ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ganthems socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 76 Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 104
Ganthem sn /Se Brandhagen äga Ganthems sn sn Aikbyräum öppen plats (hällmark)
Ganthem sn Brandmyr äga Ganthem socken Appelsmör myr
Ganthem sn Brandmyr myr Ganthem socken Audunge vät
Ganthem sn Brohagen äga Ganthem sn Bindyxi åker
Ganthem sn Bruten äga Ganthemboar inbyggarnamn Bjärg-akar åker
Ganthem sn /Se Burghagen äga Aikböis gård Bjärg-äng Saknas
Ganthem sn *Dalhemmyr myr Aikböis gård Brandhagen hage
Ganthem sn *Ekebymyr myr Båtels gård Brandmör myr
Ganthem sn /Se Forrstädar äga Båtels gård Brandmör myr
Ganthem sn /Se »Ganthommyyr» myr Båtels gd Brandmör myr
Ganthem sn /Se »Ganthommyyr» myr Båtels Holmmyr bebyggelse Brutar hagar
Ganthem sn /Se »Ganthom skough» skog(?) Ganthems hed (Gurpe hed), se Gurphajd gd Brändu hage
Båtels gd »Ganthomåå» å Gardese gård Bussgärde äng (nu uppodlad)
Båtels gd Grindbjärg äga Gardese gård Byndes-kveiar Saknas
Ekebys gd Grindbjärg terräng Godrings gård Byxar äng
Ekebys gd Hagmyr äga Godrings gård Fårrstädar åkrar
Ekebys gård Hagmyr ägomark Godrings Holmmyr bebyggelse Galten sten
Ekebys by /Se Hajden äga Godrings-kveiar ortnamn Gamlehagen hage
*Ganndris gd? /Se Holmmyr myr Gurphajd gd Geitkullbacke boplats
Gardese gdr Holmmyr f. myr, nu ägomark Hartviks gård Grimbjärg hage
(?)Gardese gdr Holmmyr f. myr, nu ägomark Hartviks gård Grindbjärg grusbacke
Godrings gd Holmmyr ägomark Hartviks Holmmyr bebyggelse Grindbjärg hage
Godrings gd »Högelundh skoug» nat.-n. Kumble gd Grindbjärgshaid hed
Godrings gård Killingspänger terräng Kumble gård Gurphaid skogstrakter
Hartvigs gd Kvännhagen äga Kumle gård Gurphaid /skogig väg/
Hartviks gd Kvännhagen hage Kumble bebyggelse Hagmör myr
Hartviks gård Käldhagen äga Kumble Holmmyr gd Haumbackar hage
Krampänge äga Lindojar äga Kumble Holmmyr bebyggelse Holm-mör Saknas
Krashagen äga Lindojar terräng Norrbys gd Holmbackar väg
Kumble gd Lindojar holmar /Se Nårbys gård Hom»-backe backe
Kumble gd Mergardar terräng o ägomark Nårbys gård Homeängar Saknas
Kumblestig äga »Mörbymyyr» myr Norrbys Holmmyr gd Högården slåttermark
Kumla gård Nyhagen äga Norrbys Holmmyr bebyggelse Killingspängar sumpig skogsväg
Kumla gård /Se Nyhagen äga Smiss gd Killingspängar vattensamling
Kumla gård /Se Näs terräng Smiss gård Killingspängar vägbit
Kumla gård /Se Näset äga Smiss gård Killingsspängar vattensamling
Norrbys gd Plåssen äga Tomase gd Krassakan åker
Norrbys gd Prästhagen äga Tomese gård Kumlestäig gångstig
Norrbys gård Rasnehagen äga Tomase gård Klostarhagen hage
Smiss gd Rasnehagen terräng Tule gd Kvännhagen hagar
Smiss gd Rasneskogen äga Täule gård Kytu hage
Smitts gård Rasneskogen skogsområde Täule gård Köivänge ortn.
Tomase gd *Sjonhemmyr myr   Leirgate väg
Tomase gård Skärhagen äga   Lindoiar skogsskifte
Tule gd Skärhagen äga   Lindåiar hage
Tule gård Skärhagen terräng   Lindöar holmar
Tule gård /Se Skärhagmyr äga   Lindöiar hage
Tule gd /Se Skäringsmyr myrmark   Lurkstad bygd, åker och hagar
  Skäringsmyr myr   Lurkstad boplats
  Sojdshagen äga   Målarskogen skog
  Storhagen äga   Mäilhagar hagar
  Stormyr äga   Mäilhagen hage
  Stormyr äga   Nergårdar gårdar
  Stormyr äga   Nårdarängar f.d. ängar, nu åkermark
  Stormyr, (Södra) f. myr, nu ägomark   Näs skog med »vätar»
  Såghagen äga   Pussbröiä vattenställe
  »Söderkullemyyr» myr   Rasnar hagar med väg
  Tajgmyr äga   Rasnar myr
  Tjautet äga   Rasnar skogsområde
  Tjockhagen äga   Rasnar skogsområde
  Tjockhagen äga   Rasnarväg väg
  Tjockhagslandar ägonamn /Se   Rasnehagar hagar
  Tjockhagslandar ägonamn /Se   Rasnemör del av Holmmyr
  Tjockhagsmyr ägomark /Se   Rasneväg väg
  Tolvlaupen äga   Rosengård f.d. åker nu grusbacke
  Tranvätar äga   Rännle-bruten hage
  »Tranväteå» å   Sams-äng Saknas
  Trulltjock äga   Saxi hage
  Uppgardar ägomark o. terräng   Skatänget äng
  Viby åker   Skog-akar Saknas
  Vällmyr äga   Skärhagar hagar
  Vällmyr ägomark   Skärhagen hage
  Vällu äga   Skärhagen hage
  Vällu terräng   Skäringsmör myr
  Vällu myr /Se   Skärningsmör myr
  *Ängesmyr myr   Spjäll-skogen Saknas
      Stormör myr
      Sudarängar förr ängar
      Suderängar änge
      Sultanen åker
      Svinsund väg
      Svinsundsvägen väg
      Sväinsund väg
      Sväinsunds-backe backe
      Taigen äng
      Tjauti hagar
      Tjockhagar hagar
      Tjockhaglandar Saknas
      Tjockhagmör del av Holmmyr
      Tolvlaupen åker
      Torslunde skoglund
      Tranvätar skog med vät
      Tranvätarbro bro
      Trulltjock äng
      Trulltjock hage
      Tåll-laupen åker
      Täul»-kväiar väg
      Uppgårdar gårdar
      Väll-mör myr
      Vällu myr
      Vällu skog
      Vällu-väg väg (-skäl)
      Äspings-kväiar del av väg
      Äspingstorp bygd i skog

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.