ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Halla socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 43
Halla sn /Se Air-Äng äng /Se Halla socken Air-äng äng
Halla sn /Se Ajränge äga Broe gd Hallgare gård
Halla sn /Se Ala hajd äga Broe gård Ajka-tvär äga
Halla sn Albergs torp äga Dalbo gd Ballen hage
Halla sn Aumundshage äga Dalbo gård Bassen hage
Halla sn Branden äga Hallegårde gd Bingen åker
Halla sn »Broomyyr» myr Kambs gård Bjärg-änge äng
Halla sn Brunsaker äga Möllbos gård Brunnsäng äng
Halla sn Brunnsänge äga Möllebos gd Byndeskveiar väg
Halla sn »Byndes höögårdh» änge Nöigranne gård Bynnskvejar åkerväg
Halla sn /Se Gauthemskog äga Rantarve gd Byxar hage
Halla sn /Se Grindbjärg äga Rantare gård Enst-akar åker
Halla sn /Se *Halla och Väte myr myr Tomte gd Fittu hage
Halla sn /Se »Helenaemyyr» myr Tånte gård Grindbjärg hage
Halla sn /Se Homebacke äga Tule gd Haugbro trakt med bygder
Halla ting Hombacke terräng Täule gård Hallegårda-slott f.d. ruin
Broe gdr Hombacke sankmark Unsarve gd Hallegårda-slott f.d. ruin
Broe gdr Home backänge äga Unsare gård Hom-backe backe
Broa by »Högbromyyr» myr   Hombackhagar hagar
Broa gård Kambshagen äga   Kamms-hagen hage
Broa by /Se Kilen äga   Kissbjärs-åkar åker
Dalbo gd »Lillemyyr» myr   Krupp-åkar åker
Dalbo gdr Lillmyr äga   Kvännbacken backe
Dalbo gård Myren äga   Lundhagen hage
Dalbo gd /Se *Mölleboså å   Murru äng och åker
Halle f. slott nu ruin Nygranne triangelpunkt   Mylldu åker
Hallegårde gd ?Rojshagen äga   Råmm-mör myr
Hallegårde gdr Romamyr äga   Sexmans-slet äng
Hallegårde gdr Romamyr myr   Sjaumans-slet äng
Hallegårda by Romamyr myr   Släppräum öppen plats
Hallegårda gård Räckhagen äga   Snöret äng
Haugbro gdr /Se Räckhagen äga   Sparränge äng
Högbro gd Saxen äga   Starrar ängsmarkar
Högbro förr gård /Se Saxen terräng   Stumlestycke åker
Högbro, se Haugbro gdr /Se Sigstädar äga /Se   Starrar åkrar
?Kambs gdr Sigstädar äga /Se   Stormyr terräng
Kambs gdr Sigstädar äga /Se   Såishagen hage
Kambs gdr Sikstädar äga   Tjauki skogsudde
Kambs gd Sikstäde äga   Torrmäus hage
Kams gård Sikstäde äga /Se   Tranvätar »vätar»
Kambs gård /Se »Sikstäde» äga /Se   Tranvätåkrar åkrar
Kambs gd /Se Sjonhembacke åker   Tule murru myr
Kambs gd /Se Sjögrens boplats äga   Ängs-åkar åker
Kambs gd:ar /Se Sviissänge äga    
Möllebos gård /Se Snöret äga    
Möllebos gdr Sparrabern åkrar    
Möllbos gård Sparrhagen äga    
Möllebos gd /Se Stajubrutskogen äga    
Nygranne gd Stormyr myr    
Nygranne gdr Storskog äga    
Nygranne gdr Tajgmyr äga    
Nygranne gård Tranvätar äga    
Nygranne by /Se Trullhagen äga    
Rantarve gd »Wallgärdet» ägomark    
Rantarve gdr      
Rantarve gård      
Sigsarve gd      
Sigstädar äga /Se      
Tomte gd      
Tomte gd      
Tomta gård      
Tomta gård /Se      
Tomta by /Se      
Tule gdar      
Tule gdr      
Tule gård      
Tule gd /Se      
Tule gd:ar /Se      
Unsarve gd      
Unsarve gd      
Unsarve gård      
Unsarve gd /Se      

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.