior väg
  Tjauthagen hage   Gausarven Saknas
  Tjockhagen terräng   Gausnen betesmark
  Tjockhagen ängsmark   Gluggu skogsglänta?
  Tjockhagen hage   Gnejsvärd fiskläge
  Tofta hed terräng   Gnejsvärsgrund grund
  Tofta skjutfält skjutfält   Gnejsvärshaken Saknas
  Tofta skjutfält skjutfält   Gnisvärd Saknas
  Tofta skjutfält skjutfält   Gnisvärdsgrundet grund
  Tofta strandbad strand   Gocksar hagmark
  Tomtar åker /Se   Gocksen skog
  Tomten äga   Goksar åker
  Tällänge äga   Goksen hagmark
  Ullviar äga   Goksen äga
  Ullviar ägonamn /Se   Goxaräng Saknas
  Ullviar gravfält /Se   Gråtaråker åker
  Ullviar hagmark   Gråtbacke backe
  Ullviar gravfält /Se   Gråtbackskog skog
  Ullviar landområde? /Se   Gröinu sjömärke
  Utmyr äga   Gröjngarngarden garngard
  ?Vathagen äga   Grön buske trädsamling
  Vidgataker äga   Grönfläck grön plätt
  Vidgathagen äga   Gåkkssarr äng
  Vidgathagen terräng   Grataräng äng
  Vidgathagen hage   Hagakar åker
  *Villändemyr myr   Hagstyckar åkrar
  Vårdkashöjden höjd   Hagstyckena åker, f.d. hage
  Vårdkashöjden höjd   Hagåkern åker
  Vårdkashöjden höjd   Hajmakar åker
  Vädermyr äga   Hajmakar åker
  Vädermyr torrlagd myr, ägomark   Hajmänge äng
  Vädermyr ägomark   Hajmängsakar åker
  Vädermyr äng   Haken rev
  Väten äga   Hallbergs-åker åker
  Väthagen äga   +Hammar-hage myr
      Hammbre-hage-hulet källa
      Hamrehage hagmark
      Hamre hage äng och åker
      Hamrehage åker
      Hamrehagkälde källa
      Hamrehag-källa källa
      Haugskogen skog, sjömärke
      Haugstajn klippa
      Haugstajn hagmark
      Haugstain sten, sjömärke
      Haugstain klippblock, sjömärke
      Haugstajnsakar åker
      Heden lågvuxen, dålig skog
      Hedskog skog
      Hedvägen väg
      Helihuse äng
      Hemhagen skog
      Hemåker åkrar
      Hemängen äng
      Hemängsåkern åker
      Hinderåker öppning i skog
      Hojgardsmyr myr
      Hojstädar myrmark
      Hokselakar åker
      Holkhagar hagmark
      Holkhagbranden skog
      Holkhagen skog
      Holkhagmyr myr
      Holkhagtallen tall
      Holmåker åker
      Hor-ri(?) tall, sjömärke
      Hospitalsjorden åker och snårskog
      Humlegärde äng
      Humlegärdet Saknas
      Husakar åker
      +Hvitä skären bergsudde
      Håjbajtningi betesmark
      Håjgarden äng
      Hällbackar Saknas
      Hällingsmyr myr
      Hällpallen bergkant
      Hästänge ängsmark
      Höbruten Saknas
      Högsten sten
      Högstensåkern åker
      Högården äng
      Högården åker
      Högården äng, numera uppodlad
      Högårdsåker åker
      Inmyr myr
      Innasteakarn åker
      Johans myr myr
      Jungfrulandet Saknas
      Jåmfruland åker
      Kalven sten
      Kalvhagen skog
      Kalvtäppu åker
      Kalvtäppan Saknas
      Kamlausar åkrar och hagar
      Kamlausskogen skog
      Kamlausu åker
      Kamlausu åker
      Kamlausvägen väg
      Kamlausåker åker
      Kammlausakar åker
      Kammlausar åker och hagmark
      Kammlaushagen hagmark
      Kanalen bäck
      Kanalen kanal
      Karlsö, Lilla ö
      Karlsö, Stora ö
      Karlsöar öar
      Kilen Saknas
      Klinten med
      Klinten udde
      Klinthagen skog
      Klintskogen skog
      Klintåkrar igenvuxna åkrar
      Klivåker åker
      Klockarebacken åker och trädbevuxen äga
      Klockare-åker åker?
      Klockaråker åker
      Krakbacken backe, sjömärke
      Krokskvejar väg
      Krokstäde kvior väg
      Krokstädgarngarden Saknas
      Krokstädkvejar del av Krokskvejar
      Kronan skjutfält
      Kräkhagen skog
      Kullakar åker
      Kullar åker
      Kullar Saknas
      Kullar åker
      Kullkvejar väg
      Kullkvior väg
      Kullskogen skogsmark
      Kullskogen skog
      Kullåker åker
      Kusar åker och skogsmark
      Kusar åker och hage
      Kusar åkrar och hagar
      Kusar åker
      Kuseåker åker
      Kushagen skog
      Kuskällan källa
      Kusåkern åker
      Kvarn-åker åker
      Kvarnåkern åker
      Kvännakar åker
      Kvännstycke åker
      Kyrkbackar backar
      Kyrkbackar backkrön
      Kyrkbackhagar skog
      Kyrkbackskog skog
      Kyrkhagen skog
      Kyrk-märket med
      Käldhagen skog
      Käldåker åker
      Källan källa
      Källbusken sjömärke
      Källgårdkvior väg
      Källgårdsmyr myr
      Källåkern åker
      Känngården Saknas
      Körkmärkar landmärken
      Ladåker åker
      Lag-grund grund
      Lagrun grund
      Lajkunge område
      Lajkungakar åker
      Lajkunghagen hagmark
      Lajkunghajd Saknas
      Langskogar skogsmark
      Leike-rums-akar Saknas
      Lejlbäru grusbacke
      Lejlhagen hagmark
      Lejläng äng
      Lekungehagen skog
      Licksarve kvior väg
      Likksens-läjlä-stäjgen gångstig
      Lilla kullåkern åker
      Lillhagen skog
      Lillvät vattensamling
      Lilläng äng
      Lillön ö
      Lycko åkerbit
      Långåker åker
      Lädakar åker
      Malle-högen Saknas
      Mall-råjr Saknas
      Malmundakar åker
      Malmunde område
      Malmunde åkrar, skog
      Malmundgröjte vik
      Malmundhul sandområde
      Mars-änge(t) äng?
      Massakar åker
      Masshagen hagmark
      Masshagen skog
      Massänge äng
      Massänge(t) äng
      Massänge skog
      Massängslätten slätt
      Massängsmyr myr
      Massängsvägen väg
      Massängsåker åker
      Melins åker öppning i skog
      Mellanrev rev
      Mickelåker åker
      Millumriv udde
      Mossåker åker
      Munnsarfve åker
      Munsarve åker
      Munsarveåker åker
      Mus-aker åker
      Myren myr
      Myrtvärbacke Saknas
      Myrtväråker åker
      Myråker åker
      Mörakar åker
      Nasumbackar kulle
      Nasume källa källa
      Nasume myr myr
      Nasumhagen hage
      Nasumskog skog
      Nasumåkan åkermark
      Navarskog-åker äga
      Nedersåg såg
      Nedsag vattensåg
      Norderhagen skog
      Nordermärkena sjömärken
      Norder-rum öppen plats
      Norrgarhällar kal mark
      Norrgårde myr myr
      Norrgårderum hällbackar
      Norrgårde väg väg
      Nyhagen hage?
      Nyhagen skog
      Nyhagen skog
      Nyhagåker åker
      Nyodlingen åker
      Nyponåker öppning i skog
      Nyriven udde
      Nyrivsudde udde
      Nystycket skogbeväxt äng
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nårdarakar åker
      Nårlänning vik
      Nårstajn sten
      Nöjakar åker
      Nöjriv strandpallar
      Nöiriven strand, udde
      Nöjrivsudden udde
      Nöjstycke åker
      Nöjänge äng
      Odlingen åker
      Olesängsåker åker
      Oxelåker åker
      Pallkanten bergkant
      Ponsesbranden Saknas
      Predikstolen stenformation
      Prästhagen hagmark
      Prästhagen skog
      Prästvägen väg
      Prästvägen väg
      Prästänge äng
      Puttkarar granskog
      Puttkarlar ute med
      Päll-saud brya
      Quiss-ängä Saknas
      Rafne-myr tägt
      Ramlemyr myr
      Ramlemör myrmark
      Rangvaldsbackar backar
      Rangvaldsmyr myr
      Rangvaldsskog skog
      Rangvaldsåker åker
      Rangvallskogen skogsmark
      Raudkoi gråsten
      Raud koi sjömärke?
      Revet Saknas
      Revåker åker
      Ringäng betesmark
      Ringängen Saknas
      Rossaränge äng
      Rosseråker åker
      Roustycke åker
      Rovaldslunde skoglund
      Rovstyckekilen åker
      Rovstycket åker
      Runda busken buske
      Russ-stigar sjömärke
      Råjrbröju äng
      Räf-hage-väg Saknas
      Räum-tall tall
      Räum-talls-slete slätt
      Rävgropen Saknas
      Rävrumpu hagmark
      Rödkon sten
      Rörbryan betesmark
      Sagskogen skogsmark
      Sagskogen skogsmark
      Sallmundslunde skoglund
      Sallmundslunden lund, sjömärke
      Sandakar åker
      Sandbackar sandfält
      Sandbackar skog med sand
      Sandbackhagen skog
      Sandboen på Haidman (?) o. tallar på stainen med
      Sanden strand
      Sandfångaren udde
      Sandgate skogsmark
      Sandgatkvior väg
      Sandgatu åkerjord
      Sandgatåkrar åkrar
      Sandåkern åker
      Sannbolänning sandstrand
      Siken ängsmark
      Siländen åker
      Sjön innanhav
      Skalackne grund
      Skalackspricken sjömärke
      Skalderskog skog
      Skallakne grund
      Skallhajdi strand
      Skallheden skog
      Skarlakansgrund fiskegrund
      Skarpa å
      Skarphagen skog
      Skarpu hagmark
      Skarpu vattenfall
      Skitan tall
      Skit-tallen tall
      Skit-tallen tall, sjömärke
      Skjutfältet skjutfält
      Skogatbranden Saknas
      Skogänden udde?, sjömärke
      Skoåker åker
      Skraksåker åker
      Skraskakar åker
      Skrikus-backe äga
      Skvaterlunden skoglund
      Skäggar tallar, sjömärke
      Skämmingbacke backe
      Skärps åker
      Skärpu grunt ställe
      Slahagakar åker
      Slahagen åker
      Sluckgården äng med åker
      Slukhål Saknas
      Slåhagåker åker
      Släkedyn Saknas
      Släkvägen väg
      Smagakvior väg
      Smagarakar åker
      Smagarkvejar väg
      Smagarväg väg
      Smedtäppan Saknas
      Smidskogen skogsmark
      Smidskogen skog
      Smidtäppu åker
      Snåltorp strandmark
      Snåltorp släketäkt
      Sojdesbacken skog
      Sojdeshagen skog
      Sojdeshagen skog
      Sojdu tjärbränningsplats
      Spangmör myrmark
      Spitle-änge(t) äng?
      Spitteläng Saknas
      Spångmyr myr
      Stafs fiskeläge Saknas
      Stajnbyggningen lämningar efter stenhus
      Stajnmör Saknas
      Stajnstejg hagmark
      Stajnstycke hagmark
      Stapelbrunn brya
      Stapel-brunns-väg vägar
      Staplebrunn rännil
      Startsenbacke Saknas
      Stav Saknas
      Stav Saknas
      Stavgard område
      Stavklint berg
      Stavklint udde
      Stavslätan slätt, sjömärke
      Stenbrott-hagen äga
      Stenbrottskog skog
      Stenstycket Saknas
      Stjauphagen skog
      Stjaupshagakar åker
      Stjaupshagen hagmark
      Storbäru grusbacke
      Storgarngarden garngard
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagmyr myr
      Storhagmyr myr
      Storhagåkern åker
      Storkvarn kvarn, sjömärke
      Storunderåkern åker
      Storvattnet vattensamling
      Storvät vattensamling
      Storvät vattensamling
      Stor-åker åker
      Storäng äng
      Storön ö
      Strandakar åker
      Strandgatan gata
      Strandhagen skog
      Strandridarvägen väg
      Stuakar åker
      Stuckgarden skog och åker
      Stuckgarden åker
      Stuckgardsvägen väg
      Stuckgarsakar åker
      Stuckgarskvejar väg
      Stugåkern åker
      Stumleåkern åker
      Sudagarngarden garngard
      Sudastajn sten
      Sudermärken sjömärken, med
      Sumpäng åker
      Sumpänge äng
      Sundreåker åker
      Svans-Slete slätt
      Svart-botten fiskeplats?
      Svarthul utskog
      Svarthål sank fördjupning
      Svarthålshagen skog
      Svartskogen skog, sjömärke
      Svartskogen barrskog, landmärke
      Svartstajn sten
      Svartsten sten, sjömärke
      +Svejntäppu hagmark
      Svinbyåker öppning i skog
      Svinryggen lokalitet
      Svinryggen sten
      Syl-hagar hage
      Sylhagen åker, f.d. hage
      Såghagen skog
      Sågskogen skog
      Sågskogsvägen väg
      Sågån bäck
      Såjsakar åker
      Söderäng äng
      Söjlhagen hagmark
      Tajgar åker
      Tallbackeskog skog
      Tallbranden Saknas
      Tangu nordliga änden av Gnisvärdsgrund
      Tarmen ängsbacke
      Tavlan sjömärke
      Tegar Saknas
      Tellängen äng
      Tjaupåker åker
      Tjaut äga
      Tjaute hagmark
      Tjauthagen skog
      Tjockhagen hage?
      Tjockhagen skog
      Tjockvät vattensamling
      Tofta-heedh allmänning
      Toftavägen landsväg
      Toftåker åker
      Tomtar åker
      Tomtar äng
      Tomtar äng
      Tomtar åker
      Tomtemyr Saknas
      Tomten skog
      Tomten skogshage
      Tomti hagmark
      Tomtkvejar väg
      Tomtlunden skoglund
      Tomtmör myr
      Tomtrännan bäck
      Tomtåker åker
      Torget hamnplan
      Traumgärde betesmark
      Trejpallen pall
      Trepallen grund
      Trepallspricken sjömärke
      Tridklinten landmärke
      Trumgärdet Saknas
      Tuftakar åker
      Tynnkvejar väg
      Tånntar Saknas
      Tällänge åker
      Täppan åker
      Täppu åker
      Törnbuskarna buskar, sjömärke
      Ullvejar hagmark
      Undarakar åker
      Understa gråberget ute med
      Underåkern åker
      Unghanskvior väg
      Ustgate skogsmark
      Utesteakarn åker
      Utmyr myr
      Utskog Saknas
      Utskogen skog
      Valvrev släketäkt
      Valvriv udde
      Valvrivsakar åker
      Valvrivsskogen skog
      Vendlevät vattensamling
      Wessmans boplats åker
      Vessmarkens åker åker
      Vestmarks åker åker
      Vidgata väg
      Vidgate skogsmark
      Vidgatan skog
      Vidgathagen skog
      Vidgatvägen väg
      Vidgatåkern åker
      Vidtorget öppning i skogen
      Viken platå
      Vill-ände-myr Saknas
      Visna Saknas
      Vita märren grus
      Vitmärren sten
      Vårdkashöjden höjd
      Våthagåker åker
      Våxar äng
      Vädamör torrlagd myr
      Vädamörsakar åker
      Vädamörshagen hagmark
      Vädermyr Saknas
      Vädermyr myr
      Västmäri bergsformation
      Vällingmör myrmark
      Vällingsmyr myr
      Vändlevät vattensamling
      Vändlevät vattensamling
      +Vännd-vät vät
      Vännd-väte-våg Saknas
      Västagarnsholm holme
      Vätar sank mark
      Vätar hage
      Vätar skog
      Vätarhagen skog
      Väten sumpmark
      Väteshagen skog
      Väthagen hage
      Väthagen skog
      Vät-källan källa
      Yvagärde äng
      Yvagärde åker
      Yvasag vattensåg
      +Yvarakar åker
      Yvagärsakar åker
      +Åjningsbacke backe
      Åjningsakar åker
      Åkerlyckan åker
      Ämlesakar Saknas
      Ämbärsakar Saknas
      Ängen äng
      Ängsbajtningi betesmark
      Ängsbetningen Saknas
      Äng skog skog
      Öingeåkern åker
      +Örne-vät skog
      Ör-åker åker
      Öråker åker
      Östergårdkvarn kvarn
      Östergårdkvior väg
      Östergårdastycket Saknas
      Östergårdsåkern åker
      Östersjön Saknas
      Övergärdsåker åker
      Översta gråberget ute med
      Översteåker åker
      Översåg såg
      Överåkern åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.