ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekeby socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 27
Aikiby, se Ekeby sn Aikbymalmen skog /Se Ekeby socken Aikbymalmen skog
Ekeby sn Ajkhagen äga Ekeby sn Axarfve åker
Ekeby sn Ajkhagen terräng A(r)dagar inbyggarbeteckning Bjärge´ åker
Ekeby sn /Se Brohagen äga Ardags gård Bjärgänge´ äng
Ekeby sn /Se Brohagen terräng Ardags gd Brunnmöir myr
Ekebys by Brunnsmöir myr /Se Austarböi gård Djaupbrunn källa
Ekeby sn /Se Brunnmyr äga Enänge gd Ekänge´ äng
Ekeby sn Brunnmyr ägomark Fjällstorp gd Gullbröiä »brya» (vattenställe)
Ekeby sn Brutan äga Godrings gård Gyltbjärg terrängnamn
Ekeby sn /Se Djaupbrunnsskog äga Häksarve gård Krämpen väg
Ekeby sn Djaupbrunnsskog skogsområde Hägelsarve gd Krämpåkar åker
Ekeby sn Ekeby malm naturnamn /Se Kvie gd Kvie-betning äga (äng?)
Ekeby sn /Se Djaupbrunnaskog skogsområde Kväie gård Kväikväiar väg
Ekeby sn /Se Gråbo äga Lindarve gd Lindordarstädar åkrar och äng
Ardags gård Gråbo terräng Lindarve gård Mangsarfve-äng äng med »kämpgrafvar»
Björkome gård /Se Hajmmyr äga Lindarve gd Munken åker
Godrings gd Hajmyr myrmark Mangsarve gård Nunnänge´ äng
Godrings gård Hatten äga Mangsarve gd Sandänden sandiga marker
Hexarve gård Hatten ägomark Medebys gd Svartlasse hage
Kvie gård Hatten åker Mybbis gård Trullbacke backe
Lindarve gd Haugskog äga Röistäde gårdar Trullbacke backe
Lindarve gård Haugskog skogsområde Röstäde gd Tåntar el. Smid´-tåntar skog med lämn. efter gammal boplats
Lindarve gd /Se Haugskog skogsområde Sande gård Tåntbacke backe med byggnadsgrundvalar
Mangsarve gård Högården wid Kyrkan löväng /Se Sande gd Tällerne o. Tällmyr Saknas
Mangsarve gård /Se Kellstädeåker äng /Se Sande bebyggelse Vällingstycke f.d. äng, nu skolplats
Medebys gd Kiellstäde Hagen äng /Se Smide gård Ängsmyr myr
Medebys gård Kyrk Högården löväng /Se Smide gd Örken äng
Röstäde gd Kyrkåker äga Stainstugards gård  
Röstäde gård Källstädar äga /Se Åiars gård  
Röstäde byar /Se Källstädar äng /Se Öjars gd  
Röstäde gd:ar /Se Källstädhagen äga    
Röstäde gd /Se Källstädhagen terräng    
Röstäde, Lilla by /Se Lajru äga    
Röstäde, Stora by /Se Lajru terräng    
Sanda gård Lunden äga    
Sanda gd /Se Långhultehagen äga    
?Smide gd Långhultehagen terräng    
Smide gård Malmhagen äga    
Stenstugårds by /Se Malmhagen äga    
Stenstugårds gd Malmhagen terräng    
Stenstugårds gård Malmhagen terräng    
Åiars gd /Se Malmhagen hage    
Öjars gd /Se Malmåkern äga    
Öjers gård Malmänge äga    
Öjers, se Åiars gd /Se Malmänge terräng    
Öjers gd /Se Myrberga terräng    
Österby gård Myråkersmyr äga    
  Norderåker äga    
  Nunnänge äga    
  Nunnänge terräng    
  Risby åkern äga    
  Risby äga /Se    
  Risby äga /Se    
  Risbyåkern ägomark    
  Sandänden äga    
  Sandänden terräng    
  Stabbgården äng /Se    
  Svidu äga    
  Tallhagen äga    
  Tallhagen terräng    
  Tallhagen terräng    
  Tallmyr äga    
  Tjautet äga    
  Tjåutet terräng    
  Tjauthagen äga    
  Tomthagen äga    
  Topsu äga    
  Topsu terräng    
  Vätar äga    
  Vätar sankmark    
  Vätar terräng    
  Ängsmyr äga    
  Ängsmyr ägomark    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.