ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bro socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 83 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 47
Bro sn /Se Bindyxen äga Bro socken Aikes helvite äga
Bro sn /Se Branden äga Dussen inbyggarbeteckning Brunnraud»n åker med källa
Bro sn /Se Brandhagen äga Stainstäuen inbyggarbeteckning Bindyxi äng
Bro sn /Se Bro ojkar terräng Aikes gård Bytto äng
Bro sn Bro stajnkalm fornminnesmärke Dackars gård Brunnsänge äng
Bro ting Bro stajnkalm terräng Dacker gd Dubbstycke» ängslott
Bro sn Bro stajnkalm röse /Se Duss gård Dackarmors ölbyttu »brya», (vattenställe)
Bro sn /Se Bruten äga Flöigtorpe torp Frankhagar hagar
Bro ting Saknas Bruten äga Halnare gård Frankhagvägen en skogsväg
Bro sn Brutåker terräng Kvie gd Gubb-backen backe
Bro sn Brutåker terräng Kväie gård Harboänget äng
Bro sn Byskogen äga Lillåby gård Hattar sten
Bro s:n Byttan äga Stainstu gård Hulausen ängslott
Bro sn Flygtorpet åker Storåby gård Kungshagen äng
Bro sn Gamlestädar äga Suderbys by Kalmarskogen skog
Bro sn /Se Gamlestäderna äga /Se Tors gård Kväi»kväiar väg
Bro sn /Se Gammelstädar äga /Se Täuare gård Kviungs-ängen äng
Bro sn /Se Gradalen äga Åby gårdar Körkbro bro
Bro sn Graunhagen äga Öitlings gård Körkkäldu källa
Dackers gård Graunhagen äga   Körkänge» äng
Dackers gd Gränar terräng   Lauhagen f.d. äng
Dackers gd /Se Hajden äga   Lidstycke» åker
Dacker gd Hajden äga   Långhagen hage
Dackers gd /Se Hajden äga   Matlausu äng
Duss gård Hajden terräng   Mormorsäng äng
Ekes gd Hajden terräng   Mullauen åker
Ekes gård Hajden terräng   Möiränge» äng
Eriks gård Hajden terräng   Möirängsvät slätt med vattensamling
Eriks by /Se Hajdhagen äga   Prästvägen väg
Eriks gd:ar /Se Halnerhagen äga   Prästänge» äng
Eriks gd /Se Halnerhage ägomark   Pålsbackar backe
Halner gård Hattar gammal gränssten /Se   Päinu del av väg
Halnare gd /Se Hejden äga   Rundt-åker åker
Halnare gd /Se Hemänge äng /Se   Räven åker
Juhas arfi Saknas /Se Hullausen ängslott /Se   Silvarstycke» äga
Qvie by, g Hullausen ängslott /Se   Skakk-stycke» äng
Kvie gård Hullausen ängslott /Se   Snöre» äng
Myreby Saknas /Se Hållösan äga   Spodar hagar
Stenstugu gd Hällholmen terräng   Stabben ängsstycke
Stenstugu by Kallstädar äga   Stainsänge» äng
Stenstugu gård Krokspodar äga   Starrar sank slåttermark
Suderbys gd Kviungsängen äng /Se   Såishagen hage
Suderby gård Kviungsängen äng /Se   To(r)städar f.d. slåtterängsbacke
Söderby gd Kvännåkern äga   Västaräll äng
Tors gård Käldåker äga   Ågången å
Tors gd /Se Laubäckenäga äga   Ölbäck »brya», (vattenställe)
Tors gd /Se Laubäckar terräng   Ölstädar äng
Tuer gd Laubäckar terräng    
Tuer gård Laubäckahagen äga    
Tuer gd /Se Martebomyr äga    
Tuer gd /Se Mormorsänge äga    
Tuer gd Myrhagen äga    
Tuer gd /Se Myrhagen äga    
Tuer gd /Se Mästarhed hed /Se    
Ytlings gd Sikhagen äga    
Ytlings gård Sikhagen äga    
Ytlings gd /Se Simmerhagen äga    
Ytlings gd Smidtomten ägomark    
Ytlings gd /Se Smidtomten åker    
Ytlings by /Se Sojdshagen äga    
Ytlings by /Se Spodar äga    
Åby gd Stabben äga    
Åby gårdar Starrar äga    
Åjtåja f.d. ortn. (å runsten) /Se Storhagen äga    
  Suderbysstycket äga    
  Torstädar ägonamn /Se    
  Torstädar äga /Se    
  Torstädar äga /Se    
  Torstädar äga /Se    
  Tostädar äga    
  Tostädar f.d. slåtterängsbacke /Se    
  Tuer triangelpunkt    
  Tueränge äga    
  Västerhagen ägomark    
  Västerhagen åker    
  Västeräll äga    
  Väten äga    
  Ytlingsänge äga    
  Ågången å(?) /Se    
  Ågången äga    
  Öilstädar ängsmark    
  Öilstädar äga    
  Öilstädar ängsmark /Se    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.