ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stenkumla socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 225 Bebyggelsenamn : 62 Naturnamn : 251
Stenkumla sn Acklundskulle höjd Stenkumla sn +Afguda-stenen Saknas
Stenkumla ting Saknas Acklundskulle kulle Stenkumla socken Ajekorrgatä väg (?)
Stenkumla ting Saknas »Ackremyyr» myr Stenkumla sn Ajkakar åker
Stenkumla sn Ansarvemyr myrmark Stenkumla sn Aklunskulle höjd
Stenkumla sn Aränge äga Stenkumlabor inbyggarbeteckning Ansarbrutar hagmark
Stenkumla sn Arängsaker äga Ansarve gd Ansarkvejar väg
Stenkumla sn Arängsaker ägomark Ansare gård Ansarkällde källa
Stenkumla sn Aspån å Ansare gård Aränge äng
Stenkumla sn Aurhagen äga Ansarfve Saknas Arängsakar åker
Stenkumla sn Aurhagen hage Austargarde gård Attlunskulle kulle
Stenkumla sn Aurhagen terräng Anstargarde gård Aurhagen hagmark
Stenkumla sn Austergårdshagen äga Bartels gård Austarakar åker
Stenkumla sn Austerskog skogsområde Bartels gård Austarskog skog
Stenkumla sn /Se Austerskog skogsområde Bertels Saknas Austr-skog Saknas
Stenkumla sn /Se Avrättsplatsen lokalitet Forse gd Austänge åker
Stenkumla sn /Se Aänge äga Forse gård Avräsplassen plats
Stenkumla sn /Se Backskogen skogsområde Fosse gård Backarna terräng
Stenkumla sn /Se Backskogen skogsområde Gannarve gd Bajtningi hagmark
Stenkumla sn /Se Bajtningen äga Gandarfve Saknas Bajtningsakan åker
Stenkumla sn /Se Bajtningen äga Gannare gård Bajtningsakar åker
Stenkumla sn /Se Björkänge äga Gardrungs gård Bakskogen skog
Stenkumla sn /Se Björkänge äng Gardrungs Saknas Björkäng åker
Stenkumla sn /Se Björkänge äng Gadrungs gård Blasikullän terräng
Ansarve by Björkänge äga Home gård Blejshagen hagmark
Ansarve gdr Bopphagen äga Home gård Bottenrum slätt
Ansarve gdr Bopphagen terräng Home gård Bottrumsakar åker
Ansarve gård Bopphagen hage Home Lilla gd Brajdsbruten hagmark
Ansarve gd:ar /Se Bottrumsaker äga Home Stora gd Brandar äga
Ansarve gdr /Se Bottrumsaker äga Kube Saknas Branden hagmark
Bartels gd /Se Brajdsbruten äga Kue gård Brimshagakar åker
Bertels by /Se Brajdsbruten terräng Kviungs gd Brimshagen hagmark
Bertels gdr Brajdsbruten terräng Kvejungs gård Brimskälde vattenställe
Bertels gård Branden äga Kväiungs gård Broakar åker
Bertels gd /Se Branden äga Källgars gård Brogyl vattenställe
Bertels by /Se Branden äga Källgards gård Brohagen hagmark
Dyple gd /Se Branden terräng Käue gård Bromör myrmark
Eskelhem gd /Se Branden terräng Larsarve gd +Bro-sten Saknas
Forse gd Bromyr myrmark Larsarfve Saknas Brud-hulet dump-hål
Forsa gård Bromyrshagen äga Lasare gård Bruten åker
Ganna gård Bruten äga Lasare gård Bruten skogsmark
Gannarve gdr Bruten äga Livrejänge gd Bruthagen hagmark
Gannarve gård Bruten terräng Martille gd Brutskogen skog
Gannare gd /Se Bruten sank mark Martilde gård Bråten hage
Garderinn by Bruten äga Martille Saknas Burgatbacke backe
Gardrungs by Bruten skogsmark Martille gård Dalgate dalgång
Gardrungs gdr Bruten äga Myrse gd Dalgatu terräng, dalgång
Gardrungs gård Bruten skogsmark Myrse bebyggelse Dame åker
Home gd Bruten terräng Myrsjö Saknas Ejdvät vattensamling
Homa by Bruten terräng Mörse gård Ellsar åker
Home, Lilla gd Brutskogen äga Mörse gård Ellsu vattenställe
Home, Stora gd Bryskog äga Präst l. Prästgarden prästgård Engströmstorp torp
Homa gård Byraker äga Prästgården Saknas Eskelhemsvägen lvg
?Kube gd Byraker ägomark Quiungs Saknas Fallbackar backe
Kube gd Byraker åker Skolan Saknas Fallhagbranden Saknas
Kube gård Daverke äga Skotorp gd Fall-åker Saknas
Kviungs gd Djaupdal äga Smedsarfve torp Fällu åker
Kviungs gård Fallet äga Snäckarve gd Fällu äga
Kviungs gd /Se Fallet terräng Snäckare gård Fällu åkermark
Källgårds gd *Forseå å Snäckare gård Fättingstol sten
Källgårds gård Fruänge äga Ålderdomshemme Saknas Gajthagakar åker
Larsarve gd Fällan äga Östergårde gd Gajthagen hagmark
Larsarve gård Fällan ägomark Östergårda Saknas Gammelakar åker
Larsarve by Fällan åker   Gatakar åker
Larsarve gd /Se Fättingsstol äga   Gifthagen hagmark
Martille gd Fättingsstol skogsområde   Gladajk Saknas
Martille gdr Giftaker äga   Gladbrand skogsmark
Martille gård Giftaker ägomark   Gråjtbacke backe
Myrse gd /Se Giftaker åker   Gumpkull vattenställe
Myrse gd Gumpkull vattenställe /Se   Gungakar åker
Myrsjö gd Gungaker äga   Gusup-kulle Saknas
»Snickaregårdh», »Snickarfwe» gdr Gungaker ägomark   Hagakar åker
Snäckarve gd Gungaker åker   Hajdi hagmark
Snäckarve by Gurlunden äga   Hajmakar åker
Snäckarve gdr Hagmyr äga   Hajmäng åker
Snäckarve gdr Hagmyr äga   Hajmängsakar åker
Snäckarve gård Hagmyr myrmark   Harungen åker
Stenkumla by Hagmyr åker   Hejdenberstorp torp
Stenkumla gd /Se Hagå äga   Hokselakar åker
-städe Saknas /Se Hajden terräng   Hokselbacke backe
Tengelgards gård Hajden äga   Holkhagen hagmark
Träkumla annexsocken Hajden terräng   Homgröjte vattenställe
(at) Ulfshala ortnamn /Se Hajdskogen äga   Homkvejar vägen
Uloshalla ortnamn Hajdskogen skogsområde   Homkvejar lvg
Östergårda gd Hajdskogen skogsområde   Homkälde vattenställe
Östergårda gård Haltarve äga   Homrum öppen plats
  Harungen äga   Håjbacke backe
  Harungen terräng   Håjbacken vägskäl
  Harungen terräng   Håjgarden äng
  *Helvetesmyr myr   Håjgarsakar åker
  Hojbacken äga   Hästhagen hagmark
  Hojbacken terräng   Jupitas hage hagmark
  Hojbacken äng   Jäst båtsmanstorp
  Hultarve äga   Kanalen kanal
  Hällmarken äga   Kartungsäng åker
  Hällmarken skogsområde   Kejlen el. Kysskejlen vägkrök
  Hällmarken äng   Kejlen hagmark
  Idvätskogen äga   Komyr myrmark
  Idvätskogen skogsområde   Komörhagen hagmark
  Idvätskogen skogsområde   Komörskogen skog
  Kalkugnshagen äga   Krons utskog skogsmark
  Kalkugnshagen terräng   Kukvejar väg
  Kalkugnshagen hage   Kvännbruten skogsmark
  Kilen äga   Kvänntäppu åker
  Kilen terräng   +Källa Saknas
  Kilen terräng   Källakar åker
  Komyr myrområde   Källhagen hagmark
  Komyr åker   Källgarshajdi hagmark
  Komyr äga   Körkskogen skog
  Komyr myrområde   Laiar ängm.
  Komyrskogen äga   +Lairar slätt
  Komyrskogen skogsområde   Lajen äng
  Komyrskogen skogsområde   Laikunge slät plats
  Kubemyr äga   Lammhagen hagmark
  Kubemyr myrmark   Langakar åker
  Kubemyr åker   Langhagen hage
  Kvännaker äga   Langbrunn vattenställe
  Kvännaker ägomark   Langfän terräng
  Kvännaker åker   Lasarkvejar väg
  Kvänntäppan äga   Leilängakar åker
  Käldhagen äga   Lejlakar åker
  Käldhagen terräng   Lejlhagen hagmark
  Käldhagen hage   Lejlbrunn vattenställe
  Käldänge äga   Lejnakar åker
  *Källingmyr myrmark   Lejlänge åker
  Lajen äga   Lejlänge äng
  Lajen ägomark   Lejngärde åker
  Lajen åker   Libritz hage
  Langhagen skogsområde   Lindells torpe torp
  Langhagen hage   Lindkvistsbacke backe
  Lillmyr äga   Lindtorpe torp
  Lillmyr myrmark   Livrejakar åker
  Lillmyr myrmark   Livrejäng äng
  Lillmyr myr   Liv-räi äng
  Linda äga   Läil-akarn åker
  Livrejänge åker   Mallråjr hagmark
  Livräje äga   Malörtenstorp båtsmanstorp
  Mallrojr äga   Malörtsakar åker
  Mallrojr terräng   Massänge ängsmark
  Mallrojr terräng   Mickelakar åker
  Myren äga   Mickelakar åker
  Myren myrmark   Mickelakarbacke Saknas
  Myren myr   Miklehagen hage
  Myren äga   Mörhagar hagar
  Myrhagen äga   Mörhagen åker
  Myrhagen äga   Möri myren
  Myrhagen skogsområde   Måffasakan åker
  Myrhagen hage   Mörskvejar väg
  Myrland äga   Nasum Saknas
  Myrland åker   Nasumägar Saknas
  Nyhagen äga   +Nester-hajde-rum Saknas
  Odlingen äga   Norrgarstycke åker
  Ormdarve äga   Nöjakar åker
  Ormdarve äng /Se   Nårdahagen hagmark
  Ormdarve äng /Se   Nöjakar åker
  Parken äga   Nårdarakar åker
  Parken terräng   Nårdarhagen hage
  Parken park   Nårdarstycke åker
  Parken äga   Nöjhagen hagmark
  Parken åker   Olbröju lvg
  Pussaker äga   +Oles-bråte Saknas
  Sagådalen ägomark   Pangkakstejg väg
  Sagådalen dal   Pannkakstejgen väg
  Samsskogen äga   Pejntorpet lht ?
  Sikänge äga   +Pursen Saknas
  Sjaumansslätt äga   Pärs-bråte skogsstycken
  Sjaumansslätt ägomark   +Qvist-ängsåker Saknas
  Sjaumansslätt åker   Raskes backe allmänning
  Skogaker äga   Rohagen hagmark
  Slahagen äga   Rossakar åker
  Slahagen terräng   Rumakar åker
  Slahagen hage   Russakar åker
  Sojdshagen äga   Russäng äng
  Sojdshagen terräng   Sagakar åker
  Sojdshagen hage   Sagakar åker
  Sojdshagen skogsområde   Sagbranden hagmark
  Sojdshagen hage   Samskogen skog
  Stabbgard åker, äng /Se   Sandakar åker
  Staggarsbro bro /Se   Sandakarbacke backe
  Staggarsbro bro /Se   Sandbackbröju vattensamling
  Staggardshage äga   Sandgate väg
  Staggars-hage hage /Se   +Sauds-gärdet Saknas
  Staggarshage hage /Se   Sjaumanslät äng, åker
  Staggarskvejar väg /Se   Sjaumansslätt äng
  Staggarskvejar väg /Se   Skarpakar åker
  Staggarsäng äng /Se   Skogakar åker
  Staggarsänge äng /Se   Skogakarn åker
  Storhagen äga   Skogatbranden skogsmark
  Storhagen terräng   Skotorp båtsmanstorp
  Storhagen hage   Skrask-akar åker
  Storhagen hage   Slahagen hagmark
  Storhagen äga   Smissarhagen terräng
  Storhagen terräng   Snäckarve backe terräng
  Storhagen äga   Snöjbomsakar åker
  Storhagen terräng   Snäkkare-fällu skog
  Storhagen hage   Sporrestorp torp
  Storvätskogen äga   Spök-dalen dalgång
  Storvätskogen skogsområde   Stabbgard äng
  Storvätskogen skogsområde   Stajnkumlebackar Saknas
  Stummelaker äga   Staggarsbro bro
  -städar ortnamnselement /Se   Staggarshage hage
  Suderhagen terräng   Staggarskvejar vägen
  Suderhagen hage   Staggarsäng äng
  Sågådalen äga   Stare-kubbe gråsten
  Tjautaker äga   Sten Saknas
  Tjautgrind grind   Storakar åker
  Tjauthagen äga   Storgärde åker
  Tjauthagen terräng   Storhagen hagmark
  Tjauthagen hage   Storvät skog
  Tjocket äga   Strömstycke åker
  Tomtmyr äga   Stummelakar åker
  Tomtmyr ägomark   Stutgyl vattenställe
  Tomtmyr åker   Stutgylstycke åker
  Trekanten äga   Sudarkar åker
  Utskogen äga   Sudarhagen hagmark
  Utskogen skogsområde   Sudarhagen hagmark
  Utskogen skogsområde   Sudaräng äng
  Utskogen äga   Såjsbacken backe
  Utskogen skogsområde   Såishagen hage
  Utskogen skogsområde   Såjshagen hagmark
  Uxarve äga   Såjshagen hagmark
  Vallmyr äga   Såjvidkvejar väg
  Vallmyr ägomark   Tajen åker
  Vallmyr ägomark   Tattel Saknas
  Vallmyr åker   Tattlebacke Saknas
  Älsar äga   Tattlebro Saknas
      Tjautakar el. Tjaute åker
      Tjaute åker
      Tjocke skogsmark
      Tomtakar åker
      Tomtemyr Saknas
      Torpakar åker
      Trull-kälda Saknas
      Trullkällarhule håla
      Trullkällarhule fd. underjordisk gång
      Trullkällarum Saknas
      Tungard äng
      Tungarsakar åker
      Tungarsbröjå vattenställe
      Uksare ängsmark
      Utsarängar Saknas
      Utskog skog
      Vallmör Saknas
      Vessmansmorshule vattenställe
      Vinstarum öppen plats
      Yvar-Mörse ödegård
      Årmdarfve äng
      Åxarre ängar
      Åänge ängsmark
      Ängsbacken ängsmark
      Östargårde källdu källa
      Östaskog skogsmark

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.