ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Halls socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 109 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 35
Alle, se Hall sn Arnevät äga Hall ortn (sn) Alnävätar vattenfylld mark
Haldrin, se Hall sn /Se Blautmyrsskogen äga Hall socken Bäsingen skog
Haldrin, se Hall sn Blautmyrsskogen skogsområde Hall socken Grönbjärs trakt med bygd
Hall sn Brandsbrolund äga Hägvardar inbyggarbeteckning Grönbjärsklinten Saknas
Hall sn /Se Bruksskogen äga Mybböien inbyggarbeteckning Hallen udde
Hall sn Bruten äga Nårböien inbyggarbeteckning Halls häuk bergsudde
Hall sn Bruten äga Nårsen inbyggarbeteckning Hamnmyr myr
Hall sn Brunkmyr äga Västarböien inbyggarbeteckning Harudden udde
Hall sn Bunkmyr myrmark Gannarve gd Haruddriv rev
Hall sn /Se Bäsingen terräng Gannarve gård Hasselriv udde
Hall sn /Se Bäsingen terräng /Se Gannarve gård Hedne Körgår»n stensättningar
Hall sn /Se Bäsingsmyr äga Hägvars gård Hellvis körkä gran
Hall sn /Se Bäsingsskog äga Hägvards gård Hästen sten
Gannarve gård Dammskog äga Kapelle» ruin Hästriv rev
Gannarve by /Se Djauvät sankmark Midbys gård Häuken udde
Gusstäde Saknas /Se ?Gaismyr äga Mybbis gård Jännklinten bergsklint
Halls fiskeläge sn Grönbjärs ägomark Nora fiskläge Saknas Järnemyr äga
Hall fiskeläge Grönbjärgsklinten äga Norrbys by Kallkuttu källa
Hiernum sn /Se Grönbjärgsklinten terräng Nårbys gård Kappelsåkrar åkrar, nu igenlagda
*Hjärne förr gd /Se Gäddmyr myrmark Nårbys gård Losåkar åker
Hägvards gd Hajdskog äga Nårs gård Millmyr myr
Hägvards gd /Se Hajdskog skogsområde Nårs gård Nårsklint bergsklint
Hägvards gd /Se *Halklint, se Hallshuk udde Västerbys gd Nårsta fisklägen
Hägvards gd /Se *Hallklint, se Hallshuk udde Västarböis gård Russmyr myr
Hägvards gård Halls fiskeläge Saknas Västarböis gård Stainkalmräum plats i skog
Medebys gård Hallshuk udde Västöbod fiskläge Stainsmyr myr
Norrbys gård Hallshuk udde Västös gd Strandgårde rev
Nors gård Halls huk udde Västös gård Svärtingsmyr myr
Västerbys gård Halls huk udde Västås gård Sågriv udde
Västös gård Hallshuk fyr   Tassen rev
  Hallshuk brant stup /Se   Tigelvät vattensamling
  Hamnmyr äga   Trullträd ek
  Hamnmyr myrmark   Tällar skogar
  Hamnmyr myrmark   Vatriv udde
  Hamnskog äga   Värku myr
  Harudd udde    
  Harudd udde    
  Harudden udde    
  Hasselriv udde    
  Hasselriv udde    
  Haukmyr äga    
  Haukmyr myrmark    
  Haukmyrsskogen äga    
  Haukmyrsskogen skogsområde    
  Helende? äga    
  Helendeskog skogsområde    
  Hällebrund äga    
  Hässlehagen äga    
  »Jenne Enge» änge /Se    
  »Jennåker» åker /Se    
  Jännklinten klint    
  Jännklinten terräng    
  Jännklinten åsparti /Se    
  *Kapellevik, se Kappelshamnsviken vik    
  Kappelshamnsviken vik    
  Kappelshamnsviken vik /Se    
  Kappelshamnsviken vik    
  Kappelshamnsviken vik    
  Kvarnmyr äga    
  Kvarnmyr myrmark    
  Käldmyr äga    
  Käldmyr myr    
  Lillmyr äga    
  Lillmyr myrmark    
  Lundsåkertjock äga    
  »Medebys og Jen=Myr» myr /Se    
  Millmyr äga    
  Millummyr ägomark    
  Myrhagemyr myrmark    
  Norsklint klint    
  Norsklint triangelpunkt    
  Norsmyr äga    
  Norsmyr myrmark    
  Norsstad fiskeläge    
  Norsstad strandområde    
  Norsstad båtplats /Se    
  *Norvik, se Kappelshamnsviken vik    
  Pärrvätshagen äga    
  Pärrvätshagen terräng    
  Slättmyr äga    
  Slättmyr myr    
  Sojdeslundar äga    
  Sojdeslundar terräng    
  Spangskog äga    
  Spangskog skogsområde    
  Stajnstmyr äga    
  Stajnstmyr äga    
  Stajnstmyr myr    
  Stajnstmyr Lilla myr    
  Stormyr äga    
  Strandskog äga    
  Strandskogen äga    
  Suderhagen äga    
  Svärtesmyr äga    
  Svärtesmyr myrmark    
  Tynnhagen äga    
  Tällar äga    
  Tällar terräng    
  Tällar terräng /Se    
  Vatarrev rev    
  Verkmyr äga    
  Verkmyr myrmark    
  Vikarmyr äga    
  Vintskogen äga    
  Vintskogen skogsområde    
  Visvashajder äga    
  Visvashajdar terräng    
  Vällingbjärg äga    
  Västö fiskeläge    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.