ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hörsne socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 108 Bebyggelsenamn : 212 Naturnamn : 986
Bara sn /Se Alandbrute äga Nummerförteckning förteckning Agvät vattensamling
Bara sn Andersemyr äga Nummerförteckning förteckning Alandar myrmark
Bara sn /Se Bara backar backe Nummerförteckning förteckning Alandar myrmark
Bara f.d. sn Baraberget höjd Nummerförteckning förteckning Alandebruten hage
Bara f, sn Baraberg Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Alandegärdet gärde
Bara f.d. socken Branden äga Nummerförteckning förteckning Alandavägen väg
Bara sn Bromyr äga Nummerförteckning förteckning Allmänningen hage
Bara,se Hörsne med Bara sn Brutbacke äga Nummerförteckning förteckning Almåkern åker
Horssnj, se Hörsne sn Brutbacke terräng Nummerförteckning förteckning Anderserum hedmark
Hyrsin, se Hörsne sn Brutmyr äga Nummerförteckning förteckning Annexens Tallmyr myrjord
Horsne sn Brutmyr ägomark Nummerförteckning förteckning Anninge hagen hage
Horsne sn Bunni djupt hål i lina myr /Se Nummerförteckning förteckning Anninge Linamyr avs, myrmark
Hörsne m. Bara sn Burgar terräng Nummerförteckning förteckning Anninge Tallmyr myrjord
Hörsne sn /Se *Dalhemmyr myr Nummerförteckning förteckning Anningeåkern åker
Hörsne sn Dränklunde terräng Nummerförteckning förteckning Anningeåkern åker
Hörsne sn Dränklunde terräng Nummerförteckning förteckning Aräng ängsmark
Hörsne med Bara sn Flatmon äga Nummerförteckning förteckning Aräng ängsmark
Hörsne med Bara sn Flatmen träsk Nummerförteckning förteckning Aräng ängsmark
Hörsne sn Gammalvät äga Nummerförteckning förteckning Arängar ängsmark
Hörsne sn Gammalvät sankmark ? Nummerförteckning förteckning Arängar åker
Hörsne sn /Se »Hollmar» ägomark Nummerförteckning förteckning Aränge täppan åker
Hörsne sn /Se Holmmyr äga Nummerförteckning förteckning Arängsåker åker
Hörsne sn /Se Holmmyr f. myr, nu ägomark /Se Nummerförteckning förteckning Askbrunnkäldu källa
Hörsne med Bara sn /Se Holmmyr f. myr, nu ägomark Nummerförteckning förteckning Askbrunnsgärde äng
Anderse gd Holmmyr ägomark Nummerförteckning förteckning Askbrunnsgärdet gärde
Anderse gård Hommunds gd Nummerförteckning förteckning Askbrunnskäldu källa
Anninge gd »Högårdhen», »Lille» äng /Se Nummerförteckning förteckning Askåker åker
Anninge gård Hörsnemyr myr Nummerförteckning förteckning Askåkerbacke backe
Anninge by /Se *Hörsne myr, se Lina myr myr Nummerförteckning förteckning Austabrunn brunn
Anninge by /Se Kajsarskogen äga Nummerförteckning förteckning Austakviar väg
Anninge gd /Se »Koparfwe jordh» ägomark /Se Nummerförteckning förteckning Austaåkern åker
Anninge gd /Se »Koparfwe jordh» ägomark Nummerförteckning förteckning Avrätarbacke backe
Anninge gd /Se Kvännväten äga Nummerförteckning förteckning Avrätarbacke backe
Bunne gdr Kvännväten sankmark ? Nummerförteckning förteckning Backarna backar
Bunna gård Körkmyr äga Nummerförteckning förteckning Backen backe
Bunne gd /Se Leipstäde-Bunni hål /Se Nummerförteckning förteckning Backes-backe backe
Buters gd »Lijnamyrsträäsk» träsk Nummerförteckning förteckning BackPers backe backe
Buters gdr »Lillegårdhen», se »Högårdhen, »Lille» äng Nummerförteckning förteckning Backus backe backe
Buters gård »Lille Högårdhen» äng Nummerförteckning förteckning Backåker f.d. åker
Buters gd:ar /Se Lillmyr äga Nummerförteckning förteckning Backåker f. åker
Bømundus försv. gd /Se Lillmyr myrmark Nummerförteckning förteckning Backåkern åker
Dibjärs gd Lina myr myr Nummerförteckning förteckning Backåkern åker
Dibjärs gdr Linamyr äga Nummerförteckning förteckning Backeåkern åker
Dibjers gård Linemyr myr Nummerförteckning förteckning Backåkern f. åker
Dibjärs gd /Se Linemyr myrmark Nummerförteckning förteckning Balkrum terräng
Gasa gård Linemyr myrmark Nummerförteckning förteckning Baraarvet terräng
Hallgårds gdr Lindoj äga Nummerförteckning förteckning Baraasken f. ask
Hallgårds gård Lineträsk äga Nummerförteckning förteckning Baraasken f. asken
Hoffmans gård Lineträsk träsk Nummerförteckning förteckning Bar» backar slätten
Hoffmans gd /Se Lineträsk träsk Nummerförteckning förteckning Bara backarna backar
Kauparfve Saknas »Mannamyr», ä. namn på Nyhagmyr myrmark Nummerförteckning förteckning Bara backe backe
(Lillebergs) Saknas Munkänge äga Nummerförteckning förteckning Barberge bergknalle
Lina by /Se Myrhagen hage ?, myr ? Förkortningar förteckning Barberge» bergknalle
Line gdr *Myråker nat:n /Se Förkortningar förteckning Bara berg backe
Lina gård Mörby äga Förkortningar förteckning Bara berg bacle
Lina ting *Mörbymyr myr Förkortningar förteckning Bara berg backe
Lina gd:ar /Se Norderbacke äga Förkortningar förteckning Baraberget, se Bara backar backe
Mattsarve gd Norderbacke terräng Förkortningar förteckning Bara betning hagmark
Mattsarve gd Nordermyr äga Hörsne sn Barakanalen kanal och gräns
Mattsarve gård Nordermyr f. myr, nu ägomark Hörsne s:n Barategen åker
Marsarve gd /Se Nordermyr ägomark Hörsne f.d. sn Bara tiaut hage
Möllegårds gd Nyhagbacke äga Hörsne f.d. sn Baravägen f.d. väg
Möllegårds gård Nyhagen äga Hörsne f.d. sn Bara åker åker
Mörby gd Nyhagmyr äga Hörsne f.d. sn Bara öde ödekyrka
Mörby, Lilla gd Nyhagmyr, se »Mannamyyr» myrmark Hörsne f.d. sn Bara öde ödekyrka
Mörby, Stora gd Nyhagmyr myrmark Bara Saknas Bara öde kyrkoruin
Mörby gård Rasnar terräng Bara f.d. socken (med ödekyrka) Bara ödekyrka ödekyrka
Mörby by /Se Rasnemyren ägomark Bara f.d. s:n Bara ödekyrka ödekyrka
Nederbjärs gd /Se Risbroskogen äga Bara f.d. sn Barspängar väg
Nedbjärs gd Risbroskogen terräng Bara f.d. sn Barspängar väg
Nederbjärs gd:ar /Se Stora Risneudd äga Bara f.d. sn Barödhagen hage
Norrbys gd Risneudd terräng Bara f.d. sn Baröd kviorna väg
Norrbys gdr Sagtjautet äga Hörsne med Bara sn Bassåker åker
Norrbys gård Sikhagen äga Bar» åide ödekyrka Bastubrunn f. brunn
Nybjärs gdr Sikhagvät äng Anningen inbyggarbeteckning Bastuhagen hage
Nybjers gård Sikmyren äga Back-Per inbyggarbeteckning Bastuåker åker
Simone (?) Saknas Sikmyren ägomark hallgardar inbyggarbeteckning Bellmans kula, se Villmans kula och Billmans kula kalkbergsområde
Simunde gård Smisshagmyr äga hommungar inbyggarbeteckning Bergklints Tallmyr myrjord
Simunde gd Smisshagmyr myrmark Massarven inbyggarbeteckning Bergåker åker
Simunde gd /Se Spelaretorp bebyggelse nibjergar inbyggarbeteckning Bergåker åker
Simunde by /Se Stabbäng äng /Se Nibjergarn inbyggarbeteckning Bergåkern åker
Smiss gd Stackstädar äga nårrböjar inbyggarbeteckning Betesåkern åker
Smiss gdr Stackstädar äng /Se Nårböjarn inbyggarbeteckning Betningen terräng
Smitts gård Stackstädar äng /Se Rasne-Molin personnamn Betningen terräng
Snauvalds gdr Stajntjaut äga Rasne mor Lena personnamn Betningen åker
Snovalds gård Stajntjaut terräng Rasne-Wallin personnamn Betningen alvarmark
Sudergårda by Stajntjaut terräng snauvaldar inbyggarbeteckning Betningen terräng
Sudergårde gdr »Starrgiärdet» sankmark? surrgardar inbyggarbeteckning Betningen terräng
Sudergårda gård Staurgarden ängsmark /Se Säjkar inbyggarbeteckning Betningen åker
Timans gdr Stavgård Saknas /Se Andarse gård Betningen åker
Tidemans gård Storhagen äga Andarse gård Betningen skog
  Sunderlunden äga Anderse gd Betningen terräng
  Säggen äga Anninge gård Betningen, se Betningsåker, Betningsåkern m.m. åker
  Tallmyr äga Anninge gård Betningsåker avs, lht
  Tallmyr f. myr, nu ägomark Anninge gd Betningsåkern åker
  Tallmyr f. myr, nu ägomark Bara annex gd Betningsåker åker
  Tallmyr ägomark Bergklintstorp f. lht Betåkern, se Betningsåker, Betningen åker
  Tjautvät äga Bunne gd Billmans kula kalkbergsområde
  Tjautvät sankmark ? Bunne gård Billmans kula kalkbergsområde
  Torsgyl göl /Se Bunne gård Bjälkrum, se Balkrum terräng
  Vatfall äga Bunne gd Björkgyl göl
  Vibrobacke äga Buters gd Björkhagen f. hage
  Vibrobacke terräng Buters gd Björkspångshagen f. hage
  Villmans kula äga Bygdegården, se Hembygdsgård föreningsbyggnad Björkspängar väg
  Villmans kula grotta ? Bäutars gård Björkspängar väg
  Värtstycket äga Bäutars gård Björkspängar väg
  Äspemyr äga Dibjärs gd Björkspängar väg
  Äspmyr myr Däibjärs gård Björktegen åker
    Däibjärs gård Björkänget f.d. äng
    Dibjärs gd Björkänget åker
    Dibjärs gd Björkänget äng
    Dibjärd Holmmyr gd Björkänget äng
    Gamla gården f.d. manbyggnad Björkänget f. äng
    Gamla gården f.d. manbyggnad Björkängsmyren myrmark
    Hallgards gård Björkängsåkern åker
    Hallgards gård Björkängsåkern åker
    Hallgårds gd Blodsåkern åker
    Hallgårds gd Blomsterdal lövskog
    Hallgårds gd Bockevät vattensamling
    Hallgårds gd Bodåkern åker
    Hedinska torpet, se Lejdarens torp avs, lägenhet Bodåker åker
    Hembygdsgård föreningsbyggnad Bollklubbsvägen väg
    Hoffmans, se 1 Hommunds gd Branden skog
    Hommunds gd Bredåkern åker
    Hommunds gård Broar väg
    Håmmunds gård Brohagen, se Timans bro hage
    Hommunds Tallmyr gd Brohagen hage
    Hommunds gd Bro-möir myr
    Hommunds gd Bromyr myrmark
    Hommunds gd Broåkern åker
    Hoffmans gd Brunnsbacken backe
    Källströms boplats lht Brunnshagen hage
    Källströmstorp, se Källströms boplats lht Brunnshagen Saknas
    Lejdarens torp lägenhet Brunnshagen hage
    Lejdarens torp lägenhet Brunnshagsåkern åker
    Line gd Brunnsskogen hage
    Line gd Brunnsskogsåkern åker
    Läine gård Brunnsåkern f.d. åker
    Läine gård Brutbacke backe
    Line gd Bruten hage
    Linemyrsvillan villa Bruten hage
    Mattsarve gd Bruten, se Bränten hage
    Massarve gård Bruten hage
    Massarve gård Brutmyr myrmark
    Mattsarve gd Brutmyr myr
    Mattsarve gd Bruträum öppen plats
    Mattsarve Tallmyr gd Brutrum slätt
    Myrmanstorp lht Brutrum f.d. åker
    Möllgards gård Brutrumsåkern åker
    Möllgars gård Bråten skog
    Möllegårds gd Bråtes åker f.d. åker
    Möllegårds gd Bräckåkern åker
    Mörby gårdar Bräuten hage
    Mörby gård Bunne hagen hage
    Mörby Lilla gd Bunnemyren myrmark
    Mörby Stora gd Bunni djupt hål i myren
    Mörby Stora gd Bunn gate väg
    Nedbjärs gd Bunnrännu del av Storå
    Nidbjärs gård Bunn rännu åränna
    Nidbjärs gård Burgar väg och skog
    Nedbjärs gd Burgar väg och skog
    Nedbjärs gd Burgen höjd
    Nedbjärs Tallmyr gd Burgvägen väg
    Nedbjärs Tallmyr bebyggelse Butersmyren myrmark
    Nordinska boplatsen avs. lht Bysar äng
    Norrbys gd Bysarna terräng
    Nårbys gård Byängen Saknas
    Nårbys gård Byänget f. äng
    Norrbys gd Byänget f. äng
    Norrbys gd Byängsåkern åker
    Nybjärs gd Dalhemstegen myråker
    Nybjärs Holmmyr gd Dalhemsstycket Saknas
    Nöibjärs gård Däibjärs-backe backe
    Nöibjärs gård Dibjärn backe backe
    Nybjärs gd Dibjärs bro bro
    Prästgården prästboställe Dibjärs Kohagen, se Kvarnlunden hage
    Simunde gd Dibjärs kviorna väg
    Simunde gd Däibjärs-rum öppen slätt, glest beväxt med enbuskar
    Simunde gård Däibjärs-räum öppen plats
    Simunde gård Dibjärs rum alvarmark
    Simunde gd Dibjärs vik, se Kviminnet vägskäl
    Skällboden, se Skältet f.d. affär Dideråker åker
    Smiss gd *Digeråker, se Storåker åker
    Smiss gård Djupå del av Storå
    Smiss gård Dränketegen åker
    Smiss gd Dränklunden lund
    Smiss gd Dränklunde lund
    Snauvalds gd Ekhagåkern åker
    Snauvalds gård Ekhagen f.d. hage
    Snauvalds gård Ekholmen f.d. holme
    Snauvalds gd Ekskogskviorna väg
    Snauvalds gd Ekskogshagen, se Ekskogsåkern, Ekskogskviorna hage
    Snauvalds Tallmyr gd Ekskogsåkern, Linsåkern åker
    Snauvalds Tallmyr bebyggelse Ekskogsåkern åker
    Spelares båtsmanstorp lht Ekåker åker
    Spelaretorpet, se Spelares båtsmanstorp lht Enåkern åker
    Styvs Holmmyr gd Ekåkern Lilla åker
    Styvstorp avs. lht Ekåkern Stora åker
    Sudergårde gd Ekänget äng
    Surrgarde gård Enåkern åker
    Surrgarde gård Farfars tallen tall
    Sudergårde gård Fiens gård åker
    Sudergårde gård Flatmen vattensjuk myrdel
    Sudergårde Tallmyr gd Flatmen vatten
    Sudergårde Tallmyr bebyggelse Fuckenborg äng
    Timans gd Fuckenburgs äng gräsmark och lht
    Timans bebyggelse Fuckenburgs äng gräsmark och lht
    Täimans gård Fylstycket åker
    Täimans gård Fähusåker åker
    Timans gd Fällu åker
    Timans gd Fästningåker åker
    Trekanten lht Gamlehagen hage
      Gammalvät vattensamling
      Gatbryan vattenhål
      Gatbryan vattenhål
      Gatgärdet åker
      Gatåker åker
      Gatåker åker
      Gatåkern åker
      Gatåkern f. åker
      Granlunden skogsdunge
      Grannmöir del av Linamyr
      Grindareåkern åker
      Grindaränget, se Grindänget äng
      Grindåker åker
      Grindänget äng
      Grodvik del av Linemyr
      Grodvik del av Linemyr
      Grodvikstegen, se Grodvik åker
      Grodviksvägen väg
      Gråiten myrlott
      Grönavägen väg
      Grötarna, se Gröten myrmark
      Gröten ängsmark
      Gröten myrmark
      Gärdet gärde
      Gärdet åker
      Gärdet gräsmark
      Gärdet = Äskbrunnsgärdet gärde
      Hagåkern åker
      Hagåkern åker
      Hagåkern åker
      Hagåkern åker
      Hagåkern åker
      Hagåkern åker
      Hagåker, se Hemhagen åker
      Hallgårds Holmmyr bebyggelse
      Hallgårds Linemyr avs.
      Hallgårds Tallmyr f.d. myr
      Hallgårds Tallmyr myrjord
      Hallgårdstegen åker
      Halsänget f. äng
      Hasselåkern åker
      Heden alvarmark
      Hemgärdet f. gärde
      Hemhagen, se Hemhagåker hage
      Hemhagen, se Bräuten hage
      Hemhagen hage
      Hemhagen, se Lillhagen hage
      Hemhagen hage
      Hemhagen hage
      Hemhagen hage
      Hemhagen, se Oxhagen hage
      Hemhagen hage
      Hemhagåker, se Hemhagen åker
      Hemåkern åker
      Hemåkern åker
      Hemåkern åker
      Hemåkern åker
      Hemåkern åker
      Hemåkern åker
      Hemåkern åker
      Hemäng f. äng
      Hemänget äng
      Hemänget åker
      Hemänget äng
      Hemänget f. äng
      Hemängsåkern åker
      Hoffmans hage, se Hommunds hage hage
      Holmar ägor
      Holmar myrmark
      Holmar f.d. myr
      Holmar f.d. myr
      Holmar f.d. myr
      Holmgyl Lilla vattenhål
      Holmgyl Stora vattenhål
      Holmmyr f.d. myr
      Holmmyr f.d. myr
      Holmskog skogsbit
      Holmskogen, se Holmarna skog
      Holmvägen väg
      Holmåkern, se Holmarna åker
      Holmåkern åker
      Holmåkern åker
      Holmåkerstycket skogsbit
      Hommunds hage hage
      Hopmyren myrmark
      Hoptegen åker
      Humlegården humlegård
      Humlegården f.d. humlegård
      Humlegården f. humlegård
      Husåker åker
      Husänget åker
      Husängsåkern åker
      Håikväigyl göl
      Håjkviorna väg
      Håjgarden, se Höjgården åker
      Håjrajnen gräsmark /Se
      Hålken sank mark med rännil med branta kanter
      Hålkgyl göl
      Hängpellbacke backe
      Hängpellbacke, se Hängpelle backe
      Hängpelle, se Hängpellbacke backe
      Hässelvasten trädrad
      Hästhagen, se Bastuhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen Stora hage
      Häusängsvast gråstenar
      Häusängs akar åker
      Häusängsåkarn åker
      Höglunden terräng
      Högården åker och trädgård
      Högården åker
      Högården åker
      Högården gräsmark
      Högårdsåker åker
      Högårdsåker, Lilla åker
      Högårdsåkern åker
      Högårdsåkern åker
      Högårdsåkern åker
      Högårdsåkern Lilla åker
      Högårdsåkern, Lilla åker
      Höjgården åker
      Hörsneeken f.ek
      Hörsne kammarn hagarna
      Hörsne klockareänge äng
      Hörsnetegen åker
      Hörsneån å
      Hörsneån å
      Hörsneån å
      Hörsneängen, se Prästänget äng
      Innanmyr myrmark
      Jakobs brunn brunn
      Johanses äppelträd f.d. äppelträd
      Jäustaråkern åker
      Jäustaråkern åker
      Jäuståkern, se Jäustaråkern åker
      Kaffepannvät vattensamling
      Kajsarum skog
      Kajsarum skog
      Kajsens åker åker
      Kajsens änge äng
      Kajsåkern, se Kajsens åker åker
      Kallvarp korsväg
      Kallvarp korsväg
      Kalvägrdet gärde
      Kalvgärdet gärde
      Kauparv äng
      Kanalen kanal
      Kaupasåkern åker
      Kaupungsänge äng (nu uppodlad)
      Kejsarskogen, se Kajsarum skog
      Kejsarve tre tvärar och hårdvall, se Kajsarum terräng
      Kilen åker
      Klint-taigar ängsmarker
      Klinttegarna f.d. åkrar
      Klinttegen åker
      Klinttegen åker
      Klockarebacken backe
      Klockarekviorna väg
      Klockarestycket gräsmark
      Klockarestycket del av kyrksgården
      Klockareåkern åker
      Klockareåkern åker
      Klockareåkern åker
      Klockarhatten terräng
      Klockarstycket terräng
      Knutsudde udde
      Knuts udde udde
      Knutsudden landudde
      Knykelbyxåkern åker
      Kohagen, se Dibjärs Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Koparfve, -n äng
      Koparfve-jord åker och äng
      Korsäng åker
      Korsängen Saknas
      Kullåkern åker
      Kvarnbacken backe
      Kvarnhagen hage
      Kvarnlundarna, se Kvarnlunden hage
      Kvarnlunden hage
      Kvarnlundsåkern åker
      Kvarnåker f.d. åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarnån å
      Kvie-mins-åker åker
      Kvimans åkern åker
      Kvimansåker, Lilla åker
      Kviminnet vägskäl
      Kviminnåker åker
      Kviminnåkern åker
      Kviminsåkrar, se Kviminnet åkrar
      Kviåkern åker
      Kvännväten vattensamling
      Kyrkhagen, se Kyrkhagvät hage
      Kyrkhagvät vattensamling
      Kyrkkviorna väg
      Kyrkmyr f. myr
      Kyrkstigen f. genväg
      Kyrkåker åker
      Kyrkänget f.d. äng
      Källströms brunnen brunn
      Källströms åkern åker
      Källungemyren myr
      Körkbingeänget äng
      Körkbing stycke äng
      Körkbingstycke äng
      Ladåkern åker
      Ladåkern, se Ladänget åker
      Ladåkern åker
      Ladåkern åker
      Ladåkern åker
      Ladåkern åker
      Ladåkern åker
      Ladåkern åker
      Ladåker åker
      Ladåkern åker
      Ladåkern åker
      Ladåkersäng, se Ladänget äng
      Ladängen f. äng
      Ladänget äng
      Ladängsbröju vattenhål
      Landkanalen vattendrag
      Landnoret vattensamling
      Landå å
      Lilla Mörbyhagen hage
      Lilla åkern åker
      Lilla änget, se Läil änge f.d. äng
      Lilla ängel äng
      Lilla Österhagen, se Lillhagen och Oxhagen hage
      Lillbjärg kulle
      Lillberg backe
      Lillbetningen terräng
      Lille myrskog, se Lillmyr skog
      Lillhagen hage
      Lillhagen hage
      Lillhagen hage
      Lillhagen, se Hemhagen hage
      Lillhagen, se Betningen hage
      Lillhagen hage
      Lillhagåkern åker
      Lillhagåkern åker
      Lillkanalen kanal och gräns
      Lillmyr f.d. myr
      Lillskogen hage
      Lillskogen hage
      Lilltegen åker
      Lillväten vattensamling
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Linamyr,se Läinmöir Saknas
      Linbranden, se Branden skogsområde
      Lindbergsåkern åker
      Lindbergsåkrarna åkrar
      Lindströmsåkern åker
      Lindskogsåkern åker
      Linehagen skog
      Linemyr myr
      Linemyr myrmark
      Linemyrsbanen f.d. spårväg
      Lineträsk vatten
      Linsåkern åker
      Linsåkerbacken backe
      Linåkern åker
      Luståkern åker
      Långhagen hage
      Långtegen åker
      Långåker, Lilla och Stora f.d. åkrar
      Långåker, Lilla och Stora f.d. åkrar
      Långåker åker
      Långåker åker
      Ångåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Läil änge f.d. äng
      Läil änge f.d. äng
      Läinmöir myr
      Läinträsk träsk
      Manne myr, se Nyhagmyr f.d. myr
      Manne myrskog hage
      Marie vät vattensamling
      Massarvmöir Saknas
      Matlausu Saknas
      Mattsarvehagen hage
      Mattsarve högård f.d. äng
      Mattsarve kviorna väg
      Mattsarve Tallmyr myrmark
      Mattsarve Tallmyr myrjord
      Mattsarveänget äng
      Mattsarveärjord alvrmark
      Mellanmyr myrmark
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mickelsgyl vattenhål
      Millumåkern åker
      Millåkern, se Mellanåkern åker
      Milstycket åker
      Munkbacken backe /Se
      Munkhagen hagen
      Munkhagen hage
      Munkstycket åker
      Munkåkar åker
      Munkåkrarna åkrar
      Munkänge äng
      Munkänget f. äng
      Myrbacken backsluttning
      Myrgärdet, se S Myråkern terräng
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet gärde
      Myrhagen hage
      Myrhagen hage
      Myrhagen hage
      Myrhagåkern åker
      Myrhagåkern, nedersta åker
      Myrlandet myrmark
      Myrrummet terräng
      Myråker åker
      Myråkern åker
      Myråkern åker
      Möllegårds bro bro
      Möllegårds kvänni f.d. kvarn
      Möllegårds sagi f.d. såg
      Möllegårdsåen å
      Möllegårds åkern åker
      Möllegårds änge äng
      Mörby-kulle en fornminneshög
      Mörbymors tegen åker
      Mörbykviorna väg
      Mörngate väg
      Nedbjärs nor vattensamling
      Nedbjärs Tallmyr myrjord
      Nedbjärstegen åker
      Nedbjärstjaut, se Tjautet hage
      Nedersta hagen hage
      Norbys kviorna väg
      Norbys kyrkvägen f.d. väg
      Norbys kyrkvägen f.d. väg
      Norbys rum alvarmark
      Norderbacke backe
      Nordermyr myr
      Norderskog skog
      Norderskogar hagar
      Nordertegen åker
      Norderåker åker
      Norderåkern åker
      Norderåkern åker
      Norderåkern åker
      Norderänget äng
      Norderänget f.d. äng
      Nordhagvät vattensamling
      Norrbysstycket myrmark
      Norrbysstycket bebyggelse
      Norrtegen åker
      Nybjärsåkern åker
      Nyhagbacke backe
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagmyr f.d. myr
      Nyhagåker åker
      Nystycket, se Nyåkern terräng
      Nyåkern åker
      Nyåkern f. åker
      Nyåkern åker
      Nårdarmöir Saknas
      Näsmansäng äng
      Näsungs-broar väg
      Näsungsbro bro
      Nöihagmöir myr
      Nöihagvätar vattensamlingar
      Ormbrunn brunn
      Ormen terräng
      Oxelbetningen f. åker
      Oxelåkern f. åker
      Oxelåkern åker
      Oxelåkern åker
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen f. hage
      Patronens åker åker
      Patronens änge äng
      Pepparhålet, se Pipparhålet brunn
      Petter Petterssons gylen fördjupning
      Pilgärdet åker
      Pilgärdsåkern, se Pilgärdet åker
      Pipparhålet brunn
      Pippegärdet terräng
      Plantagen åker
      Prästgårdens Holmmyr myr
      Prästhagen hage
      Prästhagen hage
      Prästmyr vattensamling
      Prästmyren myrjord
      Prästnoret vattensamling
      Prästskogen, se Prästhagen hage
      Prästskogen skog
      Prästvät vattensamling
      Präståkern åker
      Prästänget äng
      Prästänget, Lilla äng
      Prästänget f. äng
      Pärgärdet åker
      Pärken vattentäkt
      Pärkstycket åker
      Pärkåker åker
      Päronträdsåkern åker
      Päronträdsåkern åker
      Pärträiåkar åker
      Pärträåkern, se Päronträdsåkern åker
      Rasnar skogsområde
      Rasnar skogsområde
      Rasnar skogsområde
      Rasnar skogsområde
      (Rasnar) skogsområde
      Rasnehagen hage
      Rasneväg väg
      Risbro f. bro
      Risbrogrind grind
      Risbroskogen skog
      Risneudd, Stora och Lilla skog
      Rovåker f.d. åker
      Rummet, se Norbys rum alvarområde
      Rummet alvarmark
      Rumsåkern f.d. åker
      Rumsåkerskog, se Rumsåker skog
      Rå änget äng
      Rå änget äng
      Räitarebacke backe
      Rättare backe, se Avrätarbacke backe
      Rörtegen åker
      Sagtjautet, se Såghagen hage
      Samsbrottet stenbrott
      Samsgropen grustag
      Samslunden område
      Sandbacken åker
      Sandbetningen åker
      Sandgärdet åker
      Sandkullbacke backe
      Sandtvären åker
      Sandåker, se Sandbacken åker
      Sikhagen hage
      Sikhagen hage
      Sikhagen hage
      Sikhagen hage
      Sikhagen, Lilla hage
      Sikhagen Stora hage
      Sikhagvägen skogsväg
      Sikhagvät vattensamling
      Sikkvarnen f. kvarn
      Sik kviorna väg
      Siklingshagen hage
      Sikmyren f.d. myr
      Sikvägen väg
      Sikvägen skogsväg
      Sikåkern åker
      Sikåkern åker
      Silländen ängsbit
      Simunde brutar skog
      Simunde bråte skog
      Simunde hagen hage
      Simunde kvarn f. kvarn
      Simunde kviminnel vägskäl
      Simundekviorna väg
      Simunde Tallmyr myrjord
      Skarpelse, se Skarppälsen åker
      Skarphagen hage med hällmark
      Skarphagen hage
      Skapphagskäldu källa
      Skarphagkällan källa
      Skarppälsen åker
      Skarpåker åker
      Skarpåker åker
      Skarpåkerkällan källa
      Skarsarven område
      Skeppet skeppssättning
      Skyrgatu väg
      Skält öppen plats
      Skältet åker
      Skältet vägskäl
      Skärsarv äng
      Skärsarven område
      Slitänget äng
      Slitänget äng
      Slitängsåkern åker
      Smedhagen hage
      Smedåker åker
      Smisshagmyr myrmark
      Smisskviorna väg
      Smissmyr bebyggelse
      Smisstycket myrmark
      Smissåkern åker
      Smissänget äng
      Smissänget äng
      Småtegarna myrmark
      Smååkrarna åkrar
      Snaudängsåkern åker
      Snauvalds backen backe
      Sanuvalds Tallmyr myrjord
      Sockenbackarna, se Bara berg backar
      Solskäinshagen hage
      Solskenshagen hage
      Solskäinsåkar åker
      Spang-akar Saknas
      Spelarvägen väg
      Spelarbacken, se Backus backe backe
      Spelarbrunn f.d. brunn
      Spelarhagen hage
      Spelaråkern åker
      Spelaråkern åker
      Sprangstädar del av myr
      Sprangstädar åker och myrmark
      Sprangstädar myrjord
      Sprangstädar myrjord
      Sprangstäde teg, se Sprangstädar åker
      Språngstädetegen åker
      Språnghagen f. hage
      Spårvägeområdet, se Linamyrsbanen avs
      Spårvägsområdet, se Linamyrsbanen avs
      Spårvägsområdet, se Linamyrsbanen avs
      Spårvägsområdet, se Linamyrsbanen avs
      Spängen, se Barspängar väg
      Stabbsänge äng
      Stabbsänget f.d. äng
      Stabbängsmyr f. myrmark
      Stackstäderna terräng
      Stajngatu stenlagd väg
      Stajngatu väg
      Starintjaut hage
      Stajntjaut hage
      Stajntjaut Lilla hage
      Stajntjaut Nedre hage
      Stajntjaut Stora hage
      Stajntjaut Uggaste hage
      Stajntjaut Yvre hage
      Stapel-å del av Gothemån
      Stapelå stycke av Horsneån
      Stapelå stycke av Hörsneån
      Stapelåkviorna f. väg
      Staplebacke backe
      Staple backe åsluttning
      Staplu plats med liten källa
      Staurgarden löväng
      Staurgarden, se Störgården äng
      Staurgärdet, se Störgården äng
      Starrgarden, se Störgården äng
      Starrgärdet åker och gärde
      Starrgärdet gräsmark
      Starrhagen, se Spånghagen och Starrgärdet f. hage
      Statkåken lht
      Stenbergsåkern åker
      Stenbrottet stenbrott
      Stengatu, se Stajngatu väg
      Stengatu väg
      Stengatu, se Stajngatu väg
      Stenåkern åker
      Stenåkern åker
      Stenåkern åker
      Stenänget äng
      Stiklarna terräng
      Stiklehagen haqe
      Stikelraum betesmark
      Stiklerummet betesmark
      Stikle hagmark
      Stiklet betesmark
      Stocksänget äng
      Stolpåker åker
      Storgarden, se Störgården äng
      Storhagen, se Rasnehagen hage
      Storhagen hage
      Storhagen hage
      Storhagmyren myrmark
      Storhagåkern åker
      Storhagåkern åker
      Stormyr, se Utmyr och Stormyrlid myrmark
      Stormyrlid stängsel
      Stornoret, se Nedbjärs nor vattensamling
      Stortallen tall
      Stor tallen tall
      Stortegen åker
      Storvät, se Gammalvät vattensamling
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storänget f. äng
      Storänget f.d. äng
      Storängsåkern, se Storänget, Kajsåkern åker
      Storängsåkern åker
      Stucks-äng äng
      Stucksänget f. äng
      Stugugärdet åker
      Stugåker åker
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stumleåkar åker
      Stumleåkern åker
      Stummleåkern åker
      Stummelåkern åker
      Stummelåkern åker
      Stummelåkern åker
      Stymlu äng med källdrag
      Stymlu källa (nu tillkastad)
      Stymlu f.d. vattenställe
      Stymmel-akar åker
      Störgården äng
      Störgården äng
      Störgården äng
      Sudarå del av Storå
      Sudergårdeeken ek
      Sudergårde Tallmyr myrjord
      Sudergårdstegen åker
      Suderlunden terräng
      Suderänget äng
      Svartakviorna f.d. väg
      Svidu åker
      Svidu åker
      Sågbrunnen brunn
      Såghagen hage
      Såisu äng
      Såisu ängsmark
      Såjdbacken backe
      Såjdhagen hage
      Såjdu f. tjärbränneri
      Såg, se Sågbrunnen sågplats
      Sågbacken backe
      Sågåkern åker
      Såjsbrunnen brunn
      Såjsu åker och hage
      Såjsvät vattensamling
      Såjsvätar vattensamlingar
      Såjsåkern åker
      Såjsänget åker och hage
      Såjsängsåkern åker
      Säggebyhagen hage
      Säggeby äga å
      Säggeby änget ängsmark
      Säggeby änget hage
      Säggen, se Säggu och Säggeby äga å
      Säggu å
      Säggu å
      Säik-kvänn kvarn
      Säjkkvänni f.d. kvarn
      Säiku sidländ trakt, hagar och åkrar
      Säjku hage
      Säjku hage
      Säikskogen skog
      Säikvägen skogsväg
      Söderåker åker
      Södra Mattsarve åker f.d. åker
      Tadåker åker
      Taigar ägor
      Taigar myrmark
      Tajgar åkrar
      Tajgbackarna sluttning
      Taigmöir del av Läinmöir
      Taigvägen gammal väg
      Tallmyr myrmark
      Tallmyr myrmark
      Tallmyr myrmark
      Tallmyr myrmark
      Tallmyrskanalen kanal och gräns
      Tallu, se Tallmyr myrmark
      Tegbackarna sluttning
      Tegen åker
      Tegmyren myrområde
      Tegåkern åker
      Tegåkern åker
      Timansbro bro
      Timansmor hålet, se Timansmors vattenhål vattenhål
      Timansmors vattenhål vattenhål
      Timans tvärar åker
      Timansåkern åker
      Tjautet hage
      Tjauthagen hage
      Tjautvät vattensamling
      Tjocke skogsbit
      Tjocke bryan vattenhål
      Torpvägen väg
      Torpkviorna väg
      Torpänget äng
      Torsgyl göl
      Trekanten område
      Trekanten skog
      Trekanten åker
      Tugardsplats ställe, öppet rum
      Tunbergsmorstallen tall
      Tunnmöir dålig myr med bottenlösa hål
      Tuvgärdet åker
      Tuvgärdet terräng
      Tvären åker
      Tynn-akar åker
      Tynnhagbröju vattenhål
      Tynnhagen hage
      Tynnhagen hage
      Tynnhagåkern åker
      Tynnstycket busksnår
      Tynnstyckåkern åker
      Tynntäppan terräng
      Tynnåkern åker
      Täppan åker
      Törnhagodlingen åker
      Törnhagåkern åker
      Undar Stor tallen f.d. badställe
      Undar Stor tallen f.d. badställe
      Uppersta hagen hage
      Utmyr myrmark
      Uttegen åker
      Val-lunden hage
      Vallunden skogsbacke
      Vibergs vät, se Gammalvät och Vibrobacke vattensamling
      Vibrobacke backe
      Vibrobacke backe
      Vibrohage, se Prästhagen hage
      Vibroänge äng
      Vibroänge äng
      Vibroängsåkern åker
      Vidbaraskog, se Vibrobacke, Vibroänge, Prästhagen skog
      Vid-Baror, se Prästhagen skog
      Vidbaroräng, se Vibroänge äng
      Videgrens hagen hage
      Vidinsmors åkern åker
      Vigrens hagen, se Videgrens hagen hage
      Villmans kula, se Billmans kula kalkbergsområde
      Väibryhagen hagmarker
      Väibryänge äng
      Väit» håpu göl
      Väit håpu ställe
      Väit håpu ställe
      Väit håpu ställe
      Värtstycket myrmark
      Väten vattensamling
      Väten, se Lillmyr f.d. myr
      Vätåkern, se Vätängsåkern åker
      Vätänget f.d. äng
      Vätänget, se Vätängsåkern och Vätåkern f.d. äng
      Vätängsåkern åker
      Yttersta åkern åker
      Åänget f.d. äng
      Älmåkern åker
      Änget äng
      Änget f. äng
      Ängsmyren myrmark
      Ängsåkern åker
      Ängsåkern åker
      Ängsåkern, se Storänget och Prästänget åker
      Ängsåkern åker
      Ängsåker åker
      Äskåkern åker
      Äspmyr myr
      Äspmöir myr
      Äspmyr kärr
      Äspmyr kärr
      Ödesåkern f. åker
      Ölsupu åker
      Ölsupu åker
      Ölsäupu åker, nu åker
      Öråkern åker
      Öråkern åker
      Österhagen, Lilla, se Lillhagen och Oxhagen hage
      Översta åkern åker
      Överåker åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.