ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Boge socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 135 Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 77
?Boge sn Aisten el. Aistudden udde /Se Boge sn Aisten el. Aistudden udde
Boge sn /Se Ajstudden udde Boge s:n Alvrehagen hage
Boge sn /Se Ajstsudden udde Boge s:n Boge-strömmar Saknas
Boge sn /Se Aistudden udde /Se Anar gård Boge-träsk Saknas
Boge sn Allmänningshagen äga Anar gård Bogkors vägskäl
Boge sn Alvrehagen äga Aner gd Bogväik träsk
Boge sn Alvrehagen terräng Friggårds gård Båisvätar blekevätar
Boge sn *Anerå å Friggards gård Båisvätrännlar rännilar
Boge sn Austerudd udde Friggars gd Fismöir »brya» (vattensamling)
Boge sn /Se Blajken äga Friggars bebyggelse Flodåkar åker
Boge sn /Se Boge klint klippa /Se Friggars bebyggelse Friggardsmöir del av Vikemöirar
?Boge sn /Se Bogerviken vik eller insjö Hägvide gård Fågel-lunden åkrar och ängar förr även skog
Austers gd /Se Bogeviken vik eller sjö Hägvide gd Färbodar fiskläge
Boge sn /Se Bogeviken vik eller sjö Klinte gård Gaffeln (väg-klyft?), äga
Boge sn /Se Bogeviken vik /Se Klinte gård Grundstycket Saknas
Aner gård Bogevik vik Laksare gård Gumpskogen skog
Friggars gd »Bogkewiig» Saknas /Se Peder Laxer personnamn Gute-ström (7-strömmar)
Friggårds gård Bojsvätar äga Laksare gård Gyle fiskläge
Frigg-gårds gd /Se Bojsvätar sankmark Lauritse gd Gylviken vik
Hägvide gård Bojsvätar sankmark Lavarse gård Gyl-åker ägor
Hägvide gd /Se Bogevik sjö Lavarse gård Göigar-kväiar väg
Hägvide gd /Se Bojsväthagen äga Laxare gd Håigarden äng (förr)
Hägvide gd /Se Bolsåker äga Moinar gård Hägvide-aiki ek
Klinte by *Bo vik vik Måinar gård Killing-akar åker
Klinte gd Brandhagen äga Mojner gd Killingklint klint
Klinte gård Brandhagen äga Möhner, se Mojner gd Killing-ängi f.d.äng (nu betesmark)
Klinte gd /Se Bruten äga Pilgårds gård Klints-uddar utskjutande uddar
Lauritse gård Bruten äga Pilgards gård Klämskväiar skogväg
?Laxare gd Burgen äga Sjuström Saknas Kobruten hage
Laxer gd Friggars riv udde Sles gård Kröigaremor källa
Möner gård Friggarsriv udde Sles gård Kussåkarsbacken backe
Möner gd /Se Fågellunden äga Sles gd Langtrum hage, delvis med hällpartier
Möner gd /Se Fågellunden terräng Tjäldar gård Lavarse sal äga med skog
Pilgårds gd Gamlehagen äga Tjäldar gård Lillhagen hage
Pilgårds gård Gamlehagen äga Tjälder gd Lumbarmöir hagar
Sles gård Gamleänge äga Tjäldervik gd Långrev udde
Sle(e)s gd /Se Gamleänge terräng Wikers, se 1 Vike gd Millhagen hage
Vikers gård Gyle vätar sankmark? Vike gd Morfars-änge äng(?), gård
Västers by /Se Gylhagen äga Väike gård Norrhake udde
Västers by /Se Gylviken vik Väike gård Myråkar åker
Västers by /Se Humlestycket äga Västars gård Mästarmöirhagen hage
Västers gd /Se Hästhagen äga Västers gd Nyskans skansar
Västers gd Klinteberget berg Västars gård Nyåkar åker
Västers gård Klinteberget triangelpunkt   Nöihagen hage
Västers gd /Se Korsbruten äga   Ramsburg Saknas
  Kvarnhagen äga   Ramsu äng
  Kvarnhagen terräng   Ramsu äng
  Kyhagängen äga   Ramsängsbacke, se Ramsängsburg grusbacke
  Kyrkänge äga   Ramsängsburg grusbacke (av en fortlöpande grusås)
  Käldbruten äga   Rusklunden hage
  Lillbruten äga   Skällgrundsudden utskjutande udde
  Lillgutmyr myrmark   Spinnbjärg bergknalle
  Lillänge äga   Spinnbjärgsgubben troll (»byse»)
  Lumbermyrshagen äga   Spinnbjärgshagen hage
  Långriv udde   Strömskogen skog
  Långriv udde   Storänge f.d. äng
  Millhagen äga   Strandhagen hage
  Millhagen terräng   Strandrainar slåttermark (nu beten)
  Myrskogshagen äga   Straumar strömmar
  Myrskogshagen terräng   Stäuåkar åker
  Mästermyr äga   Svanäsudden udde
  Mästermyr f. myr, nu ägomark   Sängen äga
  Norderstkullen ö   Tjäldarholm udde
  Norrhake strandområde   Tjäldarviken vik
  Nautbrunnshagen äga   Tjäldarviken vik
  Nyhagen äga   Trullklint bergknalle
  Nyskans strandområde   Trullklintsåkar åker
  Nyänge äga   Tunstrykaren teg, äga
  Nyänge äga   Vike-möirar myr
  Nyänge terräng   Vikstadar fiskeläge
  Ojdhagen äga   Vikväiksåkarn åker
  Pavholmen udde   Väikviken vik
  Prästhagen äga   Väitviken vik
  Ramsänge äga   Vällbro bro
  Ramsänge terräng   Välle-å Saknas
  Runtbajtningen äga   Västars möir myr
  Rusklunden äga   Västars träsk myr
  Sjöhagen äga    
  Sjöhagen äga    
  Sjöhagen terräng    
  Sjöhagen terräng    
  Snäckskog skog /Se    
  Spinnbjärgsbacke äga    
  Spinnbjärsbacke terräng    
  Storhagen äga    
  Storhagen terräng    
  Storkullen ö    
  Strandhagen äga    
  Strandhagen äga    
  Strandänge äga    
  Strandänge terräng    
  Suderskog äga    
  Suderskog skogsområde    
  Sudervik sjö    
  Sundmyr eller Sund myr    
  Sundmyr äga    
  Sundmyr myr    
  Sundmyr myr    
  Sund eller Sundmyr myr    
  *Sundså å (möjl. f.d.)    
  »Sunds åå» vattendrag /Se    
  Svannäsudden udde    
  Svanstycket äga    
  Svanåsudd udde    
  Sylgu ränna    
  Såghagen äga    
  Tigelmyr äga    
  Tigelmyr myrmark    
  Tjelvars grav fornminnesmärke    
  Tjälder triangelpunkt    
  Tjälderholm udde    
  Tjälderholm terräng    
  Tjälders badstrand strand    
  Tjälderviken vik    
  Trullklint lokalitet    
  Täppan äga    
  Udden udde    
  Utskogen äga    
  Vaderänneln bäck    
  Vambänge äga    
  Vikhagen äga    
  Vikhagen äga    
  Vikhagen terräng    
  Vikhagen terräng    
  Vikmyr äga    
  Vitviken vik    
  Vitviken vik    
  Vällbroänge äga    
  Västers myr    
  Västers myr ägomark    
  Västers träsk äga    
  Västers träsk träsk    
  Västers träsk träsk    
  Västeränge äga    
  Örd märkessten /Se    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.