ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gothems socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 266 Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 281
Gaautheym, se Gothem sn Agbodar äga Gothems sn sn Agbod flge
Gothem sn Alven eller Alvi jordäga Gothems sn sn Agbod fiskläge
Gothem sn Alven äga Gothems sn sn Ajnbacksudden udde
Gothem sn /Se Alven äga Nummerförteckning förteckning Akergrunn fiskegrund
Gothem sn /Se Alvhagen äga Nummerförteckning förteckning Akarspänne åker
Gothem sn Alvi eller Alven jordäga /Se Nummerförteckning förteckning Alvar, se Alvi Saknas
Gothem sn /Se Aminne åmynning Nummerförteckning förteckning Alven skog
Gothem sn Aminne åmynning Nummerförteckning förteckning Alven, el. Alvi skogar och åkrar (förr ängar)
Gothem sn Aminnehagen äga Nummerförteckning förteckning Alvhagar, se Alven skog
Gothem sn Aminnehagen terräng Nummerförteckning förteckning Alvi skogsområde
Gothem sn Annedal ägomark Nummerförteckning förteckning Alvi skogsområde
Gothem sn Arumsbacken äga Nummerförteckning förteckning Alvi skogsområde
Gothem sn Arumskogen äga Nummerförteckning förteckning Aminne utlopp i Östersjön
Gothem sn /Se Arumskogen äga Nummerförteckning förteckning Angu kyrka
Gothem sn /Se Arumskogen skogsområde Nummerförteckning förteckning Arum öppen plats
Gothem sn /Se Asbro bro Nummerförteckning förteckning Arumskogar skogsmarker
Gothem sn /Se ?Barblunden äga Nummerförteckning förteckning Arumsvägen väg
Gothem sn /Se Barblunden terräng Gothem socken Aräum slätt
Gothem sn /Se Björkhagen äga Gothem s:n Asbron bro
Bingil, se Bäntebingels o. Nybingels gdr Björkhagen terräng Gothem s:n Asbro bro
Bingels gårdar Blajkdalar äga Gothem sn Asbro bro
Botare gård Blajkdalar sank terräng Gothem socken Aurrännan »fjajuränna»
Botvalde gd Blajkdalar terräng Bingelsen inbyggarbetecknig Austerudden nätvarp
Botvalda gård Bomanshagen äga Botvalden inbyggarbeteckning Austeruddsvarpet nätvarp
Botvaldevik fiskläge /Se »Boogsmyyr» myr Botvalden inbyggarbeteckning Blaikdalar ägor, mest slåttermark
Busarve gd Botvalde träsk sjö Busarven inbyggarbeteckning Blajkedalarna del av Linamyr
Busarve gård Botvalde träsk träsk Båtaren inbyggarbeteckning Blajkdalar f.d. slåttermarker
Båtare gd Botvaldsvik vik Båtaren inbyggarbeteckning Bolängsåker äga
(?)Båtare gd Botvaldsvik vik Fjärdringbonden inbyggarbeteckning Borren sten
Bäntebingels o. Nybingels gdr /Se »Boursmyyr» myr Fjärding-olle inbyggarbeteckning Botvaldeträsk insjö
Bäntebingels o. Nybingels gdr /Se Brajdrim? Saknas Fredvaldar inbyggarbeteckning Botvaldevik vik
Bäntebingels gd Branden äga Fredvalder inbyggarbeteckning Botvaldvik vik
Bäntebingels gd /Se Branden äga Gajrviden inbyggarbeteckning Botvaldsvikar insjö
Fjärdinge gd Branden äga Gajrdviden inbyggarbeteckning Branden skogar
Fjerdinge gård Branden terräng Gothem-boe inbyggarbeteckning Branden hage
Fjärdinge gd /Se Branden terräng Gothemboe inbyggarbeteckning Bricksare äga
Fredvalds gd Brandhagen äga Gothemboe inbyggarbeteckning Briks-gärde bygd och åker
?Gajrvide gd Brudholmen udde Hamnboar inbyggarbeteckning Brunnskullbacke backe
Gajrvide, Lilla gd Bruten äga Hangrebyar inbyggarbeteckning Brunnskulle höjd
Gajrvide, Stora gd Bruten äga Hangren inbyggarbeteckning Brutar, se Bruten hagar
*Gayarfua Saknas Bruten äga Hinsern inbyggarbeteckning Bruten hage
*Gajarve försv.? gd Bruten äga Hintsarn inbyggarbeteckning Bruten hagar
Gervide gård Bruten äga Håglajver inbyggarbeteckning Bryggan flge
?*Geyllo gd Bruten äga Jusarven inbyggarbeteckning Bryggan fiskläge
Haga gård Brutmyr äga Jusarven inbyggarbeteckning Burgar hage
Hage gd Bryggan strandområde Kyrkbingen inbyggarbeteckning Burgar hed och skog
Hangre gd Bunkmyr äga Kyrkbjärger inbyggarbeteckning Burgar skogsområde
Hangre gd Bunkmyr myr- o. ägomark Kyrkebingeboar inbyggarbeteckning Burghagen, se Burgar hage
Hangre by Bunkmyr ägomark Magnusen inbyggarbeteckning Burgskog, se Burgar hagar
Hangre gård Burgar terräng Medelbyer inbyggarbeteckning Byngnu vik med fiskebodar
Hinser gd Burghagen äga Medelbyboar inbyggarbeteckning Bysu sågplats
Hintser gård Byngnu vik Nersoknar inbyggarbeteckning Damarmen »tajnränna»
Hintser gd /Se Djupå å Norsen inbyggarbeteckning Djaup-a å
Häglajvs gd Djupå å Norsen inbyggarbeteckning Djupå å
Häglajvs gd /Se Djupå å Suderbyen inbyggarbeteckning Fjärdi vik
Hägleifs gård Djupån å Sudersen inbyggarbeteckning Fjärden vik
Häglaifs gd /Se Djupåviken vik Sudersen inbyggarbeteckning Fjärdminne inlopp
?Jusarve by »Eengiärdemyr» myyr Svalinger inbyggarbeteckning Flata stajnen sten
Jusarve gd Ekeskogsrum öppen plats /Se Tummungbyar inbyggarbeteckning Flattmen översvämmningsområden
Jusarve gd Fjärdar äga Tummunger inbyggarbeteckning Fläskskinka del av Linamyr
Jusarve gård Fjärden vik Tummunger inbyggarbeteckning Fornbro bro
Jusarve gd /Se Fjärden vik Uppsoknar inbyggarbeteckning Fåmmbro bro
Jusarve gd /Se Founbro bro? Vatersen inbyggarbeteckning Fånnbro bro
Kaupungs gd Fugelsang äga Vibyer inbyggarbeteckning Fånnbro bro
Kaupungs by /Se Fugelsang terräng Västerbjärger inbyggarbeteckning Gajrvide varp nätvarp
Kopungs gård Fånnbro bro Agbod fiskläge Gardsplassen lämningar efter gammal boplats
Kopungs gd /Se Gajtsvält äga Botare, se 1 Båtare gd Gautumshammarn udde
Kyrkebinge by Gaitsvält terräng Botvalde gd Gistungen grund
Kyrkebinge by /Se Gammlehagen äga Botvalde gård Gistungen holme
Kyrkebinge by /Se Gistungen ö Botvalde gd Gothem-Branden väg
Kyrkebinge by *Gordum hammar, se Gothemshammar udde Botvalde bebyggelse Gothem hammar naturn.
Kyrkebinge by Gothemhammar udde Botvaldevik bebyggelse Gothem hammaren udde
Kyrkebinge gd Gothemshammar udde Bryggu fiskläge Gothemån å
Kyrkebinge gd Gothemshammar udde Busarve gård Gothemsån å
Kyrkebinge gd Gothemshammar udde Busarve gd Gothem-å å
Kyrkebinge gård Gothemshammar udde Båtare gård Grunn grund
Kyrkebinge gd /Se Gothemshammar terräng Båtvalde gård Grunn,-ä, se Körkbing-grund grund
Kyrkebjärs gd Gothemshammar triangelpunkt Båtare gd Grunn grund
Kyrkebjers gård Gothemhammar udde /Se Båtare gård Grunnar f.d. slåttermark
Magnuse gd Gothemån å Båtare bebyggelse Grunnar f.d. slåttermark
Magnuse gd Gothemån å Bäntbingels gård Grunnsgränen, äv. Hangregränen gran
Magnuse gård Gothemsån å /Se Bäntebingels gård Grunnsudden udde
Medebys gd Gothemån å Bäusarve gård Grunnsvarpet nätvarp
Medebys gård Gothemån å Fjäringe gård Gröna rännan »fajnränna»
Medebys gd /Se Grajnhagmyr? äga Fjärdinge gård Gännar åker
Nors gd Grajnhagmyr myrmark Fredvalds gård Gännaråker åker
Nors gd Grundet ö Frävalds gård Gännar ägor
Nors gård Grundet, se Kyrkebingegrundet ö Gajrvide gård Halvvägesbacke backe
Nors gd /Se Grunnar terräng Gajrvide Lilla gd Hammaren skog
Nybingels gd Grunnar ägonamn /Se Gairvide gårdar Hammaren grusudde
Nybingels gd /Se Grunnet äga Gajrvide Stora gd Hammarn = Gautumshammarn Saknas
Sandrum Saknas /Se Grunnsudden udde Gervede, Lilla o Stora, se Gajrvide, Lilla o Stora gdar Hammarsgrunn fiskegrund
Spännarve gd Grunnsudden naturnamn /Se Hage gård Hammarudde del av Gothemhammar
Spennarve gård Gräsviken vik Hage gd Hamnen vik
?Spännarve by /Se Guteån å Hage gård Hamnen, Botvaldvik vik
Suderbys gd Gårdsport ägomark Hamnen samhälle Hamremyr myr
?Suderbys gd Hammaren äga Hangarböistrand fiskläge Hamreudden udde
Suders by Hamremyr äga Hangre gd Hangrebod flge
Suders gd /Se Hamremyr myrmark Hangre gd Hangrebod fiskläge
Suders gd Hamremyr myrmark Hangre gård Hangreböigatu väg
Suders gd Hamremyr myrmark Hangre gård Hangregränen gran
Suders gård Hangre triangelpunkt Hangrebod fiskläge Hangrevarp nätvarp
Suders gd /Se Hangrebyhagen äga Hangrebod fiskläge Holmen »fajnränna»
Svalings gd Hangsestrand fiskeläge Hangreby Saknas Hovalden holme
Svalings gård Hojgarden äga Hangreböi, -en by Håigardar ängar
Svalings gård /Se Hojgarden äga Hinser gd Hältan ängar
Svalings gd /Se Kovalden holme Hinser gd Kattare åker
Tidemans gård *Jövik, se Tjelderviken vik Hinser gd Kattre-backe backe
*Tomis Saknas /Se Kalkugnshagen äga Hinser gård Kattre-kväiar del av landsväg
*Tomis Saknas /Se Kattarve ägomark Hinsare gard Kattrekvaiar väg
Tummarve f.d. gd /Se »Klipporne» strandområde Häglajvs gd Kläppar flge
Tummungs gd Kläppar äga Häglaifs gård Kläppar fiskläge
Tummungs gd (?)Kläppar strandområde Jusarve gård Kläppviken vik
Tommungs gård Kläpper strandområde Jusarve gd Kolkan sten
Tommungs gd:ar /Se Kläppviken vik Jäusarve gård Korsbacka backe
Tummungs gd /Se Kläppviken vik Kattarve gammal plats (gård?) Krämp, se Sandkrämp. Saknas
Vaters gd Kohagen äga Kaupungs gd Kullen fiskeplats
Vaters gård Korsbackhagen äga Kaupungs gd Kulmyr myr
Viby gd Korsrum ägomark Kaupungs gård Kulmyr nu odlad myr
Viby gård Kulmyr myr Kaupungs gd Kulmöir myr (nu uppodlad)
Viby gård /Se (?)Kulmyr f. myr, nu ägomark Kläppar fiskläge Kutstajnar stenar
Västerbjärs gd Kulmyr ägomark Kopungs, se 1 Kaupungs gd Kyrkan i Gränar landmärke
Västerbjärs gd »Kyrckemyyråå» å Kyrkebinge gd Kyrkan i Tanglunden landsmärke
Västerbjers gård Kyrklingegrum grund Kyrkebinge gd Kyrkan i Vikskogen landsmärke
  Kyrkbingelsrum ortnamn /Se Kyrkebinge gård Kyrkan på Slätan landmärke
  Kyrkebingegrundet ö Kyrkebinge gd Kyrkan över Agbod landmärke
  Kyrkebingegrunn strandområde Kyrkebjärs gård Kyrkan över sågen landmärke för fiskare
  Kyrkmyr äga Körkebinge gård Kyrkebingegrunn holme
  Kyrkmyr myr- och ägomark Kyrkebjärs gd Kyrkrum öppen plats
  Kyrkmyr myr- och ägomark Körkbjärs gård Kårsbacke backe
  Kyrkmyr ägomark Läilgairvide gård Kämpegravar äga
  Kyrkmyr ägomark Mangnuse gård Körkbing-grund holme
  Kyrkrum öpen plats vid kyrkan /Se Medebys gd Körkmöir myr
  Langhagen terräng Medebys gd Körkräum platsen utanför kyrkan i Gothem
  Langskog äga Medebys gd Lajrrännan »fajnränna»
  »Laxer högårdh» ängsmark Medebys gård landar, se Paulsons landar slåttermark
  Lillsund äga (myr) Minnesburgen fastighet Lilla gubben sten
  Lillsund sankmark Mybbes gård Lillbranden skogmark
  Lillsund sankmark? Nors gård Lillgrunnsudden udde
  Lina myr myr Nybingels gård Lillmyr Saknas
  Linemyr äga Nårs gård Lillpull sättningsställe
  Linemyr myr Nårsbod fiskläge Lillsund myr
  Lundaker äga Nöibingels gård Lillsund sankmark
  Långhagen äga Sorby gård Linamyr myr
  Malmunden äga Spännarve gd Linamyr nu i det närmaste utdikad myr
  Malmunden terräng Spännarve gård Lundkviar väg
  Markalden äga Strogairvide gård Låisåkar åker ford.
  Masterrojr fornminnesmärke Sudars gård Läilgrundsudden udde
  Millhagen äga Suderbys gd Läilsund myr
  Munken äga Suderbys gård Läinbranden skog
  Myränden äga Suders gd Mackhulet fiskeplats
  Mästermyr äga Suders gård Majstermyr myr
  Mästermyr f. myr, nu ägomark Svalings gård Majsterrojr stenkummel
  Mästermyr ägomark Svalings gård Malmunden ängar och bygder
  Mästermyr ägomark Tommungs, se 1 Tummungs gd Malmunden gårdsplats
  »Mättass brotom» myrmark? Tummarve f.d. hemman -mark, se Nordermarken Saknas
  »Norrehagan» hagel(?) Tummungby Saknas Medebysbod fiskläge
  Nors Fjärdbodar fiskeläge Tummungs gd -minne, se Fjärdminne Saknas
  Nybodar fiskeläge Tummungs gård Myldan äng
  Nybro (bro?) Tummungs gd Myldu äng (nu dock mest uppodlad)
  »Nybroeteegar» sankmark Tummungs bebyggelse Nordergrunn fiskegrund
  »Nybrunstegar» sankmark Tummungböi by Norderhagar(na) hagar
  Nyhagen äga Tummungs gård Nordermarken hagar
  Nyhagen äga Tummungsbod fiskläge Norrlanda-Branden väg
  Nyhagen äga Tummungs-strand fiskläge Norrlandbranden skog
  Nyhagen terräng Vatar gård Norrlundabranden skogsområde
  Nyhem ägomark Vaters gd Norrbod fiskebod
  Nyholm ägomark Vaters gd Norsvarp nätvarp
  Näsar strandområde Vaters gård Nybro bro
  Näsar strandområde Viby gård Nyvarp nätvarp
  Näsar strandområde Viby gd Näs landudde
  Näsar ägonamn Vibby gård Näsar ägor
  Näset äga Västerbjärs gd Näset näs
  Näsudden udde Västerbjärs gård Näsudden yttersta udden av Näs (landudde)
  Näsudden udde /Se Västerbjärs gård Näsudden udde
  Rabyträsk träsk   Näsvardi(?) vik
  Risbrobacke terräng   Näsviken nätvarp
  *Risbromyr, se »Ryssbroo-myyr» myr   Nöibro bro
  Rojshagen äga   Nöibrobacke backe
  Rojrhagen terräng   Pall, se Lillpall Saknas
  Rojsänge äga   Paulsons landar slåttermark
  Rummet äga   Präst strandänge strandänge
  »Ryssbroo-myyr» myr   Pärkstajner sten
  »Rysswijck» nat.n.   Rabyträsk träsk
  Råbyträsk träsk   Randa kon sten
  Sagbacken äga   Rauder sten
  Saghagen äga   Risbro bro
  Saghagen äga   Rosanders vikar slåttermark
  Saghagen terräng   Rottun »tajnränna»
  Saghagen terräng   Ruteress äga
  Sandar äga   Rännletjaut hage
  Sandar terräng   Saghagen hage
  Sandar ägonamn /Se   Sandar sandiga trakter, skog och strandparti
  Sanden äga   Sandar skogsområde
  Sandkullen höjd?   Sandkräm krök på å
  Sibirien äga   Sandkrämp krök på å
  Sibirien skogsområde   Sandkullbacke backe
  Sikhagen äga   Sandkullbacke backe
  Sildungen ö   Saudsåkar åker
  Sildungen ö   Sibirien hage
  Sinkmyr äga   Sikriv nätvarp
  Sinkmyr myrmark   Sikrivsholmen holme
  Sinkriv ö   Sildungen holme
  Skallen äga   Sildungen holme
  Skallen terräng   Sinkmöir myr
  Slaggarhagen äga   Sinkmyr myr
  Slahagen äga   Skallen hage
  Slakdalar äga   Skallen hage
  Sojdmyr äga   Skumhultet »fajnuränna»
  Sojdmyr myr   Skvättbro bro
  Sojdmyr myrmark   Skänken åker
  Sojd(s)myrshagen äga   Sojdhagen hagar
  *Sojdmyrså, se »Söidessmyyrsåå» å   Sojdsmyr myr
  Spangstig äga   Sojdsmyr myr
  Spännarvehagen äga   Spanghagen hage
  »Stooreåån» å   Spanghagstig väg
  Storhagen äga   Spangstäig väg
  Storhagen äga   Spangstig väg
  Storhagen terräng   Spangstighagar hagar
  Stormaker terräng   Spillingsåkar åker ford.
  Storsund träsk   Staggarshagen hage
  Storsund sjö   Staggarshagen hage
  Storsund träsk /Se   Staplar fordom väg
  Storänge äga   Staplar stensatt gångstig
  Strandhagen äga   Stor-a -ai del av Gothemån
  Strandänget ängsmark?   Stora gubben sten
  Suderhagen äga   Stora varpet nätvarp
  Suderhagen äga   Stormyr myr
  Sudnerhagen äga   Storsund ( el. Sund) träsk
  »Sundemyr» myr   Storsund insjö
  »Sundet» sjö   Sunderhagen hage
  Svikdyen äga   Suderhagen hage
  Svikdyen terräng   Suderhagsvarpet nätvarp
  »Söidessmyyrsåå» å   Suders änge betesmark
  Tajgar äga   Sundsmille hagar
  Tengen udde   Sundskäldu källa
  Tangen strandområde   Svikdyar hagmark
  Tjautet äga   Såidmöir myr
  Tjautet äga   Tajgar del av Linamyr
  Tjautet terräng   Taigar ägor
  Tjeldersviken vik   Tajgar slåttermarker
  Tjockhagar terräng   Tallen »fajuränna»
  Tjockhagen äga   Tangen flge
  Tjälders badstrand strand   Tangen fiskeläge
  Torpet äga   Tangen fiskläge
  Trullbruten äga   Tangsvikten nedsänkning i skogsprofil
  Trullbruten terräng   Tangvarp nätvarp
  Uggardsriv, Lilla grund   Tjautet hage
  Uggardsriv, Stora grund   Tjautet hage
  Uggardsriv näs   Tjockhagar hagar
  Vadar äga   Tjockhagen hage?
  Vadar slåttermark /Se   Trollbruten hage
  Vadar terräng   Trullbruten äga
  Valar? äga   Trullbruten hage
  Vallmyr ägomark   Tumbartäun rännil
  Varrhagen? äga   Tumbretun »fajnuränna»
  »Wedemyr» myr   Tummungs Vadar äng
  Vikar äga   Tvillingar stenar
  Vikar terräng   Uddvarpar Saknas
  Vikar äng /Se   Uddvarpet nätvarp
  »Wirrkarne ängh» ängsmark?   Uddvarpet nätvarp
  Viter inseglingssten /Se   Uggardsriv rev
  »Wärnekare ängh», se »Wirrkarne ängh» ängsmark?   Vadar, se Tummungs Vadar äng
  Väthagen äga   Vadar sankt skogsområde
  Åttondelshagen äga   Vallen skog
  Äspmyr äga   Vallmyr myrmark
      (?)Vard-ängar ängar
      Vidangar ägor
      vikar, se Rosanders vikar Saknas
      Viken nätvarp
      Vikvarpet nätvarp
      Vinsikar sankmark
      Vinå å
      Viter sten
      Vithäll sten
      Vitviken vik
      Vägå biflöde till Gothemån
      Väitviken vik
      Ån, = Gothemån Saknas
      Äspmyr myr
      Äspmyr myr

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.