ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Endre socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 35
Endre sn /Se ?Agmyr äga Endre socken Air-änge äng
Endre sn /Se Air-änge äng /Se Endre sn Burgänge äng
Endre ting ting Allkviänge terräng Allekvia gd Dibryåkar åker
Endre ting ting, N. fögd. Allkviänge äng Allkväie gård (och tingsställe) Endrebacke hög backe
Endre sn /Se Backen äga Bjärs gård Fyrbåitar ängar
Endre sn Backen terräng Bjärs gdar Gamlehulte betesmarker (med rester av boplats och trädgård)
Endre sn Backen terräng Bjärs gd Gullstädar f.d. äng, (nu åker)
Endre sn Backen terräng Burgstånt bygd med ägor (f.d. hospitalsjord) Gullstädbröiu »brya» (vattenställe)
Endre sn Bajtningen äga Burgåker jordlht (skatte) Hultmyr f.d. myr, nu odlad mark
Endre sn Brotajgen äga Burgänge gd Kaupmyr myr
Endre sn /Se Burgsänge äga Bäcks gård Kvinnbrybacke backe
Endre sn /Se Burgänge äga Bäcks gd Kvinnbrymyr myr
Endre sn /Se Byhagen äga Endregårde gårdar Kvinnbröiä f., källa
Allkvie gd Byhagen terräng Endregårde Lilla gd Lyssänget ortn
Allekvia gård Byhagen hage Endregårde Stora gd Mormorshule källa
Bjärs gd Erängen äng /Se Fjälls gårdar Otskogen skog
Bjers gård Gillran äga Fjälls Lilla gd Pylsgärd-bröiu källa
Endregårde byar /Se Gilbran terräng Fjälls Stora gd Pylsgärde äng
Endregårde byar /Se Gillran terräng Fyrböjtar bebyggelse Pylsgärde äng
Endregårde gård »Gohlosser» ängsmark /Se Gabrielsänge gd Skarphaid hed
Fjälls gd Hajmänge äga Glasmakaränge gd Skogs- tegen äga
Fjells gård Hajmänge äga Hanes gårdar Snöre, Snörar ängar (nu uppodlade) med källa
Fjälls gd /Se Hanestajgen äga Hulte gårdar Speetall- åkern åker
Hänes gård Hultmyr äga Hulte Lilla gd Spetals- skog skog
Hulta by Hultmyr ägomark Hulte Stora gd Spetals- ängar ängar
Hulta by /Se Hultmyr åker Hägvalds gd Starr-änget Saknas
Hulta byar Hällbacken åker Hägvalls f.d. gård Storhulte körkäng äng
Hulte gd Hästnäsäng äga Kvie gd Tings-tånt bygd och åker
Hulta by Hästnäsänge terräng Kväie gård Tjockhagen hage
Hulta by Hästnäsänge äng Laire gård Tomas-äng äng
Hulte gård Kaupmyr äga Lajre, se Lere gd Tranäng o. Tranängsåkar äng och åker
Hägvalds gård Kaupmyr ägomark Lere gd Vat-asar ägor (?)
Kvie gd Kaupmyr åker Lillhulte gård Värsvät vät
Kvie gård Kilen äga Långhulte gård Yxnehamn dal
Laire gd Kilen teräng Snauvalds gd Ölbäck lägenhet
Lera gård Kilen terräng Snofvalds, se Snauvalds gd  
Inovalds gård Kvinnbrymyr myrmark Snovalls f.d. gård  
*Raine Saknas Kvinnbrymyr myr Stainstu gård  
Snewold, se Snovalds gd Kvinnbrymyr myr Storhulte gård  
Snovalds gd Lingvallsäng äga Svenskens gård  
Stenstugu gd Myren äga    
Stenstugu gård Nyhagen terräng    
Svenskens gd Nyhagen hage    
Svenskens gård Pylsgärdet äng /Se    
  Sikar terräng    
  Sikar äga    
  Sikar terräng    
  Sikar terräng    
  Sjumansslätten äga    
  Skarphajd äga    
  Skarphajd terräng    
  Skarphajd terräng    
  Skällåker äga    
  Snöret, L. o. St. äga    
  Spangtajgen äga    
  Spangtajgen terräng    
  Spangtajgen terräng    
  Stabbgården åker, äng /Se    
  Stabbåker åker /Se    
  Stadshagen äga    
  Stadshagen terräng    
  Stadshagen hage    
  Stadshajden äga    
  Stadshajden terräng    
  Stadshajden sank mark    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen terräng    
  Storhagen hage    
  Storvidemyr äga    
  Storänge äga    
  Storänge äga    
  Svenskens hage äga    
  Trekanten äga    
  Tings tomt äga /Se    
  Trekanten terräng    
  Trekanten terräng    
  Täppan äga    
  Täppan terräng    
  Täppan terräng    
  Utskogen äga?    
  Utskogen skogsområde    
  Utskogen skogsområde    
  Utskogen skogsområde    
  Uxhagen äga    
  Uxhagen terräng    
  Uxhagen terräng    
  Uxhagen hage    
  Vattenfallet äga    
  Vattenfallet ägomark    
  Vattenfallet åker    
  Åänge äga    
  Åänge terräng    
  Åänge äng    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.