ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tingstäde socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 98 Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 49
Tingstäde sn /Se Austrishage äga Tingstäde socken Amäldu äng
Tingstäde sn Austrishage terräng Austris hmn Avunds-åkar åker
Tingstäde sn Bingeträsk träsk Austris gård Braid-stäits-åkar åker
Tingstäde sn Bulverket fornborg Bryor gd Djaupskog skog
Tingstäde sn Bulverket pålbyggnad /Se Bröiar gård Dundarbacken backe
Tingstäde sn Bulverket pålbyggnad /Se Dammluten gd Däir-åkar åker
Tingstäde sn Duroj ö Forbjers by Elinghems möir myr
Tingstäde sn Durö ö /Se Furbjärs by Falle» skog, myr och åker
Tingstäde kyrka Elinghemsmyr myr Furbjärs gård Fors-viden skog
Tingstäde sn /Se Elinghemsmyr myrmark Gartarve gd Furbjärs-å å
Tingstäde sn /Se Elinghemsmyr myrmark Gartes gård Gajtsikar vattenränna
Tingstäde sn /Se Fallet äga Karls gård Gullausar-träsk träsk
Tingstäde sn /Se Fallet terräng Lunds gård Hässlausu åkrar
Tingstäde komm. /Se Filehajdar äga Moostjocket lht:er Högstenen stor gråsten
Tingstäde sn /Se Forsviden skog Mostjocket by Högstensvät »vät»
Tingstäde sn /Se Forsviden skog Myrvälder gd Kluckarestycke» äng
Tingstäde sn /Se Forsviden terräng Möirväldar gård Kärren sanka marker
Tingstäde sn /Se Forsviden skog /Se Nöistu gård Körkgrunde liten holme mitt för kyrkan
Tingstäde sn /Se Furbjärshage äga Oustris, se Austris hmn Lauhagmöir myr
Tingstäde sn /Se Furbjärshage terräng Rosarve gd Lejl-grund holme
Tingstäde sn /Se Gullauserhagen äga Roses gård Lillbro bro över en bäck
Austers gård Gullauserträsk träsk Smiss gd Lillbro lvgbro
Bryer gård Gustens änge äga Smiss gård Lillgras holmar
Bryor gd /Se Gustens änge terräng Trägårds gård Lillgräs holme, beväxt med ag och gräs
Bryor gd /Se Hajdskog äga Träskvälder gd Millumgras holme
Bryor gd /Se Hajdskog skogsområde Träskväldar gård Mos-hagen hage
Bryor gd /Se Hajmträsk äga Västris gd Mos-tjocke» åker (förr ängsmark)
Bryor gd /Se Hässlausu åker /Se Västris gård Myrvälderträsk sank mark
Bryor gd:ar /Se Hässlausu åker /Se   Möilnarstycke» åker
Bryor gd /Se Hässlausu äga /Se   Rosåkar åker
Bryor gd /Se Högstensvät äga   Rysselhagen hage
Dackers gd /Se Järnkorset järnåldersboplats /Se   Rysslen åker
Elinghem gd /Se Kohagvät sankmark   Rånkels-möir myr
Elinghem gd /Se Kyrkhagen äga   Sleitåkar åker
Elinghem gd /Se Landgras ö   Sleitäng äng
Elinghem gd /Se Lauhagmyr myr   Storgras holme
Furubjärs gd Lillgras ö   Storgräs holme, beväxt med gräs och videbuskar
Furubjers gård Lillgras ö   Stormöir del av myr
Gartarve gård Lillhagen äga   Stralsviken vik
Gartarve gd /Se Lillhagen äga   Stäuåkar åker
Haluer gd /Se Millgras holme   Tingstädträsk träsk
Karls gård Millumgras ö   Tingstäde-å Saknas
Karls gd /Se Millumträsk träsk   Tomt-åkar åker
Lunds gård Moshagen äga   Trälhave» åker
Martens Saknas Moshagen terräng   Träskåkar åker
Myrvälder gd Myrvälderträsk träsk   Tyskhagen hagen
Myrvälder gård Pursmyr äga   Vatlausu åker
Nystugu gård Rosarverum äga   Väidmöir myr
Rosarve gård Rosarverum terräng   Västning-kärr äng
Rosarve gd:ar /Se Rosarverum terräng    
Rosarve gd:ar /Se Rysselhagen terräng    
Smiss gd Rysslehagen äga    
Smitts gård Sandmyrshage äga    
Trägårds gd Sikhagen äga    
Trägårds gård Sikhagen terräng    
Träskvälder gd Skärpu äga /Se    
Träskvälder gård Smissgras ö    
Välder gd Sojdbro trakt    
?Västris gd Sojdbrohage äga    
Västris gård Sojdbrohage terräng    
  Stabbgård åker /Se    
  Storgras holme    
  Storgras ö    
  Storhagen äga    
  Storänge äga    
  Storänge äga    
  Stralsviken vik    
  Suderhagen äga    
  Suderhagen terräng    
  Såghagen äga    
  Såghagen äga    
  *Tingsta träsk sjö    
  Tingstäde träsk sjö    
  Tingstäde träsk sjö    
  Tingstäde träsk sjö /Se    
  Tingstäde träsk träsk    
  Tingstädeträsk sjö    
  Tingstädeträsk sjö    
  Tingstädeträsk sjö    
  Tomtgras ö    
  Träskhagen äga    
  Träskhagen terräng    
  Träskhagen terräng    
  Träskholmen terräng    
  Tyskhagen äga    
  Tyskhagen terräng    
  Utskogen äga    
  Utskogen äga    
  Utskogen terräng    
  Vatlausu åker /Se    
  Vatlausu åker /Se    
  Vatlause åker /Se    
  Vidhugghagen äga    
  Vidhugghagen terräng    
  Vidhugghagen hage    
  Vidmyr myr    
  ? Vällerträsk äga    
  Västristräsk träsk    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.