ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Visby stad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 622 Naturnamn : 234 Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 109
Visby st Adolfberg område Visby ortn. Almedal park
Visby st Annelund egendom Visby stad Altargrund undervattensgrund
Visby stad Baggerlhagen äga Visby stad Andra klinten sjömärke
Visby stad Bergbetningen äga Visby stad Annklinten sjömärke
Visby stad Bergbetningen terräng Visby stad Bingarsbacke backe
Visby stad o stift Bergbetningen terräng Visby stad Biskops-åkern område
Visby stad Bingelsbetning stadsäga Visby stad Blekhagen sank mark
Visby stad Bingersby samhälle Visby stad Brunbergs betning hage
Visby stad o stift Bingerskvarn kvarn Visby, se även Byn Saknas Buck-kviar väg
Visby st Bingerskvarn ute nordermärke Visby-boe inbyggarbeteckning Bungrev rev
Visby stad Botair lunden lokalitet Adelsgatan gata Bung-ör rev
Visby stad Brunnsporten port Apgränd gränd Byrummet område
Visby stad o stift Brömsebrolunden lokalitet +Artillerigatan gata Byrummet slätt
Visby stad Östra byrummet område +Bangränd gränd Böin staden (Visby)
Visby stad Dalmanstornet torn Bane-porten port Böi-rumme» Saknas
Visby stad o stift Djupkviar område Berggränd gränd Böja-längan kusträcka ell. -länga
Visby stad Djuplunda lokalitet Bingarskvarn kvarn Böjhajdi hedmarker
Visby stad /Se Djuplunde terräng Birgersgränd gränd Davidssåg område med (fordom) vattenrännil
Visby stad o stift Donnersplan öppen plats Biskopens lada hus Davidssågsrännan djup vattenränna
Visby stad /Se Fiskarporten port Biskopsgatan gata Davidssåg-åker åker
Visby stad och stift Fristad ålderdomshem Björngränd gränd Eiste klint del av klint
Visby stad Furuland äga Blockgränd gränd Endreväg(en) väg
Visby stad Galgberget berg Bredgatan gata Galgberget berg
Visby stad Galgberget höjd Bremergränd gränd Galten stor sten
Visby stad o stift Galgberget berg +Brinkgränd gränd Galten rauk
Visby st. Gammelhamn förr hamn +Brogränd gränd Gamlehamn hamn
Visby stad och stift *Graabehafven f. jordstycke Bron bro Gamlehamnshålet f.d. sänka
Visby stad o stift Gråbo äga +Bryggaregränd gränd Gamle-å å
Visby stad Gråbo ägomark Bråddödsgatan brant Gistrummet plats
Visby stad o stift Gustavsvik äga Brännerigränd gränd +Gropen grop
Visby st. Gustavsvik vik Byn, se Visby Saknas Grönkviar väg
Visby stad Gustavallen idrottsplats Byn = Visby Saknas Gullgubbens äng, se Pilängen äga
Visby stad Gutelunden äga Cames hörntorn Halsjärnet åker och grustag
Visby stad Gyttes hage hage Camets torn del av stadsmur Hamnplan plats nära hamn
Visby stad o stift Gåshagen äga Dalmanska tornet torn Haugklint bergsudde
Visby stad Haga äga Danzigergränd gränd Hobbar kruttorn
Visby stad Hagbylund område Donnersplan öppen plats Holmen f.d. holme, numera halvö
Visby stad o stift Halsjärnet område Elefantgränd gränd Hummelbetningen betning
Visby stad Inre hamnen del av hamnen Erik XIII:s gränd gränd Jon Spetts hage hage
Visby stad o stift Havdelunden äga Finnbacken f.d. backe (nu ersatt av en trappa: Finntrappan) Jungfrustig stig
Visby stad Heliggeistängen äng /Se Fiskargränd gränd Katträngen innersta hörnet av inre hamnen
Visby stad Hultbergstorp torp Fiskarplan litet torg Kattåker åker
Visby stad Hällarna äga Fiskarporten port +Klifvet backe
Visby st. Hästgatan gata /Se Fiskar-roten kvarter Klosterbrunn källa
Visby stad Hästnäs Stora gård Fiskartorget öppen plats Korsbetningen betning
Visby stad Hästnäs Lilla gård Funcks gränd gränd +Kvarn-backen Saknas
Visby stad Högan kvarn Gailroten Saknas Kvännar fyra väderkvarnar
Visby stad Idhagen Saknas /Se Gerlars-Tomt lägenhet Kämpen stor hvitgrå sten
Visby stad Jungfruhålet Saknas /Se Gråbo egendom Ladugårdslunden lund
Visby stad Jungfrustig stig /Se Gröna gränd f.d. gränd Legarsugnen ruin
Visby stad Jungfrutornet torn Gubbtornet murtorn +Lill-sjön båthamn
Visby stad o stift Jungfrutornet torn /Se Gute-stugan försvunnet hus Lålleks åkrar ägor
Visby stad o stift Jöransborg äga Gäl-roten stadsdel Lägret övningsplats
Visby stad Kajsarporten port Hamburgergränd gränd Nordarbackar backe
Visby stad (Kajsartornet) torn Hamngatan gata Nordergravar gamla vallgravar
Visby stad Kajsern torn /Se +Handelstorget Saknas Norder-strand strandparti
Visby stad o stift Kames torn /Se Hansegränd kompanigränd Norderstrand kustparti
(Visby) Saknas Katrinelund egendom Harpfodralet hus Nyckelhålet grotta
Visby stad Stora Katthagen äga Helge and kyrkoruin Nygatan gata
Visby stad o stift Katträngen del av hamnbassäng /Se Helgeands plan öppen plats Palissaderna vallar
Visby stad o stift Klosterlunden lokalitet Helle-Geist kyrka Pilängen äng
Visby stad o stift Kohagen lokalitet Hospitalsgatan gata Pipparhålet källa
Visby stad o stift Kohagen ägomark Häggska kalkugnen f.d. kalkugn Rackarbacken backe
Visby stad o stift Kohagen hage Hästgatan huvudgata Rävhagarna hagar
Visby stad o stift Kolenskvarn kvarn Högatan väg Rövarkulan grotta
Visby stad Kopparsvik äga +Isgränd Saknas Sandbrye vattensamling
Visby stad Kopparsvik vik Judegränd liten gränd Sandbryåker åker
Visby stad Kopparsvik vik Jungfruburen Saknas Sandkullbacke sandbacke
Visby stad o stift Kopparsvik vik /Se +Jungfrugatan gata *Sankt Karna ruin
Visby stad Korpklint berg Jungfru Maria kyrkogård kyrkogård Segerdahls-backe uppkörsväg
Visby stad o stift Korpklint bergklint Jungfru Maria kyrkogård kyrkogård Siffrishål smal vik (nu uppsamlad)
Visby st. Korpklint klint Jungfrutornet litet murtorn +Silkesåkern f.d. åker
Visby stad o stift Korpklint höjd Kaisarn torn Skolbetningen hagar
Visby stad Korpklint höjd Kalkugnsgatan gata Skorvhäll häll
Visby stad Korsbetningen område Kalvskinnshuset utplånad byggnad Skut-revet rev
Visby stad o stift Korsbetningen plats /Se Kanngjutaregränd gränd Slottsbacken backe
Visby stad Kruttornet torn Kaskens gränd gränd Smittsbacken backe
Visby stad Kruttornet torn /Se Kilgränd gränd Stenbergs gravar gravar
Visby stad o stift Norra kyrkogården kyrkogård Kinbergs plats öppen plats Stenbetningen betning
Visby stad och stift Käringen kvarn Klemensgatan gata Stenklivet stentrappa
Visby stad Käringen terräng Klinten del av Visby Stenklivet backe
Visby stad Lammgateskog skog Klintgränd gränd Stradgatan gata
Visby stad Langs hage äga Klinttorget torg Strandkviar vägar
Visby stad Langs hage ägomark +Klockgjutaregränd f.d. gränd Strandträdgårdarna trädgårdar
Visby stad Langs hage åker Klockgränd liten gränd Suderport stadsport
Visby stad Lergraven äga Klosterbrunnsgatan gata Svarte stenen sten
Visby stad Lullyhill terräng Klosterplan plan Söderport ute Saknas
Visby stad Lyckåker område Knägränd gränd Södra Byrummet slätt, f.d. exercisplats
Visby stad Långa Lisa torn Kommendantsbacken backig gata Talludden udde
Visby stad Lågan äga Kompanibacken gränd Tallunden lund
Visby stad Lågan terräng Kopparsvik anläggning Tonnar torn, landmärke
Visby st. Länna S. äga Korsgatan gata Tonnen torn
Visby stad Muramaris terräng? Korsgränd gränd Tornen ute torn
Visby stad Murfallet terräng Korvkitteln hus +Tranhus-åkern ell. Åkern åker
Visby stad Mynthuset torn Korvkitteln hus Trädgårdskviorna Saknas
Visby stad Myrskogen skogsområde Kronstallsgränd gränd Törnkviar väg
Visby stad Myrskogen skogsområde Kruttornet torn Undaste gra bergi berg
Visby stad o stift Nordergravar gamla vallgravar Kryddgränd gränd +Vall-huken strandbacke
Visby stad o stift Nordergravar gravplats +Kyrckiogatan gata Vattentornet sjömärke
Visby st. Norderport port +Kyrkogränd gränd Vådklockbacken backe
Visby stad och stift Norderport port Kärleksporten liten port Vådklockbacken backe
Visby stad Norderstrand strandområde Köttorget torg Yvaste gra bergi berg
Visby stad Nunnegränd gränd /Se Köttorgsgatan gata Åkerhuvudet utskjutande strandparti med en rännil
Visby stad Nunnesiken äga Ladugården kungsladugård Åkerhuvudsrännan rännil
Visby stad Nunnesiken äga /Se Ladugårdsgrind en numera borttagen grind Östergravar vallgravar
Visby stad Nunnestigen skogslott /Se +Lancastergatan gata Österport stadsport
Visby stad o stift Nunneåkern förr åker /Se Lancastergränd gränd Österport stadsport
Visby stad Nybergska betningen äga Legarden kungsladugård Österport port
Visby stad Nybergska betningen boställe Legarslunden kungsladugård Östra Byrummet slätt
Visby stad o stift Pajvät sankmark Lejongränd liten gränd  
Visby stad o stift Pajvät sankmark +Lilla Hansegränd gränd  
Visby stad Palissaderna område Lilla Hästgatan Saknas  
Visby stad Pilhagen äga Lilla Torggränd gränd  
Visby stad o stift Pilhagen ägomark Lilla strandporten port  
Visby stad Plågan terräng Lybska gränd gränd  
Visby stad Polhemslunden lokalitet Långa Lisa torn  
Visby stad Rävhagen äga Lange Henrik torn  
Visby stad Rävhagen terräng +Långgränd gränd  
Visby stad Rävhagen hage Lägerhyddan barack  
Visby stad Sandbryåker äga Länna egendom  
Visby stad Sandhedsskogen äga +Magazinsgatan gata  
Visby stad *S:t Göransgärdet gärde Mellangatan gata  
Visby stad *S:t Göransgärdet gärde Murgränd gränd  
Visby stad Sankt Göransporten port Mynttornet torn  
Visby stad Sankt Olofs sjukhus hospital Nedre Finngränd gränd  
Visby stad Seckehafven f. jordstycke Nikolaigränd gränd  
Visby stad Silverhättan torn Norderport stadsport  
Visby stad Skansporten port Norderstrand f.d. fiskläge  
Visby stad Skansporten port Norra batteriet Saknas  
Visby stad Skansudd udde Norra kyrkogatan gata  
Visby stad Skansudd udde Norra murgatan gata  
Visby stad Skansudd udde Norra slottsgränd gränd  
Visby stad Skarphäll ägomark Norra strandbatteriet batteri  
Visby stad Skarphäll åker Norra Tullgränd gränd  
Visby stad Skarriv rev Novgorodgränd gränd  
Visby stad Skogsholm egendom Nunnegränd gränd  
Visby stad Skogslund äga Nya torget torg  
Visby stad Skogslund terräng Nya vägen gata  
Visby stad Skolbetningen äga Nygatan gata  
Visby stad Skolbetningen hagar Nygränd gränd  
Visby stad Skolporten port Odalgatan gata  
Visby stad Skolporten port +Ode-porten port  
Visby stad Skrubbshage äga +Oljefärds-gränd trappgränd  
Visby st. Slottsbetningen kronolägenhet +Oscars Plan plats mitt för residenset  
Visby stad Slottsåkra kalkugn Pilgränd gränd  
Visby stad Slättflis S område Plantagen egendom  
Visby stad Slättflis ägomark Pressjärnet hus  
Visby stad Slättflis åker Rengränd liten gränd  
Visby stad /Se Smittenslund äga Repslagaregränd gränd  
Visby stad Snäckegierds skogen skog? /Se Residensgränd gränd  
Visby stad Snäckegårdz wijck vik /Se Revalsgränd gränd  
Visby stad Snäckgärdet strandäng Roland torg  
Visby stad Snäckgärdet strandäng Rostockergränd gränd  
Visby stad Lilla Snäckgärde område /Se Ryska gränd gränd  
Visby stad Stora Snäckgärde område /Se Rådhustorget litet torg  
Visby stad Snäckgärdsbaden badort Rådstu-gatan gata (el. gränd)  
Visby stad Snäckgärdsbaden badplats Rådstugugränd gränd  
Visby stad Snäckgärdsbaden bad /Se S:t Drotten kyrkoruin  
Visby stad Lilla Snäckgärdshagen äga S:t Drottensgatan gata  
Visby stad Stora Snäckgärdshagen äga S:t Gertrud ruin  
Visby stad Snäckgärdshagen, Stora o. Lilla äga /Se S:t Gertruds gränd gränd  
Visby stad Snäckgärdsporten port S:t Hans kyrkoruin  
Visby stad ?Snäckviken vik S:t Hansgatan gata  
Visby stad Snäckviken vik Skeppargatan gata  
Visby stad Snäckviken vik Skeppsbrogränd gränd  
Visby stad Snäckviken vik /Se Skogränd gränd  
Visby stad Spittelsump sank äng /Se Skolgatan gata  
Visby stad Spittelsump äga Skrubbs-tomt egendom  
Visby stad Stenbergs torp torp +Slotts Planen torg  
Visby stad Strandskogen skogsområde Slättflis trakt med bygd  
Visby stad Strandskogen skogsområde +Smala gränd gränd  
Visby stad Strandskogen skogsområde Smedjegatan gata  
Visby stad Syskongatan gata /Se +Smed Torget plan  
Visby stad Södergravar område Smittens backe gata  
Visby stad Södergravar gravplats +Smörtorget Saknas  
Visby stad Söderhem område Solberga kloster ruiner  
Visby stad Söderport port Specksgränd gränd  
Visby stad Söderport port Specksrum öppen plats  
Visby stad Södertull lokalitet Sprundsflaskan torn  
Visby stad Talludden udde Staden Saknas  
Visby Saknas Tallunden äga +Stadstorget torg  
Visby stad Tjelvarlunden äga +Stengatan gata  
Visby stad Terra Nova äga Stettinergränd gränd  
Visby stad Terra Nova ägomark Stora gatun gata  
Visby stad Terra Nova åker Stora strandporten port  
Visby st. Tranhustornet torn Stora torget torg  
Visby stad Trojaborg labyrint Stora Torget salutorg  
Visby stad Trojeborg terräng (?) Stora Torggränd gränd  
Visby stad Trojaborg stenlabyrint /Se +Storbruns Torget plan  
Visby stad Trojaborg labyrint /Se Storkvarn kvarn  
Visby stad o stift Trö(je)borg stenlabyrint /Se Strandgatan huvudgata  
Visby stad Valdemarskorset kors Svarta gatan smal o. mörk Kilgränd  
Visby stad Vi offerplats Syskongatan gata  
Visby stad Östra Vi stadsdel Säcken återvändsgränd  
Visby stad Villa Hägg villa Söderport stadsport  
Visby stad Visborgs kungsladugård egendom Söderport port  
Visby stad Visborgs kungsladugård ägor Södertorg torg  
Visby stad Visborgs slätt slätt Söderstrand gammalt, nu utplånat fiskläge  
Visby stad Visby slätt terräng? /Se Söder-torg torg  
Visby stad Värnhem område Södra Kyrkogatan gata  
Visby stad Yttre hamnen hamnen Södra murgatan gata  
Visby stad Åsbergska hagen hage Södra slottsgränd gränd  
Visby stad Åsbergska hagen terräng Terra Nova egendom  
Visby stad Österby bygd +Tjärhovet byggnad  
Visby stad Österhem villaområde Tjärhovet byggnad  
Visby stad Östergravar vallgravar Tjärhovet tomt  
Visby stad Östergravar gravplats Tjärhålet port  
Visby stad Österport stadsport Torget salutorg  
Visby stad Österport port Torngränd gränd  
Visby stad Österport port Tranhuset stenhus  
Visby stad *Österåker f. jordstykke Tranhusgatan gata  
Visby stad Källor förteckning Trappgatan gata  
Visby stad Källor förteckning Trappgränd gränd  
Visby stad +Sankt Hansgränd gränd Travegränd gränd  
Visby stad Sankt Hans plan öppen plats Trädgårdsgatan gata  
Visby stad Sankt Karin kyrkoruin Tröjborg labyrintisk stensättning  
Visby stad Sankt Katarinagatan gata Tunnbindaregatan gata  
Visby stad Sankt Klemens kyrkoruin +Tvärgränd gränd  
Visby stad Sankt Lars kyrkoruin Uddensgränd gränd  
Visby stad Sankt Lars gränd gränd Valken ruin  
Visby stad Sankt Mikaels gränd gränd Valvgränd gränd  
Visby stad Sankt Nikolai plan öppen plats Vattugränd gränd  
Visby stad Sankt Nikolaus ruin av en klosterkyrka +Wester-port port  
Visby st. Sankt Olof kyrkoruin Vinhuset bebyggelse  
Visby stad Sankt Olofsgränd gränd +Vinhusplatsen plan  
Visby stad Sankt Per kyrkoruin Vinkällaren tunnhvalf  
Visby stad Sankt Pers gränd gränd Visborgsgatan gata  
Visby stad Sankt Peters gränd gränd Wismargränd gränd  
Visby stad Schweitzergränd gränd Volfens tomt egendom  
Visby stad Sillgränd gränd Wolters gränd gr.  
Visby stad Silverhättan torn Vådklockgatan gata  
Visby stad Silverhättan promenad Västra Kyrkogatan gata  
Visby stad Silverhättan torn Åkergränd gränd  
Visby stad Skansporten port Öde-porten port  
Visby stad   +Ölgränd gränd  
Visby stad   Ölgränd gränd  
Visby stad   Österport stadsport  
Visby stad o stift   Österport port  
Visby stad   Östra tullgränd gränd  
Visby stad o stift /Se   Övre finngränd gränd  
Visby stad /Se      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Wijsby stad      
Wijsby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby hus      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby st.      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad o stift      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad /Se      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby Saknas      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby st.      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad och stift      
Visby stad      
Visby stad      
Visby st.      
Visby st.      
Visby st.      
Visby stad      
Visby stad      
Wesby Saknas      
Visby stad      
Visby st.      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad o slott      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby st.      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby st.      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby st.      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby st.      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
Visby stad /Se      
»Barbo» gd      
Bingeby samh. /Se      
Bingeby samh. /Se      
Böin stad /Se      
Bingeby samh. /Se      
Bingeby samh. /Se      
Djupkviar område      
Dominikanerklostret Saknas      
Dominikanerklostret kloster      
Vårfrukyrkan domkyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan domkyrka      
Vårfrukyrkan domkyrkan      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Drotens kyrka kyrka /Se      
Drothem Saknas /Se      
Fiskar-roten del av Visby stad      
*Gattet Saknas      
Gelroten del av Visby st. /Se      
Gråbo egendom /Se      
Gråbrödraklostret f. kloster      
Gute-stugan försv. hus      
Gälroten del av Visby      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandskyrkan Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset f. sjukhus      
Helgeandshuset f. sjukhus      
*Helge-Andskyrkan Saknas      
Helgeandskyrkan förr kyrka      
Helgeandskyrkan kyrka /Se      
Heliga Trefaldighets kyrka el. Trinitatis förr sockenkyrka      
Heliggeistbetningen plats /Se      
»Heligh Geist» f. sjukhus      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalskvarnen f. kvarn      
*Hospitalskvarnen kvarn      
Hästnäs gd /Se      
Hästnäs gård      
Hästnäs hållplats /Se      
*Kaldskind hus bebyggelse      
Kalvskinnshuset hus /Se      
Kalvskinnshuset hus /Se      
*Klara stadsport      
Klinten del av Visby      
Klinten stadsdel      
Klinten brant /Se      
Kopparsvik lht      
Kopparsviks kvarn kvarn      
Köpmanskoret kor /Se      
S:ta Katarina kloster förr franciskanerkloster      
*S:t Bernhards kloster förr kloster      
*S:t Bernhardi kloster förr kloster /Se      
S:t Drottens kyrka kyrka /Se      
S:t Drottens eller Trinitatis förr sockenkyrka      
Sankt Drottens kyrka eller Trinitatis kyrka      
S:t Drottens kyrka förr kyrka      
St. Drottens kyrka kyrka      
S:t Drottens kyrka förr kyrka /Se      
S:t Drottens kyrka förr sockenkyrka      
S:t Drottens kyrka förr sockenkyrka      
S:t Gertruds kapell Saknas /Se      
S:t Görans hospital förr sjukhus /Se      
S:t Görans hospital förr sjukhus      
*Sankt Görans hospitals kyrka Saknas      
S:t Göran förr sjukhus      
S:t Görans hospital förr sjukhus      
St. Hans kyrka kyrka      
S:t Jakobs kyrka f. kyrka /Se      
*S:t Jakobs kyrka förr kyrka      
*S:t Jakobs kyrka nunnekloster      
*S:t Jakobs kyrka nunnekloster      
St. Jakob kyrka /Se      
Sankt Johannes kyrka kyrka      
S:t Johannes kyrka förr sockenkyrka      
*S:t Johannes kyrka kyrka      
Sankt Johannes kyrka Saknas      
S:t Jörgens hospital f. spetälskesjukhus      
S:t Jörgens hospital f. spetälskesjukhus      
S:t Jörgens hospital f. spetälskesjukhus      
*S:t Katarina franciskanerordens kyrka      
S:ta Katarina kloster förr kloster      
Sankt Katarina kloster förr kloster      
S:ta Katarina kloster förr kloster      
S:t Klemens kyrka förr kyrka      
S:t Klemens kyrka förr sockenkyrka /Se      
*Sankt Lars´kyrka kyrka      
Sankt Laurencius kyrka kyrka      
*S:t Lars kyrka förr sockenkyrka      
Sankta Mariakyrkan, se Domkyrkan kyrka      
S:ta Maria, Domkyrkan domkyrka      
S:ta Maria kyrka domkyrka      
Mariakyrkan kyrka      
Mariakyrkan kyrka      
S:ta Maria kyrka = Domkyrkan domkyrka      
Sankta Maria (=Domkyrkan) kyrka      
S:ta Maria kyrka kyrka      
S:t Maria el. Vårfrukyrkan, nu =Domkyrkan domkyrka /Se      
»S Maria o. St Katharine capell» kapell /Se      
Sankt Michaelis kyrka f. kyrka      
*S:t Mikael förr sockenkyrka /Se      
*S:t Nicolai dominikanerordens kyrka /Se      
S:t Nikolai kloster förr kloster      
S:t Nicolai kloster förr dominikanerkloster      
Sankt Nikolai kloster förr kloster      
Sankt Nicolai kloster kloster      
Sankt Nikolai kloster förr kloster      
St. Nikolai kyrkan kyrka      
S:t Nikolai kloster förr kloster      
S:t Olovs kyrka nu ruin /Se      
S:t Olovs kyrka nu ruin      
*Sankt Olovs kapell kapell      
Sankt Olavs kyrka kyrka      
Sankt Olavs kyrka kyrka      
Sankt Olavs kyrka kyrka      
St. Olofs kyrka kyrka      
S:t Olovs kyrka förr sockenkyrka      
Sankt Olovs kyrka numera ruin      
Sankt Pers kyrka kyrka      
*Sankt Pers kyrka kyrka      
*S:t Pers kyrka förr sockenkyrka      
S:t Pers kyrka förr sockenkyrka      
S:t Pers kyrka förr sockenkyrka      
S:t Pers kyrka förr sockenkyrka      
S:t Pers kyrka förr sockenkyrka      
S:t Peters kyrka f. kyrka      
St. Petri kyrka kyrka      
Sankt Petri kyrka kyrka      
Slottet Saknas      
Slottsbetningen plats      
Slottsbetningen kronolägenhet      
Solberga förr kloster      
Solberga förr nunnekloster      
Solberga f. kloster      
*Solberga under medeltiden kloster      
Solberga f. nunnekloster      
Solberga f. nunnekloster      
Solverga förr kloster      
*Solberga förr nunnekloster      
*Solberga kloster förr nunnekloster      
Solberga förr kloster      
*Solberg medeltida nunnekloster      
Solberga kloster förr kloster      
*Solberga förr kloster      
Solberga förr nunnekloster /Se      
Solberga förr nunnekloster      
Nunneklostret Solberga kloster      
Solberga förr kloster /Se      
Solbjärga kloster      
*Solbjers åker åker /Se      
»Stora kapellet» kapell /Se      
»Swertingska kapellet» kapell /Se      
»Systerkyrkorna» Trefaldighetskyrkor /Se      
fråga Saknas      
Trefaldighetskyrkan kyrka      
Trinitatis förr sockenkyrka /Se      
Valdemarskorset minnesmärke      
Vi Saknas      
Visborg kungsladugård      
Visborgs Kungsladugård gd /Se      
Vårfrukyrkan, se Domkyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan el. Sankta Maria kyrka      

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.