ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lummelunda socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 78 Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 58
Lummelunda sn /Se Allstädar strandområde Lummelunda sn Agärde åker
Lummelunda sn /Se Allstädar strandområde /Se Lummelunda sn Blaisnungstjautä hage
Lummelunda ting förr ting /Se Björkumstädar fiskel. Lummelunda s:n Bolunden f.d. äng (nu uppodlad)
Lummelunda ting Björkumstädar terräng Lummelunda socken Bolunden äng
Lummelunda sn /Se Björkumstädar terräng /Se Aitbols gård Brinkelbacke backe
Lummelunds ting förr tingslag Björkänge äga Bajtningen gd Burggatu väg
Lummelunda sn Björkänge terräng Betningen, se Bajtningen gd Dam-åker åker
Lummelunda sn Bruksskogen äga Björkume gård Däplu åker
Lummelunda sn Bruksskogen skogsområde Björkume gård Däpläåkar åker
Lummelunda sn Bruten äga Björkumstädar fiskläge Eldstädar äng
Lummelunda sn /Se Bruten äga Bräuke Saknas Faitåkar åker
Lummelunda sn /Se Buränge äga Bräuke´ Saknas Fet-äng äng
Björkome gd:ar /Se Eldstädar Saknas /Se Burge gd Fläcken annat namn på Kinnarklint
Björkome gd:ar /Se Eldstädar (Illstädar) äga /Se Burge gård Gas-akar åker
Björkome gdar /Se Grajvrum äga Burge gård Gasbrunn källa
Björkome gd /Se Graunbackarna äga Etebols gård Gashage hage
Burge gd Graunbackarna ägomark o terräng Kambs gård Gralvräum beteshage
Burge gård Graunbackarna äga /Se Kambs gård Hammaråkar stenig åker
Etebols gård Hagänge äga Kinnare gård Hvita märren sten
Etebols gd /Se Hagänge terräng Kinnare gård Håigården äng
Ekebols gd:ar /Se Hajmhagen terräng Lummelunds bruk bruk Kamms-skaide» åker (förr bebygd)
Gasa gård Hammaränge äga Lummelundsbruk f.d. bruk Kanalen kanal
Kams gård Häflings torp Lummelundsbräuk f.d. pappersbruk Kanalen vattenränna
Kambs gård /Se Hästhagen äga Lundbjärs gd Kinnarklint bergsklint
Kambs gd /Se Ildstädar Saknas /Se Lundbjärs gård Korsbackar backar
Kambs gd /Se Illstädar äga /Se Lugnet lägenhet Kullakar åker
Kambs gd:ar /Se Kalvhagen äga Lundbjärs gård Kullde-backe backe
Kinner gd. Kalvhagen terräng Nöigranne gård Kytt-jånns-källaren grotta
Kinner gård Kambstjautet äga Nöigranne gård Käldebacken backe med källa
Kinner gd. /Se Kambstjautet ägomark Nöihamn fiskläger Lagum »brya»
Lundbjers? by Kanalen ägomark? Skomakre gd Lusningsklints-tjaut hage
Lundbjärs gd Kanalhagen äga Skomakre gård Läusklint klint
Lundbjers gård Kyrkhagen äga Skomakre gård Jänsklintstjaut skog
Lundbjärs by /Se Kyrkhagen terräng Smiss gd, Mäilåker åker
Nygranne gd. Landträsk äga Smiss gård Nathans-sten gråsten
Nygranne gård Landträsk träskmark Smiss gård Petersvägen väg
Nygranne by /Se »Lummelunda ström å Tjauls gd Ri-åkar åker
Ikomakare gård Lunds klint strandområde Tjauls gård Rosendalsbacke backås
Imitts gård Luseklint bergparti Tjauls gård Rai-åkar åker
Tjuls gård Lusklint klint Överstekvarn gd Rännlar äng
Överstekvarn gård Lusklint strandområde Överstekvarn, se 1 Lummelunds bruk Saknas Sexmans-slätten äng
Överstekvarn gd. Martebomyr äga Öfersteqvarn Saknas Skarpaik ek
  Martebomyr ägomark   Skarpaikslaidi Saknas
  Milåker äga   Slottsbacken backe
  Myrhagen äga   Smörkanten annat namn på Kinnarklint
  Myrhagen terräng   Storbrut klint
  Nyhagen äga   Storåker åker
  Nyhagen äga   Sväinhagen hage
  Nyhamn fiskeläge   Såjdes-hagen hage
  Nyhamn hamn?   Såis- el. Saus-rum äga
  Näset äga   Tjauti hage
  Risby äga   Träskbruten hage
  Risby äga /Se   Ällstädar äng
  Risby äga /Se   Ällstädar äng
  Röklint bergudde   Äskhagen o. Äskänge hage och äng
  Rönnklint strandområde   Äskhagen äng
  Sluket Stora ägomark   Äspänge äng
  Smissänge äga   Ördi el. Örd-hagen hage
  Storbrut klint    
  Storbrut terräng    
  Storträsk träsk    
  Storträsk sankmark    
  Storängen ängsmark /Se    
  Stranden äga    
  Strandhagen äga    
  Strandhagen äga    
  Strandhagen terräng    
  Strandskog äga    
  Strandskog äga    
  Sunderskog äga    
  Sunderskog äga    
  Suderskog skogsområde    
  Åhagen äga    
  Åhagen terräng    
  Ällstädar äng m. »kämpagravar» /Se    
  Örd hage /Se    
  Ördhagen hage /Se    
  Ördi hage /Se    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.