ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lokrume socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 90 Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 25
Laukarum, se Lokrume sn Ajkänge äga Lokrume s:n Ar-åkrar förr äng, nu åker
Lokarum, se Lokrume sn Bokmyr äga Lokrume socken Bakmyr myr
Lokrume sn Bakmyr ägomark Lokrume sn Brohaimen äga (med bebyggelse)
Lokrume sn Bakmyr åker Laukräume inbyggarbeteckning Bromyr myr
Lokrume sn Bothojgard äga Nyplingar inbyggarbeteckning Gässlemyr myr
Lokrume sn /Se Boänge äga Stainböien inbyggarbeteckning Haglarv förr sank äng, nu åkrar
Lokrume sn Brohajmen äga Aner gd Kasslu myr
Lokrume socken Bromyr äga Anar gård Kroks päinu vägstycke
Lokrume sn Bruten äga Björnungs gård Körkhälti område kring kyrka
Lokrume sn Bruten äga Björnungs gd Laukrumsmöjrar myrar
Lokrume sn Brygårdsåker äga Gannarve gd Lauks plågu väg
Lokrume sn Byräng äga Gannarve gård Lundargäde» äng
Lokrume sn Byskog äga Grausne gård Möirhälti dal
Lokrume sn /Se Byskogen skogsområde Haltarve gård Ny-änget äng
Lokrume sn /Se Byskogen skogsområde Haltarve Lilla gd Rollume f. träsk
Lokrume sn /Se ?Flännan äga Haltarve Stora gd Snaldarve vad f. träsk
Lokrume sn /Se Gammelstädar äga /Se Hammars gårdar Strängängs-åker åker
Lokrume sn /Se Grotvät sankområde Hammars Stora nybild fst. Styckeland hästbeten
Lokrume sn /Se Gränbruten äga Karlsarve, se 2 Hammars Stora nybild.fst. Taigen äng
Aner gård Gränhagen äga Kroks gård Tjaute f.d. hage, nu åker
Björnungs by Gränhagmyr äga Lauks gd Täntvidmyr myr
Björnungs by Gässlemyr äga Lauks gård Täpru myrmark
Björnungs by /Se Gässlemyr ägomark Hörby gårdar Vester-änget äng
Björnungs gård Gässlemyr åker Nyplings gård Vidmöir myr
Björnungs gd /Se Haglarv åkrar /Se Stainby gård Vidänget äng
Björnungs gd /Se Haglarv åkrar /Se Suderbys gård  
Björungs gd /Se Haglarv äga /Se Tomase gård  
Björungs gd /Se Hajdhagen äga    
Björungs gd /Se Hajdskog äga    
Gannarve gård Hoxelåker äga    
Gannarve by /Se Hästhagen äga    
Grausne gård Jordarvehagen äga    
Grausne gård /Se Kallstädar äga /Se    
Grausne gdar /Se Kallstäde äga /Se    
Haglarv åkrar /Se Kallstäde äga /Se    
?Haltarve by /Se Kallstädar äga /Se    
Haltarve gd Kassleänge äga    
Haltarve gård ?Kolbotten äga    
Haltarve by /Se Krakskog äga    
Haltsarve gd /Se Käldhagen äga    
Hammars gd Lephagen äga    
?Kroks gd /Se Landträsk träskmark    
Kroks gd Lokrumsbroar väg /Se    
Kroks gård Lunden äga    
Kroks gd /Se ?Lusthagen äga    
Lauks by /Se Mastebomyr myr    
Lauks by /Se Mastebomyr myrmark    
Lauks gdar /Se Myrlandet äga    
Lauks by /Se Myränge äga    
Lauks by Mörbymyr äga    
Lauks gd Mörbymyr ägomark    
Laux gård Nyhagemyr äga    
Lauks gd /Se Nyhagen äga    
Lauks gd:ar /Se Nyhagen äga    
Lilla Hammars gd Nymyr äga    
? Mörby by /Se Nästänge äga    
Mörby gd Salmbärshagen äga    
Mörby gård Sandstycket avs.    
Mörby gårdar /Se Stavgården äng /Se    
Mörby by /Se Storbron triangelpunkt    
Nyplings by Storbron triangelpunkt    
Nyplings gård Storhagen äga    
Stenby gd Storhagen äga    
Stenby gård Stormyren äga    
Suderbys gd /Se Stormyren myrmark    
Suderbys gård Stormyren myr    
Tomase by /Se Tingstädeskogen äga    
Tomase by Tomtvidmyr äga    
Tomase gd Tomtvidskog äga    
Tomase gård Tomtvidskog skogsområde    
Tomisse , se Tomase by Tomtvidskogen skogsområde    
  Trasthagen äga    
  Trekanten äga    
  Tapran äga    
  Utskogen äga    
  Utskogen terräng    
  Utskogen skogsområde    
  Uxhagen äga    
  »Walsängen» äng /Se    
  Vidangar äga    
  Vidmyr äga    
  Vidmyr ägomark    
  Lilla Yxneträsk äga    
  Stora Yxneträsk äga    
  Yxneträsk Lilla träsk    
  Yxneträsk, Lilla sankmark    
  Yxneträsk, Stora träsk    
  Yxneträsk, Stora sankmark    
  Änge åker    
  Öilstädar äga /Se    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.