ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fole socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 84 Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 82
Fole sn /Se Ajksten äga Fole ortn. Aiksten äng
Fole sn /Se Aiksten äng /Se Fole s:n Apald-akar åker
Fole sn /Se Aikbymalmen skog /Se Fole socken Ar-åker åker
Fole sn /Se Bruten äga Ausarve gård Ar-äng äng
Fole sn Bruten äga Ausarve gd Betnings-hägårn äng
Fole sn Bruten äga Austryftes gårdar Bingar åker
Fole sn Bruten äga Austigflös gård Björkar äng
Fole sn Bruten, Lilla äga Bondarve gård Bluttmen äng
Fole sn Burgen äga Bondarve gård Brunns-åkar åker
Fole sn Byänge äga Bondarve gd Bruten hage
Fole sn /Se Dirhagen äga Fohler Lilla, se Lillfole gd Brändu slätt i skogen
Fole sn /Se Eliashagen äga Haides gård Byr-åkar åker
Fole sn /Se [Enge hust] Saknas Haides gård Bör-äng äng
Ausarve gd /Se Fäckhagen äga Hajdes gd Dir-äng äng
Bondarve gård Fläsklunden äga Heliggajstskogen bebyggelse Djupbrunn källa
Bondarve by /Se Gränbruten äga Hellvis gårdar Däirhagen hage
Fole, Lilla gård Gännar äga Helvis gård Elias-åker åker
Foler by Gännar äga /Se Hellvis Lilla gd Fagning-räum utmark
Halhwis, se Helvigs byar Heden äga Hellvis Stora gd Fjär-änge», äng
Hege Myr gd /Se Heliggajstskogen äga Kisslings gård Flak-änge äng
Hejdes gård Högstensm- äga Kisslings gård Fleis-akar åker
Helvigs byar /Se Inmurar äga Lill-fole gård Fläskskinku äng
Helvigs byar /Se Kallskog äga Lillfole gård Gaitkull hed
Helvigs by /Se Kallstäde f.d. äng /Se Lillfole gd Gangebo-äng äng
Helvis gd Kallstäde äga /Se Lill-ryftes gård Gran-kilen åker (?)
Hellvis gård Kallstäde äga /Se Lilltollby gård Gränar skogstrakt
Hellvis gårdar /Se Kambesänge äga Nygårds gård Gyllenstain sten
Helvis byar /Se Kasar äga Nöigards gård Hångers-åker åker
Helvis byar Kasar åker Ringvide gård Håp-hule vattenställe
Kisslings gd Killingmyr äga Ringvide gård Hällvägen väg
Kisslings gård Kÿhlåker odlad mark /Se Ringvide gd Kallkutte kallt vattenställe
Kisslings gd /Se Knappstorp äga (torp) Ryftes gårdar Kallskog skog
Kisslings gd /Se Kohagen äga Ryftes gård Kallstäde f.d. äng
Kyrkeby försv. by Krampbro bro Svidby gård Kallstä»-åkar åker
Lillfole gård /Se Krampbro terräng(?) Svidungs gård Kambes-akar åker
Lill-fole gd Krampbro bro Sojdeby gd Kambes-möir myr
Lillfole gd /Se Kyllstädar vattensjuk äng /Se Stor-ryftes gård Kambu äng
Nygårds gård Kylstädar, se Kyllstädar Saknas Staintollby gård Kasar äng
Osterfie, Ostrifie, se Österryftes gd Kylstädar sankäng /Se Stentollby gd Kasar äng
Ousarve gård Kyrkänge äga Stortollby gård Kissbärs-äng äng
Qwata gård Lillhagen äga Strumstycket gd Klämmen äga (skog el. åker)
Ringvide gård Lillhajd terräng Såidby gårdar Knäpp-hagen el. Knäppu hage
Ryftes gd Lunden äga Såidungs gård Knäppsåg såg och vattenkvarn
Ryftes gård Maistarakar åker /Se Tollby gårdar Krampbro bro
Ryftes gd /Se Malmhagen äga Tollby gård Kramp-galten spöke
Sojdeby gd Malmhgen äga Usarve gård Krampu skogtrakt
Sojdeby gård Malmskogen äga Vatlings gård Kvatmark ägor (åkrar ?)
Sojdeby gård /Se Milhagen äga Vatlings gård Kyll-städar vattensjuk äng
Sojdeby by /Se Milhagen terräng Vatlings gd Kyssbärs-åkar åker
Sojdeby gd:ar /Se Milhagen hage Änge gård Käkks-akar åker
Sojdeby Lilla o. Stora gdr /Se Myrhagen äga Änge gård Lappen hage
Sojdeby, L. o. St. gd:ar /Se Myrskog äga Östryftes Lilla gd Lapperum utmark
Sojdeby, Lilla o. Stora gdr /Se Nyhagen äga Östryftes Stora gd Lin-stycket äng
Sojdungs gård Nyhagen äga   Lukk-akar åker
Sojdungs gd /Se Pursen äga   Maistar-akar åker
Sojdungs gd /Se Pursen terräng   Millum-hagar hagar
Sojdungs gd /Se Pursen terräng   Nida-mörker hömark
Sojdungs gd /Se Skarpu hage /Se   När-äng äng
Stentollby gård Skogshem terräng   Räng-åkar åker
Suderby gård Stora hagen äga   Rävel-äng äng
Tollby gd Storhagen äga   Skarpu hage
Tollby gård Storhagen äga   Skarp-åkar åker
Tollby, St. gd /Se Storhagen äga   Stens-åkar åker
Vättinge gård Stormyr äga   Strump-stycket (nu åker) äng
Vatlings gd /Se Stormyr äga   Sumpkväiar väg
Änge gd Stormyr ägomark   Surfgats-fagning (äng?)
Änge gård Storänge äga   Surr-gärds-akar åker
Österryftes gård /Se Strängen äga   Svarfvar utmark
Österryftes gård /Se Såghagen äga   Svarfvar-äng äng
Österryftes gård Tallmyr äga   Svälten åker
  Tjautet äga   Såghagen hage
  Tjautet terräng   Såids-hagen hage
  Tjautet terräng   Tjauls-skog skog
  Tomtmyr äga   Tjaute» hage
  Tomtmyr ägomark o terräng   Tollby-kviar nedfartsvägen
  Tomtmyr åker   Trullskog skog
  Träskhagen äga   Tun-gärde äng
  Tynnåker äga   Vaktbacken kulle
  Utmalmen terräng   Väis-äng äng
  Utmalmen terräng   Älmstädar äng
  Väisäng äng /Se   Öd äng
  Ällmstädar äng /Se   Öd-akar åker
  Älmstädar äga /Se    
  Älmstädar äga /Se    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.