ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rute socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 267 Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 331
Rute förr tingslag Albyriv udde Rute s:n Nummerförteckning förteckning
Rute sn /Se Albyriv strandområde Allböien inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn /Se Albystadar båtplats /Se Allvandar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn Alvans lotsplats lokalitet Bräntingur gård Nummerförteckning förteckning
Rute sn Alven äga Bräntingar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn Alvskog äga Koparven inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn Alvskog skogsområde Lergravsboar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn Alväthagen äga Räutboe inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn /Se Alvätskog äga Siglesen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn /Se Alvätskog skogsområde Talingur inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn /Se Austerskogen äga? Valleboar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Rute sn /Se Austertäppa äga Vallen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ala gård Backrummet äga Alby gård Nummerförteckning förteckning
Ala gd Backskog äga Alby gd Nummerförteckning förteckning
Ala gd:ar /Se Bentsstycket äga Ale gård Rute sn
Ala gd /Se Björkhagen äga Allböie gård Albyriv udde och rev
Ala by /Se Britar fiskeplats /Se Alböie gård Albyrivsstajnen en sten
?Alby gd Britgrunn grund Ale gd Allbyriv udde
Alby gd Britgrund grund o. fiskeplats /Se Ale gård Allbystadar fiskläge
Alby gård Brithul fördjupning /Se Ale gård Albystadar landningsplats
Alby by /Se Brutmyr äga Alvans gård Alegrunnet fiskegrund
Ale gd Brutmyr myrmark Alvans gd Alehajd kal hedmark
Alvans gård ?Bullkvie äga Alvans gård Ale Sildhajar hagar
Bräntings gd Bullkvi terräng Alvans gård Allvätar blekeslätt
Bräntings by Bultviburg äga Bräntings gård Allväthagen hage
Bräntings gd Bultvitjocket äga Bräntings gård Alnä-haid slätt
Bräntings gård Bunken äga Bräntings gård Alvi skogstrakt
Bräntings by /Se Burgskog äga Fardume gård Austarakarväik vik
Bräntings by /Se Buskåker terräng Fardune gård Austersidan notvarp
Fardume gd Butvistycket ägomark Fardume gård Austersylgu, = Lillsylgu Saknas
Fardume gård *Clemens holme Fardume-slottet ruin Bjärtaigen hage
Fardume gård Djupbrunn äga Furilden gd Bråstajn sten
Fardume gd Djupbrunn ägomark Gerungs gård Blåstajnsviken liten vik
Fardume gd /Se Djupdal äga Gerungs gd Blåviken en liten vik
Fardume gd /Se Stora Djupdal äga Gairungs gård Bläckevätar vattensamlingar
Gärungs gård Djupdal ägomark o terräng Gairungs gård Brautur-äg äga
Gairungs gård Djupdal, Stora ängsmark? Gammelgårds gårdsdel Bordet sten
Gairungs gd /Se Djupvik vik Gamlegårds gård Britar fiskeplats
Gerungs gd /Se Västra Djupvik vik Kauparve gd Briten, se Britar fiskeplats
Koparve by Djupvik Västra vik Kauparve gård Britgrund grund och fiskeplats
Kauparve gd Östra Djupvik vik Kauparve gård Bruten hage
Koparve gård Djupvik Östra vik Koparve gård Bruträng f.d. äng
Nors gd Djupviken, V vik Lergrav gd Bräntingsalvaer skogar
Nors gd ?Djupviken, V. o. Ö., vikar Saknas Lörgeholm och Grautar gd Bräntingshajd kal hedmark
Nors gd Djupviksrevet udde Nors gård Bultvi el. Bultviskogen skogstrakt
Nors gård Djupviksskog äga Nårs gård Bultvi-gatu väg
Puttersjaus gård *Djövik vik Nårs gård Bultvikurran liten bod
Puttersjaus gd /Se Fardumeträsk träsk Nöigårds bygder (lägenheter) Buskdailen jordlott
Risungs gård Fardumeträsk sjö Prästgården gård Busken slåtterlott
Risungs gd /Se Fitudden äga Puttarsaus gård Bälltar vattenleden
Risungs gd /Se Fitudden udde Puttersjaus gård Dalbergs hällen häll
Sigfride gård ?Furhagen äga Puttersjaus gd Digaråkar åker
Sigfride gd /Se Furhagen terräng Puttarsjauds gård Dilings-hagen hage
Sigfride gd /Se Furilden triangelpunkt Risungs gård Dinstajnen en stor sten
Siglaivs by Furilden terräng Räisungs gård Dyen tångtäkt
Sigleifs gård Furillen ö Räisungs gård Faffarsholmen holme
Sigleifs gd /Se Furilden ö Siffride gård Fardumestajnar stenar
Talings gd Furillen ö Siffride gård Fardumeträsk träsk
Talings gård Furillen ö Sigfride gård Fit låg strand
Talings gd /Se Furillen ö Siglajvs gård Fit udde
Talings gd /Se Furillen stor ö Siglajvs gd Fitgärde äng
Talings Saknas /Se Furillen stor ö Sigles gård Fitrif nordligaste udden
Valle gd Gajtlunden äga Sigles gård Fitstajnen en sten
Valla gård Gajtlunden terräng Sofieberg egendom Fitudden nordligaste udden
Valle by /Se Galtmyr äga Sudergårde gd Fitudden udde
Västrume gård Galtmyr myrmark Talings gd Fitänge(t) ett änge
Västrume gård Gamlegårds äga Talings gård Flaket öppet fiskevatten
Västrume gd Gamlegårdsstycket terräng o ägomark Talings gård Flatvarpet notvarp
Västrume gd /Se Gifthagen äga Valle gårdar Fleringgatan körväg
  Gildstycket äga Valle, Lilla gård Fräiarstäigen stig
  *Godestycket äng /Se Valle, Stora gård Furilden holme
  ?Gransenrum äga Valle Lilla by Furilden stor ö
  Granörd holme /Se Valle Stora gd Färjbro en gammal landningsplats
  Graut, St. o. L. holmar Valleviken pst? Gaiti jordlott
  ?Graut, St. o. L. holmar Vallvik cementfabrik Gaitklive» uppgång i berget
  Graut, St. o. L. holmar Västrume gård Gaitlunden förr namn på stranden
  *Grot, St. o. L. holmar Västrume gd Gaitlunde-rif udde
  *Groute, St. o. L. holmar Västrume gård Gaitlundriv udde
  ?Gråstensriv udde Västrume gård Gajten en slåtterlott
  Gutehajd äga   Gajtlunden en skogslund
  Gutehajd terräng   Galtmöir myr
  Gutehajdskog äga   Gamla bryggan lastbrygga
  Gutehajdskog skogsområde   Gamla-Hamn landningsställe
  Gåsmyr äga   Gamlehamn f.d. landningsställe
  Gåsmyr ägomark o terräng   Grains jordlott
  Hagsmyren äga   Granörd holme
  Hammarhagen terräng   Grautar holmar
  Hammarhagudd udde   Grauterne holmar
  Hammarhagänden udde   Gretä källa
  *Hamrehagen äga   Gromsu fiskeplats
  Hemåker terräng   Gråstensriv ett rev
  Herrvik vik   Gröin! sikar sank skog
  Herrvik vik   Grönlänningar f.d. landningsplatser
  Hollandahagen äga   Gutehajd kal hedmark
  Hollandamyr äga   Gåsalvar sämre skog
  Hultungsmyr äga   Gåsalvre» skogstrakt
  Hultungsmyr myrmark   Gåsmöir myr
  Hultungsviken vik   Haken, = Karthaken Saknas
  Hummelslund äga   Hammarhagen hage
  Husken udde   Hammarhagänden udde
  Husken strandområde   Hauen äng
  Husken strandområde   Herrvik vik
  Huskeudd udde   Herrvik vik
  Hägn terräng   Herrväikrauk hällar
  ?Hägurskogen äga   Herrvikrank rankparti
  Karthaken udde   Holmsviken vik
  Karthaken strandområde   Holmsviken landningsplats
  Kartvik vik   Hus slåtterlott och strandparti
  Kartvik vik   Husby-hagen äga
  Norra Klinthagen äga   Husken hög udde
  Klintskogen äga   Husku bergsudde
  Klintskogen skogsområde   Hållandargraven stenkummel
  Kålgårdsriv udde   Hälledungs-hagen hage
  Kålgårdsriv udde   Häus jordlott
  Källarhagen äga   Häusbacken backe
  Källarhagen ägomark   Häusgatu väg
  Lergrav äga   Höglundriv ett rev
  Lergrav hamn   Järnhäll grund
  Lergravsviken vik   Järnhällen häll
  Lergravsviken vik   Kallgards-akarn åker
  Lergravsviken vik   Karten en vik
  Lerviken vik   Kartflacket öppet fiskevatten
  Leviken vik   Karthaken bergsudde
  Lillgraut Saknas   Karthaken udde
  Lillgraut ö   Karrt-hällar bergsudde
  Lillgraut o. Storgraut holmar /Se   Karrtu strandparti
  *Lurgo skär holme   Kartklinten klint
  Långvät äga   Kartvik vik
  Långvät sankmark   Kauparv-Oles stäigen stig
  Långör udde   Klavars klive» uppgång i berget
  Långör jordlott o. udde /Se   Kohagen hage
  Långörsänden udde   Kopparstajnar Saknas
  Långboänge äga   Kråkviken vik
  ?Lönnbrunnshagen äga   Kulbacken plats med f.d. kalkugn
  Lörgholm Saknas   Kullen fiskeplats
  Lörgeholm ö   Kungstallen vid Fardume en tall
  Lörgskär Saknas   Kurren en fiskeplats
  Lörjeholmen holme   Kurrkastet fiskeplatsen
  Lörjeskär (ev. Lörjeholmen) holme   Kuthäll grund
  Lörjeskär holme   Kuthällen en häll
  Malmsgrundet slät häll /Se   Kvackriv ett rev
  Midbacken äga   Kvackrivstajnen en sten
  Midskog äga   Kvackrivsviken en vik
  *Millunskogen äga   Kyllar ett rev
  *Mislopen grund   Kyllar landningsplats
  Moänge äga   Kyllgatan väg
  *Myrkhagestycket Saknas /Se   Kyllstajnar = Kyllar Saknas
  Myrlandet äga   Kyrkan sjöbod
  Myrlandet ägomark o terräng   Källderlunds-vagen väg
  Mölner bunkar äga   Källdungs-branden hage
  Mölnerbunkar myr   Kämpen sten
  Mölnemyr äga   Kämpstajnen sten
  Mölnermyr myr   Käpen = Haken, Karthaken Saknas
  Nederänge äga   Ladingen åker
  Norderskog äga   Lairgrav berget och bygden
  Norderskogen skogsområde   Lairgravssund sund
  ?Norskalle äga   Lairgravssund el. Sunde» sund
  ?Norskallevät äga   Lajdi notvarp
  Nybrithällen häll /Se   Lantboms dailen jordlott
  Nybruten äga   Lergravsviken vik
  Nyhagen äga   Lergravsänden del av vik
  ?Nyslätten äga   Leviken vik
  Nyslätten ägomark   Lè-vika-braust bergsklint
  Nystupen strömmingssättning /Se   Leviksåkarn åker
  Nyänge äga   Lilla täppan slåtterlott
  Nyänge terräng   Lilldyen slåtterlott
  Näset äga   Lill» döien jordlott
  Nässkogen äga   Lillgraut holme
  Näsudden udde   Lill Grein jordlott
  Ulsbodudd udde   Lillsandet flundreställe
  Penden skär   Lillsluesen ränna
  Penden ö   Lillsylgu inbuktning
  ?*Ranglause änge äga   Långskall skogstrakt
  Risungstomt ägomark   Långvät grunda vattensamlingar
  Rutegrunn grund   Långör jordlott (och udde)
  Rutehamn vik   Långör udde
  Rute Misslauper Saknas   Långörsandet flundreställe
  Rute Misslaupar skär /Se   Långörsänden udde
  Rute missloper grund   Längbo åker och äng
  Rute missloper grund   Läviken vik
  Rute Misslauper ö   Läviksåkern en åker
  Rutemyr myr   Maänge» en numera uppodlad äng
  Rute torn triangelpunkt   Misslauparn grund
  ?Ryglausen äga   Misslaupan el. Räuta misslaupar skär
  Ryglausen terräng o ägomark   Misslaupern övervattensgrund
  Råsstomt ägomark   Munkhauen kulle
  Silden vik /Se   Munku ruinen
  Sildevik vik   Möllne-hau kulle med tall
  Sildviken vik /Se   Norderalen fornminne
  Sildväset äga   Norder-Alfve kutfiske
  Sildnäs näs   Norrsundet sundet
  Sildnässkogen äga   Nors hajd kal hed
  Sildnässkogen skogsområde   Nygårds-tjaut skog
  Sildviken vik   Nyhamn landningsställe
  *Skaningeholm (resp. *Skäningeholm) ö   Nyhamn hamn
  Skaroggen åker /Se   Nårdar- alen skogbeväxt bergsklint
  Skenholmen ö   Nårr» Täppu jordlott
  Skenholmen ö   Nårskogen skogstrakt
  Skenholmen ö   Nöihamn landningsställe
  Skenholmen ö   Olsboshällar strandparti
  Skenholmen ö   Piggen, = Piggstajnen Saknas
  Skenholmen ö   Piggstajnen en stor sten
  Skoldrebacke backe   Pisten fiskeplats
  Skoldrebacke terräng   Prästbryggan brygga
  Skoldrebacke terräng   Prästbryggu fordom en brygga
  Släkmyr äga   Pändu holme
  Släkmyr myrmark   Pärkhagen hagar
  Småmyr äga   Rutegrunn fiskegrund
  Snäckhagen hage /Se   Rute misslauper, se Misslauper Saknas
  Sothällar udde   Ruten slåtterlott
  Sothällar strandområde   Råsstånt äng
  Västra stajnnäs udde   Räuta misslaupur holme
  Stajnnäs, Västra strandområde   Räutmöir myr
  Östra Stajnnäs udde   Räutgrunn grund
  Stajnnäs, Östra strandområde   Räut»ns dailen jordlott
  Storgraut holme   Rödlägret en stor sten
  Storgraut ö   Rösern hage
  Storgraut o. Lillgraut holmar /Se   Sandpallen slät sandbotten
  Stormyr äga   Sandrevelen grundrygg av sand
  Stormyr ägomark   Sigfridestadar landningsplats
  Stormyr ägomark   Sikrev ett rev
  Storänge äga   Silden vik
  Storänge terräng   Sildlänningar landningsplatser
  Strandburgen äga   Sildnäs udde
  Strandgården äga   Sildnäs näs
  Strandåkerstomten terräng   Sildnäsvät grund vattensamling
  Stålänge äga   Sildrännlen bäck
  Stålänge terräng   Sildu, = Silden Saknas
  Suderudd udde   Sildviken el. Sildu vik
  Suderudd udde   Sildänden notvarp
  Sundsnäs äga (udde)   Skainaholmen holme
  Sundsnäset näs   Skåldrebacke backe
  Svivik vik   Skainsund sund
  Sylgu räuka /Se   Skainu, vanligt namn på Skenholmen Saknas
  ?Taksten äga   Skenholmen holme
  Tjauthagen äga   Skitenbäckshulet vattenhål
  Tjugmyr myrmark   Skitenbäcksåkern åker
  Tjugvät äga   Skitnebäck bäck
  Tornhagen ägomark   Skrånglerev rev
  Träskholmen holme   Skrånglu el. Skrångle-riv udden
  Tungu strandområde   Skrånglu slåtterlott
  Tynngärdet äga   Skrångluviken en vik
  Tynngärdet ägomark   Skräddarstainen flyttblock
  Vallbergsklint klint   Skär jordlotter
  Vallebergsklint höjd?   Skär slåtterlott
  Vallevik äga   Skärpan slåtterlott
  Vallevik vik   Skärpan slåtterlott
  Vallevik vik   Skärpar, se Skärpan Saknas
  Votjausskog äga   Skärpu jordlott
  Vatfallsskog skogsområde   Skärsandet flundreställe
  Västerbitar område /Se   Skärsviken liten vik
  Västerbritakullen grundparti /Se   Släkmöir myr
  Västerbritar grund o. fiskeplats /Se   Sothällar bergig strand
  Västerhagen äga   Sothällar hällar
  Västerhagen terräng   Stainnäs jordlotter
  Västerskogen äga   Staplevägen väg
  Västertjaut äga   Stikel-lund lund
  Västertjaut terräng   Stora täppan slåtterlott
  Västertäppe äga   Stordyen, = Dyen slåtterlott
  Västertäppe terräng o ägomark   Stordyen slåtterlott
  Åkerviken vik   Stor» döien jordlott
  Österbritar fiskeplats /Se   Storgraut holme
  Östertäppe terräng o ägomark   Storhajd kal hedmark
  Östervik vik   Storholmen holme
  Östervik vik   Storkastet flundreställe
  Österåkersriv udde   Stormöir myr
  Österåkersriv udde   Storrivet ett rev
      Storslussen ränna
      Storsylgu, = Sylgu Saknas
      Strandskogen skog
      Strandänge ett änge
      Straum sundet
      Ström sund
      Strömshålet, = Ström Saknas
      Stång märkesstång
      Sudar-alen skogbeväxt bergsklint
      Sudarudd sydligaste udden
      Suderalen klint
      Sundsnäse» udde
      Sundsnäset näs
      Suväik, annat namn på Lergrafsviken Saknas
      Svarta Döjan jordlott
      Svart-häll = Olsboshällar Saknas
      Sylgu inbuktning
      Söderudd sydligaste udden
      Söidrä täppu jordlott
      Tangen en grundrygg
      Tingsbacken backe
      Torrtallen gammal utsiktstall
      Trullse-backe, annat namn på Skåldrebacke Saknas
      Träskviden skog
      Tungen slåtterlott
      Tunglid fiskeplats
      Tungu jordlott
      Tungu udde
      Tungviken vik
      Tåpsmöir myr
      Udd sydudden
      Ulsbod bod
      Ulsbodhällar hällar
      Ulsbodklinten klint
      Vaisu fiskeplats
      Valleviken havsvik
      Vallväik vik
      Vallängen f.d. prästgårdsäng
      Vassviken nu uppgrundad vik
      Vidgapar två rännor
      Vidgapet, Norra inseglingsränna
      Vidgapet, Södra inseglingsränna
      Vidgapstajnen en sten
      Vidjebusken jordlott
      Väigap utlopp
      Västergrynnor grund
      Västra Djupvik vik
      Västra Stajnnäs udde
      Väst-täppe-klint klint
      Västtäppu åker
      Västtäppåkern åker
      Väst-täppä-källdu el. Tunnu källa
      Ångpannan rev
      Äuls-bod strandplats (bod?)
      Äulsbod-källa källa
      Äulsbod-Pynt udde
      Östaråkar åker
      Östaråkarsklint bergklint
      Östaråkarsklint bergsklint
      Östarvik vik
      Österåkersklinten klint
      Österåkersviken en liten vik
      Östra Djupvik vik
      Östra Stajnnäs udde

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.