ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Follingbo socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 46
Fardingabo, se Follingbo sn Austerhagen äga Follingbo ortn. (sn) /Se Bruten hage
Farlingabo, se Follingbo sn Brohagen äga Follingbo socken Dede bro bro
Ferdingabo, se Follingbo sn Bruten äga Lilllviden inbyggarbeteckning Dede-rum Saknas
Follingbo sn /Se Stora Bruten äga Aikskogs f.d. gård Dular skog
Follingbo sn /Se Burgänge äga Björkbos gård Dulvägen skogsväg
Follingbo sn /Se Dular skogsområde Bondarve numera obebyggd gård Dul-å å
Follingbo sn /Se Dulskogen äga Bondarve gd /Se Groot-moders-änge Hospitalets äng
Follingbo sn /Se Dulå å /Se Dede gård /Se Gudmöir f.d. myr, nu betesmark
Follingbo sn ?Gerstedts torp torp Gerete gd /Se Harbrunn källa
Follingbo sn Goskullen terräng Goskullen bebyggelse /Se Heili Gaist ägor
Follingbo sn Goskullen kulle Gärte gård Hemhagen hage
Follingbo sn Grindstugan äga Gudmyrsskog gd /Se Kahammarbacken lerkulle
Follingbo sn /Se Gudmyr äga Hagvards gd /Se Ka-hållmen holme
Follingbo sn /Se Gudmyr myrmark Hagvars gård /Se Klintbacke backe
Forthingaboe, se Follingbo sn Gudmyr hage Hallfrede gd /Se Kors-åkern ödehemman
Bickebo, se Björkebos by Gudmyrsskog ägor Hallfride gård /Se Kramp-kveiar väg
Björkebos by /Se Hejdenbergsänge äga Hallfrede bebyggelse /Se Kramp-åkrar ödehemman
Björkebos by /Se Kahammaren terrängnamn /Se Halva Gyttesäng gd /Se Kronskogen skog
Björkebos gd /Se Hohagen äga Jakobsberg egendom med villa, park, utsiktstorn o. gravvalv Krämpeskog skog med grustag
Björkebos gd Hohagen terräng Kallings gårdar Kulla-backe backe
Björkebos gård Hohagen hage Klinte gård Kåssflis hällflis med ett kors uti
Bondarve gd Isbergs torp äga Knivsmedsängen gd /Se Kåssflisrännä rännil
Bondarve gård Jakobsberg Saknas Krämpeskog bebyggelse /Se Marum Saknas
Bondarve gd /Se Knivsmedens hospitalsäng äga Lillvide gård /Se Rammskogen skog
Dede gd /Se Käldänge äga Livmanstorp bebyggelse /Se Råsar hagar
Dede gd Lillmyr äga Mickeläng bebyggelse /Se Sikar hagar
Dede gård Lillmyr tjärn Norrbys gd /Se Slättflis hage skog med åbyggnader
Dede gdr /Se Lillmyr myr Nyvide gård Spittlings åkrar o. ängar
Dææt, se Dede gd Marrumsskogen äga Nårbys gård Spittlingskviar väg
Ekeskogs gd Präst Rävrumpan äga Nöigårs gård Spittlingsäng äng
Ekeskogs gd Rosendal triangelpunkt Rosendal gd /Se Stain-kveiar väg
?Ekeskogs by Råsar äga Rosendal gård /Se Stainstu-hagen hage
Ekeskog gård Råsar terräng Rosendal gd Stainstu-håigarden äng
Gerete gd Råsar terräng Rosenkransäng Lilla gd /Se Stasshaidi skog
Gerete gård Storvidemyr myrmark Rosenkransäng Stora gd /Se Stenstugu tomt
Hagvards gd Storvidemyr myr Skrubbshagen bebyggelse /Se Storvidmyr myr
Hagvards gård Svajde äga Storvide gård /Se Svaide vattensamling
Hagvards gårdar /Se Svajde vät sjö Syllfaste gård /Se Svaidebacke backe
Hagvards gd:ar /Se Svajdvät sankmark Sylfaste gd /Se Svaidsik hagar
Hagvards gård /Se Sågängen äng Tingstomt jordlht /Se Svaidbröjå vattensamling
Hagvards gd /Se Tingstomtänge äga Ungbåtels gård Tings-äng äga
Hallfrede gd Tjäuö, Brute ägor Ungbåtels, se Rosendal gd Trastskogen skog
Hallfreda by Trastskog äga Vede, L. o. St. gårdar Vidangar myrmark o. ängar, nu odlad mark
Hallfreda gård Trastskogen skogsområde Vede Lilla gd /Se Vidangar-änget äng med »kämmpagrafvar»
Kallings gd Trastskogen skogsområde Vede Stora gd /Se Ållgården äng
Kallings gård Utskogen äga Ängstycket vid Krämpkviar bebyggelse /Se Ållongården f.d. äng
Kallings gd /Se Vidangar äga    
Kallings, L. o. S. gd:ar /Se Vidangar ägomark    
Kallings gd /Se Vidangar åker    
Kallings, L. o. S. gd:ar /Se Vidangarmyr äga    
Kallings gd /Se Ållgården äga    
Kallings gd /Se      
Kallings by /Se      
Kallings, L. o. St. gd:ar /Se      
Kallings, L. o. St. gd:ar /Se      
Klinte gd      
Klinte gd      
Klinte gård      
Klinte gd /Se      
Klinte gd:ar /Se      
Norrbys by /Se      
Norrbys gd      
Norrbys gd      
Norrbys gård      
Nygårds gård      
Skrubbs gd:ar /Se      
Sylfaste gård      
Sylfask gd      
Sylfaste gd /Se      
Sylfaste gdr /Se      
Sylfaste lht /Se      
Syllfaste lht /Se      
Tingstomt gård      
Ungbåtels gård      
Vede, Lilla gd      
Vede gd      
Vede, St. o. L. gårdar      

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.