ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bunge socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 98 Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 281
Bunge sn Ajnnäs udde Nummerförteckning förteckning Ainnäs udde
Bunge socken Ajenäs näs Nummerförteckning förteckning Ajnenäs udde
Bunge sn Alvhagen äga Nummerförteckning förteckning Ajnenäsudde spetsen på Ajnenäs
Bunge sn Aurburg äga Nummerförteckning förteckning Ajneskullen grund
Bunge sn Boviken vik Nummerförteckning förteckning Ajnnäsudden del av Ajnenäs
Bunge sn Boviken vik Nummerförteckning förteckning Bassa-tåmt öde tomt
Bunge sn Brassviken vik Nummerförteckning förteckning Bass-änge äng med källa o. forngravar
Bunge sn Brunnsänge äga Nummerförteckning förteckning Bassänget änge
Bunge sn *Bungar ö Nummerförteckning förteckning Bertells tomt
Bunge sn Bungeaur holme Nummerföreckning förteckning Björklunden änge
Bunge sn /Se Bunge aur ö Nummerförteckning förteckning Boviken vik
Bunge sn /Se *Bungegrund ö Nummerförteckning förteckning Boviken vik
Bunge sn /Se *Bunge hamn vik Nummerförteckning förteckning Braidaur stenig mark
Bunge sn /Se Bungenäs halvö Nummerförteckning förteckning Brajdaur släktäkt
Audungs gård Bungenäs halvö Nummerförteckning förteckning Brassviken vik
Biskops gd Bungenäs näs Nummerförteckning förteckning Braxviken vik
Biskops gård Bungenäs näs Nummerförteckning förteckning Broungs grunnar del i Grunnar
Biskops by /Se Bungenäs udde /Se Nummerförteckning förteckning Bruten hage
Broungs gård Bunge ör ö Nummerförteckning förteckning Brutåkern åker
Broungs gd /Se Bunge ör ö Nummerförteckning förteckning Brändan hedmark
Bunn gd:ar /Se Bungeör holme /Se Nummerförteckning förteckning Brändehajdar hedmarker
Ducker by /Se Bunkänge äga Nummerförteckning förteckning Bränsli strand
Ducker by /Se Bunkänge terräng Bunge sn Bungalvar, se Gåsalvar Saknas
Ducker gdar Bunn Saknas Bunge socken Bung-aur holme
Ducker gd:ar /Se Bunn terräng? Bunge sn Bunge aur holme
Ducker by /Se Dambegrund (resp. Dämbegrund) grund Bunge sn Bungenäs udde
Ducker gd /Se Duckursladar Saknas Audungar inbyggarbeteckning Bunkänget änge
Ducker gd /Se Flahäll kalkstenshäll Broungar inbyggarbeteckning Bunn trakt med bygd
Ducker gd /Se Fuldyen äga Bungar (el. Äutbungar) inbyggarbeteckning Bunsand flygsandsfält
Ducker gd /Se Fuldye strandområde Bungboe inbyggarbeteckning Bunnsandet sandig sträcka
Ducker gd /Se Fårösund sund Byngi inbyggarbeteckning Bunnstjocke» skog (förr kraftig)
Dukeur, se Ducker by Gildeshagen äga Bäiskupar inbyggarbeteckning Bunnsänge» äng
Ganstäde gård Gildeshagen terräng Dukken inbyggarbeteckning Burgen åker
Gaustäde gård /Se Gjausskär holme Gaustäden inbyggarbeteckning Böndernas brygga brygga
Gaustäde by /Se Gjausskär skär Hultungar inbyggarbeteckning Böndernas ugn kalkugn
Gaustäde gd /Se Grundar ägor Hägur inbyggarbeteckning Djaupdal dal
Gaustäde gd /Se Graun(=Bunnsand) sandfält /Se Mattsen inbyggarbeteckning Djupa-Dal dal
Gaustäde gd /Se Grunnudden udde Nersoknar inbyggarbeteckning Duckerstadar fiskeläge
Gaustäde gd /Se Hamrar ägor Stainstäuen inbyggarbeteckning Dyen slåttermark
Hultungs gård Hamrar terräng Stucksen inbyggarbeteckning Farsbacke(n) backe
Hultungs gd /Se Hangrönan äga Uppsoknar inbyggarbeteckning Flytet hällgrund
Hultungs gårdar /Se Han Lillträsk träsk Ängur inbyggarbeteckning Fuldye släktäkt
Hultungs gd:ar /Se Han Storträsk träsk Äutbungen inbyggarbeteckning Fuldykastet fiskeplats
Hulturups gd:ar /Se Hajmmyr äga Audungs gård Fuldysgatan körväg
Hägur gård Holmriv udde Audungs gård Fuldysvägen körväg
Hägur gd /Se Hultungahagen äga Audungs gdar Fårösund sund
Hägur gd /Se Hultungsklint Saknas Audungs bebyggelse Fårösund sund o. sanhälle
Hägur gd /Se Hultungsstadar terräng ? Biskops gård Färjmansåker samsåker
Hägur gd /Se Hultungsviken vik Broungs gård Fäuldöie bukt med tångtäkt
Hägur gd /Se Hyle träsk Broungs gård Gajlroten bygd
Hägurrum Saknas /Se Hyle sjö Bunge-museum museum Gamlehagar hagar
Mattise gård Hyle träsk /Se Bäiskus gård Gammelängen ängar
Stainstu gd /Se Hägurstadar äga Duckar gård Gammelänget änge
Stainstu gd /Se Hägurstad båtplats Ducker gård Gammelängsbrunn brunn
Stenstugu gd Häktet äga Duckurstadar fiskläge Gammelängslid led
Stenstugu gård Inre örden holme /Se Fårösund samhälle Gammelängstadar fiskläge
Stenstugu gd /Se Krakräng vik Gaustäde gård Gammelängsstigen strandstig
Stux gård Lauhäll kalkstenshäll Gaustäde gård Gammelängsviken vik
Stucks gd Lillträsk sjö Hultungs gård Gildeshagen hage
Utbunge gård Mattisviken vik Hultungs gård Gjausskär holme
Utbunge gdr /Se Mörku äga Hultungsbod fiskläge Gjausskär holme
Änge gd Mörku terräng Hultungsstadar fiskläge Giausskärsriv rev
Änge gård Nyhamn strandområde? Hägur gård Graun sandfält
  Nårdarhule vik Hägur gård Grubbsviken vik
  Näsboda fiske Hägurstadar fiskläge Grunnar udde
  Ojnar äga Mattise gård Grunnräng bukt
  Ojnarelunden äga Mattse gård Grunnstenen sten
  Ojnaremyr äga Munkhäuse» ruin Grunnsåkern åker
  Ojnaremyr myr Nyhamn fiskläge Grunnudden udde
  Rausteviken vik Näsbodar fiskläge Grunnudden udde
  Rausteviken vik Oudungs, se Audungs gd Grynnar grundkubb
  Sandviken vik Romdals lägeheter Grönalund änge
  Sandviken vik Stainstu gård Gutbrunn källa
  Sofieberg äga Stenstugu gård Gutbrunn brunn
  Strandhagen terräng Stucks gård Gutbrunnshagen hage
  Stucks Lilla äga Stucks gård Gutbrunnshagen hage
  *Sundshamn vik Stucks gd Gutbrunnsängen lövänge
  Tjantet äga Stucks bebyggelse Gåsalvar skogbeväxt blekefält
  Torpmyren äga Stucks, Lilla avsöndring Halshagen hage
  Träskhajdar äga Stucksstadar fiskläge Haltarve f.d. äng
  Träskhajdar terräng Tonti bebyggd tomt Haltarve bygd
  Solstycket äng /Se Utbunge gård Haltarveänget änge
  Stora Tväreingsmyr äga Änge gård Haltarvåker åker
  Utskogen äga Änge gård Hamrar skog
  Vatlausu åker /Se Äutbunge gård Hamrar beteshagen
  Vatlausu åker /Se   Hamrehagen hage
  Vattlausu åker /Se   Hau-gatu väg
  Vistäde äga /Se   Haugstadar »släkdye» (tångtäkt)
  Yttre örden holme /Se   Hemhagen hage
  Yxnehauen äga   Holmen holme
  Yxnehauen terräng   Holmmille vattenområde
  Ängevik vik   Holmriv udde
  Äskevät äga   Holmriv udde
  Äskåkersvät sankmark   Hopåkern f.d. åker
  Ördar skär   Hultungsbod f.d. bod
  Ördar holmar /Se   Hultungsmyr myr
  Ördar stenblock /Se   Hultungsstadar fiskeläge
  Österflytan grund   Hultungsvik vik med fiskäge
      Hultungsåkerviken vik
      Hyle träsk
      Hyle insjö
      Hägurhajd kal mark
      Hägurstadar fiskeläge
      Häkten inhängnad betesmark
      Häll häll
      Hästhäll häll
      Hästrivet rev
      Inre örden Saknas
      Jongatan körväg
      Kalkugnsbro, se Böndernas brygga Saknas
      Kast, se Fuldykastet Saknas
      Klasen holme
      Klasen holme
      Klostret ruin
      Kraklunden lund
      Kraklundsbacken backe
      Krakräng vik med fiskläge
      Krakräng landningsplats
      Krakrängskastet fiskeplats
      Krakrängsvägen körväg
      Kronbro brygga
      Kronbroi brygga
      Kruthusåkern åker
      Kuppen strandvall
      Kviminne utlopp
      Kvärnåkern åker
      Kyrkrum öppen plats
      Lauhäll kalkstenshäll
      Lilla Tvärlan myraktig vät
      Lillträsk insjö
      Lillviken vik
      Lindaräng f.d. änge
      Lindholmsminas kastet flundrekast
      Lotringen äng
      Lotsåker åker
      Lundviken vik
      Löirudd udde
      Masakarslande» tomt
      Massåkern åkern
      Mathäll kalkhäll under vattnet
      Mattise djupviken vik
      Mattise grunnar del av Grunnar
      Mattise väthagen hage
      Mattisstadar fiskläge
      Mattis-viken vik
      Mors backe backe
      Mörku änge och skog
      Norderhulet vik
      Norderlänningar fiskeläge
      Norderriv rev
      Nyhamn fiskeläge
      Nyänge(t) ängen
      Nyängsåker åker
      Nårdarhule vik
      Nårdur-straum ingång till sund
      Näsbodbackar strandvallar
      Näsbodviken ?vik
      Näsboviken vik
      Näsgatan skogs- och körväg
      Näshagen hage
      Näsudden del av Bungenäs
      Näsviken vik
      Näsvät vattensamling
      Näsåkrar åkrar
      Odlingen åker
      Ojnare skog
      Ojnarebacke, Lilla backe
      Ojnarebacke, Stora backe
      Ojnarebod bod
      Ojnareväg väg
      Ojnareänget änge
      Prästänget änge
      Rackarelunden lund
      Rackvät grund vattensamling
      Rackvätskogen skog
      Rackvätsåkrar åkrar
      Raustäviken vik
      Rausteviken vik
      Rintals nu med lövskog övervuxen åker
      Ringtale område runt Ringtalevät
      Rintalevät »vät»
      Ringtalevät grund vattensamling
      Russet sten
      Russviken vik
      Ryssle stenrand i sjö
      Rävlar hällar
      Rävstigen stig
      Sajvänge(t) änge
      Samsviken vik
      -sand, se Bunnsandet Saknas
      Sandarna sandstrand
      Sande strand
      Sandu, =Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviksåkern åker
      Sandvät grundvattensamling
      Sandåkern åker
      Silveråker åker
      Skajvahällar Saknas
      Skarphagar hagar
      Skarphagar tidigare hagar
      Skarphagriv udde
      Skarphagriv rev
      Skarpänge äng
      Skarpänge(t) änge
      Skjautgårdar fiskeläge
      Skyrbäck änge
      Småmyrar myrar
      Snöret skogstycke
      Sojdsgatan körväg
      Sojdshagen hage
      Solstycket Saknas
      Stenstuguviken vik
      Storakar äng
      Stora tvärlan myr
      Straumen inlopp
      Stucks grunnar hage
      Stucks Grönänget änge
      Stucks nässkogen skog
      Stucksstadar fiskeläge
      Stucksträsk Saknas
      Sudeshagen hage
      Suderhaggrind grind
      Sudra Gattet inlopp
      Sunde» sund
      Sundåkrar åkrar
      Sundsänge» äng
      Sundsänget änge
      Svartvät nu uppodlad vät
      Såishagen hage (nu odlad)
      Sälu »vät»
      Tjär-backen backe
      Tjärbacken ås
      Torpet soldattorp
      Torrstump skog
      Trullsklint klint
      Träskhajdar kala hedmarker
      Träskån å
      Tungarden f.d. änge
      Tungardsåker åker
      Tvärlingsmöir myr
      Täppan inhägnad
      Under lunden nätkart
      Utrum, Lilla öppen plats
      Utrum, Stora öppen plats
      Utviken skog
      Vakten garnsättning
      Varsåker åker
      Vatlausu åker
      Vistäde backe med forngravar
      Vistäde hage
      Väistädbacken backe med forngravar
      Vistädebacke Saknas
      Vistädemyr myr
      Väistädemöir myr
      Västarklint bergsklint
      Västerklint kalkstensberg
      Yttre örden Saknas
      Yxnshau kulle och strandparti
      Yxnehauåkern åker
      Yxnhau kulle
      Åinar hagar o. bygder
      Åinaremyr myr
      Åinarängar ängar
      Åkerviken vik
      Åkerviksåkern åker
      Ängar ängsmarker
      Ängestadar fiskeläge
      Ängeviken vik
      Änge åkrar åkrar
      Ängeänge(t) änge
      Ängsviken vik
      Ängväik vik
      Äskåkar äng, nu delvis odlad
      Äskåkern åker
      Äskåkersvät vattensamling
      Äutängslunden lund
      Ördar holmar
      Ördar småholmar
      Österklint kalkstensberg

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.