ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bäls socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 70 Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 45
Bäl sn /Se Alvdyarna äga Bäl sn Bandhagmöir myr
Bäl sn Aldyarna terräng Bäl sn Banshag-å å
Bäl ting Alvvätarna äga Auråkre gd Bandshagar hagar
Bäl sn /Se Alvvätarna terräng Auråkre torp Bandshagå å
Bäl sn Aränge äga Bälbo, Bälby bebyggelse Braidgatu hage
Bäl sn Aränge terräng Bälgåker gd Braidgatvägen väg
Bäl sn Aränge terräng Bäls annex gd Båttu äng
Bäl, se Bälsting sn Backskogen äga Bäls, Lilla, se Lillbäls gård Bälgåkar åker
Bäls sn sn Bandhagmyr äga Bähls Lilla, se Lillbäls gd Böisåkar åker
Bäl sn /Se Bandhagmyr ägomark Gane gård Bäls-alvar hedmarker
Bäl sn /Se Bandshagbruten äga Gane gård Gan´gatä skog (med väg?)
Bäl sn /Se Bandshagbruten terräng Gane gd Ganmöir myr
Bäl sn /Se Blajkvätshagen äga Gane gd Gute-ån Saknas
Bäl sn /Se Bläckvätarna äga Gane Vikemyr gd Guta-ån Saknas
Auråkra gård Bläckvätarna terräng Gane Vikemyr bebyggelse Gännar åkrar (förr delvis äng)
Bäls, se Lillbäls gård Brajdgatskogen äga Gute gård Gännåkar åker
Gane gård Brajdgatskogen skogsområde Gute gård Haimänge äng
Gane lht /Se Bruten äga Gute gd Hainumskogen skogstrakter
Gute by /Se Brändan äga Lillbäls gård Håigåren f.d. äng, nu odlad mark
Gute gd Bunkmyren äga Lillbäls gård Kallbrunn källa
Gute gård Bunkmyren ägomark Lillbäls gd Kallbrunn källa
Gute by /Se Burgarna äga Nöistu hemmansdel (numera styckad) Killingmöir myrmark, nu vattenhål
Gute gd:ar /Se Burgarna terräng Nöistu gård Krakbrunn källa
Gute by /Se Burggathagen äga Oråkra, se Auråkre gd Kussänge äng
Lilla Bäls, se Lillbäls gård Burggathagen terräng Stainstu gård Kväinåkar åker
Lillbäls gård Butersänge äga Stainstu gård Läilgutmöir myr
Lillbäls gård /Se Butersänge ängsmark ?Storbäls gård Malmen del av Ancylusvallen
Nystugu gd »Byttluka» åker? Sudergårde gd Malmsmöir myr
Nystugu gård (Bälsalvret) äga Surrgarde gård Mauku åker (fordom äng)
Stenstugu by Bälsalver ängsmark Surrgarde gård Mydals aiki ek
Stenstugu gård *Bäls myr f.d. myrmark Uppuse gård Ramsens-backe backe
Sudergårda gård *Bäls myr f.d. myr Uppuse gård Ramses- el. Ramsäns-burg grusvall
Åisarve, se Ösarve gd /Se Bälstjautet äga Uppuse gd Ramsängsbacke backe
Ösarve gård Djauvät sankmark Åisarve gård Slåitbrunn källa
Ösarve (Åisarve) gd /Se Framstycket äga Åisarve (Ösarve) gård Slåitbrunn källa
  Friggårdsgärdet äga Ösarve gd Stormöi, se Malmsmöir Saknas
  Lilla Gutemyren äga Ösarve gd Sudar-å å
  *Guteån å   Sudarå å
  Gännar terräng   Såisåkar åker
  Kallgathagen äga   Tingsgärde äng
  Killingmyr myrmark   Tingshagen hage
  Kobruten terräng   Tjäldre gatu skog (med väg?)
  Kursåkern äga   Tjärlappen åker
  Kvinåker äga   Tjärlappen åker
  Malmhagen äga   Åikbruten hagar
  Malmhagen terräng    
  Maukan äga    
  Maukan ägomark    
  Nystycket äga    
  Ojkbruten äga    
  Ojkbruten äga    
  Ojkbruten terräng    
  Sandhagen terräng    
  Skogs terräng    
  Skogslunden terräng    
  Skogslunden äga    
  Skogstorpet Saknas    
  Stikelhagen äga    
  Stikelhagen terräng    
  Stitrummet äga    
  Stitrummet ägomark o. terräng    
  Stormyr ägomark    
  Sågbacken äga    
  Sågbacken terräng    
  Sävåskogen äga    
  Timglaset äga    
  Timglaset terräng    
  Uddstyckåkern äga    
  [Uppehållsmyren?] äga    
  Varvet äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.