ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hangvars socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 176 Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 82
Hangvar sn Agmyr myrmark Hangvar socken Aire-kinntar myrland
Hangvar sn Aire-kinntar myrland /Se Hangvar socken Aire-kinnta-hular eller Sju hålor »vät»
Hangvar sn Aire-kinnts-hular hålor /Se Ailinghaim f.d. socken Airväik Saknas
Hangvar sn /Se Alvamyr äga Airar gårdar Aurholm strandparti
Hangvar sn Aspestycke ängsmark /Se Austers hmn Austers Inn-myr myr
Hangvar sn Austers triangelpunkt Austars gård Bastugärde äng
Hangvar sn Branden äga Austars gård Bjånne-vät vattensamling
Hangvar sn Branden terräng Bäcks gård Brandsbro bro
Hangvars sn sn /Se Brandhagen äga Bäcks gård Brandsbro skog
Hangvar sn /Se Brandhagen terräng Bärga gård Brändbacke backe
Hangvar sn /Se Brutskog äga Diare, Deiare gård Brändu hage
Hangvar sn /Se Brändväten terräng o ägomark Elinghem f.d. socken Bunkar slåttermark
Hangvar sn /Se Bunkbackhagen äga Flenvike gd Bunken källa
Hangvar sn /Se Bunkbackhagen terräng Flenvike bebyggelse Bunk-käldu källa
Hangvar sn /Se Bunken äga Flännvike gård Bungkar sanka åkrar
Hangvar sn /Se Bunkkäldan vattenställe Flännväike gård Burgar-åker åker
Austers gd Bunkänge äga Goloser, se 1 Gullauser gd Dana-källa källa
Austers gård Bäsingen äga Grahamston gård Diger-akur åker
Berga försvunnen gd? /Se Bäsingen terräng Gullauser gd Domar-ring el. Domarrings-hagen hage
?*Duces gd(?) Bäsingen terräng /Se Gullauser gård Elinghemsmyr myr
Elinghem förr sn /Se Bäsingsmyr äga Gullausar gård Flännväik-kväiar väg
Elinghem förr sn Bäsingsmyr myrmark Gusstäde fiskeläge Forsvidar skogstrakt
Elinghem f.d. sn Djauvät äga Häftings gårdar Forsvidgatu väg
Elinghem f. egen sn Djauvät sankmark Häftings gårdar Fång-gärde åker (ford. boställe)
Elinghem f.d. socken (med ödekyrka) *Ejrevik, se Inrevik vik Ire Stora och Lilla bebyggelse Fänhagen äng och myrmark
Elinghem f.d. sn /Se Elinghems myr myr Ire bebyggelse Fänhagmöir del av Körkbysmyr
Elinghem fordom socken /Se Elinghems myr myr Ire gårdar Gamle-haim äng
Elingehem? skola /Se Elinghemsmyr äga Ire gård Gamlejaul hage
Elinghem fd sn /Se Elinghemsmyr myrmark Kappelshamn hamnplats o. samhälle Gullausarträsk träsk
Elinghem f.d. sn /Se *Erevik, se Inrevik vik Kappelshamn skeppshamn och kalkbruk Hammars-hagen hage mad stenrösen och forngravar
Elinghem f d sn /Se *Flainavik vik /Se Kassle gård Haughaid hed
Flenviker by /Se Flenavik hamn Kassle gård Haughaidsbacke backe
Flenviken by Flenavik, se Kapellshamnsvik vik /Se Kassle gd Haugklint Saknas
Flännvike gd *Flutbro äga Kullshage gd Hemängen äng med stenrösen, gravplatser och boplatser
Flenviker gård Forsvidar äga Kullshage gård Humlegardstädar skogsmark med myr
Flenvike gd /Se Forsvidar äga Kullshage gård Hunsrum öppen plats på hed
Flenvike gd /Se Forsvidar terräng Kvie gd Häftingsklint hög bergsklint
Flinavik, se Flenviker by Fänhagen äga Kvie bebyggelse Häftingsstrand fiskeläge
Galloser, se Gullauser gdar Fänhagen hage /Se Kväie gård Hässlekväi åkrar
Gullauser gård Gamlegården äga Kväie gård Irvik vik
Gullause gd /Se Gamlejaul äga Körkböis gård Irå å
Gullause gård /Se Gamlehjaul terräng Körkböis gård Kallbrunns-hagen Saknas
Gullauser gdar /Se Gamlemyr äga Lillhäftings gård Kasslemyr myr
Gullauser gd:ar /Se Gamlemyr ägomark Lillhäftings gård Katrou äng
Gullauser gd:ar /Se Gannarvänge äga Lunds gd Katträng äng
Gullauser gd /Se *Grindestycket äng /Se Lunds gård Kämpa-räum öppen plats med gråstenar
Gulloser, se Gullauser gdar Gullauserhagen äga Lunds gård Kämpstainar stenar (flyttblock)
Gullauser gd /Se Gullauserträsk äga Lundstomt, se Lunds gd Käut-gatou, se Käutstäigen Saknas
Häftings gd Gullauserträsk ägomark o terräng Olarve gd Käutstäigen väg
Häftings gd Hagmyr myr Ollarve gård Käutvät vattensamling
Häftings gård Hagmyr terräng o ägomark Ollarve gård Körkbysmyr myr (nu helt uppodlad)
Häftings gdr /Se Hajden äga Ousters, se Austers hmn Mattsemöir myr
Ire gd Hajdhagen äga Sigsarve gd Munk-vägen väg
Ire gd /Se Hajdhagen terräng Siksarve gård Möir-junkarn åker
Ire gd /Se Hajmmyr äga Skälstäde gd Ollarvmyr myr
Ire by /Se Hallskogen äga Skällstäde gård Prestvägen väg
Ihre gård Hallskogen skogsområde Skällstäde gård Präst-steigs-vät vattensamling
Ire, Stora o. Lilla gdr /Se Hammaren äga Snäckars gård Ringslu hagmark och åker
Kassle by /Se Hammarshagen terräng Snäckars gård Russmöir myr
Kassle gård Hammarsmyren äga Storhäftings gård Rydu ängar
Kassle by /Se *Hammarstycket ängsmark /Se Storhäftings gård Räntlause åkrar och skog
Kassle gd /Se *Hangvar myr f.d. myr Surrbys gård Räntlausmöir myr
Kullshaga gård »Hangvars myr f.d. myr Sunbys gård Siksarvstrand fiskeläge
Kvie gård ?Hullanshagen äga Säiksarve gård Skarpgärde åker
Kyrkebys gd ?Hullansmyr äga Tajnungs gd Skarpt-ta hällmark
Kyrkebys gård Humlegardsstädar skogsmark /Se Tainings gård Skällstädmöir myr
Kyrkebys gd /Se Humlegardsstädar äga /Se Tainings gård Snäckebod fiskläge
Olarve by Humlegardsstädar terräng /Se Tejnungs, se Tajnungs gd Spangbro bro
Ollarve gd ?Stora Häftingsholm holme Tibbles gård Stäffens-tvärar åkrar
Olarve gård Häftings klint udde Tibbles gård Surrbys Hakdar hällmarker med skog
Olarve gd /Se Häftingsklint klint Västarhuse gård Svarthällsklinten bergsklint
Sigsarve gård Häftingsklint strandområde Västarhäuse avsöndring Tainingsmöir myr
Sigsarve gd /Se Häftingsmyr äga   Tjocke´ »ängsåker»
Skällstäde gd Hälleholm äga   Torsburgsbacke backe
Skällstäde gård /Se Hästvät kärr   Trullaik ek
Skälstäde gd /Se Hökvät sankmark   Trullajk ek
Skälstäde gd /Se Innmyren äga   Trull-lunden utskog
Snäckebod f.d. fiskeläge /Se Irevik vik   Träskmyr myr
Snäckers gd Inrevik vik   Tällar skog
Snäckers gård Irevik vik   Tällar hage
Snäckers gd /Se Irevik vik   Täudansen äng
*Strandridaregården gd Irvik vik /Se   Vilk-akar åker
Suderbys gård Ireå å    
Tejnungs gård Ireå å    
Tibbles gård Irå å /Se    
Tibbles gård /Se Kallmyrshagen äga    
Tibbles g»d /Se Kappelshamn hamn /Se    
Tibbles gd /Se Kapellhamnsvik vik /Se    
Västerhuse gd Kapellhamnsviken vik    
  Kappelhamnsviken, se *Flaimavik vik    
  Kasa klint natn. /Se    
  Kasslemyr äga    
  Klinthagen äga    
  Klinthagen terräng    
  Kluckaremyr äga    
  Klockaremyr myrmark    
  Kornetthagen äga    
  Kyrkebysmyr äga    
  Kyrkebysmyr ägomark    
  Lillvät äga    
  Lugnet triangelpunkt    
  Lundarholm holme    
  Lundsmyr äga    
  Lundsmyr ägomark    
  Mattsemyr myrmark    
  Matriseskogen äga    
  Mattseskogen skogsområde    
  Milhagen äga    
  Milhagen terräng    
  Millummyr äga    
  *Millummyr myr    
  Milåker äga    
  Milåker äga    
  Myrhagen äga    
  Myrhagen terräng    
  Myrjunkern äga    
  Nordermyr äga    
  Nordermyr myrmark    
  Norderängsmyr myrmark    
  Nyhagen äga    
  *Nymånetorp f.d. båtsmanstorp    
  ?Närkesnäs äga    
  Pärkhagen äga    
  Pärkhagen terräng    
  Ringslan äga    
  Ringslan ägomark    
  Ringstäde äng /Se    
  Ronkelsmyr äga    
  Ronkelsmyr myr    
  Russmyr myrmark    
  Rydänge äga    
  Rydänge terräng    
  Räntlausmyr äga    
  Räntlausmyr äga    
  Räntlausmyr ägomark    
  Röstenshagen äga    
  Sigsarveboda strandägor    
  Sigsarvestrand strandområde    
  Silhakevät äga    
  Sillviden äga    
  Sillviden terräng    
  Skarphagen äga    
  Skarphagen terräng    
  Slåhagen äga    
  Snäckersmyr äga    
  Snäckersmyr ägomark    
  Snäckersmyr myr /Se    
  Snäckviken vik /Se    
  Sojdsmyr äga    
  Sojdsmyr myrmark    
  Staursmyr myrmark    
  Stigmyr äga    
  Stigmyr myrmark    
  Storhagen äga    
  Storhagen terräng    
  Storhagen terräng    
  Stormyr äga    
  Stormyr äga    
  Stormyr äga    
  Strandhagen äga    
  Strandhagen terräng    
  Strandskogen äga    
  *Strandstycket äng /Se    
  Sundermyr äga    
  Sudermyr myrmark    
  Svarvaren äga    
  Tajnungsmyr äga    
  Tajnungsmyr terräng o ägomark    
  Tajnungsmyr ägomark    
  Tjocket äga    
  Trekanten terräng    
  Träskmyr äga    
  Tällar äga    
  Utmyren äga    
  Vätmyr äga    
  *Värtestycket ängsmark /Se    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.