ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hejdeby socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 45
Hejdeby sn Aloänge äga Hejdeby socken Anängar ängar
Hejdeby sn /Se Backskog äga Berentsstycket gd Barklasse tompt åker
Hejdeby sn Askänge äga Bolarve gd Boängsbacken åker
Hejdeby sn Bjärsanders torp torp Bolarve gård Bytälle tallskog
Hejdeby sn Brockänge äga Hajdungs gd En-bete äng
Hejdeby sn Bruten äga Haidungs gård Falkvät »vät»
Hejdeby sn /Se Bruten äga L. Råby gård Fothen bebyggelse (Hospitalsjordar)
Hejdeby sn /Se Bruten äga Mattise gd Gardreväg väg
Hejdeby sn /Se Burgbojtningen äga Mattise f.d. gård Gräiskäldu källa
Hejdeby socken /Se Burgen äga Nickarve gd Halvmilbacke backe
Henhybye, se Hejdeby sn Galghagen terräng Nickarve gård Hästpiss-backe backe
Bolarve gård Galghagen hage Norrbys gd Hö-gården äng
Bolarve gd /Se Gallhagen äga Nårbys gård Kiällinge äng
Hajdungs gd /Se Graunskog äga Råby gårdar Krake-skog skog
Hajdungs gd? /Se Graunskog skogsområde Sorbys gård Kullänge äng med forngravar
Hejdungs gård Graunskog skogsområde St. Råby gård Körkhagkäldu källa
Mattise gård Griskällan källa Tibbles gd Körkhagrännu rännil
Nickarve gård Hajden äga Tibbles gård Langsarve f.d. äng, nu åker
Nickarve gd /Se Hajdskogen äga Vätänge gd Laubäckar hagar och åkrar
Nickarve gd /Se Hejdeby Saknas   Lindarväng äng
Norrbys gd Hejdeby hällar alvar-område /Se   Linsu källa
Nonbys gård Hägu äga   Ljuss-ängen äng
Råby gd Hällarna triangelpunkt   Maistarhaid hed
Råby gård Hällarna triangelpunkt   Mjölku skog och bygd
Råby, L. o. St. gd:ar /Se Hällhagen äga   Mulden bebyggelse
Suderbys gd Hällhagen terräng   Munkänge äng (delvis odlad)
Suderbys gård Hällhagen hage   Mårten äng med källan Linsu
Tibbles gd Kilen äga   Ny-äng äng
Tibbles gård Klintbergstorp torp   Räven åkrar och hagmark
Tibbles gård /Se Kyrkänge äga   Räfve-tjaut äng
Tibbles gd /Se Källungänge äga   Sankt-Oles-äng äng
Tibbles gd /Se Laubäckar äga   Skyrbyttu åker och skog med källa
  Maistarhaid hed /Se   Skällhagbro bro över rännil
  Mjölku åker   Smids-näs äga
  Munkänge äga   Studentkäldu källa
  Myråker terräng   St. Väten äga
  Myråker hage   Tibles-Lad-åker åker
  Mårten äga   Tibles Stug-åker åker
  Offerkällan källa   Tibles-tvär åker
  Sankt Olovsänge äga   Tings-lund åker, fordom tingsplats
  Sikhagen äga   Tjaute skog med bygd
  Sikhagen terräng   Tolkvät »vät»
  Sikhagen hage   Tynnetegar äga
  Skällhageskog äga   Varm-räng åker
  Stabbgården åker /Se   Vidangar f.d. äng, nu åker
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Studentkällan källa    
  Tjautet ägomark och terräng    
  Tjautet terräng    
  Vidangar äga    
  Vidangar äng /Se    
  Väthagen äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.