ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eskelhems socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 178 Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 580
Yskelem sn /Se Ajubajtningen äga Eskelhem socken Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Aldarfvar äga /Se Eskelhem s:n Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Angnalar äga Eskelhem sn Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Aspån å aikböjaken inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Aurmyr förr myrmark aikböjen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Austerbrut äga alvnebonden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Austerbrut terräng boleksbonden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Austerbrut skog butajen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Bidderänge äga butasbonden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Blautmyr äga båticken inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn /Se Blutmar äga eskelhemssvin inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn Boleks triangelpunkt kvenniken inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn /Se Boleks hage hage kvennen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn /Se Branden äga leviden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem socken /Se Branden äga rofriden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Eskelhem sn /Se Bringsarhage äga rovaldar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hyskelem sn Bringsarhage äga rovaldarn inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hyskelem sn Bringsarhage äga sinnan inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Yskelem sn Bringsarhage äga sinna-Per inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
? Alvena by Bruten äga toftbonöt inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Alvene gd Bruten äga valden inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Alvena gd Bruten äga Ajkböj gård Nummerförteckning förteckning
Alvena gård Bränntjaut terräng Aikböie gård Adbacken backe
Alvena gd /Se Bulbroar äga Allfverna, se Allvne saknas Ajnbajtningi betesmark
Alvena gd /Se Bulbroar terräng Alvne by Ajnbajtningskvejar väg
Alvne gd Bulbroar terräng Allvne gård *Akroki betesmark
Alvne gd /Se Byränge äga Alvene gård *Aldarfuar Saknas
Boleks gd Bällingsmyr äga Alvne gd Aldaråker åker
Bolex gård Bällingsmyr myr Barnmorskebyggningen byggnad Aldaräng åker
Bringsarve by Bällingsmyr åker Boleks gd Allvarmör myrmark
Bringsarve gd Båtiekehage äga Boleks gård Allvnekvejar väg
Bringsarve gd Digerskog äga Boleks gd Alvnekvior väg
Bringsarve gård *Ekebymyr myr Bolex gård Alvne myr åker
Butajde gd *Ekebymyr myr Bringsarve gd Almen alm
Butede gård Flaggestorp äga Bringsarve gård Almåker åker
Butede gd /Se Främslänge äga Bringsare gård Andersskogen skog
Butede gd /Se Fugelänge äga Bringsarve gd Aneks backe grustag
?Buters gd Fugelänge ägomark Butajde gd Angnalar äng
Buters gd Fugelänge åker Butare gård Angnalar Saknas
Buters gård Fältingstorp äga Butajde gd Aningsbro bro
Buters gd /Se Gasgyl äga Butaje gård Aränge äng
Båters gd ? Gejsarv äga Butars gård Arängen Saknas
Båters gård Gejsarf äga /Se Butede Saknas *Asp-å Saknas
Båticke gd Gejsarf äga /Se Butede gd Aurakar åker
Båticke gård Gramunk äga Buters gd Austarbrut hagmark
Båticke gd /Se Gullaraker äga Buters gd Austerbrut skog
Ekeby gd Gännarakern äga Bygdegården byggnad Backen skog
Ekeby gd Habbarskog äga Båtarstomt gård Backen skog
Ekebys gård Habbarskog skog Båtars tomt tomt Backåker åker
Ekeby gd /Se Habbarskog skogsområde Båterstomt gd Bajtningi ängsmark
Frändarve gd Habbarskog skog /Se Ekeby gd Barkbacken skog
Frändarve gård Helighuset äga Båticke gård Barkåkern åker
Frändarve gd /Se Holmänge äga Båticke gård Betningen betesmark
Gasby gård /Se Hopskog äga Engs torp båtsmanstorp Betningskvior väg
»Houkese» gd Hällingsmyr myrmark Eskelhemmen fiskarnas namn på Eskelhems kyrka Bjergängen Saknas
Kvarne gd Hällingsmyr myr Båticke gd *Bjärgänge äng
Kvarna gård Kallbruten äga Båticke kvarn kvarn Björkbacken skog
Larsarve by Kalmarsund vattnet utanför Eskelhem Båticke såg såg Björkänge åker
Larsarve gård Kastvät äga Bäutars gård Blautmör myr
Larsarve by /Se Kilen äga Dammen damm Bleken öppning i skog
Larsarve by /Se Kullen äga Dammen damm Blomakar åker
Levide gård Kullen terräng Ekeby Saknas Blomåkern åker
Levide gd Kullen terräng Fattigstugan byggnad Blutmyr sankmark
Levide gd Kvännaker äga Flaggas torp båtsmanstorp Blötmyr Saknas
Levide gård Kvännaker ägomark Flaggestorp gammalt båtsmanstorp Blötmyr myr
Liffedarve gd Kvännaker åker Frändarve gd Bobergsåker åker
Liffedarve gård Kyrkmyr äga Frändare gård Boleks hage skog
Liffedarve gd /Se Kyrkmyr förr myr, nu ägomark Frändare gård Boleks kastvät slåtteräng med skog
Liffedarve gd /Se Kyrkmyr förr myr, nu ägomark Frändarve gd Botakar åker
Lingsarve gd Kyrkmyr ägomark Frändstorp torp Boänge äng
Lingsarve gård Kyrkmyr åker Fältingstorp båtsmanstorp Brajdakar åker
Rosenbys gd Käldhagen terräng Fättintstorp Saknas Brandakar åker
Rosenbys gård Käldhagen hage Gamla gården gård Brandar Saknas
Rovalds gd Langhagen äga Grens torp båtsmanstorp Branden åker
Rovalds gd /Se Langskogar äga Kenngården boplats Brandtjautet Saknas
Rovalds gd /Se Langskogar skogsmark Kvarne gd Brandåkrar åker
Rovaldstomt lht Langskogar skogsområde Kvarne gd Bredflod kanal
Rovide gd /Se Langänge äga Kvarnen kvarn Bringsara Saknas
Rovide gd Lauhagen äga Kvists torp båtsmanstorp Bringsarhage hagmark
Rovide gård Lauhagen terräng Kvänne gård Bringsarvehage skog
Rovide gd /Se Lauhage hage Kvänne gård Bringsarve kanal kanal
Rovide gd /Se Lyckan äga Kvists torp bebyggelse Bringsarveäng åker
Sigvards gd Maldesakern äga Larsarve gd *Bringsaräng äng
Sigvards gd Maldesänge äga Larsarve Saknas Broakar sank mark
Sigvards gård Maldesänge äng Lasare gård Broåker åker
Sigvards by /Se Maldesänge äng Lasare gård Broåker åker
Simonarve gd Malmen äga Larsarve gd Broäng äng
Simonarve gård Malmen terräng Lejfdare gård Brutakar åker
Simonarve gd /Se Malmunde äga Levide gd Brutar skogsmark och åker
Sojvide gd Mossbruten äga Levide gård Bruten del av Vikmyr
Sojvide gård Myrhagen äga Levide gård Bruten skog
Sojvide gd /Se Myrhagen myr(?) Levide gd Bruten skog
Tjuls gd Myrhagen myr Levide gd Bryåkern åker
Tjuls gd Norderhagen äga Liffedarve gd Brändi åker
Tjuls gård Nybygget äga Liffedarve gd *Brändu åker
Unghanse gdr Öjdakern äga Liffedarfve Saknas Bränntjaut Saknas
Unghanse gård »Ouremyyr» förr myrmark /Se Lingsarve gd Bröjakar åker
Valdarve gd Paviken vik Lingsare gård Bulbroar skogsmark
Valdarve gård Paviken vik Lingsare gård Bullbroar Saknas
? Valde (?) gd Paviken vik Lingsarve gd Bullbroar hage
Valde gd Paviken vik Långhajdå krogen krog Bullbroar väg
Valde gd Purshagen äga Läifdare gård Byränge äng
Valve gd Pumakern äga Nårdarböjen gårdarna Byränge äng
Valva gård Pumhagen äga *Odvalls Saknas Byrängsbrya vattensamling
Wiksarfwe gård Runtlunden äga Pauls torp torp *Båtare-hyddu vik
Övide gd Runtlunden terräng Prästgarden Saknas Båtickhage skog
Övide gd Runtlunden terräng Prästgården gd Båtickå bäck
Övide gård Saghagen äga Qvarna Saknas *Båxen hage
Övide gd /Se Saghagen terräng Roals tomt tomt Bällingsmyr myr
  Saghagen hage Roels gård Bällingsmör myrmark
  Sandgatan äga Roelstomt gård Damakar åker
  Sandar äga Rofridkvarn kvarn Damhagen hagmark
  Sigvardshage äga Rosenbys gd Dammen åker
  Sinnarehage äga Rosenböis gård Dammen betesvall
  Skogbrohagen äga Rosenböjs gård Dammhagen skog
  Skogbrohagen terräng Rovalds gd Dammåker åker
  Skogbrohagen terräng Rovalds gd Dans änge åker
  Snåltorp äga Rovalds tomt gd Dasshagen skog
  Sojdshagen äga Rovalls gård Dasshagåker åker
  Sojdsaker äga Rovaldstomt gd Digerskogen skog
  Stajnbjärgstjaut äga Rovaldstomt Saknas Digeråker åker
  Stajnmyr myr Rovide gård *Dirskog skogsmark
  Stajnmyr myr Rovide by Ekeby hage skog
  Stainskog skogsområde Rovide gd Ekorngata väg
  Stajnskog äga Rovide gd Ekåker åker
  Stajnskog skog Ryströms torp båtsmanstorp Enbetningen Saknas
  Stajnänge äga Sigvards gd Enbetningen betesmark
  Stavgard äng /Se Sigvards gd *File-bunken äng
  Stavgård Saknas /Se Sigvards Saknas *Fjändels-hagen Saknas
  Stavgård åker o. äng /Se Sigvars Saknas Fjändels-änget Saknas
  Stavgård åker o. äng /Se Simonarve gd Fjärdingsäng Saknas
  Storhagen äga Simonarve gd Fjärdingsäng åker
  Storänge äga Simonarfve Saknas Flaggakar åker
  Strandskogen äga Simonarve såg såg Flaggåker åker
  Suderarve äga Sinnare gård Främstängen Saknas
  (Suderarve) äga /Se Sinnare gård Frändarve grind grind
  Svältholm äga Sivards gård Frändarve kvior väg
  Svältholm äga Sivars gård Fågelänge åker
  Sättingsstol äga Skolan byggnad Fähustomten Saknas
  Söderarfve Saknas /Se *Snovalls Saknas Gait-ricku, Gäit-drikku by o åker
  Södertingså å /Se Snovalds gård Gamlehagar ängar
  »Söijdesmyyr» myr /Se Sojvide gd Gamlehagen slåtteräng
  Tajgen äga Sojvide gård Gamlehagen åker
  Tasakern äga Sojvide gd Gamla vägen väg
  Tjautet äga Sojvide såg vattensåg Gannarebacke backe
  Tjautet terräng Såivide gård Gasgyli vattenställe
  Tjautet terräng Sudarböjen gård Gatakar åker
  Tjocket terräng Sågen såg Gennaråkern åker
  Torphagen äga Sågen såg Gejsarv Saknas
  Ullviar äga Tjauls gård Gimmarakar åker
  Ullviar terräng Tjuls gård Gocksen strandhage
  Ullviar terräng Tjuls gd Gottfridshagen skog
  Ullviar röse /Se Unghanse gård Gottvallshagen skog
  Ullviar gravfält /Se Unghanse gård Gottvallsåker åker
  Ullviar hagmark /Se Unghanse gd Grindstycke åker
  Ullviar gravfält /Se Valdarve gd Grindstycke åker
  Ullviar fornlämningsområde /Se Valldarve gård Grindstycket Saknas
  Ullviarrojr fornlämning Valdarve gård Gråbo äng
  Ullviarrojr hage Valdarve gd Gråbo skog
  Ullväiar fornlämningsområde Valde gård Gråkullbacke backe
  Unghansemyr äga Valde gd Gråkulle skogsmark
  Utskogen äga Valde gd Gråmunk åker
  Valkakern äga Vallde gård Gubbakar åker
  Valv hage äga Valve gd Gubbakar åker
  Valvhage terräng Vallve gård Gubbens åker åker
  Valvhage hage Valve gård Gubbhåjgarden äng
  Valvriv udde Valve gd Gubbhögården Saknas
  Varvsänge äga Yskelhaimen landmärke Guffars-gärde Saknas
  Vatfallet äga Åjvide gård Gulleråkern åker
  Vikmyr äga Åivide gård Gum-håi-gården Saknas
  Vikmyr myrmark Övide by Gåtåkern åker
  Vikmyr myrmark Övide Saknas Gär-backen åker
  Vikmyr myr Övide gd Gärde äng
  Vikmyr åker   Habbarskog skogsmark
  Vällingmyr äga   Habbarskog skog
  Vänsteraker äga   Hagakar åker
  Vänsterbrutar äga   Hagstäde Saknas
  *Övidemyr myr   Hagåkern åker
      Hajmakar åker
      Hajmhagen hagmark
      Hallbomsvägen väg
      Hanbacken backe
      Hanstycke åker
      Harängen Saknas
      Heden hedmark
      Helihuse äng
      Hellboms backe grustag
      Hemhagen skog
      Hemhagen skog
      Hitmans högård Saknas
      Hittmanshage hagmark
      Hittmanshåjgard äng
      Hittmansänge äng
      Hittmarsäng äng
      Hogränsvattne rännil
      Hokselakar åker
      Holmakar åker
      Holmåkern åker
      Holmåkern Saknas
      Holmänge äng
      Hopskogar skogsmark
      Hopstycke åker
      Hopstycket Saknas
      Humlegarsa å
      Humlegården humlegård
      Husakar åker
      Husfyll Saknas
      Husfylle åker
      Håjgarden äng
      Håjgarden äng
      Håjgarsakar åker
      Håströms åker åker
      Hästhagen hagmark
      Högbergsgården Saknas
      Högården äng
      Högården äng
      Högården äng
      Högården äng
      Högården äng
      Jacksandas änge åker
      Jansåkern åker
      Johansåker åker
      Järnvägsbanken nedlagd järnväg
      Järnvägen järnväg
      Kalvgärdet Saknas
      Kanalen kanal
      Kanalen kanal
      Kejlen åker
      Kilen skog
      Klockaråker åker
      Kluckartomti äng
      Kluckarängi äng
      Kluckarstycke åker
      Knallhule kustremsa
      Knölhavrestycket åker
      Kohagen hagmark
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Konvaljestycket Saknas
      Krämpen vägkrök
      Kullakar åker
      Kullen höjd
      Kullåker åker
      Kungvall äng
      Kurbissar päronträd
      Kursakar åker
      Kursåkern åker
      Kursåkerkvian väg
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåkern åker
      Kvännakar åker
      Kvänndam Saknas
      Kyrkemyr Saknas
      Kyrkmyrskanal kanal
      Kyrkogården Saknas
      Kyrkåker åker
      Kyrkåkerspång spång
      Kåjte åker
      Kålan åker
      Källan källa
      Källan källa
      Källdhåjgard äng
      Källhögården äng
      Källkvior väg
      Källvägen väg
      Kännänge äng
      Körkakrar åkrar
      Körkmör myr
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Lajkarn åker
      Lajrakar åker
      Lajru väg
      Lammhagen skog
      Langfän väg
      Langfän Saknas
      Langfänemör myr
      Langfänskogen skogsmark
      Langhagen hage
      Langskogar skogsmark
      Langskogar skog
      Langtvärar åker
      Langänge äng
      Langänge äng
      Lasabro bro
      Lauhagen björk- och tallskog
      Lauhagen skog
      Lauhagkvior väg
      Lejlajkakar åker
      Lejlhagen hagmark
      Lekaren väg
      Lekaråker åker
      Leran hed
      Leran mark
      Lergöl kanal
      Leråker åker
      Leråker åker
      Leråkern åker
      Levejdkvejar väg
      Levide skog skog
      Levideskäl mark
      Levide skäl vägskäl
      Levidkvejar väg
      Levidåker åker
      Levidänge äng
      Liffedarve högård åker
      Lilla ekåker åker
      Lillhagen skog
      Lillå bäck
      Lingsaråker åker
      Lisseakar Saknas
      Lunden Saknas
      Lunden skog
      Lunden skog
      Lycko åker
      Lyths tomt Saknas
      Långhagen skog
      Långskogar skog
      Långåker åker
      Långåkersbacke åker
      Långäng ängsmark
      Lådakar åker
      Lädåker åker
      Lädåks backe åker
      Lövhagen skog
      Mafridsvägen väg
      Maldesåkern åker
      Maldesäng äng
      Maldesäng ängsmark
      Mallmunde åker
      Malmen väg
      Malmen skog
      Malmhagen skog
      Malmunde trakt
      Malmundehul bukt
      Matlösen Saknas
      Mellanskogen skog
      Mickelåker åker
      Mikelakar åker
      Millumakar åker
      Morsbruten Saknas
      Myrhagen skog
      Myrhagen skog
      Myrhagen skog
      Myrhalsen väg
      Myrvägen väg
      Myråkern åker
      Myrängsåker åker
      Målareåkern åker
      Mästermyr myr
      Mörbacken backe
      Mörhagen hagmark
      Mörlande del av Sinnaremör
      Möränge sank ängsmark
      Möränge del av Sinnaremör
      Nedersthagen skog
      Nygrens kvior väg
      Nyhagen skog
      Nårdarakar åker
      Nöjakar åker
      Nöjstycke hagmark
      Odängen Saknas
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Pavejken vik
      Paviken Saknas
      Pejlbajte äng
      Pilbetet åker
      Pilgärdet Saknas
      Planteringen trädgård
      Postmästartomten åker
      Prästmalmen skog
      Prästmyren åker
      Prästänge äng
      Pusslu skog
      Rovalds högård åker
      Rovaldskvior väg
      Rovallskvejar väg
      Rovidhåjgard äng
      Rumpan åker
      Rumpu åker
      Rumåkern åker
      Runtlunden skog
      Råjrakar åker
      Rävrumpan skog
      Röråkern åker
      Sandakar kyrkogård
      Sandbacken Saknas
      Sandåkern åker
      Sandändan Saknas
      Sandände åker
      Sansar åker
      Sansar äng
      Sansar åker
      Sansänge Saknas
      Simonarvehage skog
      Simonarve kanal kanal
      Simonarve myr myr
      Sinnarehage hagmark
      Sinnarehagen hagmark
      Sinnaremör myrmark
      Sivarslajru mark
      Sivaskvior väg
      Skallarve åker
      Skallarve Saknas
      Skarpakar åker
      Skarpstycke åker
      Skarpänge äng
      Skarpängen Saknas
      Skogbrohagen skog
      Skogsmyrar myr
      Skogåkrar åker
      Smalå bäck
      Smedåker åker
      Smidakar åker
      Snållen fiskläge och by
      Snåltorp äng
      Sojde plats
      Sojdesbacken backe
      Sojdesängen äng
      Sojvide kyrkväg väg
      Sojvide kvior väg
      Sojvide högård åker
      Sojvide pimpan vattentag
      Sojvidhage skog
      Sojvidå bäck
      Sparvhagen skog
      Sparvåkern åker
      Sprängäng Saknas
      Sprängänge Saknas
      Stadsmyrar myr
      Stadsmyrar myrar
      Stajnakar åker
      Stajnbackar Saknas
      Stajnbacken Saknas
      Stajnbergstjaut hagmark
      Stajnskog skogsmark
      Stajnänge äng
      Stasmörar vägbit
      Stavgard äng
      Stavgård fornminne
      Stenkalmen fornminne
      Stenbacken Saknas
      Stenrör stenröse
      Stenkvior väg
      Stenskog skog
      Stenstighagen skog
      Stora ekåker åker
      Storajkakar åker
      Storakar åker
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storstenen sten
      Storänge äng
      Storäng äng
      Storänge äng
      Storänge skog
      Storänge åker, äng
      Storänge åker
      Storängsåker åker
      Storängåkern åker
      Stuakar åker
      Stuckgarden äng
      Stycke åker
      Svartholmen äng
      Svartängen Saknas
      Svenshögård Saknas
      Svältholmen sandbacke
      Sågen vattensåg
      Såghagen skog
      Sågplatsen Saknas
      Såjdsakar åker
      Såjdshagen hagmark
      Såjsakar åker
      Sättingsstol Saknas
      Söderarv Saknas
      Söder-tings-å Saknas
      Södra landsvägen väg
      Tajgar åker
      Tajgen åker
      Tallen tall
      Tarmen åker
      Tarmen åker
      Tarmen åker
      Tasåkern åker
      Tegen åker
      Tejgen Saknas
      Tellängen Saknas
      Timotejen Saknas
      Tjaute skog
      Tjukrum Saknas
      Tjuls hage skog
      Tjuls kanal kanal
      Tjuls kvior väg
      Tjulsbajru Saknas
      Tjulsån kanal
      Tomten åker
      Tomti åker
      Torphagen hagmark
      Torp-änge äng
      Trekanten äng
      Tungarden äng
      Tungården Saknas
      Tynnåkern åker
      Tyskhagen skog
      Tyskåker åker
      Tåpsbryan åker
      Tårre-bässen äng
      Tällhagen hagmark
      Tällänge äng
      Ullviar skogsmark
      Ullviar skog
      Ullviarhagen skog
      Ullviarrojr fornminne
      Unghanseäng äng
      Uppersthagen skog
      Utskog skogsmark
      Vackhagen skog
      Valdarvehagen skog
      Valdaråker åker
      Valdängsstycket åker, äng
      Valkhagen hagmark
      Valkhagen skog
      Vallvevägen Saknas
      Valvhage skog
      Vallvkvejar väg
      Valvhage hagmark
      Valvkvior väg
      Varvreäng åker
      Valvriv rev
      Vasten buskage
      Vattenkvior väg
      Vejdangar äng
      Vejdangsakar åker
      Vejkakar åker
      Vejkakar åker
      Vejkmör myr
      Vejsvät åker
      Vessmans änge äng
      Vidangar åker
      Vidgate hage
      Vidängen åker
      Vikmyr myr
      ?Vinster-rum öppen plats
      Vinsåker åker
      Vinsåkern åker
      Vår järnväg järnväg
      Våtfall plats
      Välling-hagen Saknas
      Vällingmör åker
      Vänstabrutar hagmark
      Vänstarum öppen plats
      Västarände Saknas
      Västra änden åker
      Vätaräng sank mark
      Väten öppning i skog
      Väti vattensamling
      Yvarakar åker
      Yxen Saknas
      Ågången Saknas
      Åkervägen väg
      Åkervägen väg
      Åkervägen väg
      Åkervägen väg
      Åkrok bäck
      Åäng åker
      Ängsakar åker
      Ängstädar äng
      Ängstäder Saknas
      Ängsåkern åker
      Ödåker åker
      Ödåkerkvior väg
      Öråkern åker
      Öviderum vägskäl

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.