ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fleringe socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 224 Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 366
Fledynge, se Fleringe sn *Ahar ö Nummerförteckning förteckning Abborrkullen fiskeplats
Fleringe sn Alnshajd träsk Nummerförteckning förteckning Adur-akur äng (åker?)
Fleringe sn Alnshajdmyr myr Nummerförteckning förteckning Ainesriv grusrev
Fleringe sn /Se Alnshajdmyr myrmark Nummerförteckning förteckning Ajnesriv ett rev
Fleringe sn Ar hamn Nummerförteckning förteckning Ajnstadar tångtäkt
Fleringe sn Ar hamn Nummerförteckning förteckning Ajnstadåker åker
Fleringe sn Arhagen äga Nummerförteckning förteckning Alnshaid träsk
Fleringe sn /Se Arhagen terräng Nummerförteckning förteckning Alnshaid träsk
Fleringe sn /Se Aurholm holme /Se Nummerförteckning förteckning Alnshaid insjö
Fleringe sn /Se Austerskogen äga Nummerförteckning förteckning Arhagen hage
Fleringe sn Austerskogen skogsområde Nummerförteckning förteckning Arhagen hage
Fleytinge, se Fleringe sn Austerskogen skogsområde Nummerförteckning förteckning Arholmen Saknas
Ar fiskeläge Backskogen äga Nummerförteckning förteckning Ars träsk insjö
Bunn lägenhet /Se Backskogen skogsområde Nummerförteckning förteckning Arsträsk insjö
Grodda gård Bastugärdet äga Nummerförteckning förteckning Auren strandremsa
Grodda gd /Se Blautmyr myrmark Nummerförteckning förteckning Austarriv rev och släketäkt (tångtäkt)
Grostäde fiskeläge /Se Blautmyr myrmark Nummerförteckning förteckning Backskogen skog
Grostäde fiskeläge /Se Bläse triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Bakländan väg och skog
Grostäde lht /Se Bläse terräng Fleringe s:n Blautmöir myr, ö
Grostäde fiskeläge /Se Braidtaien äng /Se Fleringe s:n Blautmyr myr
Hau gd Buckhällar äga Burger inbyggarbeteckning Bläckvätar vätar
Hau gård Buckhällar udde Fleringeboar inbyggarbeteckning Bläse stenbrott och hamn
Hau gd /Se Bunn fornminnesområde /Se Flairinge inbyggarbeteckning Bläshajden kal hedmark
Hässle gård Bunn Kälde källa /Se Grodlar inbyggarbeteckning Bläshulet inbuktning, brygga
Hässle gård /Se Burgar höjd /Se Hauboen inbyggarbeteckning Bogrensvägen väg
Ithium Saknas /Se Burgar, se Burgbackar grusvallsområde /Se Hauen inbyggarbeteckning Braitaien äng
Lickedarve gård Burgbackar ängsmark Lickedarfvur inbyggarbeteckning Brajdå å
Lickedarve gd /Se Burgbackar, (äv. Burgar) grusvallsområde /Se Lunderhagen inbyggarbeteckning Branden skogsstycke
?Lunderhage gd Burgbackar, (Burgar) höjd /Se Medebyen inbyggarbeteckning Brantbacken en backe
Lunderhaga gård *Burgstjaut skogsstycke /Se Mybböiar inbyggarbeteckning Brobergsvägen väg
Medebys gård Buskar strandområde Norsen inbyggarbeteckning Brändhulet källa
Medelbys gd /Se Bästeträsk sjö Skymmingar inbyggarbeteckning Bräntingsgatu skogväg
Mölner gård Bästeträsk sjö Skymningar inbyggarbeteckning Bräntingsgatan skogsväg
Mölner gd /Se Bäste träsk sjö Skymningen inbyggarbeteckning Brödstajnsbacken backe
Mölner gd /Se Bästeträsk träsk Smissen inbyggarbeteckning Buckhällar strand med hällar
Nors gård Bästeträsk sjö Utojen inbyggarbeteckning Bukkahälls-vikan vik
Skerum sn /Se Bästeträsk sjö Ar kvarn och fiskeläge Bunken åker
Skymnings by Dalen äga Ar fiskeläge Bunken åker
Skymnings gd Dappshajd terräng Ar flge Bunkviken vik
Skymnings gd Dappshajdänge äga Ar kvarn Burgar område med grusvallar
Skymnings gård Djaupvik vik Bläse gård och kalkbrott Burgbackar = Burgar område med grusvallar
?Smiss gd /Se Falholmen ö Bläse samsjord bebyggelse Burgbacken backe
Smitts gård Falholmen ö Grodde gård Buskar fiskeplats
Utoja gård Falholmen holme Grodde gård Buskar en udde
Utoje gd /Se Falholmen ö Grodde gd Buskriv rev
  Falviken vik Grostäde gård och fiskeläge Buskudden en udde
  *Fleringe myr synbarl. sjö Grostäde gård Byråkern åker
  Färjbrogärdet äga Grådde gård Byr-änget äng
  Gajsthajd skog Hau gård Byränge(t) änge
  Gajsthajd ängsmark Hau gård Bästeträsk träsk
  Gattet, N. del av Fårö sund Hässle gård Bästerträsk insjö
  Giftarmyr äga Hässle gård Danläide» fiskeplats
  Grindhammar träsk Hässle gård Danläid sund
  Grindhammarmyr äga Hässle gd Djauvik vik
  *Grinthammar synbarl. sjö Lickdarve gård Djauvikdyen tångtäkt
  Grostäde terräng Lickdarve gård Döivarp tångtäkt och vik
  Grostädskogen äga Lickedarve gård Falholmen holme
  Grönudden udde Lickedarve gd Falholmen holme
  Grönänge äga Lundarhage gård Falu, = Falholmen holme
  Gamla hamn vik Lundarhage gård Falväiki vik
  Grodde terräng Lundarhage gård Fem-steigar fiskeläge [fiskeplats]
  Grindhammar ägomark o terräng Lundarhage gd Flundrehäll ett hällrev
  Grönudden udde Medebys gd Forshagen hage
  Hau rävlar udde Medebys gård Gaisthaid hed
  Hau triangelpunkt Midbys gård Gaisthajd kal hällmark
  Haugrönan vik Mybbis gård Galten en grynna med prick på
  Haunäset terräng Möilnar gård Galtkulet källa
  Haunäset terräng Möilnar gård Gamla hajmet en gammal boplats
  Hau rävlar strandområde Mölner gård Gamlahamn fiskehamn
  Hau Storträsk träsk Nårs gård Gamle hamni tångtäkt, insänkning
  Hau träsk sjö Nårs gård Gifta(r)möir myr
  Hauträsk sjö Nors gård Gretes-holm holme
  Hau träsk sjö Oitoie gård Grindhammar träsk
  Horsan träsk Samjorden vid Bläse, se Bläse samsjord nr 1 bebyggelse Grindhammar träsk
  Horsan triangelpunkt Skymmings gård Grindhammarsmyr, se Grindhammarsträsk nu utdikad myr
  Horsan sjö Skymmings gård Grindhammarsträsk nu utdikad myr
  Horsan, se Horsträsk träsk Skymnings gård Groddelunden lund
  Horsträsk (äv. Horsan) träsk /Se Smiss gård Grodde musänget sank slåttermark
  *Hällenäs, se Hälludden udde Smiss gård Groddyen sank slåttermark
  Hälludden udde Smiss gd Grostäde fiskeläge
  Hälludden udde Trälgar gård Grostädedyen tångtäkt
  Hässlemyr myrmark Trällgar fiskeläge Grostädegata mindre körväg
  Kappelshamnsviken vik Utoje by Grostädekullar fiskegrund
  Kappelshamnsviken vik Utoje gård Grostädemyr nu uppodlad myr
  Kappelshamnsviken vik Väialmen udde samt bygd med fiskeläge Grostädeänge(t) änge
  *Kappelsvik, se Kappelshamnsviken vik Väialmen gård Grostädriv udde
  Klinten terräng Välle gård Gröinudden udde
  Klockareudden udde Västboms torp bebyggelse -grönan se Haugrönan Saknas
  Klyffnäs näs Åitåie gård Grönudden udde
  *Kulsbej sjö   Grönänget änge
  Kyrkgatmyr myr   Gyltu grynna
  Kyrkgatmyr myrmark   Gåsbrunn grundvattensamling
  Kyrkhagen terräng   Gäddväik vik
  Kyrkudden udde   Gäddvik vik
  Kyrkudden udde   Gäddviksbro bro
  Källingträsk sankmark   Gäddviksränneln en bäck
  Köipu vik /Se   Gärdar släketäkt (tångtäkt)
  Köla(n) sjö /Se   Haga-tompt äga
  Kölens(hed)träsk sjö /Se   Hagåkern åker
  Kölenshejdeträsk, se *Grinthammar sjö   Hajmhagen hage
  Kölnshajdmyr myr   -hals, se Rävhaken Saknas
  Kölnshajdmyr myrmark   Halvvägstrå ett märkträd
  Kölnshajdmyr myrmark   Hanbacken backe
  Kölnshajdträsk träsk   Hanåkern åker
  Kölnshajdträsk sjö   Hauen (=högen) Saknas
  Kölnshajdträsk sjö   Haugatu skogväg
  Langmyr myr   Haugburg grusvall
  Langmyr myrmark   Haugrundsudde Saknas
  Lilla Blautmyr äga   Hau gröinu strand
  *Lilleträsk sjö   Hau-gröinu vik
  Lillholmen äga   Haugrönan vik
  Lillholmen ö   Hau lillträsk träsk
  Lillmyr äga   Haureflar = Rävlar Saknas
  Lillmyr myrmark   Haustadar fiskeställe
  Mafrejsträsk, se *Lilleträsk sjö   Hau storträsk träsk
  *Magoträsk sjö   Hau strandhagen hage
  Masttjaut terräng   Haustädar fiskeplats
  Mavrajd sjö   Hojgarden änge
  Mavrajdsmyr myrmark   Holmsmyr myr
  Millarste Blaut myr   Horsan träsk, insjö
  Mavrajd träsk   Horsträsket , = Horsan träsk, insjö
  Mavrajdsmyr myr   Horsu träsk
  Märsfallet äga   Horsu träsk
  Märsfallet terräng   Hosand strandparti
  Mölnermyr myr   Hosand-döien tångtäkt
  Mölnermyr myr   Hosanddyen tångtäkt
  *Nacka udde /Se   Hosand-viken vik
  Nackar f.d. fiske   Hällandet strandområde
  Nackbruten äga   Hälli tångtäkt med hällbotten
  Nackepallar grund   Hälludden udde
  Nacketräsk träsk   Hälludden udde
  Nackhagen äga   Hällåkern åker
  Nackhajden terräng   Hässlemyr myr
  Nackpallar udde   Hässleänge änge
  Nackträsk sjö   Hästrävlar fiskeplats
  Nackträsk sjö   Hästrävlar grund
  Nackviken vik   Hästskallen en sten
  Nackviken, V. vik   Jomfruträsk Saknas
  Nackviken vik   Jörings-jord äga
  Norra Gattet sund   Kallvarphaid skogshed
  Norra Nyrajsemyr äga   Kalmen en stenhop
  Södra Nyrajsemyr äga   Klockareudden udde
  Nyrajsemyr, Norra myrmark   Kluckareudden udde
  Nyrajsemyr, Södra myrmark   Klyftnäs udde
  Nyrajsu träsk   Klyftnäs udde
  Nyrajsu träsk   Klyftnäsudden Saknas
  Näsbrutänge äga   Klämman beteshage
  Ojnickå å   Kosik sankmark
  Samsriv strandområde   Kosiksbro en bro
  Sandlund plats med sandtäkt /Se   Krabben hage
  Sandvik vik   Kyrkan i Haugrönan fyrkantigt fornminne
  Saxhammarn udde   Kyrkgrund en fiskeplats
  Saxriv udde   Kyrkhagen hage
  Sikhagen terräng   Kyrkudd udde
  Sikhagevik vik   Kyrkuddsrivet rev
  Släkmyr myrmark   Källingbacken = Källingdalsbacken backe
  Stajnhagen terräng   Källingdalsbacken backe
  Stikelänge äga   Källingträsk träsk
  Stora Blautmyr äga   Källingträsk insjö
  Storholmen äga   Kätt-änge äng
  Storholmen ö   Köilnshaidträsk träsk
  Storholmen ö   Köilnshaidträsk el. Köilu träsk
  Strandhagen äga   Kölan, = Kölnshajdträsk träsk
  Strå Sj kalkbruk   Kölnshajdträsk insjö
  *Strömmen, se Gattet, N. del av sund   Körkudd`n udde
  Stutmyr myrmark   Lambajnsgatan smal väg
  Sumpmyr äga   Las-änge äng
  Sumpmyrsskogen äga   Likbacken backe
  Sundermyr ägomark   Lillhagåkern åker
  Svarta stajnar stenar   Lillholmen holme
  Svartdyen strandområde   Lillpallen fiskegrund
  Svartstajnsskogen äga   Lillsylgu ränna
  Svarvarhuk udde   Lillån å
  Svarvarhuk udde   Lillänge(t) änge
  Svarvarhuk udde   Lunderhageeken stor ek
  *Svarveklint, se Svarvarhuk udde   Lunderhagaviken vik
  *Svarveklint, se Svarvarhuk udde   Långvät grund vattensamling
  Svarvmyr äga   Långåkern åker
  Svarvnäset terräng   Lägrar gråstenar
  Svarvnäset äga   Lägtu äng
  *Svin, se Svingrund grund   -ländan ,se Bakländan Saknas
  *Svinet, se Svingrund grund   Mackå å
  Svingrund grund   Manann äng
  Svingrund grund   Mangatu körväg
  Svingrunn sjömärke   Marstajnen en sten
  Svärtholmen holme   Masstjaut skog
  Sändbruten äga   Masttjutet hage
  Sände fiskeplats /Se   Matseriv rev
  Sändeträsk träsk   Maveraid träsk
  Sändeträsk sjö   Mavraid träsk
  Sändeträsk träsk /Se   Mavrajd insjö
  Sändeviken vik   Mavrajdbacke en backe
  Sändu fiskeplats /Se   Myråkern åker
  Sändu fiskeläge /Se   Myränge(t) änge
  Sändänge äga   Märsfalle` skog
  Trasstassul äga   Mässfallet trakt
  Trastasshul terräng   Märsfallet hage och skog
  Trullträsk äga   Märstjautet skogsstycke
  Trullträsk sjö   Möilnarmyr myr
  Trälgar terräng?   Möirhäuse` äng, myrmark
  Trälgsumpänge äga   Mölnerfallet vattenfall
  Trälgänge äga   Mölnermyr myr
  *Träsk, St. sjö   Mörtkimmen holme
  Träskhagen äga   Mörtkimmen holme
  Träskhagen terräng   Nackapallar grund
  Tvärlingmyr myrmark   Nackar f.d. fiskläge
  Utskogen äga   Nackepallar undervattensgrund
  Utskogen äga   Nackviken vik
  Vialms S omårde   Norderbrim aganhopning
  Vialms triangelpunkt   Norderkällan källa
  Vialmsskogen äga   Norderport område
  Vialmsudd udde   Norderåkern åker
  Vialmsudd udde   Norra Svarvhulet en inbuktning
  Vialmsudd udde   Nyhagåkern åker
  Välle terräng   Nyrajsbod en bod
  Välleshagen äga   Nyrajsu insjö (»träsk»)
  Vällesviken vik   Nårdaränget äng
  Vällesviken vik   Näset = Svarvnäset Saknas
  Västerhagen terräng   Nöiraisn träsk
  Västerskogen äga   Nöiraisu träsk
  Västerviken vik   Pallhuvudet en strömmingssättning
  Västerviken vik   Pannkaksstajn en flat gråsten
  Älnevik vik   Polar-stenen en sten
  Äspeholm holme   Prästrivet rev
      Päisarven åker
      Päisarvänge äng
      Rotlundhaid hed
      Rotlundhajd kal hedmark
      Rumåkern åker
      Råir-akur åker
      Rävhalsen smalt lantstycke
      Rävlar udde med rev
      Saivänge äng
      Saiv-änge äng
      Sajvänge(t) änge
      Samsriv rev, tångtäkt
      Saud-räng äng
      Sandåkern åker
      Saxen, se Saxhammarn bergsudde
      Saxhammarn bergsudde
      Saxhammarn udde
      Saxhammarn udde
      Saxklint udde
      Saxrevet rev
      Saxriv rev
      -sik, se Kosik Saknas
      Sikhagen hage
      Sikhagviken vik
      Sikriv ett rev
      Skansrivet ett rev
      Skarpholm holme
      Skit-holm holme
      Skitholmen holme
      Skradastain två gråstenar (flyttblock)
      Skradastains-väg väg
      Skåpe», el. Skåphule» fiskplats
      Skäiräum plats
      Skärrum plats
      Släkmyr myr
      Släkmyr myr
      Smedåkern åker
      Smiss-holmar, Saknas
      Småmyrar myrmark
      Smååkrar åkrar
      Snipan hälludde
      Sojdshagen hage
      Sojdshulet inbuktning
      Sojdsvät grund vattensamling
      Sotbro bro
      Sot-å å
      Spelhulet fiskeplats
      Spellunden en lund
      Späirlunden gammal landningsplats
      Stainhule», fiskeplats
      Stain-änge», äng
      Stajnbrottgatan väg
      Stajngrind grind
      Stajnhagen hage
      Stajnhulet inbuktning
      Stajnäng(t) änge
      Staplar stenlagd stig
      Staplar stenlagt vägstycke
      Staplevägen väg
      Stora backen en hög backe
      Stora dyen tångtäkt
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmsänden udde
      Storläget en gammal sälsten
      Storsylgu ränna
      Storträsk Saknas
      Storån å
      Storängesåkern åker
      Storänget änge
      Storängsåkern åker
      Sturks rivet ett rev
      Stutmyr myr
      Stäutmöir myr
      Störtet vattenfall
      Suderhagen hage
      Sudra Svarvhulet, se Norra Svarvhulet inbuktning
      Sumpmyr en myr
      Sunda(r)myr myr
      Sundermyr nu utdikad myr
      Svartskörtu ett litet fiskegrund
      Svartstainsviken vik
      Svarfvarhuk bergsudde
      Svarvarhuken bergsudde
      Svarvarhuken bergsudde
      Svarven el. Svarvklint bergsudde
      Svarven hög bergsudde
      Svarvklinten, = Svarven bergsudde
      Svarvnäse», skog
      Svarvnäset näs
      Svarvvätar några grunda vattensamlingar
      Sväingrunn grund
      Sväingrunnä grund
      Sväini grynnor
      Svältu en hage
      Svärtesholm holme
      Sände fiskeplats
      Sändegatan körväg
      Sändeviken vik
      Tainmöirar fiskeplats
      Tajnmyrar myrmark
      Takstensudden udde
      Tarmen smal äng
      Tjockörti fiskeplats
      Tjugondsvät grund vattensamling
      Tobaksåkern åker
      Tofsväten vattensamling
      Trastassul träsk
      Tre stajnar tre gråstenar
      Troi fiskeplats
      Trullträsk träsk
      Trullträsk träsk
      Trullträsk träsk (insjö)
      Trullu träsk
      Trälgviken vik
      Träskholm holme
      Träskmillum område
      Tvärlingsmöir myr
      Unåkern åker
      Valkåkern åker
      Varvhaid hed
      Varvhaid kal hedmark
      Vatlid stängsel
      Vialmsref = Väialmsudd udde
      Väialmsudd udde
      Vällesviken vik
      Vällesviken vik
      Välleså å
      Västarviken vik
      Västerbrim aglund (träsk)
      Västerhagen hage
      Åinarvägen vägen
      Åinick-a å
      Ålbod å
      Älneväik vik
      Älnevik vik
      Ängesrev ett rev
      Äspeholm holme
      Äspeholm holme
      Öltunnan sälsten
      Ömrivet rev
      Österbrim aglund

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.