ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerhejde socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 108 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 78
Westredis, se Västerhejde sn *Alemyr myr Västerhejde socken +Ale-myr fiske
Västerhejde sn /Se Allhage äga Västerhejde s:n Allhagbysen ställe
Västerhejde sn Allhage terräng Västerhejde sn Allhage hagmark
Vesterhejde s:n Saknas Allhagemyr myrmark Västerhejdebor inbyggarbeteckning Allhaglädu stenhäll
Västerhejde sn Allhagemyr myr Annexen prästgårdens jord Allhagslott=Hallbroslott Saknas
Västerhejde sn Allhagen hage Bjers gd Allhagvejki vik
Västerhejde sn Allhageviken vik Bjers, se Bjäss gd Bass hagmark
Västerhejde sn Backskog äga Bjärs gd Blåhäll Saknas
Västerhejde sn Backskog skogsområde Bjärs gård Branden hagmark
Västerhejde sn Backskog skogsområde Bjäss gård +burgen ell. högskogen Saknas
Västerhejde sn Branden äga Botmunds gård Buske fiskläge
Västerhejde sn /Se *Brunnmöir myr /Se Botmuns gård Buske slätan slätt
Västerhejde sn /Se Bruten terräng Buske fiskeläge Buskvejki vik
Västerhejde sn /Se Bruten terräng Djupkviar trakt *Femarklejård område
Västerhejde socken /Se Brännerihagen äga Fattighus Saknas +Fätlings-stol Saknas
Berhi by Brännerihagen Saknas Fridhem gård Gajtsvältu grotta
Bjärs gd Brännerihagen hage Fridhem villa +Ganne tomt
Bjärs by /Se Burshagen äga Fridtorp gård Gashagen hagmark
Bjärs gd Burshagen terräng Hallbros gd Gladajk ek
Bjärs gd Buske strandområde Hallbros gård Gåshagen Saknas
Bjers gård Buske fiskeläge Hallbros gård Hajmakar åker
Bjärs gård /Se Bäckhagen äga Hallvards gd Hallbroslott bergklint
Botmunds gd Bäckhagen ägomark o terräng Hallvards gd Hallbroslott backe
Botmunds gård Djupkviar ägomark Hallvars järnvägsstation Hanskmör myr
Fridhem vilohem /Se Fattigstughagen äga Hallvars gård +Häugränar äng
*Frändarve gd Fattigstughagen terräng Halvars gård +Häug-skogen Saknas
»Ganna» gd Fattigstughagen hage Hunnelund gård +Hund-lunds-klukkaren Saknas
Hallbros gd Fridhem egendom Kauparve gd +Hvit-lemmen fri-jords-äng
Hallbros gård Fridtorp torp Kaupare Saknas +Hväjta Märi berg
Hallvards gd Getsvältan strandområde Kaupare f.d. gård Högklint bergsplatå
Kauparve f.d. beb. Getsvältan strandområde Kuse gård +Kalkhäll Saknas
»Klints» gd Grindtorpet torp Kuse gård Karlslund skogsmark
Klints gård Gråbrödersskogen skog Lunds gård Kaspahöjershagen jordområde
Koparve gård Hagalund torp Lunds gd Killingakar åker
?Kuse gd *Hallbrosmyr myr Luns gård +Klints åker
Kuse gd *Hallbrosmyr myr Lunds Saknas Kohagen hagmark
Kuse gård Hallbrosslott bergklint Majungs gård Korpar el. Korpklint bergsplatå
Kvarntorpet torp Hallbroslott fornminnesmärke Nunnesiken gård Korpklint, se Korpar Saknas
Kålltorp torp Hallbrostorp Saknas Nygårs gård Liljas håle klyfta
Lunds gd Handskmyr äga Nöigards gård +Lilla kläjfven Saknas
Lunds gd Hundlund äga Sandheden gård Lillklint bergsplatå
Lunds gård Högklint udde Sandhedsskogen gd +Mallrör Saknas
Nybotorpet torp Högklint udde Sigrajvs gd Massare hage hage
Nygårds hg Högklint bergsplatå Sigrajfs gård +Masarfve-bro Saknas
Nygårds hg Högklint bergsklint Sigraivs gård Massarhagar hagmark
Nygårds f herrgård Högklint triangelpunkt Skogsbacka gård +Minnes-Sten Saknas
Nygårds gd /Se Högklint bergsplåta Skyddshemme Saknas +Nygårds-brut Saknas
Nygårds gd *Jungfruhålet håla /Se Stenstu gd +Nygårds-såg Saknas
Nygårds gd Karlslund äga Stenstu gård Nygårds-sågen såg
Nygårds gård Karlslund terräng Stenstu gård Nöigards-sag såg och kvarn
Nytorp torp Kilen äga Sudabys gård +Pimpå källa
Rödtorpet torp Kilen skogsområde Sudarbys gård +Russe-stig Saknas
?Sigreifs gd Kilen terräng Suderbys Saknas Röfvar Liljas håla Saknas
Sigrajvs gd Kluvstajns skog äga Tre marklej jord äga Saigar sjömärke
Sigreifs gård Kluvstajns skog skogsområde Vibble gd Sandhejdskogen skogsmark
Sigrajvs gd /Se Kluvstajns skog skogsområde Vible gd +Sjelf-frät-stenen Saknas
Sigreifs gd /Se Korpklint bergsklint Vibble gård Stabbgard äng
Stenstugu gd Korpklint strandområde Videbo gård Stabbgårsbrye vattenställe
Stenstugu gård Korpklint höjd Vivle gård +Staf fiskläge
Suderbys gd Langstycket äng /Se Västerhejde annex Saknas Starrar äng
Suderbys gd Lillgläntan hage Åldadomshemme Saknas Stavklint bergsplatå
Suderbys gård Lillklev strandområde   +Sten-udden Saknas
Vible gdr Lillklev bergsplatå   +Stora kläjfen Saknas
Vible gård Lillklint strandområde   +Såjdes-brotte Saknas
Vible gd:ar /Se Lillklint strandområde   +Tatel-gatan Saknas
  Lillmyr äga   +Taflu Saknas
  Lunda ägomark   +Tjåck-hagar Saknas
  Lunda åker   Törneska hagen gård
  Lundsstycket äng /Se   Vars gård
  Myren äga   Vattenstäd vattenställe
  *Nygårdsån å   +Vesterhejde-rum Saknas
  Nyodlingen äga   +Vibble kvänn lämningar
  Rövar Liljas håla grotta   +Vible Saknas
  Rövar Liljas håla grotta   Ygne fiskläge
  Rövar Liljas håla klyfta   Ygnehamn hamn
  Rövar Liljas Håla grotta /Se   Ygneklint bergsklint
  Rövar Liljas håla håla /Se   Årmdare äng
  Sikhagen äga   +Ögne-vik fiskläge
  Sikhagen terräng    
  Sikhagen terräng    
  Sion terräng    
  Stabbgard Saknas /Se    
  Stabbgard åker /Se    
  Stabbgårdsbrye vattenställe /Se    
  Starrar äga    
  Stavgård äng? /Se    
  *Stenstuguängen markområde    
  Storhagen äga    
  Storhagen hage    
  Storklev strandområde    
  Storklev strandområde    
  Storvätskogen skogsområde    
  Strandhagen äga    
  Strandhagen terräng    
  Strandhagen hage    
  Torphagen terräng    
  Torphagen hage    
  Uxhagen äga    
  Uxhagen terräng    
  Uxhagen hage    
  Vibblehage äga    
  *Vibleå å    
  *Vitlemmen äng    
  Ygne fiskeläge    
  Ygne strandområde    
  Ygne strandområde    
  Ygne fiskeläge    
  *Ögnevik fiskeläge    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.