ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Visby socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : 31
Visby socken s:n   Hästnäs egendomar Badviken vik
Hesni by   Kolens kvarn lägenhet Blå vike vik
Hästnäs by /Se   Visborgs kungsladugård kronoegendom Brunns-åker åker
Hästnäs by /Se     Djur-äng äng
Hästnäs by     Håbben klippa
Hästnäs gd     Hästnäs-å å
Hästnäs gård     Jann-vis rauk
Hästnäs by /Se     Kolens klint bergsklint
Kopparsvik gd     Korpklint bergsklint
Kopparsvik gd     Korsbackar backe
Kopparsvik kvarn     Kulsten gråsten
Spetal möllen bebyggelseSaknas     Källingi rauk
Visborg slott     Ladugårdshällar hällmark, nu skjutbanor
Wisborg sl. /Se     Ladugårds-hällar hällmarker
Visborg sl. /Se     Lill-brut fordom tvärbrant
Visborg slott     Nissens sten kalkklippa
Visborg kronoegendom     Predikstolen rauk
Visborg slott     Ryssvallen backe
Visborg slott     Skansudd Saknas
Visborg slott     Skar-riv rev
Visborg slott     Skar-rivsberg berg
Visborg slott     Skarrivs-udd udde
Visborg slott     Skarrivs-viken vik
Visborg kronoegendom     Skarviken vik
Visborg kgsldgd     Snäckgärdet strandäng
Visborg kronoegendom     Snäckgärdsviken vik
Visborg f. slott     Snäckviken vik
Visborg f. slott, nu kronoegendom     Storbrut bergsudde
Visborg sl.     Svarte stenen sten
Visborg kronoegendom     Tavlan sten
Visborg sl.     Tomten egendom
Visborg kronoegendom      
Visborg kronoegendom      
Visborg kgsldgd      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg förr slott      
Visborg slott /Se      
Visborg slott      
Visborg kronoegendom      
Visborg kronoegendom      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott /Se      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg kronoegendom      
Visborg slott      
Visborg fd slott      
Visborg förr slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborgslott EJREG      
Visborg kronoegendom      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg kronoegendom      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborgs slott slott /Se      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg sl. ?      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg sl.      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg f. slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      
Visborg slott      

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.