ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Barlingbo socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 31
Barlingbo sn /Se *Ballingebo myr f.d. myr Barlingbo socken Amerika ägor
Barlingbo sn /Se *Ballingbo myr f.d. myr Barlingbo s:n Bodåkar åker
Barlingbo sn /Se Björkstycket äga Barlingbo sn Bruten skog
Barlingbo sn Brohagen, se Lill- el. Brohagen Saknas Ainbjännen personnamn Bröigärde f.d. äng med »brya»
Barlingbo sn /Se Brohagen terräng Ainbjänne gård Gräs-hagen hage
Barlingbo sn /Se Bruten äga Bardlingbo-Hof gårdar Helenemyr Saknas
Barlingbo sn Bruten terräng Björkhage gård Jens-åkar åker
Barlingbo sn Fagar äga Busarehov skola Kattar äng
Barlingbo sn Gåsänge äga Busarve gd Kattstycke äga
Barlingbo sn Halsen äga Bäusare gård Kullåkar åker
Barlingbo sn Kohagen äga Digeråkre gd Kvännskogen skog
Barlingbo sn Krogåker äga Däirakre gård Lillmyr myr
Barlingbo sn Lill- el. Brohagen äga Enbjänne gd Långhalsstycke´ smal åker
Barlingbo, se även Barlingbo fjärding sn Lillmyr äga Gärstorp gd Navarskaft vägskäl
Barlingbo sn /Se Lillmyr äga Henriksdal »part» av gård Navaskaft vägkorsning
Barlingbo sn /Se Lillmyr ägomark Hällhage gård Navaskaft vägskäl
Barlingbo sn /Se Lillmyr åker Hällhage gd Prästgyl sumphål
Barlingbo sn /Se Lillmyr ägomark Licksarve gård Romm-ängen äng
Barlingbo sn /Se Markhagen äga Licksarve gd Rumpu äng
»Bardlinge» (»Bardlings»)? nu försvunnen gård? /Se Massarvåkern äga Lillåkre gd Röistästycke´ äng
Björkhage gd Munkåker äga Lillakre gård Sandare- el. Sand-gatu skog
Björkhaga gård Myrskog äga Massarve gård Sandändemyr, sista del av Älnemyr
Busarve by /Se Myrskog terräng Massarve gd Sleitar åker och betesmark
Busarve gård Myråker äga Massarve Romamyr gd Slämmpen äng
Digeråkre gd Norrbys äga Munkbos gård Stavakväiar del av väg
Digeråkre gård Nyhagen äga Norrbys gd Stavgyl sumphål
Enbjänne gd Röstädestycket äga Nårbys gård Storbro bro
Enbjenne gård Skogåker äga Nöigards gård Storlunden förr äng, nu åker
Hällhage gd Sletar äga Stainstu gård Tingstomt äga
Hällhaga gård Sojdshagen äga Stave gård Älnebrunn källa
Licksarve gd Sojdshagen terräng Stave gd Älnemyr myrar
Lillåkre gd Sojdshagen hage Stavängen bebyggelse  
Lillåkra gård Stavgården åker /Se Åkra Lilla, se Lillåkra gd  
Likkersarve se Lixarve gd Tingsskogen äga Änges gård  
Lixarve gård /Se Tjauthagen äga Änges bebyggelse  
Lixarve gård Tjauthagen äga    
Lixarve gård /Se Väten äga    
Liksarve gård /Se Väten äga    
Mattsarve gård Vätängsåker äga    
Mattsarve by /Se Älnemyr äga    
Munkebos gård /Se Älnemyr åker    
Munkebos gård Älnemyr ägomark    
Munkebos gd /Se Älnemyr ägomark    
Norrbys gd Älnemyr åker    
Norrbys gd      
Norrbys gd      
Norrbys gård      
Nygårds gård      
Stava hg /Se      
Stava hg /Se      
Stave gd      
Stave hgd      
Stava hg      
Stava gård      
Stava gd /Se      
Stava gd /Se      
Stenstugu by /Se      
Stenstugu gård      
Änges gd      
Änge gård      

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.