ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slite köping : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 208 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 90
Slite kpg *Amundsviken vik Othem sn Asunden ö
Slite kpg Apaldhagen äga Othem sn Auren den mellersta av Sjuströmmar
Slite köping Apaldhagen terräng Othem sn Aurudden NNV udden
Slite hmn Asunden ö Asunden gd Bodviken vik
Slite köping Asunden ö Barshage by Bra-haid Saknas
Slite köping Asunden ö Barshage gård Brutvät vät
Slite köping Asunden ö Bodar ställe på N Ö sidan af Maigu Buckviken vik
Slite by och handelsplats Asunden ö Busarve gård Bunken hage
Slite by och handelsplats Asunden triangelpunkt Bäcks f.d. gård Bäcks-åkrar åkrar
Slite köping /Se Austermyr äga File gd Djau-viden hage
Slitehamn hamn Austermyr ägomark Fäile gård Djuploppe» sundet
Othem sn Backhagen terräng Grunnet gd Döihagkäldu källa
Othem sn Bodudden udde Karlsvärd fästning Enholmen holme
Othem sn Bodudden udde Klints gård Fräisebrunn »brya» (damm)
Othem sn Bodviken vik Kviende gd Gairel en av Sjuströmmar
Othem sn Bodviken vik Kvinnone gård Gamble burg »dye» tång- och algbevuxen förgrundning
Othem sn *Boge vik vik Långume gd Grisåkar åker
Othem sn /Se Bogevik vik Långume gård Grundet holme
Othem sn /Se Bredviken vik Länna by Grön» kullen uppskjutande kulle
Othem sn /Se Brunnshagen äga Länna gård Grönvät stor vät
Othem prästgård /Se Brunnshagen terräng Majgu gd Gullstäpes-källdu källa
Barshage gd Bruten terräng Mejgo gd Guten en av Sjuströmmar
Barshage gård Bruthagen terräng Norrbys gd Gångarebrunn källa
Barshage gd /Se Bunken äga Nårbys gård Hundrävel förgrundning
Busarve gård Bunkhagen äga Närs gd Hässlebackar backar
File by /Se Bunkhagen terräng Närs gård Järpen åker
File gd Djauviden Säve äga Otemars gård Kalvhäll flat stenhäll
File gård Djuploppet sund? Slite by Knäppgärde äng och åkrar
File gd /Se Dyhagen äga Slite köping Kors korsningen av vägarna
Keiti Saknas /Se Dyhagen terräng Slite samhälle Korsåkern åker
Kikin Saknas /Se Enholmen ö Slite köping Korsängen äng
Klints by Enholmen holme Slite köping Kräxenn åker
Klints gd Enholmen holme Slite köping Kvannmöir myr
Klints gård Enholmen ö Slite-fabriken cementfabriken Kvinnome hage hage
Klints gd /Se Enholmen ö Slite strandridaregård gd Käuru liten vik
Klints gd /Se Enholmen ö Spillings gård Körkåkern åker
Kvinnone gård File hajdar äga Stainstu gård Lillhagen hage
Långume gård /Se Filehajder terräng Såidbro trakt med bygd Lillugn gammal kalkugn
Långome gd /Se Filehajder terräng Ytlings gd Lillugnsrev rev
Långome gd /Se Flishagänge äga Ytings gård Lotsbacken bergskulle
Länna gd /Se Forsviden äga Östarbys (förr) gård Långvät stråk av vätar
Norrbys gård Forsviden terräng   Läilstraum en av Sjuströmmar
Närs gård Forsviden terräng   Länn!-backe backe
Närs gd /Se Forsviden skog /Se   Lännbärge» bergklint
Otemars gd *Gamla hamn hamn   Maigu holme
Othemars gdar Grubbsänge äga   Masbro bro
Otemars gård Grundet holme   Masbrogatu väg
Rikvide gd Grundet holme   Måinarstadar fiskläge
Sigleifs gårdar /Se *Grundet grund   Mörtvät hage
Spillings gd Grundet holme   Narrviken vik
Spillings gård *Grundholm holme   Nordost-kullen kulle
Spillings gd:ar /Se Grunnet ö   Nyburg »dye», tång och algbevuxen förgrundning
Stenstugu gd Hajdesmyr äga   Nöidjaup en av Sjuströmmar
Stenstugu gård Hajdesmyr ägomark   Nöistraum den sydligaste av Sjuströmmar
Ytings by Hajdhagen äga   Othem kors vägkorsning
Ytlings by Hajdhagen terräng   Pil-briten grund
Ytings gd Hajdhagen terräng   Pipparnytten äng
Ytings gård Hemängen terräng   Prästängen (delvis uppodlad) äng
Österby gård Hojgarden äga   Pussmöir myr
  Hångersänge äga   Ronkelsmöir myr
  Häklet äga   Rävklintar bergsklint
  Hällbackarna äga   Rävlen N V udden
  Hällbackarna terräng   Samnugn kalkugn
  Hässlebackar äga   Samnä, Samnu trakt med kalkugn
  Högstensvät äga   Sande bygder
  Högstensvät sankmark   Sjuströmmar sju korta kanaler
  Kaldänge äga   Skarvgrund grund
  Kalvhäll udde   Skraphaid hed med vätar
  Kalvhäll udde   Skräddaråkern åker
  Karlsarve äga   Slite-backe förr namn på Lotsbacken
  Klints backar triangelpunkt   Slottsbacken backe
  Knäppgärdet sank mark /Se   Smabrunnar »bryor» och sankmarker
  Korsänge äga   Smällhule sund
  Korsänge terräng   Solklint rund backe
  Kretsäng äga   Storhagen hage
  Kronparken äga   Storloppe» sund
  Kvarnmyr äga   Storstraum en av Sjuströmmar
  Kvarnmyr myrmark   Storugn gammal (nu raserad) kalkugn
  Kvarnmyrsskogen skogsområde   Storängen äng
  Kyrkhagen äga   Strömskullen grund
  Kyrkhagen terräng   Svart!-gatu väg
  Käldhagen äga   Tistelgårdsåkern åker
  Lillhagen äga   Tjaute hage
  Lillhagen terräng   Tjörrgårsudden udde
  Lillmyr myr   Torrbaggen åker
  Långumänge äga   Trullaiken pilträd
  *Långsänge äga   Täistegårds gård
  Lännaberget äga   Vinklen, Vinklar åkrar
  Lännaberget höjd   Åividen norra märkesstenen
  Länne egendom /Se   Örd södra märkesstenen
  Länna hamn /Se    
  *Länna klint bergshöjd    
  *Länna klint bergshöjd    
  Magö ö    
  Magö ö    
  Magö ö    
  Magö ö    
  Magö ö    
  Majgu ö    
  *Megaholm ö    
  *Mego (o. Meigo) ö    
  *Mego ö    
  Millhagänge äga    
  Myrhagen äga    
  Norderburg äga    
  Norderhagen äga    
  Norderhagen terräng    
  Norderudde äga    
  Norderudde udde    
  Norrbys triangelpunkt    
  Palmhagen äga    
  Palmhagen terräng    
  Pepparnötäng äga    
  Pilbriten grund /Se    
  Pursmyr äga    
  Pursmyrhagen äga    
  Pussmyr, Lilla myrmark    
  Pussmyr, Stora myrmark    
  Pussmyrhagen terräng    
  Reveln, St. grund    
  Ronkelsmyr äga    
  Ronkelsmyr myr    
  Ronkelsmyrskogen skogsområde    
  *Sanda å å    
  Sandburger vik    
  Sandburghagen äga    
  Sandburghagen terräng    
  Sandgärdet ägomark    
  Sandskallsården stenblock /Se    
  *Sandå å    
  Sjuströmmar strömmar    
  Sju strömmar utlopp    
  Sju strömmar utlopp /Se    
  Sju strömmar utlopp    
  Sjuströmmar sund    
  Skarvgrund grund    
  Skarvgrunn kobbar    
  Skatården stenblocksanhopning /Se    
  *Slickhauen vik    
  Sliethauen vik    
  *Sliet hamn vik    
  Slitebacke backe    
  *Slite backa bergknalle    
  Slitebacke backe    
  Slite hamn hamn    
  Slite hamn hamn    
  Slite hamn hamn    
  Slitehamn hamn    
  Slite hamn hamn    
  Slite hamn hamn    
  Slite hamn hamn    
  Slite hamnplats /Se    
  Slottsbacken äga    
  Slottsbacken terräng    
  Slåhagen äga    
  Småbrunnar äga    
  Smabrunnar terräng    
  Smällhulet sund    
  Snäckgärdet äga    
  Snäckgärdet terräng    
  Snäckgärdet sank mark /Se    
  Sojdbro äga    
  Sojdbro terräng?    
  Sojdbrohagen äga    
  Sojdbrohagen terräng    
  Sojdshagen äga    
  Sojdshagen terräng    
  Solklint klint    
  *Solklint liten bergshöjd    
  *Solklint bergknalle    
  Solklint terräng    
  Spillingshagen terräng    
  Spillingsån å    
  Spillingsån å /Se    
  Stajnbrutsmyr myr    
  Stajukinusården stenblocksanhopning /Se    
  Storhagen äga    
  Storhagen terräng    
  Storhagen terräng    
  Storhagen terräng    
  Storhagen terräng    
  Storloppet sund    
  Storloppet sund    
  Storänge äga    
  Storänge terräng    
  Strandhagen äga    
  Strandhagen terräng    
  Strandhagen terräng    
  *Strömmen utlopp    
  ?*Stymle äga    
  Svarta viken vik    
  Svarta viken vik    
  Svartkulshagen äga    
  Svartkulshagen terräng    
  Utskogen skogsområde    
  Utskogen skogsområde    
  Vikhagen äga    
  Vikhagen terräng    
  ?Vägomeviken vik    
  ?Vägomeviken vik    
  ?Vägomeviken vik    
  Vägome- (resp. Vägume-) viken vik    
  Väthagen äga    
  Väthagen terräng    
  *Yveränge äga    
  Yveränge ängsmark    
  *Åsund ö    
  Österhagen terräng    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.