ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källunge socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 57 Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 15
Källunge sn Aldyar äga Källunge socken Bucklunden skogsbacke
Källunge sn /Se Auren ängsmark? Källunge s:n Dam-skogen Saknas
Källunge sn Backen äga Källunge sn Gangbo äng och hage
Källunge sn Bergängsstycket äga Aikskogs gård Knäpphagen hage
Källunge sn Brohagen äga Aikskogs gård Knäppsågen fordom vattensåg
Källunge sn /Se Brohagen terräng Aumunds gård Knäppu vattenkvarn
Källunge sn Dammhagen äga Aumunds gård Körkåkar fordom åker, nu lägenhet
Källunge sn /Se Dammhagen terräng Björlunds, se 1 Bölungs gd Lädåkar åker
Källunge sn Dammhagen hage Björlunds gård Mulda äng
Källunge sn /Se Gangbovänge äga Burs gård Mästar-äng äng
Källunge sn /Se Killemyr äga Burs gård Pusshagen hage
Källunge sn /Se »Kiällingeåå» å /Se Bölungs gd Rotänge äng
Källunge sn /Se Kyrkänge äga Bölungs Saknas Räisneudd landudde
Aumunds gd *Källunge myr f.d. myr /Se Böilungs gård Skällhagen hage
Aumunds gård Källungemyr äga Bölungs gård Skällåkar åker
Aumunds gd /Se Källungmyr f. myr, nu ägomark Gannarve gd  
Björlunds gård Källungmyr ägomark Gannarve gård  
Burs gd Lambhagen äga Gannarve gård  
Burs gård Malmhagen äga Kullingbos gård  
Burs gårdnamn /Se Malmhagen terräng Kullingbos gård  
Bölungs gd /Se Malmhagen hage Kullsarve gd  
Bölungs gd:ar /Se Malmsmyr äga Kullsarve gård  
Ekeskogs gård Mulden äga Kullsarve gård  
Gannarve gård Muldu terräng Larsarve gd  
Gannarve by /Se Myrtjocket äga Larsarve gård  
Kullingbos gd Myrtjocket terräng Larsarve gård  
Kullingbos gård Mästeränge äga Lilltollby gård  
Kullingbos gd /Se Nordermyr f. myr, nu ägomark Lill-tollby gård  
Kullsarve gd Nordermyr ägomark Skäggstäde gård  
Kullsarve gård Norrskog äga Skäggstäde gård  
Kullsarve gd /Se Parken äga Skällhorns gd  
Kullsarve gd /Se Risneudd äga Skällhånns gård  
*Kuring försv. gård /Se Skäggstädar äga /Se Skällhorns gård  
*Kuring försv. gård /Se Skäggstäde gd /Se Sorbys gård  
Larsarve gd Skäggstäde gd /Se Sorbys gård  
Larsarve gd Skällhornshage äga Suderbys, se Sorbys gård  
Larsarve gård Starrar äga Sågers förr namn på hemmansdel  
Larsarve by /Se Stavgård åker /Se Säggby gård  
Larsarve gd /Se Stavänge äng /Se Säggby gård  
Sechby, se Säggeby by Storhagen äga Tollby Lilla gård  
Skäggstäde gd Suderlysalvaret äga Uggårds gård  
Skäggstäde gård Svarvaråkern äga Uggards gård  
Skäggstäde gd /Se Såghagen äga    
Skäggstäde gd /Se Såghagen terräng    
Skäggstäde gd /Se Säggeby äga    
Skällhorns gård Säggeby Tjaut terräng    
Skällhorns gd /Se Säveskogen äga    
?Suderbys gd /Se Tallmyr äga    
Suderbys gård Tallmyr f. myr, nu ägomark    
Säggeby by /Se Tjocket äga    
Säggeby by /Se Tomtar äga    
Säggeby by /Se Tomtar äga /Se    
Säggeby by Torsteänget ägonamn /Se    
Säggeby gd Utmalmen äga    
Säggeby gård Utmalmen terräng    
Säggeby gd /Se Utmalmen terräng    
Tollby gård Åkertjocket äga    
Tollby, L. gd /Se      
Uggårds gård      

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.