ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Akebäcks socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn : 5
Akebäck sn /Se Ajklunden äga Akebäck socken Gröinkväiar del av landsväg
Akebäck sn /Se Aänge äga Akebäck socken Kransen småbygder
Akebäck sn Bjärgar äga Akebäckare inbyggarbeteckning Kullen kulle
Akebäck sn Bjärshagen äga Foltarn inbyggarbeteckning Kulläng äng
Akebäck sn Björkänge äga Glammundas inbyggarbeteckning Majgu en hage eller äng
Akebäck sn Branden äga Häggdarn inbyggarbeteckning  
Akebäck sn /Se Bruten äga Smissen inbyggarbeteckning  
Akebäck sn Bruten äga Bäcks gård  
Akebäck sn Gajtsvältan äga Folkedarve gd  
Akebäck sn /Se Hojgarden äga Foltare gård  
Akebäck sn /Se Skogaker äga Glammungs gård  
Akebäck sn /Se »Inderste- och Ytterstemyyr» myrar Häggdare gård  
Bäcks gd Kaltajgar äga Hägdarve gd  
Bäcks gdr Kyrkaker äga Smiss gård  
Folkedarve gdr Ljausan äga Smiss gd  
Folkedarve by /Se Munkstigen åker Sorby gård  
Folkedarve gård Myren äga    
Folkedarve gd Myrhagen äga    
Glammunds gdr Myrängsaker äga    
Glammunds gård Ormstycket äga    
Hägdarve gdr Pesaker äga    
Hägdarve gård Roggu äga    
Hägdarve gd:ar /Se Roggu sumpmark    
Smiss gd Roggu terräng    
Smiss gdr /Se Sagdammen äga    
Smitts gård Samsskogen äga    
Suderbygs gd ?Skinnan äga    
Suderbys gd Stolpänge äga    
Suderbys gård Storhagen äga    
  Storhagen terräng    
  Storhagen hage    
  Starraker äga    
  *Storån å    
  *Storån å    
  Storänge äga    
  Suderhagen äga    
  Svidaker äga    
  Tjautet äga    
  ?Tynnhagen äga    
  Tynnhagen terräng    
  Tynnhagen hage    
  Utskogen äga    
  Vellarvgärdet äga    
  Väten äga    
  Ängsbacken äga    
  Ängsbacken ägomark o terräng    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.