ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fårö socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 101 Naturnamn : 957 Bebyggelsenamn : 229 Naturnamn : 2034
Fårö ö Abburmyr myr Fårö sn sn Abburramyr myr
Fårö ö Adanäs, Lilla näs Fårö ortn. Abburr-träsk träsk
Fårö ö o. sn Adanäs, Stora näs Fårö ö o. sn Adanäs, Lilla udde
Fårö ö o. sn Adekärr kärr Fårö ö och socken Adanäs, Stora udde
Fårö sn Ade kärrs lundar äga Fårö ö o. sn Adekärr kärr
Fårö ö o. sn Agangen å Fårö ö Adekärr kärr
Fårö ö, sn ?Ajkeräng äga Fåröboe inbyggarbeteckning Adekärrslundar skogslundar
Fårö sn /Se Ajkeslunda terräng o ägomark Aike trakt på Fårö Ade-kärs-lundar skog och strandmark
Fårön ö Ajkeslunden äga Ajke område och flera gårdar Agangen å
*Fårön ö Ajkesträsk träsk Aikes grannalag bygd Agkärret kärr
Fårö ö o. sn Ajkesträsk sjö Ainens gård Ai å
Fårö sn Ajkesvik vik Ainens bygd, lägenheter Ai utlopp
Fårö sn Ajkesvik vik Ajnens boplats Aikesbro bro
Fårön ö Ajkesvik vik Ajkeslunda gård Aikeslunda skogsmarker
Fårö sn Ajkesvik vik Alnäsa trakt Aikesträsk träsk eller mindre insjö
Fårö sn /Se Ajkeså å Alnäsa bygd Aikesväik vik
Fårö sn /Se Ajnens terräng Alvra-rotan »rote» Aina-stadar landningsplats
Pharenn, se Fårö sn Ajnestadar strandområde Askugrunn gd Ajkekanalen kanal
Austers gård Ajnestadar båtplats Austan inbyggarbeteckning Ajkesa å
Ava gård Akerbrita backsluttning /Se Austers gd Ajkesbro bro
Ava gd /Se Albert Engströms dyn dyn Austers gård Ajkesräng ett hörn i Ajke
Bondans gd /Se Albytjaut äga Austurs gård Ajkesträsk sjö
Broskogs gård Alholm äga Austurs gård Ajkesträsk träsk
Broa by /Se Alnäsahajd fält /Se Austrå hälte del av Fårö Ajkesvik vik
Broa gård Alnäsaträsk träsk Ava gd Ajkesvik vik
Butlex gård Alnäsaträsk träsk Ava gård Ajkesvik vik
Butleks gd /Se Alnäsaträsk träsk Ava gård Ajkesänge änge och boplats
Båta gård Alnäsaudden udde Ava gård Ajkesänge änge
Båta gård Alnäsaudden udde Ava gd Ajnelyckan äga
Demmor gård Alnäsavik vik Ava gd Ajnesodlingen odling
Demmor (tid. Demba el. Dembur) gd /Se Alnäsavik vik Aven inbyggarbeteckning Ajneusstadar fiskläge
Demmor gd /Se Alnästräsk sjö Bodda byggnad Ajnesakur åker
Demmor gd /Se Alverhäkt äga Bogrens garden f.d. boplats Akurbjärg åker
Dukkur gd /Se Antafyl äga Bondans gård Akurbrita backe
Dämba gd Arnagrop lokalitet Bondansaren inbyggarbeteckning Akurlid plats vid ett led till en åker
Friggårds gård Arnagrop grop Bondens gård Akurvik Saknas
Friggårds gd:ar /Se Askagrunn grund Bondens gård Akurvät vattensamling
Fårö ting ting Askugrunn ö Broa gård Ae landremsa
Gasmora gd Askahäkt äga Broa gård Alaholmen holme
Gasmora gård /Se Aurbraust strandområde Broa gård Albytjaut (skogsst.)
Gåsemora gårdar Aurbraust udde /Se Broskogen inbyggarbeteckning Alnäsa bygd
Gåsemora gd /Se Aurgrunn ö Broskogs gård Alnäsa område och gårdar
Gåsemora gd /Se Aurgrunnskinnen häll /Se Broskus gård Alnäsahajd fält
Hammars gd Aurgrunn grund Broskus gård Alnäsaträsk träsk
?Hoburga, L. o. St. gdr Aursviken vik Bruten boplats Alnäsaträsk insjö
Hoburga gård Aursviken vik Bruthagen boplats Alnäsaträsk träsk, insjö
Hoburga, Lilla by? /Se Aurudden udde Butleks gd Alnäsaudden udde
Hoburga, Stora by? /Se Aurudden udde? Butleks gd Alnäsavik vik
Hoburga, Lilla o. Stora gd:ar /Se Austerhagariv strandområde Båta gd Alnäsaväik vik
Hursor boplats /Se Austerkinn häll /Se Båta gd Alströms backen backe
Hursor boplats /Se Austerklint klint Båta gård Alvrarna hagar
Hägur gd:ar /Se Austersriv udde Båta gård Alvurakren, Lilla åker
Kalbjärga gd Austeränge terräng Båta gd Alvurakren, Stora åker
Kalbjerga gård Avagrund holme Båta gård Alvurhäkt inhägnat område
Kalbjärga gd /Se Avagrund holme Båtur inbyggarbeteckning Antafyl äng
Kalbjärga gd /Se Avagrunn grund Båtur inbyggarbeteckning Antafyl äng
Kalbjerga gd /Se Avagrunn ö Bänklaikor inbyggarbeteckning Antafylsbacken backe
Kutamora gårdnamn /Se Avakroken vik Bäukles gård Arnakäula åker
Kutemor gård Avakroken vik Bäukles gård Askakren åker
Käutamora hage /Se Avanäs landområde Dammsjö boplats Askakur åker
Landsnäsa gd Avanäs del av Fårö Demmor, se 1 Dämba gd Askakursmyr myr
Landsnäsa gård Avanäs terräng Dämba gd Askar haga
Landsnäsa gård /Se Avanäs terräng Dämba gård Askar änge och strand
Langhammars gd Avanäset del av Fårö Dämba gård Askugrund holme
Lassor gård Avanäset del av Fårö Dämba gård Askugrund holme
Lassor el. Larsa gd Avariv udde dämba gård Askugrund grund, holme
Lassor gd /Se *Avavik, se Sudersandsviken vik Dämbur inbyggarbeteckning Askugrundsriv rev
Lassor gd /Se Avaänden udde Fifang boplats Aurastycke skogsstycke
Lassor gd /Se *Avekrok, se Holmudden trol. udde Fredriks torpet f.d. båtsmanstorp Aurastycket äga
Lauter gd *Avenäs trol. udde Friggars gd Auratangen sandbank, tånge
Lauters gård Baggahäkt äga Friggards gård Aurbraust udde
Lauters gd /Se Baggamyr myr Friggars gård Aurbraust udde
*Lilmortin försv. gd /Se Baggamyr ägomark o terräng Friggars gård Aurbraust rauk
Marpes gård Baggaträsk träsk Fästningen Saknas Auren strandvall
Mölner gd Baggaträsk träsk Gamla Larsons stället boplats Auren strandsträcka av grus och sand
Mölner gård Baggavät sankmark Gamlehajmen boplats Auren örfylld strand
Mölner gd /Se Baggekullen kulle Garden boplats Auren strandplats
Mölner gd /Se Bagghagen terräng Gasmora Lilla gd Auren strandplats
Mölner gd /Se Baggkullen kulle Gasmora gård Auren strandplats
Mölner gd /Se Bandemyr äga Stora Gasmora gård Auren rauk, (örfylld strand)
Mölner plats där det funnits kvarn /Se Beckrevet sandrev Gasmora gårdar Aurgrund el. Aurgrundsholmen holme
Nors gd Lilla Beckrevet rev Lilla Gasmora gård Aurgrunn grund
Nors gård Beckrevet, Lilla udde Gasmora gd Aurgrunnshällar hällar
Nystuga gård Stora Beckrevet rev Gasmora, Lilla gård Aursviken vik
Nystugu gd /Se Beckrevet, Stora udde Gasmora, Stora gård Aursviken vik
Nystugu gd /Se Beckrevskullen terräng Gasmoren inbyggarbeteckning Aurudden yttersta udden av Auren
Nystugu gd /Se Beckrevssvaget däld Gasmora gd Aurudden udde
Ringvida gd Beckrevssvaget strandområde Gasmora gd Auränden udde
Ringvide gård Bendalen strandområde Gasmora, Stora by Austerlunda åker
Simunds gårdar /Se *Berget trol. udde Gåsemora Stora, se Gasmora, Stora by Austerlundagatan väg
Simunds gård Bertaviken vik Godmans garden f.d. boplats Austra gata väg
Smiss gård Biskopsbacken terräng Godmans trälgården boplats Austra kinnen strand
Sudergårda gd Bjärgarna terräng Grunnet sandig boplats Austra kinnen höjdparti
Sudergårda gård Bjärgskog äga Gula huset kapell Austra läide förgrundning av havsbottnen
Träska gård Björkvät äga Gula kliniken bod Austra läjde grundrygg
Ulsbod fiskeläge /Se Björkvät sankmark? Hamars gård Austra pallen en pall, avsats
Verkegards gd Blautmyr äga Hamars gård Austra skolan folkskola
Vinor gd Blänningskärr kärr Haugarden boplats Austra tungå bergsudde
Vinor gård Bodar fiskebodar Huburga, Lilla gård Austra tungu udde och strandparti
Vinor gd /Se Bohagariv udde Hoburga Lilla gd Austur östra hälften av Fårö
Ödehoburga gd /Se Bohakaräng vik /Se Lilla Hoburga gård Austuraker åker
  Bohaka sand udde Hoburga, Lilla gd(ar) Austurdyan plats för tångtäkt
  Bohaka sand udde Hoburga, Lilla gård Austerhaga hage med strandvallar
  Bohakasandet terräng Hoburga Stora gd Austurhagariv udde
  Bomor skog Stora Hoburga gård Austurhagariv rev
  Bomor lövskog Hoburga, Stora gd(ar) Austurhagen hage
  Bomor terräng Hoburga, se Lilla Hoburga gård Austurlunda skogslund
  Bondans rängen vik /Se Huburga, Stora gård Austerlundakren åker
  Bondens rängen vik /Se Hoburga, Stora gård August Djupalunda lund
  Bondansträsk träsk Holmkvists garden boplats Austurs-kvior väg
  Bondansträsk sjö Hursa gammal boplats Austurskväjar väg mellan gärdesgårdar
  Bondansviken vik Kalbjärga gd Austurs-Oskus stigen friarestig
  Bourgströms dyn dyn Kallanders garden boplats Austursriv rev vid skär
  Bourgströmsdyn terräng Kallbjärga gård Austuränge änge
  Bovik vik Kallbjärga gård Autafyl äng
  Bovik vik Kalbjärga gård Ava brygga båtbrygga
  Bovikariv udde Klaras garden tidigare boplats Avagrunn holme
  Bovikariv strandområde Landsnäsa el. Landnäs, se Lansa gård Avagrund grund, holme
  Boxadalen Saknas Langhammars gd Avahuken l. -ända udde
  Boxadalen terräng Langhamars gård Avakroken vik
  Brajdaburg terräng? Langhamars gård Avakroken vik
  Brajdaur udde Langhamars gård Ava länningen plats vid havet
  Brajdaur strandområde Langhamren inbyggarbeteckning Avanäs halvö
  Brajdaursvik vik Lansa gd Avanäs, el. »Näset» halvö
  Braustens land strandparti Lansa gård Avanäs skogsområde
  Brausten strandparti Lansa gård Avaudden udde
  Brausten strandområde Lansa gd Avavägen väg
  Brausttäppan lokalitet å Gotska Sandön Lansa gård Austra Avavägen väg
  Brausttäppan terräng Lansnäsen eller Lansur inbyggarbeteckning Västra Avavägen väg
  Bredsand område Lansur, även Lansnäsen inbyggarbeteckning Avaändan udde
  Bredsand strandområde Larsa gård Avaändan ände, udde
  Bredsandsudden udde Larsa gård Babbus-hälle häll i vattnet
  Bredsandsudden udde Lasses garden boplats Babbushällen häll
  Brinkar terräng /Se Lassor gård Baggagift gift, ´fårstall´
  Brita torskställe /Se Lauter gd Baggagiftavät vattensamling
  Britabacka öppet område /Se Lautur gård Baggagärdä äng
  Britahällar kalkstenshällar /Se Lautur gård Baggagärde gärde
  Britana torskställe /Se Lauterhorn gd Baggamyr myr
  Britar torskställe /Se Lautur gård Baggaträsk vattensamling
  Broa triangelpunkt Lutterhorn, se 1 Lauterhorn gd Baggavät vattensamling
  Broa backar terräng Långhammars, se Langhammars gd Baggavät vattensamling
  Brobergs udde udde Magnus garden gammal boplats Bagghagen hage
  Brohagen äga Marpes gd Bajtningen åker
  Brohagen terräng Marpes gård Bakdyen plats för tångtäkt
  Brohagvik vik Marpes gård Bak Holmen vatten
  Brohagvät sankmark Molins gamla hajmen gammal boplats Baklunden lund
  Broriv udde Molins torpet boplats Bakvikarna vikar
  Broriv udde Munkhuset barnmorskehus Bakviken vik
  Broskogs kvarn triangelpunkt Mölnor gd Balkakren åker
  Brudariv udde Mölnor gård Bannumyrar myrar
  Brudariv udde Mölnor gård Bastakren åker
  Brunen strandparti /Se Möllnur gård Bastakursgrind grind
  Brunen strandparti /Se Mölnur gård Bastakursvät vattensamling
  Brutmyr äga Nordurhäkt boplats Bastudal åker
  Brutmyr ägomark Nors gård Bastugärde Saknas /Se
  Bunge aur grund Norsen inbyggarbeteckning Batvarpriv rev
  Dalsängen terräng Nårs gård Bergmans akrarna åkrar
  Dalsängshagen äga Nårs gård Bertabålverket stenstöttad gärdesgård
  Danen Saknas Nöistur gård Bertaviken vik
  Danen udde Ousters, se Austers gd Bihanget jord och åker
  ?Danevik vik Persons garden f.d. boplats Bjärgakren åker
  Digerhuvudsgylen djup /Se Präst el Prästgarden kronohemman och kyrkoherdeboställe Bjärgarna höjdsträckning
  Digerhuvudsrängen inbuktning /Se Präst prästgård Bjärget höjd
  Digerhhåvud udde Ringvida gd Bjärget kuststräcka
  Digerhuvud udde Ringvide gård Björkvät Saknas
  Digurhåvud bergsudde /Se Ringvida gård Björnen sälsten
  Digurhåvud udde /Se Ringvida Bruten boplats Blajkuvät vattensamling
  Djaupadalshage äga Ringvida gård Blautamyr myr
  Djaupadalshage terräng Ringviden inbyggarbeteckning Blautamyrsrännul rännil
  Djaupalund äga Rosendal gd Blautamöir agmyr
  Djaupalund terräng Rosendal gammal boplats Blautamöirsrännul bäck
  Djauparäng terräng Ryska hotellet gammal boplats Blautastycke äng
  Djaupa viken vik Röjstadal = Rosendal gammal boplats Blodänge änge
  Djaupu strandområde Sackus garden gammal boplats Blodängesbacka backe
  Djaupurängen inbuktning /Se Sandbergs garden boplats Blänningskärr kärr
  Djauvarp strandområde Sandgrens kilen förr en boplats Blänningkärr, Lilla kärr
  Draknavät träsk Sebastopol boplats Blänningkärr,Stora kärr
  Draknavät sankmark Simunds gård Blännigkärrsgata väg
  Dyarna terräng Simundur inbyggarbeteckning Blänningkärrsgata väg
  Dymyr äga Simus gård Bobäcks lunda åker
  Dymyr myrmark Simus gård Bodar plats med sjöbodar
  Dyänge terräng Skala område Bohaka strand med hällar
  Dämba Misslauper holme Skarpagärde boplats Bohaka sandstrand
  Dämba triangelpunkt Skärs-rotan rote Bohakaakren åker
  Dämba-hylo hage /Se Smiss gård Bohakadyan plats för tångtäkt
  Dämba Misslauper ö Smiss gård Bohakariv rev
  Dämbaträsk äga Smissen inbyggarbeteckning Bohakaräng vik
  Dämba träsk sjö Smissen inbyggarbeteckning Bohakasande åker
  Ekeviken (resp. Ejkeviken) vik Storagärde boplats Bohakasand sandstrand
  Ekeviken (resp. Ejkeviken) vik Sudergarda gd Bohakasande(et) sandstrand
  Ekeviken lastageplats /Se Sudergarda gård Boklint klint
  Enekullen ängar Sudergarden inbyggarbeteckning Boklint klint
  Enekullen terräng Sudergarden inbyggarbeteckning Bondans ränge vik
  Enlyckan äng Surrgarda gård Bondansträsk insjö
  *Faerö, se Fårö ö Surrgarda gård Bondansträsk insjö
  *Faerö (resp. Farö) näs, se Avanäset del av Fårö Svavelkulan kapell Bondens ränge rauk (vik)
  Farnavik träsk Svavelkulan kapell Bonds-viken vik
  Farnavik sjö Svens gd Bondansviken vik
  *Farö (resp. Faerö) sund, se Fårö sund sund Svens kyrkoherdeställe Bondens vika rauk
  Fenikeholm, se Norsholmen halvö Svens del av prästhemmanet Bons-ränge innersta bukten av Aursviken
  *Feninkeholm, se Norsholmen halvö Svensbacka backe Bonsränge bukt
  Feniken holme /Se Svensgård gård Bonträsk träsk
  Fifang strandområde Svältedal boplats Bonsvika vik
  Fifang äga Svärtbo-rotan rote Bonsviken vik
  Fifang ägomark Svärte, Lilla boplats Bovikariv udde
  Fifangsriv udde och rev Svärtesvät vät och boplats(?) Bovikariv rev
  Fifangsriv udde? Svärtum bygd Bovikavät vattensamling
  Fifangsriv rev /Se Svärtum parter vid Ringvida Boviken vik
  Fiskklint höjd? Torpet boplats Braidaburg »aurburg» (strandvall)
  Fiskmåsheden område å Gotska Sandön Träska gård Braidaur strandsträcka
  Fiskmåsheden terräng Träska gård Brajdaur udde
  Fitagarda fiskeläge Träska gd Brajdaursaker åker
  Fitagarda strandområde Träska gd Brajdaursdyen plats för tångtäkt
  Fitagarda fiskeläge /Se Träska, se Hoburga, Lilla gård Braid-aurs-häkkt, -möir, -akur Saknas
  Fitagards-akren åker /Se Tällehau gd Brajdaurshäkt hage
  Fitagardssand sandstrand /Se Verkegards by Brajdaursmyr myr
  Fitagardsandet äga Väskgards gård Braidaursriv rev
  Fitagardasundet äga /Se Verkegards gård Brajdaursriv rev
  Fjälfök lokalitet Verkegards bebyggelse Braidaursväik vik
  Fjällföken Saknas Vinor gd Brajdaursvik vik
  Flata hällar strandområde Vinor by Braidaursändan udde
  Flatmyr äga Väinur gård Brajdaursänden det yttersta av Brajdaur
  Flytet grund Väinur gård Brajdburg burg, strandbacke
  Flytet skär Väinur gårdar Braidväta slätt med »vät» (vattensamling)
  Flytet ö Värkes gård Brankahällar rev
  Foten äga Västrå hälte västra delen av Fårö Brantakväiar »kvior» [väg mellan gärdsgårdar]
  Franska Bukten vik Åidehoburga gård Brantukväiar väg
  Franska bukten bukt Ödehoburg gd Brantunar backar
  Fårön ö Ödehoburga gd Brantunar sandbackar
  Fårön ö   Brink äng
  Fårö fiskeläge o. ö   Brita torskställe
  Fårö ö   Britabacka backe
  Fårö Misslaupur skär /Se   Britahulet Saknas
  Fårön ö   Britahällar hällar
  Fårö ö   Britahällar söndersprängda klintar och hällar
  Fårön ö   Britakur åker
  *Fårönäs, se Avanästet del av gottländska Fårö   Britar undervattenshällar el. raukar
  Fårösund sund   Broa backar backar
  Fårösund sund   Brobackar backar
  Fårösund sund   Broens hällen häll
  Fårö sund sund   Brohagaodlingen åker, odling
  Fårö sund sund   Brohagavät vattensamling
  Fårö sund sund   Broens hälle fiskeplats
  Fårösund sund   Brohagkanalen vatten
  Fæningar insula, se Norsholmen halvö   Broriv udde
  Gamla gården bebyggelse   Broriv rev
  Gamblahamn vik   Brosänge, se Stora, Lilla Brosänge änge
  Gamla hamn strandparti   Lilla Brosänge änge
  Gamlahamn strandområde   Stora Brosänge änge
  Gamlahamnsgylen hamnbassäng /Se   Broänge änge
  Gasmor natn /Se   Brudariv rev
  Gasmoshammaren udde   Brudvät vattensamling
  Gasholmen ö   Brune rauk
  Giftamilla Saknas /Se   Brunnsvät vattensamling
  Gasmorhammaren triangelpunkt   Brutamyr myr
  Giftskog skogsområde   Bruten hage
  Norra Gattet inlopp   Bruten hage
  Gofjädersvik vik   Bruten hage
  Gofjärdsvik vik   Bruten äng
  ?Gosholm holme   Brutmyr åker
  Gotska Sandön ö   Bryngel åkrar
  Gotska Sandön ö   Bryngulen odling
  ?Gotska Sandön ö   Brända stycke skogsstycke
  Gotska Sandön ö /Se   Bräudariv udde med rev
  Gotska Sandön ö   Bräunä strandremsa med fiskeplats
  Gotska Sandön ö   Bräune bergsparti
  Gotska Sandön ö   Bröilarä åker
  Gotska Sandön ö   Bröja Saknas
  Gotska Sandön ö   Bröjlare åker
  Gotska Sandön ö   Buckahulet vik
  Gotska Sandön ö   Bungaur holme
  Gotska Sandön ö   Bunge auren holme
  Gotska sandöns nationalpark naturskyddsområde   Bunken Saknas
  Gotska Sandön ö /Se   Bunken nu åker, förr myr
  Grandalen dal   Burg förhöjning vid strand
  Grandalen terräng   Burgakren åker
  Graun udde /Se   Burg-akur åker
  Graunkulle äga   Bytet skogsstycke
  Graunkulle terräng   Båjgdagrind grind
  Graunkullen äga   Båjgdastycke åker
  Grauns- förled i naturnamn /Se   Båjgde väg
  Graunshäkt äga   Bärgensbryan källa
  Graunsmyr äga   Bärkevät vattensamling
  Graunstycket terräng   Böitä skog
  Södra Grundshagen äga   Böites-bärg sandberg
  Grunnet udde   Böites-gata /väg/
  Grunnet grund   Dalagata avväg
  Grunnet vik   Dalsäng sank slåmark
  ?Norra Grunnshagen äga   Dalsäng hage
  Grunnslunda terräng   Danaviken vik
  Västra Grunnsvik vik   Danen grund
  Grunnsvik, Västra vik   Danen grund
  ?Grunnsvät äga   Danen holme
  Grunnsvät sankmark   Digerhuvud rauk
  Grunnsändan udde   Digurgrund grund
  Gröjnakursvät vattensamling /Se   Digur-havs-viken vik
  Grönakersalvret äga   Digurhuvud bergsparti
  Grönakersvätar äga   Digurhuvudshagen hage
  Gullstugan strandformation   Digurhuvudsränge vik
  Gullstugan terräng?   Digurhåvud bergsudde
  Gylpo bukt   Digurhåvs-ränge vik
  Gylpovät träsk   Djaupadal åkrar
  Gylpovät sankmark   Djaupadal dal
  Gylpu vik?   Djaupadalsakur åker
  Gylpu vik /Se   Diaupa-dals-hage Saknas
  Gylpu vik /Se   Djaupadalsmyr myr
  Gylpu(r)vät vattensamling /Se   Djaupadyen plats för tångtäkt
  Gylpu(r)vät vattensamling /Se   Djaupa döien vik och tångtäkt
  Gylpu(r)vät vattensamling /Se   Djaupalunda skogslund
  Gärdsmyren äga   Djaupalunda skogslund
  Hagalunda äga   Djaupa-räng bukt
  Hagalunda äga   Djauparäng vik
  Hagalunda terräng o ägomark   Djaupa viken havsvik
  Haganäs udde   Djaupaviken vik
  Haganäs näs   Djaupur strandområde
  Haganässkogen äga   Djaupurburg strandvall(?)
  Hagarsbainsriv udde   Djaupå, Djaupuna vik
  Hagarsbajnsriv udde   Djaupunar ägor
  Hagget äga   djaupuna strand och fiskläge
  Gamla Hagmyren äga   djaupviken vik
  Hagmyren, Gamla terräng o ägomark   Djauvarp vik
  Hajdakern åker /Se   Djauvarp vik
  Hajdakurs alvur alvar /Se   Djauvarpsriv udde
  Hajdeklint klint   Djauvarpsriv rev
  Hajdskog äga   Djupalunda hage
  Hajmakersriv udde   Drakna-vät vattensamling
  Hajmakersriv udde   Draknavät vattensamling
  Hajmariv udde   Dure klint
  ?Hajmrivet udde   Dyan, se Lilla dyan Saknas
  Hald terräng   Dyarna uppodlad sankmark
  Haldakil äga   Dyarna Saknas
  Halde äga   Dyarna sanka strandkanter
  Haldhagen äga   Dyarna sanka slåmarker
  Haldmyr äga   Dämba-hylå hage
  Hammarsgrunn grund   Dämba-hylo hage
  Hammarsändan äga   Dämba-läid förgrundning å havsbotten
  Hammarsändan udde   Dämbaläjd grundrygg
  Hammarudden udde   Dämba misslaupur, se Misslaupur Saknas
  *Hammer, se Långhammars hammar udde   Dämbastadar fiskläge
  Hannshanen forngrav /Se   Dämbaträsk träsk
  Hammarudden udde   Dämbaträsk insjö
  Hamnudden udde?   Döda stället plats i Avanäs
  Hastughajten äga   Döi-alvre sank myrmark, delvis odlad
  Hanen fornminne /Se   Döianar fodermarker (utdikad myrmark)
  Haugholmen holme   Döianar med pors beväxt gungfly
  *Haugsanda, se *Hogsanda strand   Döi-möir Saknas
  Hau rävlar revlar   Ekeviken Saknas
  Helgumannen fiskeläge   Engelska körgarden (kyrkogården)
  Helgumannen strandområde   Engströms more sank mark
  *Heligman möjl. udde   Eriks more sank mark
  Hertas svag dal   Faitabänk undervattenshällar beväxta med tång
  Hertas svag terräng   Fajtabänk undervattenshäll
  Hjällbjärgsskogen skogsområde   Farnaväik träsk
  Hobben åker   Farnavik insjö
  Hoburgabjärg terräng   Farnaviksträsk insjö
  Hoburgberg bergssträckning /Se   Fasta-Lasse sten
  Hoburgberg bergsträcka /Se   Fifangshalde vägstycke
  Hogsanda strandparti   Fifangshällen = Hällen Saknas
  *Hogsanda strand /Se   Fifangsmyr myr
  Hogsandagrunn udde   Fifangsriv rev
  Hogsandagrunn skär   Fiskaklint kalkstensklippa
  Hogsandastigen stig /Se   Fiskläget fiskeläge
  Hogsandavik vik   Fitagarda fiskläge
  Hojgarden äga   Fitagarda fiskläge
  *Holm, se Holmudden udde   Fitagards-akren åker
  Nordra Holmshulet vik   Fitagardssand sandstrand
  Holmshulet, Nordra vik   Fitagardssand sandstrand
  Sudra Holmshulet vik   Fjällfök sten
  Holmshulet, Sudra vik   Flata hällar hällar
  Holmskogen skog   Flisakrarna åkrar
  Holmslauar hällar /Se   Flisakur åker
  Holmslauar hällar /Se   Flytahuvudet stenparti
  Holmsviken vik   Flytakullen undervattensgrund
  Holmsänden udde   Flytaviken vik
  Holmudden udde   Flyte´ hage
  Holmudden udde   Flyte grund
  Holmudden udde   Flyte grund
  Holmudden udde   Flyte hällgrund
  Holmvät myr   Flytä undervattenshäll
  Holmvätskog äga   Flytä grund (ovan vattnet)
  Hornshällen landningsplats   Fläcka sälsten
  Hornshällen skär   Fonton skog
  Hursor f.d. boplats /Se   Fontonlunda hage
  Husholm udde   Friggardsdöien vik med släketäkt
  Husholm udde   Friggardsriv udde
  Husmor natn /Se   Friggarsakren åker
  Husmorsalvret äga   Friggarslägret läger
  Husmorsalvret terräng   Friggarsriv rev
  Hylo äga   Friggarssand sandstrand
  Huluvik vik   Friggarsvik vik
  Hyluvik vik   Friggarsvik vik
  Hylovät äga   Frållska bankarna strandbankar
  Hyluvät kärr   Fånntons-lunda, -s-hållm lund
  Håpuhällen skär   Fårön ö
  Håpuriv holme   Fårösund sund
  Häjdeklint terräng   Fårösund sund
  Häjderiv udde   Fårösund sund
  Häjderiv udde   Fäifang [trakt med bygd]
  Häjdeviken vik   Fäifang strandängar med bygd
  Häjdeviken vik   Fäifangsriv udde och rev
  Häkten äga   Fäifangsviken vik
  Hällagrunn udde   Fänicken tidigare vät, »vattensamling», nu källor
  Hällagrunnsviken vik   Fänicken källor
  Hällgrunn strandområde   Fänikk vät
  Hälländen udde   Fördärvet åker
  Hässlemyr äga   Fördärvet åker
  Hässlemyr myrmark   Galten häll ovan vatten
  Hässletajg teg /Se   Gambla Dämbaväg väg
  Hästhagsvät sankmark   Gamlagardshällar hällar
  Hästmor skog   Gamlagardskväiar strandsträcka
  Höga kulle lokalitet   Gamlagars-hällar hällar
  Höga land område å Gotska Sandön   Gamla garnshällar raukar
  Höga land terräng   Gamla hagen hage
  Höga Revarn sandås   Gamlahagen hage
  Höga åsen ås   Gamlahagen hage
  Höga åsen triangelpunkt   Gamlahagodlingen odling
  Idemorar skogar   Gamlahagvägen väg
  Lilla Idemoren skog   Gamlahamn av strandvallar omgiven sänka
  Stora Idemoren skog   Gamla-häkt inhägnad hage
  Idemoren, Lilla terräng   Gamla häkt hage
  Idemoren, Stora terräng   Gamla odlingen uppodlat område
  Jalhagen äga   Gamla sanda sten i sjö
  Jalhagen terräng   Gamla stainen landningsplats
  Jauvika vik   Gamlehamn hamnplats
  Jauvika vik   Gamlehamnsgyle lagun
  Jällbjärgsskogen äga   Gamlehamnsklintar klintar
  Jönsariv strandområde   Gamlehamnsränge vik
  Kajvika vik   Gannen, se Sudergardens Gannen Saknas
  Kajvika vik   Gartrusrive rev
  Kalbjärga träsk träsk   Gartrusviken vik
  Kalbjärgaträsk träsk   Gasa-dal åker
  Kalbjärghobben triangelpunkt   Gasadal kärrmark
  Kalberghobben bergkulle /Se   Gasholmen holme
  Kalvrumpan äga   Gasmorahammaren udde
  Kamben grund /Se   Gasmorahamaren hög, bergig udde
  Kamben skär   Gasmora kutväg väg
  Kangulshagen äga   Gasmora kutvägen väg
  Kangulsvät äga   Gasmora kväjar väg
  Kangulsvät sankmark   Gasmorhamaren hage
  Karlaviken vik   Gasmorhamaren udde
  Karriv rev   Gata i Austra och Västra gata Saknas
  Karriv udde   Gatakren åker
  Kaupmanhäll landningsplats   Gaut grund
  Kaupmanshäll udde   Gaut grund
  Killamorhagen äga   Gaut fiskegrund
  Killamorhagen terräng   Geldurum öppen plats
  Kinnarna (= Austra o. Västra Kinnen) utbuktningar /Se   Geldurum öppen plats
  Kinnen, Austra utbuktning /Se   Geldurumsgata väg
  Kinnen, Västra utbuktning /Se   Giftabacka åker
  Klajvika vik   Giftagarden inhägnad
  Klajvika vik   Giftagarden äng
  Klinten klint   Giftahäkt del av hage
  Klintsbrovik vik   Giftahäktä inhägnad betesmark med »lambagift»
  Klintsbroviken vik   Giftakren åker
  Klintsbroänge äga   Giftakren åker
  Klintängarna terräng   Giftakren åker
  Klintänge äga   Giftaskogen skog
  Klivemyr äga   Gifthäkt inhägnat område
  Kluckareriv udde   Gjausuhällar bergshällar
  Kohagavät sankmark   Gjausuhällar hällar
  *Koppargrund grund   Godmans backen backe
  *Koppargrund grund   Gofarsviken vik
  *Koppargrund grund   Gosholmen holme
  Kopparstenarna grund   Graset gräsklädd botten
  Kopparstenarna grund   Grassängarna gräsbevuxen botten
  Kopparstenarna grund   Grrassängarna vik
  Kornakersmyr äga   Grasä landningsplats
  Kornakersmyr myrmark   Graun udde
  Norra Kullakärr kärr   Graunkullen kulle
  Kullakärr, Norra kärrmark   Graunsakern åker
  Sudra Kullakärr kärr   Graunsholm näs (förr holme)
  Kullakärr, Södra kärrmark   Grauns holmar holmar
  Kullamyr äga   Graunskulla näs där graun (ljung) växer
  Kullamyr myrmark   Grauns-möir Saknas
  Kullen äga   Graunsmyr myrlott
  Kulmilalunden äga   Grevekväjarna väg
  Kulmilalunden terräng   Grisungarna hällar
  Kursoriv rev   Grottan grotta
  Kursoriv udde   Grunn rauk(?)
  Kursoviken vik   Grunnet grund
  Kursoviken vik   Grunnsakren åker
  Kurungsmyr myr   Grunnsakren åker
  Kurungsmyr myr   Grunnshäkte åker
  Kutalund terräng   Grunnsväte vattensamling
  Kutamora terräng   Grunnsända(n) udde
  Kyrkoviken vik   Grunnsänden udde
  Kyrkudden udde   Grunnvattnet grundare område i Dämbaträsk
  Kyrkudden udde   Grunnä Saknas
  Kyrkudden udde   Grunsviken vike
  Kyrkviken vik   Grunsände rev och udde
  Käldbacken äga   Gröinakursalvur hällmarker
  Käldoriv udde   Gröjnakur nu tillagd åker
  Kälduriv udde   Gröjnakursalvur alvar
  Käldorivshagen äga   Gröinakursvät vattensamling
  Käldurivshagen terräng   Gröjnakursvät vattensamling
  Källahamn f.d. hamn   Gröina gatå väg
  Källahamn hamn?   Gröna gata väg
  Kättlarna grund   Gula stajn sten
  Käutamora skogs och ängsmark   Gullstuga strand[?] med raukar
  Lagholmen holme   Gullstuga klint med grotta
  Lajdarna vik(?)   Guldstuga rauk
  Lajde terräng   Gullstuguklint rauk
  Lajsteriv udde   Gustafsakren åker
  Lajsteriv udde   Gustafs änge änge
  Landholmen udde   Gutaborgen fornborg
  Langalundar äga   Gyllpo rauk(?)
  Langa vät sankmark   Gylpå bukt
  Langhamarshamaren udde   Gylpu bergsparti
  Langhammarshammaren triangelpunkt   Gylpuränge vik
  Langhamars hamaren Saknas /Se   Gylpuvät vattensamling
  Langhammars hammaren udde /Se   Gyltan del av grundet Svinet
  Langhammarslunde terräng   Gåsemorahammaren udde
  Langhammarsviken vik   Gädduviken vik
  Langmyr äga   Gäddu-vät vattensamling
  Langmyr myrmark   Gädduvät vattensamling
  Lansaholm udde   Gärde åker
  Lansalundar terräng   Gärde åker
  Lansa nässkifte triangelpunkt   Gärde gärde
  Las Palmas strandbodar   Gärde inhägnat område
  Lassorholmen holme   Gärde gärde
  Lansaholm udde   Gärde i Stora gärde, Lilla gärde Saknas
  Lansalundar äga   Gärdsgrind grind
  Lansarävlar udde   Gärdsmyr myr
  Lansa tajgen teg   Hagabacken skogbeväxt höjd, med en gråsten (flyttblock)
  *Lauterhorn, se Lutterhorn udde   Hagakren åker
  Lauterhorn udde   Hagakren åker
  Lauterhorn udde   Haglunda hmd
  Lauterhornsvik vik   Hagalunda skog med bygd
  Lauterhornsvik vik   Hagalunda skogslund
  Lauters stajnkalm triangelpunkt   Hagallundadyen plats för tångtäkt
  Lavagrunn grund /Se   Hagalundakur åker
  Lavagrunn hällar under vattnet /Se   Hagalundalänningarna båtplatser
  Lavagrunnsänden udde   Hagalundaskogen skog
  Lavagrunnsänden udde   Hagalundavägen väg
  Lavagrunnsänden spetsen av Lavagrund /Se   Haganäs udde
  Lavagrunnsänden hällar under vattenytan /Se   Haganäs udde
  Leisteriif, se Lajsteriv udde   Haganäs udde
  Lillavikahällen udde   Haganäs udde
  Lilla viken vik   Haganäsakrarna åkrar
  Lille brotten? äga   Lilla Haganäsakren åker
  Lillhagavät myr   Stora Haganäsakren åker
  Lillträsk äga   Haganäsändan yttersta udden av Haganäs
  Lillträsk sankmark   Hagarsbain äng med enbuskar
  Limmormyr äga   Hagarsbainsriv udde med rev
  Limmormyr ägomark   Hagaräng hage
  Limorträsk sjö   Hagarängslide led
  Limmorträsk träsk   Hagastaräng åker
  Limmorträsk sjö   Hagastarängesgrind grind
  Limmorträsk sjö   Hagatre skog
  Limmoränge äga   Hagaträd hage
  Lotsstycket äga   Hagavät vattensamling
  Lotsänge terräng   Hagge skogsstycke
  Stora Lunden äga   Haidakren åker
  Lutterhorn udde   Haidamadöien bukt med länningar och bodar; tångtäkt
  Lutterhorn udde   Haimadöien del av Alnäsaväik
  Lutterhorn udde   Haimahagen hage
  Långhammars hammar udde   Haimakur åker
  Långhammars hammare udde o. berg /Se   Haimakursriv udde
  Lägren ö   Haimariv udde med rev
  Mellamyr myr   Haimasand sandstrand
  Mallamyr myrmark   Haimängesmöir myr
  Lilla Maromyr äga   Hajdakren åker
  Stora Maromyr äga   Hajdakursalvar alvar
  Marorna äga   Hajdakursklint klint
  Marorna terräng   Hajdakurslunda lund
  Marpisholm holme   Hajde öppet fält, hed
  Marpesholm ö   Hajde hed
  Marpisträsk träsk   Hajdesgata väg
  Marpesträsk sjö   Hajmadyan plats för tångtäkt
  Marsakersvät kärr   Hajmadyarive rev
  Marsakersvät kärr   Hajmakrarna åkrar
  Marsvika vik   Hajmakren åker
  Marvika vik   Hajmakren åker
  Marsvika vik   Hajmakren åker
  Marumyr myr   Hajmakren åker
  Marummyr, Stora myr   Hajmakursriv rev
  Marviken vik   Hajmakursrum öppen plats
  Mellanrevet rev   Hajmariv rev
  Mellanrevet rev?   Hajmastrand plats för tångtäkt
  Missloper grund   Hajmänge änge
  Missloper (resp. Fårö Missloper) holme   Hajmänge änge
  Morarna skogsmarker   Hajmänge nu odlat änge
  Morarna terräng   Hajmänge änge
  Morarna natn /Se   Hajnensakrarna åkrar
  Moravik vik   Haken förr sälsten
  Moravik vik   Hald hage
  Mortens gylen vik /Se   Haldakäil gammal åker
  Moränge äga   Haldakil skog
  Myrakerslunde äga   Haldarna öppen sträcka längs stranden
  Myrakerslunde ägomark o. terräng   Halde hage
  Anstra Myrhagamyr äga   Halnarehule vatten (källa)
  Västra Myrhagamyr äga   Halsakrarna åkrar
  Myrhagamyr myr   Hamaren udde
  Lilla Myrholmen äga   Hamars bodar sjöbodar
  Stora Myrholmen äga   Hamarsgrund undervattensgrung
  Myrträsk äga   Hamarsgrund grund
  Mässingskärr kärr   Hamarsklintar bergklintar
  Mässingskärr sankmark   Hamars länningar landningsplats
  Mölnorhajd fält /Se   Hamarsänden udde
  Mölnorhauen Saknas   Hamarsänden udde
  Mölnorträsk sjö   Hambralägret sälsten
  Mölnurträsk träsk   Hambrestainen gråsten
  Mölnorviken vik   Hamnakren tillagd åker
  Mölnorviken vik   Hamnalunda åker
  ?Mörkaränge äga   Hamnalundagata väg
  Mörka räng terräng   Hamnhulet vik
  Nestikla strand   Hamrahäkt skogsdunge
  Nestikla strandområde   Hamraläjd undervattensgrund
  Nedstikla tallar bergstrand /Se   Hamraänden Saknas
  Nestiklalauar hällar /Se   Harahällen häll
  Norderholm äga   Harbittna äng
  Norderholm näs   Harbittne åker av uppodlad myrjord
  Norderholmsmyr äga   Harbittnesmyr åker nu, tidigare myrjord
  Norderholmsmyr myrmark   Hastuhaite äng
  Nordermorar natn /Se   Hastigheten änge
  Nordermorarna terräng   Hattarna stenar
  Nordersand strandområde   Han i Stora han Saknas
  Norderskog äga   Hauen höjd
  Nordervik vik   Hauens länningen landningsplats
  Nordervik vik   Hanga burg strandparti
  Nordmor äga   Haugstainar klippigt strandparti
  Norra gattet triangelpunkt   Haugstains-djaupe fiskeplats
  Norrsund sjö?   Haugstajnsklinten klint
  Norrsund sjö(?)   Haugstainsänden klint
  Norrsundaträsk sjö   Haugstainsänden udde
  Norrsundaträsk äga   Haumakren åker
  Norsholmen halvö   Hauns-havven hög med kummel
  Norsholmen halvö   Hausakursgrind grind
  Norsholmen halvö   Havassa parti av strand
  Norsholmen halvö   Havassalunden strandsträcka med småskog
  Norsholmen halvö   Havassalunden lund
  Norsholmen udde   Helgumannen fiskeläge
  Norsholmen holme /Se   Helgumannen fiskeläge
  Norsholmen udde /Se   Helgumansvik vik
  Norsholmens stång triangelpunkt   Hellgemannen rauk (fiskeläge)
  Norsta auren strandparti   Hellgrens akren åker
  Norsta Auren terräng   Hellgrens änget änge
  Norsta hauar sanddyner   Hellgrensöörden vase
  Norsta hauar terräng   Hempalänningen landningsplats
  *Norsund, se Norrsundaträsk sjö   Herrhagarna hagar
  Nyhagaänge ängsmark   Hobbakren åker
  Nyhamn lokalitet   Hobben bergknalle
  Nyhamn vik med fiskeplats   Hobben hage, (äng)
  Nyhamn strandområde   Hoburgastycke plats för tångtäkt
  Nyängsalver äga   Hoburgberg bergsträckning
  Nåstahauar sandhögar /Se   Hoburgberg berg
  Orguhau sandkulle /Se   Hoburghäkt inhägnat område
  Orguhauen terräng   Hoburgsgata väg
  Orgu hauen sandberg /Se   Hoburgänge änge
  Orgur strandområde /Se   Hogsandastigen stig
  Orgur strandområde /Se   Hoksanda strandområde med sandig strand
  Orgur strandområde /Se   Hogsanda sandig strand
  Orguänge äng   Hojhagen hage
  Orguänge ägomark   Hoksandastäigen stig
  Orguänge änge /Se   Hogsandastigen stig
  Prästhagamyr myrmark   Hokslagärde gärde
  Prästviken vik   Holm udde
  Pukaträsk träsk   Holm udde
  Pukaträsk träsk   Holm = Holmudden udde
  Pukhagen äga   Holmavät vattensamling
  Pukhagen terräng   Holmen f.d. holme
  Ramms-örd udde /Se   Holmen = Norsholmen Saknas
  Ramms-örd udde /Se   Holmshulet, i Nordra, Sudra Holmshulet Saknas
  Raudaklint höjd   Holmshulä n, se Nårdra och Sudra holmshulä Saknas
  Randdynen dyn   Holmslauar flata hällar
  Raudstajnshagen äga   Holmslavvar raukar med vattenhål emellan
  Raudstajnssand strandområde   Holmskogen skog
  Raudstajnsviken vik   Holmsviken vik
  Revarn Höga triangelpunkt   Holmsänden udde av Norsholmen
  Revet rev   Holmsänden spets på Norsholmen
  Ringsborgen fornborg   Holmudden udde
  Ringshagen äga   Holmudden udde
  Ringshagen terräng   Hornet hornliknande udde
  Ringvida alvre alvar /Se   Hornet rauk(?)
  Roderarv äga   Hornshelle rauk(?)
  Roderarvsmyr myr   Hornshålet rauk(?)
  Rojramyr myr   Hornshällen häll
  Rojramyr myr   Hornsrive rev
  Rojrariv strandområde   Horusrive rauk(?)
  Rojränge äga   Horugrind förr grind
  Rundmyr äga   Hotellakren åker
  ?Runakersträsk träsk   Hulet utlopp
  Runnakersskog äga   Hulä vrå av Braidaurs väik
  Runtariv holme   Hunden klint, rauk
  Runtumyr myrmark   Hunden fiskställe
  Ryska kyrkogården Saknas   Hunden klint, fiskeplats
  Ryssmoren skog   Hunden kalksten
  Ryssmoren terräng   Hunden rauk
  Ryssnäs udde   Hursor boplats (i mannaminne bebodd), nu övergiven
  Ryssnäs äga   Hursotväre åker
  Ryssnäs näs   Hursumyr tidigare myr
  Ryssnäs triangelpunkt   Husagardsgrind grind
  Ryssnäs udde /Se   Husbod fiskebodar och fiskeläge
  Ryssnäsbodar terräng?   Husbodlucka f.d. lucka
  Ryssudden udde   Husholm udde
  Ryssudden udde   Husholmsrive rev
  ?Rytesburg höjd   Husholmsviken vik
  Råjrar omr. m. åkrar och änge /Se   Husmor åker, utdikad sankmark
  Rävalunda terräng   Husänget änge
  *Salfonrein, se Salvorev grund   Hvasse-stain sten, skarp klippa
  *Salforen, se Salvorev grund   Hyla område
  Salve onrein, se Salvorev grund   Hyla område
  Salvorev grund   Hyldyen plats för tångtäkt
  Salvorev grund   Hylhagen hage
  Salvorev grund   Hylugärde gärde
  Salvorev grund   Hyluholm udde
  Salvorev grund   Hyluholmshulet vik
  Salvorev grund   Hyluholmsklinten klint
  *Salvunrein, se Salvorev grund   Hylukanalen kanal
  Sandbergen ås   Hylulänga lång rak sträcka
  Norra Sandhajden hed   Hylusag såg
  Sudra Sandhajden hed   Hyluväik vik
  Sandkrogen terräng   Hyluvik vik
  ?Sandstunde äga   Hyluvägen väg
  Sandsviken vik   Hylovät vattensamling
  Sandviken vik   Hyluvät vattensamling
  Sankt Anna strandparti   Hylå hage
  Sankt Anne udd udde   Hylå vik, jämte innanför liggande land
  Sankt Anna-udd udde   Håbben stenröse (gräsbeväxt) i en äng
  Sankt Olofs brunnar förr källor /Se   Håigardskärr kärr, varomkring fordom var inhägnad slåmark
  Sankt Olovs hamn hamn /Se   Håjgarden åker
  Sankt Olovs kyrka fornminne   Håjgardskärr kärr
  Sankt Olofs kyrka ruin /Se   Håjhagen åker
  Sankt Olofs källa källa /Se   Håpuhälle flat häll över vatten
  Sankt Olofs säng klippa /Se   Håpuhällen häll
  Sant Äulas brunnar förr källor /Se   Håpukärrä kärr
  Sant Äulas kälda källa /Se   Håpukärret kärr
  Sant Äulas körka ruin /Se   Håpuriv udde och rev
  Sant Äulas säng klippa /Se   Hårnshälle landningsställe, bestående av landfasta hällar
  Schipbapasset dal   Hårns-rive´ rev
  Schipkapasset terräng   Hårnä (»Hornet») = Lauturhårn Saknas
  Siklunden äga   Häideriv udde
  Sikudden udde   Häideviken vik
  Sjägholmshagen äga   Häjdakren åker
  Självika vik   Häjdudyen plats för tångtäkt
  Självika vik   Häjduklint klint
  Självika vik /Se   Häjduriv rev
  Skalahauar ängsmark   Häjduvik vik
  Skala hällar strandområde   Häkkta-skogen skog
  Skalahävderna ägor   Häktaskogen skog
  Skalasand strandparti   Häktanarr åkrar, inhägnade med stengärdesgårdar
  Skalasandsvik vik   Häktavägen` väg
  Skalasandvik vik   Häkte litet avtynt (=inhägnat) område
  Skarvagrunn skär   Häkte inhägnat område
  Skarvagrunn ö   Häkte hage
  Skarvgrund holme   Hälgumannen fiksläge
  *Skoffegrund, se Skarvgrund holme   Hälgumannen fiskeläge
  Skogsudden udde   Hälgumansviken vik
  Skogsudden udde?   Hälgumansvik vik
  Skolmästeränge äga   Hällagrund landfast övervattensgrund
  Skulgraut strandparti   Hällagrunn grund
  *Skär, se Skärsände udde   Hällagrunnsviken vik
  Skär terräng   Hällen häll
  Skärssand strandparti   Hälländen udde med hällar
  Skärsviken vik   Hälländen udde
  Skärsviken vik   Hässlamöir myr
  Skärsände udde   Hässlemyr myr
  Skärsänden udde   Hässlätaig slåmark och åker
  Skärsändan udde   Hässletajg skogsmark och slåmark
  Slada långgrund strand /Se   Hässleänge nu odlat änge
  Slada långgrund strand /Se   Hästhagavägen väg
  Släkviksaker äga   Hästhagen hage
  Släthällar udde   Häusakur åker
  Släthällar strandparti   Häusmor åker
  Slätthällaränge inbuktning /Se   Hörne udde
  Smaholmer holmer   Idapalunden plats där man sätter garn
  Smahällar strandområde   Innakullen upphöjning
  Smisshage äga   Innakullen del av rev
  Smoju vik /Se   Innakullen del av rev
  Smoju vik /Se   Jakops stajnen sten
  Smojumyr myrmark   Jakops hulet fördjupning i sjö
  Smojuriv rev /Se   Jakus hulä djup i havet
  Smojuviken vik   Jauvika vik
  Smojuviken vik /Se   Jauvika vik, med fiskeläge
  Smörskalla fiskeplats   Jäldorom sandslätt
  Smörskalla strandområde   Jäldoromsgatå väg
  Smörskallahåvude udde /Se   Jällbjärg stenbackar med skog
  Snabbkjusan dal   Jönsariv udde med rev
  Snabbkjusan terräng   Jönsariv rev
  Snartall strandområde   Kajvika vik
  Snaruddaräng vik /Se   Kajvika vik
  Snarudden udde   Kajvikakren åker
  Snarudden udde   Kajvikaakrarna åkrar
  Sojdsträsk träsk   Kajvikahagen hage
  Sotalvret äga   Kalaviken vik
  Sotalvret terräng   Kalaviken vik
  Soto fiskställe   Kalaviksgrind grind
  Sotu vik?   Kalaviksakren nu tillagd åker
  Sprängabrita öppet område /Se   Kalberghobben bergkulle
  Sprängebrita åkrar   Kalberghobben bergkulle
  Sprängebrita terräng   Kalbjärgahobben bergknalle
  Sprängebrita åker /Se   Kalbjärgaänge f.d. änge
  Sprängebritaker åker /Se   Kalgardskväior väg
  Stadar fiskeläge   Kalgardskväjar väg
  Stadar strandområde   Kalgardskväjar väg
  Stader båtplats /Se   Kalgardskväjar väg
  Stajnariv rev   Kalgards-riv udde
  Stajnträsk träsk   Kalgardskväiar vägsträcka
  Stajnträsk sjö   Kalgards-viken vik
  Stangahällen strandområde   Kalkmäjluviken vik
  Stangahällen strandområde   Kalkugnen förr en kalkugn
  Stapelvät äga   Kallbur-alvranar »alvar» (hällmarker)
  Stapelvät sankmark   Kallburgrind grind
  Starkänge terräng   Kallbur-träsk träsk
  Starrhagen äga   Kalvagärde gärde
  Stora Starrhagen äga   Kalvagärde gärde
  Starrhagen terräng   Kalvgärde delvis åker
  Starrhagmyr myr   Kalvhäkt hage
  Lilla Starrhagträsk träsk   Kalvudden udde
  Stor Starrhagträsk träsk   Kalvudden åker
  Stenrevet udde   Kambagrynna grund
  Stora hau terräng   Kambarive rev
  Storahan stenbacke /Se   Kambastajnen sten
  Store brotten äga   Kamben rev
  Storhagamyr myr   Kamben rev
  Storhagen terräng   Kangulen vattensamling
  Storänge äga   Kangulen vät
  Storängsmyren äga   Kangulmyr myr
  Storängsskogen äga   Kangulsakren åker
  Strandakersviken vik   Kangulshagen hage
  Strandakersvik vik   Kangulsvät vattensamling
  Strandakersviken vik   Kangulsvät, se Kangulen vattensamling
  Strandakersvät äga   Kangulsvät Saknas
  Strandakersvät sankmark   Kappen holme
  Strandburgen äga   Karlaviken vik
  Strandåkersvik vik   Kar-riv rev
  ?Stutsviken vik   Kar-riv udde och rev
  Stutsviken vik   Karriv rev
  Stymla änge /Se   Karrivsflyte grund
  Stymmelmyr äga   Kartallabacke åker
  Stymmelänge äga   Kastet fiskeplats
  Suderhagen ägomark   Kastä fiskeplats
  Suderholm äga   Kattu-hällar hällar
  Suderholm näs   Kattuvät häll
  Sudersand strandparti   Kattuvät vattensamling
  Sudersand strandområde   Kattuvät vattensamling
  Sudersandsviken vik   Kaupmanhäll båthamn
  Sudersandsviken vik   Kaupmanhäll klintar
  Sudersandsviken vik   Kaupmanhäll strandområde
  Sudersandsviken vik   Kaupmanhäll strandplats
  Sudervik vik   Kaupmanhäll lastplats
  Sudervik vik   Kaupmanhäll rauk (?)
  Sudervik vik   Kilen kil
  Sunderbo äga   Killamorbacken backe
  *Sundinäs (resp. Sundsnäs) grund   Killamor-hagen hage
  Sundsbacken äga   Killamorhagen hage
  *Sundsnäs, se Ryssnäs udde   Kinnen klint
  Svarthatt strandparti   Kinnen, se Austra- och Västra Kinnen klint
  Svarthällen klint   Kinnen, se Austra och Västra kinnen klint
  Svarthällen skär   Klaivika vik
  Svarvträsk träsk   Klaivika vik
  Svarvträsk sjö   Klajvika rauk(?), (vik)
  Svikedye äga   Klintakren åker
  Svingrunn grund   Kajvika vik
  Svältlund äga   Klintrakren åker
  Svältlund terräng   Klintbergs Köket vägsträcka
  Svärtsvät äga   Klintbergs näset vägsträcka
  Sylga ränna /Se   Klinten bergklint
  Sylga ränna /Se   Klinten klint, bergknalle
  Sågrevet udde   Klintsbro land
  Sågrevet udde   Klintsbroväike vik
  Säludden udde   Klintängarna ängar
  Södersandsviken, se Sudersandsviken vik   Klntängarna ängar
  Tajgar åker /Se   Klintängeshagen hage
  Tajgen teg /Se   Klivamöir myr
  ?Tissaker äga   Klivumöir myr
  Tojvik vik   Klivumyr äldre namn på Ringvidamyr
  Tojvik vik   Kluckarehäkt skogsstycke
  Tomtebo lokalitet   Kluckarehäkterna inhägnat område
  Tor strandområde   Kluckarehällen häll
  Tornbullshäll grund   Kluckareriv udde
  Torpstugan sten   Kluckareriv rev
  Torrehäkt äga   Kluckarestycket+ område
  Torränge äga   Kluckarevät vattnesamling
  Transtäda ängsmark /Se   Knatamora äng
  Transtäda äga /Se   Kohagen hage
  Transtäde äga   Korgaviken vik
  Trullamyr äga   Kornakrarna åkrar
  Trullamyr ägomark   Kornakur åker
  Träskalvret äga   Kornakursmyr myr
  Träskalvret terräng   Kornhällen häll och vik
  Träskhagen terräng   Kostäigen kostig
  Träskholmen äga   Kostigen stig
  Träskholmen udde   Kostigen genväg
  Träskänge äga   Krampa Lasse backe
  Tulkanäs udde   Krampa Lasse backe
  Tulkanäsriv strandområde   Kramplassegatå väg
  Tunguhuvud strandområde   Kvampa-Lassevägen väg
  Tunguhåvud udde /Se   Krokabålverket stenstöttad gärdesgård
  Tunguviken vik   Kroka-döien släkebukt
  Tvemänning vik   Krokadyan plats för tångtäkt
  Tälleriver udde   Kroken vik
  ?Tällerivet udde   Kullakärr kärr
  Tällevika vik   Kullakärrsstycke skogsstycke
  Tällevika vik   Kullamöir myr
  Tällevika vik   Kullamyr myr
  Tärnsörd lokalitet   Kyllamyr myr
  Tärnsörd udde   Kullen plats
  Tärnudden udde   Kullen rauk
  Tärnudden udde   Kulmäilalunden skogslund
  Försård udde   Kaparstainanar grund
  Försård strand /Se   Kursor strandsträcka
  Tärsårdsäng äng   Kursoriv rev
  Tärsårdsäng ängsmark   Kursoriv rev
  Ugnen strandområde   Kursoviken vik
  Ullahau terräng   Kursoviken vik
  Ullahau flygsandsfält   Kurugnen kalkugn
  Ulsbodhagen äga   Kurungsalvur alvar, öppen plats
  Vadet sund   Kurungsklint klint
  Vadvät äga   Kurungsmyr myr
  Varden äga   Kutalunda lund
  Varden terräng   Kutamora hage och änge
  Varden terräng /Se   Kutamora hage och änge
  Varpet vik   Kutamora hage och änge
  Vassariv udde   Kutamora hage och änge
  Vassesten sten   Kutamora hage och änge
  Vassesten sten   Kutastajnen sälsten
  Vassestensmoren skog   Kväjakren åker
  Vassestensmoren terräng   Kväjakren åker
  Vasstajnsriv udde   Kväjavägen väg
  Vasstajnsviken vik   Kvärnabacka backe
  Vät-ungarna undervattenstenar /Se   Kvärnabacken gammal kvarnplats
  Vatungen sälsten /Se   Kvärn-akren åker
  Vessa Pers terräng o. ägomark   Kvärnakren åker
  Vidänge äga   Kvärmakren åker
  Vikarstenarna gråstenar   Kvärnbacken backe
  Vikarstenarna stenar   Kvärnbacken backe
  Vinbukten vik   Kvärnrivä udde
  Vinbukten bukt   Kyllorna sälstenar
  Vingarden äga   Kyssgrind förr en grind
  Vinngarden terräng   Kysskilen gräsplan
  Vinngardsalvret terräng   Kålakurstvär åker
  Vinngardshajd fält /Se   Kårnakursmöir myr
  Vinterhagen äga   Kårnhälla häll
  Viränge äga   Kälduriv boplats
  Visnäs udde   Kälduriv rev
  Visnäs ända udde   Käldurivshagen hage
  Visnäs terräng   Källdoriv hage
  Visnäsända strandområde   Källdostycke äng
  Vrakviken vik   Kättlakulle »grynna»
  Västerkinn häll /Se   Kättlana grund
  Västerklint klint   Käurugnsalvrä hed
  Västerriv udde   Käurugnsklint bergsklint
  Västerriv strandområde   Käurungsmöir myr
  Västerträsk äga   Käurugnsmöir myr
  Västerträsk träsk   Käuta-backe backe (strandvall)
  Västerviken vik   Käuta-more´ sankmark
  Västra riv udde   Käutamora skogs- och ängsmark
  Åkerviken vik   Käutaviken vik
  Årguhanen sandkulle   Körka rauk
  Årgänne-Hau Saknas /Se   Körkakren åker
  Ändan udde   Körkakren nu tillagd åker
  Ändan strandområde   Körkubro bro
  Österbod udde   Körkuvik vik
  Österbod el. Säludden udde   Körkuväike vik
  Österbodssvaget dal   Lajdadyen plats för tångtäkt
  *Öster rev, se Avagrund grund   Laidanar fiskegrund, undervattenshällar
      Lajdariv rev
      Lajdavät vattensamling
      Lajdarna fiskeplats
      Laide strandremsa
      Lajde strandremsa
      Lajde landfäste
      Laidunnar vattenränna
      Laiduvät vattensamling
      Lajkplatsen lekplats
      Lakvist åkrar
      Lambakväiar grusstrand
      Lambakväjar förr väg
      Lambakväjanden udde
      Lambergs akur åker
      Lambergs garden gård
      Lamburakrana åkrar
      Landholm udde
      Landnäsa udde(?)
      Langahald vägsträcka
      Langahald vägsträcka
      Langahald vägsträcka
      Langahaldsbacken backe
      Langakik vägsträcka
      Langakrarna åkrar
      Langakren åker
      Langakren åker
      Langakren åker
      Langakren åker
      Langakren åker
      Langamyr myr
      Langamöir myr
      Langhammars alvret hed
      Langhamars-hamaren landudde
      Langhammars hammaren udde
      Langhamars-hamaren landudde
      Langhamarshamaren udde
      Langhamars lajdarna, se Lajdarna fiskeplats
      Langhamars-vika vik
      Langhammarsviken vik
      Langhamarsviken=Viken vik
      Lang-möir myr o. träsk
      Lansaholm halvö
      Lansaholm udde
      Lansa nyänget ängsmark
      Lansa-rävlar udde
      Lansarävlar sandrevlar
      Lansa Tajgen skogsdunge
      Lasses gaml» sagplasen sågplats
      Lasson halde hage
      Lassor holmen holme
      Lassor rummet öppen plats
      Lassor varpet strand och vatten
      Lauanar klippor med vatten emellan
      Laudas-gata /väg/
      Laupen holme
      Laute parti med åkrar
      Lauterhornsvik Saknas
      Lauturmyr nu utdikad myr
      Lauturhårn udde
      Lauturhårn udde av sten och grus
      Lauterhorn Saknas
      Lauturvik vik
      Lauturvik vik
      Lautä skogstrakt (med forngravar), åkrar
      Lavagrund udde med strandvallar
      Lavagrund grund
      Lavagrunn, se Lavan grund
      Lavagrundsänden del av Lavagrund
      Lavagrunnsänden udde
      Lavan grund
      Lavan grund
      Legre äng
      Liklunden skogslund
      Lilla Askakren åker
      Lilla akrarna åkrar
      Lilla döien släkebukt
      Lilla dyan plats för tångtäkt
      Lilla dyan plats för tångtäkt
      Lilla dyan plats för tångtäkt
      Lilla gärde gärde
      Lilla hagarna hagar
      Lilla-hau hage med åker
      Lillahausakren åker
      Lilla-haushagen hage
      Lillahaushagen hage
      Lillakren åker
      Lillakren åker
      Lillakren åker
      Lilla lägerstajnen sälsten
      Lilla Raudur sälsten
      Lillariv rev
      Lilla sand strand
      Lilla-sand sandstrand
      Lillasand sandstrand
      Lilla sand plats med sandig botten
      Lillaträsk träsk »insjö»
      Lilla viken vik
      Lilla viken vik
      Lilla viken vik
      Lilla viken vik
      Lilla viken vik
      Lillavikshällen häll
      Lilldyen = Hyldyen Saknas
      Lille hagen hage
      Lillesand sandstrand
      Lillhagen hage, gd
      Lillsotu strandparti med vik och klintar
      Lillsotu del av bergsparti
      Lillträsket agbevuxen myr
      Lillänge änge
      Limmorträsk träsk
      Limmorträskkanalen=Dämbakanalen Saknas
      Ludursand öknamn på Sudursand
      Losaviken vik
      Losholmanar holmar
      Lotsarnas länningen landningsplats för lotsarna
      Lotsaviken vik
      Lotsutkiket torn
      Lotsänge änge
      Lundagrind grind
      Lundakren åker
      Lunden lund
      Lundhagaodlingen odling, åker
      Lundhagarna hagar
      Lundhagen hage
      Luppstycke bete
      Lutterhorn Saknas
      Långhammars hammaren udde
      Lägerstajnen i Lilla och Stora lägerstajnen Saknas
      Lägret holme
      Lägret i Stora lägret Saknas
      Länga strandsträcka
      Länga plats för tångtäkt
      Länningen landningsplats
      Lövkvist hagget skogsstycke
      Magnus akren åker
      Magnus bröja bröja »vattenställe»
      Maja sten i havet
      Majasvät vattensamling
      Majsta åker
      Majstakur åker
      Mallamöir myr
      Mollamyr nu huvudsakligen torrlagd myr
      Maramyr vatten
      Markus kanalen kanal
      Markus »kutadammen vattensamling
      Marorua hage o. äng
      Marpesgrunnä grund
      Marpesholm holme
      Marpes holmen holme
      Marsvika vik
      Marsvikavät vattensamling och myrmark
      Marumöir myr
      Marunar hage
      Marvikan vik
      Marvika vik
      Massagärde gärde
      Marsakväjar väg
      Mid-häll klint
      Midhäll häll
      Milakren åker
      Millakullen upphöjning på Salvorain
      Millakullen mellandelen av revet Rajne
      Millariv udde
      Millariv rev
      Milleriv rauk(?) (rev)
      Millersta Avavägen väg
      Millersta hamraakren åker
      Misslaupur, el. Dämba misslaupur holme
      Misslaupur holme
      Misslaupurhällar el. Hällanar hällar över vattnet
      Molins lunden skogslund
      Moragata vägstycke
      Mora-kärr, Lilla (nu utdikat kärr)
      Mora kärr, Stora kärr
      Morana(r) skogsmarker (med bygd och åkrar)
      Morarna sankmark
      Morarna sankmark
      Moravägen väg
      Moraväik vik
      Moraväik vik
      More änge
      More plats
      Moruvik vik
      Mossaläjde grundrygg
      Mossarna grundfläckar med ag
      Musarna aglundar
      Musen annnat namn på Lillänge
      Myrakurslunda lund
      Myrhagamyrar myrar
      Myrlandavägen väg
      Myrlunden lund
      Myränge uppodlat änge
      Myssuskärmen åker
      Månen åker
      Mårbrurshulä bukt
      Mässingskärr kärr
      Mässingskärrsgata väg
      Mässingskärr kärr
      Mässingskärrsodlingen åker
      Möirhagen hage
      Möirhagamöir myr
      Mölnorbacka backe
      Mölnor Såjdshagen hage
      Mölnorträsk insjö
      Mölnu(r)hauen backe
      Mölnurvik vik
      Mölnurväik vik
      Mörkaräng plats i hage
      Mörka åsarna skogsåsar
      Nautavät vattensamling
      Nautavät vattensamling
      Nedersta hagen hage
      Nederstakur åker
      Neist-akren åker
      Nerstikla strandparti
      Ne-stikla fiskställe
      Nestikla fiskeplats och strandparti
      Nestikla udde och bergsparti
      Nestikla rauk (?)
      Nestiklaauren örtäckt strand
      Nestiklalauar hällar
      Nestikla lavar hällar
      Nestiklapallen pall, avsats
      Nestikla-ränge vik
      Nestiklaänden bergsudde
      Nordersand sandstrand
      Nordra galtet inlopp
      Nordra galtet inlopp
      Nordra Holmshulet vik
      Nordra rive rev
      Nordurakren åker
      Nordurakren åker
      Nordurbrunn brunn
      Nårdurgrind grind
      Nårdurhaga hage
      Nordurholm udde
      Nordurholmsakren åker
      Nordurholmsalvret alvar
      Nordurholmsandet sandig bit
      Nordurholmsklintar klintparti
      Nordurhäkt inhägnad hage
      Nordurmor område
      Nordurmorar område
      Nordurmorastycket åker
      Nordurport vägkorsning
      Nordursand brunn
      Nordurträsk nordligaste delen av Limmorträsk
      Nordurvika vik
      Norrsund träsk
      Norrsund träsk
      Norsholmen udde
      Norsholmsänden annat namn för Holmsänden
      Norskväjar väg
      Nors körkugarden stenring
      Nors Storakren åker
      Norsta aura strandplats
      Norsta aura strandplats
      Norstakärr kärr
      Norstavät vattensamling
      Norströms akren åker
      Nors Varpet annat namn på Varpet
      Nors-Östmans Nyakren åker
      Nya hagen hage
      Nyakren åker
      Nyakren åker
      Nyakren åker
      Nyakren åker
      Nyakren, Lilla åker
      Nyakren, Stora åker
      Nyakur åker
      Nyakursalvret alvar, kal hed
      Nyakurstvär åker
      Nygrenavät vattensamling
      Nygrensakren åker
      Nyhagen hage
      Nyhamn vik
      Nyhamnsdjaupet djup
      Nyhamnsklintar klintar
      Nyhamnsklinten klint
      Nyänge änge
      Nyängesvät vattensamling
      Nårdamor hage
      Nårdra holmshulä vik
      Nårdurholm udde
      Nårdurhäkt forna namnet på en ängsbit
      Nårdurmorar skog
      Nårsand sandstrand
      Nårsanda sandstrand
      Nårsholm halvö
      Nårsholmen halvö
      Nåssta fiskeplats
      Nåssta-hauar sandhögar med gräs
      Nåsta-havar sandkullar
      Nåsstakärr kärr
      Nåssta kärr kärr
      Nåsstavät vattensamling
      Nåssta vät vattensamling
      Näckavät vattensamling
      Näckavät vattensamling
      Näset, = Avanäs Saknas
      Näsgata väg
      Näsgata väg
      Näsä »näset»
      Nätakastä, se Kastä Saknas
      Nöihagamöir myr
      Nöihamn vik
      Nöihamnsklintar bergklintar
      Ostahäkt hagar
      Pallen avsats i vatten
      Parkarännul rännil
      Parkarännul rännil
      Pelgärde äng
      Personskan lotsmärke
      Pilagärde gärde
      Pilagärdeskväjar annat namn för Kalgardskväjar
      Pilagärdesrivet rev
      Pitursandä sandbacke
      Pitåsande sandig sträcka
      Pitåsandsbacken backe
      Porsväten vattensamling
      Predikstolen kalkstensklippa
      Predikstolen kalkstensklippa
      Prässta-väiki vik
      Prästhagamyr myr
      Präst utskogen skog
      Prästviken Saknas
      Pukaträsk träsk
      Pukhagagrinden grind
      Pukhagen hage
      Pukhagen hage
      Pursvät vattensamling
      Päilgärdä f.d. äng, nu odlad mark
      Päukaträsk träsk
      Päukaträsk träsk
      Päukhagen hage
      Rackarebacka äldre namn på Svensbacka
      Rackaremynningen början av Ajkesvägen
      Ragangen landmärke
      Rainogrynna annat namn på Salvorain
      Rajnagrynna, = Rajne rev
      Rajnakullen rev
      Rajne grund
      Rajne grund
      Raudahästen rauk
      Raudaklint bergsudde
      Raudaklint bit av strand på västra Norsholmen
      Raudalägret sälsten
      Rauda-stain sandstrand med röda gråstenar
      Raudastain gråsten
      Raudastajn flyttblock
      Raudastajnen sten
      Raudestajnen sälsten
      Raudur sälsten
      Randur, se Lilla Randur, Stora Raudur Saknas
      Rauken rauk
      Raustainsakren åker
      Raustajnsakren åker
      Raustains-sand sandstrand
      Raustainssand sandstrand
      Raustainsviken vik
      Raustainsändan udde
      Raustainsänden bergsudde
      Raustajnsänden udde
      Raustausänden rauk (?)
      Ringaviken vik
      Ringborgen, se Gutaborgen Saknas
      Stora Rings slåtterhage, sedan beteshage
      Ringshagen hage
      Ringsängä äng
      Ringsänge änge
      Ringvidabryan källa
      Ringvidamyr myr
      Rivet rev
      Rivet rev
      Rivstycke plats där man tar tång
      Roderarvsmyr Saknas
      Rodurarv vattensamling
      Rodurarvsodlingen odling
      Rodurarvsvät vattensamling
      Rogakren åker
      Rom trakt bestående av hage och åker
      Rombacke backe
      Rosenkind källa
      Rosenkind f.d. källa
      Rotvallsriv rev
      Rotvallsviken vik
      Runtumyr myr
      Runtariv rev
      Runtomöir myr
      Runto-vät »vät»
      Runto/?/-vät Saknas
      Ryssakrarna åkrar
      Ryssakulle, Röisakullen grund
      Ryssnäs sydligaste udden på Fårö
      Ryssnäsudd udde
      Ryssudd udde
      Råjrabacka hage
      Råjragärde gärde
      Råirakur åker
      Råjrakur åker
      Råiramöir myr
      Råjramyr myr
      Råirar steniga marker, åkrar och ängar
      Råjrar område med åkrar och änge
      Råirariv rev
      Råjrariv rev
      Råjrariv rev
      Råiro-möir myr
      Rängarom öppen plats
      Rängarum öppet fält
      Rängarumsbacka backe
      Rängarumsvägen väg
      Ränuulen rännil
      Rävalunda skogsmark med bygder
      Rävalunda boplats
      Rävalunda äng
      Rävalundahagen hage
      Röisnäs sydligaste udden av Fårö
      Röisnäs udde
      Röisnäs udde
      Röisnäskullen stenkulle
      Röisnäsänden del av udde
      Röisudden yttersta udden av Röisnäs
      Röjsadal dal
      Sackus magneten plats för tångtäkt
      Sackus tröja lund
      Sagabacken backe
      Sagabacken åker
      Salvoriv grund
      Sand grund
      Sand sandstrand
      Sandakren åker
      Sandakren åker
      Salvorain, eller Raine rev
      Salvoriv rev
      Sandhaide sandslätt med dynkullar
      Sandhajd sandig sträcka
      Sandhajdahuvud sandberg
      Sandkyllorna sälstenar
      Sandsriv udde
      Sandsriv rev
      Sandstycke platsdär man tar tång
      Sandsväike vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandhaide sandslätt, med låga sandkullar
      Sandsgrind grind
      Sandön ö
      Sandön ö
      Segelholmshagen hage
      Sekänden rauk (udde)
      Sike odlingar
      Sikändan udde
      Sikändan udde
      Sima hästar vik
      Simahästar plats
      Simaders akren åker
      Simanders gifte gift »fårstall»
      Simanders-Pellås gifte, se Simanders gifte Saknas
      Simanders-Jannes more sank mark
      Simunds Brutastycken skogsstycken
      Simunds hagen hage
      Simunds häkte tidigare inhägnad plats
      Simunds rivet rev
      Simusbrutan f.d. inhägnat skogsstycke
      Sjan straumar sank plats
      Själa-hällenar bergshällar (..kutfångad?)
      Självika vik
      Självika vik
      Självikabålverket stenstöttad gärdesgård
      Skaffrana sälstenar
      Skala trakt med sandhögar och skog
      Skala sandstrand
      Skalaakren åker
      Skalahällar hällar
      Skala hällar hällar
      Skalasand sandstrand
      Skalasand sandstrand
      Skalasandä sandig strand med djup vik
      Skalaskogen skogsstycke
      Skalaviken vik
      Skallehau backe
      Skallehau plats
      Skarpland åker
      Skarvagrund holme
      Skarvgrund grund
      Skita vattensamling
      Skitan vattensamling
      Skit-klint bergsudde
      Skogsänge änge
      Skolakren åker
      Skoggärde gärde
      Skolomajsturänge änge
      Skolumajsturänge änge
      Skomajsturänge änge
      Skvallertorg kit
      Skär trakt med bygd
      Skär område
      Skär område, skär
      Skärsand sandstrand
      Skärsand sandstrand
      Kärsand strand
      Skärs-flyte» hällar
      Skärshagen hage
      Skärstäigen el. Austra Skärstäigen gångstig
      Skärsviken vik
      Skärviken vik
      Skärsänden udde
      Skärsändan udde
      Skärsänden udde
      Slada strand med »slakt»
      Slaka plats för tångtäkt
      Sleithällar strandparti
      Sletafläck sandstrand
      Sletafläckshälle hällar
      Slethelle rauk
      Slethällar landningsställe
      Släjuträden vägskäl
      Släkuvika vik
      Släkuvika vik
      Släkuvikakren åker
      Släthällar släta hällar
      Släthällen slät häll
      Slätufläck strandremsa
      Slätufläckshagen hage
      Sma holmar holmar
      Smaholmar holmar
      Smahällar hällar
      Smalå säida del av Möirhagen
      Smidakren åker
      Smiss bytesdalen skogsstycke
      Smiss hagarna hagar
      Smojo rauk(?)
      Smojoviken rauk (?)
      Smyrskallen udde
      Småiu bergsudde
      Småju vik och strandparti
      Småjumyr myr
      Småiuriv rev
      Småjuriv rev
      Småiuviken vik
      Småjuviken vik
      Smörskalla fiskeplats
      Smörskalla bergsparti
      Smörskalla rauk
      Smörskallahåvudä klint
      Smörskallahuvudet klipparti
      Smörskallavikan vik
      Snalda bergsklint
      Snartallariv udde
      Snaruddaränge vik
      Snaruddaräng vik
      Snarudden udde
      Snarudden udde
      Snarudden udde
      Snarudden rauk (?) (udde)
      Snusasken åker
      Snäjpa sälsten
      Sotahagen hage
      Sotalvret alvar, kalt fält
      Sothagen hage
      Soto rauk(?)
      Sotu bergsparti
      Sotualvrä »alvar», hällmarker
      Soturivä udde
      Sotå, el. Sotå-djaupe vik med djupt vatten
      Sotå fiskställe
      Sotå fiskeställe
      Spangängarna äng
      Spangänge myrmark
      Spangänge äng
      Spangängesgrind grind
      Spangängeskanalen kanal
      Sprängebrita hällmarker
      Sprängabrita backe
      Sprängabrita åker
      Stadar fiskläge med bodar
      Stadar fiskeläge
      Stahällen häll
      Stainana strandparti
      Stajnarna strandremsa
      Stainariv rev
      Stajnariv rev
      Stajndyan plats för tångtäkt
      Stajngrind grind
      Stainhåvudä yttersta kullen av Salvorain
      Stajnhåvudet rev
      Stajnhuvudet del av revet Rajne
      Stajnhuvudet del av revet Rajne
      Stainhäkt nuv. namn på Nårdurhäkt
      Stajnträsk vattensamling
      Stajnträsk vattensamling
      Staintäunen udde
      Stajntunen stengärdesgård
      Stajnvät vattensamling
      Stangahälle strandområde
      Stangahällen udde
      Stangahällsakren åker
      Stangahälls-hagen hage
      Stangaklint bergklint
      Stangaklint kalkstensklippa
      Stangaklintsriv udde
      Stapul-vät sid utjord
      Starrhagen hage
      Starrä myr med starr och dyl.
      Starre sank mark
      Starrhagen hage
      Stavakren Saknas
      Stikolhagen hage
      Stikulakranar åkrar
      Stikul-akren åker
      Stikulakren åker
      Stikulakrarna åkrar
      Storabacka backe
      Storabacka backe
      Stora dyen plats för tångtäkt
      Stora grind grind
      Stora gärde gärde
      Storahagakren åker
      Storahagarna hagar
      Storahagen hage
      Storahagen hage
      Stora hagen hage
      Stora-hau stenbacke
      Stora-hau hage
      Storahäkt skogsstycke, hage
      Stora klintar bergklintar
      Storaklintar klintar, kalkstensklippor
      Stor-akren åker
      Storakrarna åkrar
      Storakrarna åkrar
      Storakren åker
      Storakur åker
      Stora lägerstajnen sälsten
      Stora lägret sälsten
      Stora myren myrlott
      Stora raudur sälsten
      Stora stajnen sälsten
      Storhagen hage
      Storlillakur åker
      Storodlingen odling
      Stor» rauda sälsten
      Storsotu f. strandparti med vik och klintar
      Storsotu del av bergsparti
      Storsotuhuvudet klint
      Storänge änge
      Storänge änge
      Storänge änge
      Strandagardarna slåmark
      Strandagrind Saknas
      Strandakren åker
      Strandakren nu tillagd åker
      Strandakren åker
      Strandakurs-riv udde
      Strandakursriv rev
      Strandakursvike vik
      Strandakursviken vik
      Strandakursviken vik
      Strandakursvägen väg
      Strandavät vattensamling
      Strandhagen hage
      Strandhagen hage
      Strandhagen hage
      Strandodlingen åker
      Strandviken vik
      Strandgulmyr nu uppodlad myr
      Straumen mynning
      Straumen norra inloppet till Fårösund
      Straumen inlopp
      Straums-minne, se Straumen gatt
      Stucksudd f.d. udde, nu äng
      Stugakur åker
      Stumlakren åker
      Stuthagen hage
      Stutsvika vik
      Stymla lund
      Stymlan lund
      Stymluhäkt inhägnat område
      Stymlumyr nu odlad myr
      Stymluänge f.d. änge, nu åker
      Stäursviken vik
      Stäuta sten
      Sudar-holm skogsstycke
      Sudergarda basta sälsten
      Sudergarda stora tallen en ovanligt grov, men ej hög tall
      Sudergarda stranden fiskestrand
      Sudergardens Gannen hage
      Sudervika hage
      Sudra gattä mynning
      Sudra gattet inlopp till Fårösund
      Sudra gattet södra inloppet till Fårösund
      Sudra holmshulä vik med rev
      Sudra Holmshulet vik
      Sudra rive rev
      Sudur båtlänningar
      Sudurhaga hage
      Sudurhagen hage
      Sudurhagen hage
      Sudurhagen hage
      Sudurholm udde
      Sudurholm udde
      Sudurholmsudden udde
      Sudurmorar, se Morarna Saknas
      Sudursand strandsträcka
      Sudursand sandstrand
      Sudursand sandstrand
      Sudursandsviken vik
      Sudursandsvik vik
      Sudursandsvik vik
      Sudurstäda fiskeplats
      Sudurträsk del av Limmorträsk
      Sudurvika vik
      Sumphulet sankt ställe
      Sund Saknas
      Sundabo äng
      Sundabo backe och sänka
      Sundet, se Fårösund sund
      Sundet sund
      Sundshagarna hagar
      Sunds-minne Fårö sunds södra mynning
      Suntalsakrarna åkrar
      Svarta döien vik
      Svarta dyan plats för tångtäkt
      Svarta håvudä bergsklint
      Svart-hatt gråsten
      Svarthäll häll
      Svarthäll rauk (häll)
      Svarthälle klint
      Svarthälle häll
      Svarthällen häll
      Svart-träsk träsk
      Svarv-träsk träsk
      Svarvträsk träsk »insjö»
      Svens-backa backe
      Svens backa backe
      Svenskväiar vägstycke
      Svens kväjar vägsträcka
      Svinet grund
      Svingrundet grund
      Svingrunn Saknas
      Svältalund åker
      Svärtesakren nu tillagd åker
      Svärtesvät vattensamling
      Svärvarens lunden skogslund
      Svört-skar Saknas
      Sylga strandparti
      Sylga fördjupning
      Sylvarkanna rauk
      Såis-akren åker
      Såjdsakrarna åkrar
      Såjdsbacken nu åker
      Såjdshagen, i Mölnor Såjdshagen hage
      Sådjshagen hage
      Sådjshagen hage
      Sojdslundeträsk träsk
      Såjdsvägen väg
      Säidländä åker
      Säjdugra sälsten
      Söderdals hällarna hällar
      Taigar åkrar
      Tajgen åker
      Tangen rev
      Telleviksakren åker
      Tinten myrlott
      Tisagärde gärde
      Tisagärdesväten vattensamling
      Tisagärdsakren åker
      Tjavvubacke backe
      Tor häll
      Tor häll
      Tor hällar
      Torpakren åker
      Tårrahäkt skogslund
      Torsklinten annat namn på Tor
      Tranakärrshalsar holmar
      Tran-städa ängsmark
      Trekanten åker
      Trida kullen den tredje kullen från Fårö
      Trulla-hau backe
      Trullalunden lund
      Trullamöir myr (nu utdikad)
      Trullamyr f.d. myr, nu uppodlad
      Träskaholmen holme
      Träskakren åker
      Träskakren åker
      Träskakur åker
      Träskalvret alvar, hed
      Träsket träsk
      Träskhagen hage
      Träskholmen, Lilla holme
      Träskholmen, Stora holme
      Träskodlingen uppodlad jord
      Träskänden vik
      Träskänge änge
      Trätosandet fiskeplats
      Trätostycket myrlott
      Trätostycket plats där man tar tång
      Tulkanäs landudde
      Tulkanäsriv rev
      Tungohuvudet (bergshäll) rauk (?)
      Tungoviken rauk(?)
      Tungu udde
      Tungu-håvude» udde med häll
      Tunguhuvud klint, kalkstensklippa
      Tunguhuvudet klint
      Tungudden udde
      Tunguviken vik
      Tunguviken vik
      Tunguväike = Tunguviken vik
      Tungå landningsplats
      Tunguhåvudä bergshäll
      Tusmushagarännulen rännil
      Tusmushagarännulen rännil
      Tvemänningen bukt och släkedye
      Tynglä tångvik eller lagun
      Tyngle plats för tångtäkt
      Tåiväik vik
      Tåjvik vik
      Täimasgata väg
      Täjmasgata väg
      Tälleriv rev
      Tälleriv rev
      Tällerivviken vik
      Tällevika vik
      Tällevika vik
      Tällevika vik
      Tällevika vik
      Tällevika vik
      Täppan äng
      Täppustigen stig
      Tärnörd vase
      Täuns-rännul rännil, bäck
      Uatahagen hage
      Ugnen grotta
      Ugnen klint, klippa
      Ugnsklint klippa, klint
      Ulfs akur åker
      Ullahau flygsandfält
      Ullahau område med sanddyner
      Ullahau område med sanddyner
      Ullahau flygsand
      Under badhuset landningsplats
      Under hagarna plats för tångtäkt
      Underhaldarna vatten
      Under holmen vatten
      Underkanalen plats
      Under lägret strand
      Under Rams plats för tångtäkt
      Undertallarna plats, tångtäkt
      Underugnen plats för tångtäkt
      Under vaktboden vik
      Unggröinsvägen väg
      Unggröinä småskog
      Unggrönet skog
      Utakullen del av revet Rajne
      Utanför Hällagrunn vatten
      Utersta Hamraakren åker
      Utersta Häjduriv rev
      Utskogen skog
      Vallko-rom slätt
      Vange förr sankmark, nu åkrar och bygd
      Vardakrarna åkrar
      Vardakren, Lilla åker
      Vardaringen ringformig formation
      Varden stång, tre vårdkashögar, backe
      Varden högt område
      Varden hage
      Vardhagen hage
      Vardänge uppodlat änge
      Varpä vik
      Varpet vik
      Vassa-riv rev
      Vassestajnen flyttblock
      Vasstajnshällar hällar
      Vasstajnsriv rev
      Vass-stainsviken vik
      Vasstajnsviken vik
      Vasstajnsvät vattensamling
      Verkegardsviken vik, nu båtplats
      Vidänge änge
      Vikakur åker
      Vikakur åker
      Vikarivet rev
      Viken vik
      Viken, se Lilla viken vik
      Viken bak Holmen vik
      Vilostajnen sten
      Vinflyte grund
      Vin(n)gardanar ängsmarker, nu uppodlade
      Vinngardarna åkrar
      Vingarden äng
      Vingards-haid mark
      Vingardshaid hed
      Vinngardshajd hed
      Vinngardsmyrarna myrar
      Vinor akren åker
      Vinor alvret alvar, fält
      Vinorstadar landningsplats
      Vinor storänge änge och boplats
      *Vinor träsk träsk
      Vinturvägen väg
      Visnäs näs
      Visnäsakren åker
      Visnäsänden det yttersta av Visnäs
      Visänge änge
      Vrakviken vik
      Väinarflyte grynna
      Väinuhagge skogsstycke
      Väinuralvre åker
      Väinurstadar fiskläge
      Väisnäs udde
      Vän(d)sviken vik
      Vändsviken vik
      Värkesdöien vik och tångtäkt
      Värkesmöir myr
      Värkesrom slätt och slåmark
      Värkes-viken vik
      Värkesviken numera igenslammad vik
      Vässabacka backe
      Vässabacka boplats
      Västra Flyte undervattensgrund
      Västra gata väg
      Västra hällarna hällar
      Västra Kinnen strand och fiskeplats
      Västra kinnen bergsparti
      Västra kinnen rauk
      Västra pallen pall
      Västra riv ek
      Västra tuugo rauk
      Västra tungå bergsudde
      Västra tungu landtunga
      Västra vägen väg
      Västur västra delen av Fårö
      Västurdal vattensamling
      Västurgardanar gårdar
      Västur-riv udde
      Västur-riv udde
      Västurriv rev
      Västurrivsänden del av Västurriv
      Västursand sandbank
      Västurträsk träsk (nu uttorkat)
      Västurträsk träsk
      Ålles tvärarna åkertvärar
      Ån, se Ae landremsa
      Årgubacken backe
      Årgugata väg
      Årgugata väg
      Årguhavven sandkulle
      Årguhauen sandberg
      Årgur strandsträcka
      Årgutallar tallar
      Årgnängen uppodlad äng
      Årgänge äng
      Äggaholm forna namnet på Marpesholm
      Ällämora annat namn på Moranar
      Ällemore området
      Ändabodar fiskebodar
      Ändabodarna sjöbodar
      Ändahäkt(erna) hagar
      Ändalänningen landningsplats
      Ändan bukt
      Ändan udde
      Ändaslätan slät, jämn plats
      Änden udde
      Änden rauk
      Änge f.d. änge, nu åker
      Ängesakren åker
      Ängeshagen hage
      Ängesholmen holme
      Ängeslunda lund
      Ängesmyr nu åker, tidigare myr
      Ängesodlingen odling
      Ängesrum öppen plats
      Äulsbod strand med landningsplats
      Äulsbo-luka genomgång
      Ögrens kanalen kanal
      Ögrens rännulen rännil, kanal
      Östmans akrarna åkrar
      Östmans-Ståffås Austurakur Saknas
      Östra kinnen rauk
      Östra tungo rauk
      Ötlariv rev
      Sandön Saknas
      Gotska Sandön ö
      Sandön ö
      Arnagrop sänka
      Austurbod Saknas
      Austurbo-riv rev
      Bagg-kullen kulle
      Bastu-sten sten
      Beckrevet, se Bik-rive» Saknas
      Beckrevs-svaget inbuktning i randdynen
      Biskopsbacken backe
      Bikrive» sandrev
      Bik-rivet Saknas
      Bendalen dal
      Bomor Saknas
      Boxadalen dal
      Brausta-bjerge» sandberg
      Brausten Saknas
      Braustens ängar ängsmarker
      Bredsand sandigt kustparti
      Bred-sands-löfskogen förr lövskog
      Redsands-udde udde
      Bunns-ändan udde
      Elefanten flyttblock
      Enekullen barr- och lövskog
      En-lyckan f.d. åker
      Fiskmåsheden skogbevuxen trakt
      Franska bukten bukt
      Gajt-backen backe
      Gamla hamn kurtparti
      Gamlahamnsudden udde
      Gasmorakamaren plats vid kust
      Grandalen inbuktning
      Gumskullen sandkulle
      Gården, el. Gamla Gården f.d. »gård»
      Gården f.d. »gård»
      Herregården f.d. »gård»
      Hamnrevet rev
      Hamnudden udde
      Hallings danssal dunge
      Hertas svag inbuktning
      Höga kulle, se Idemoren Saknas
      Höga Land landparti
      Höga revarn höjd
      Höga Åsen sträckning av höga dyner
      Idemoren, Lilla lövskog
      Ide-moren lövskog
      Kyrkudden udde
      Källahamn f.d. hamn
      Lertaget lerlager
      Lilla Lövskogen annat namn på Vass-stensmoren
      Lyckan åker
      Maisturstain el. Mäster sten
      Mellanrevet rev
      Nyhamn kustparti
      Ramms-örd, Lilla R- udde
      Ramms-örd udde (undervattens ?)
      Ravvaren »hög backe»
      Refvaren höjd, utsiktspunkt för säl
      Ryska kyrkogården kyrkogård
      Ryssdalen dal
      Ryssmoren = Ryssdalen Saknas
      Räf-sviden åker
      Sandaren »kutsten» (sten på grunt vatten)
      Sandbergen Saknas
      Sandkrogen backe
      Sankt Anna kustpati
      Sankt Anna-udd udde
      Schipkapasset däld
      Skogsudden udde
      Snabb-kjusan dal
      Stenrevet rev
      Stora Lövskogen Saknas
      Svinjorden bebyggelse
      Sydväst-kammarn krön
      Sågrevet rev
      Sälbo lövskog lövskog
      Säludden udde
      Söder-rev äldre namn på Tärnudden
      Tomtebo stuga
      Torparstugan gråsten
      Torpet bebyggelse
      Tärnudden udde
      Tärsård strandområde
      Varvet äldre namn på Gården
      Vasse-sten sten
      Vase-stens-moren lövskog
      Vikarstenarna gråstenar
      Vikarestens-refvet Saknas
      Vinbukten bukt
      Vulkan-grundet grund
      Österbod udde

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.