ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blekinge län : Allmänt

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 436 Naturnamn : 149 Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 4
Bleking lskp Aborra- förled i naturnamn /Se Bleking landskap Lyckebyån vattendrag
Blekinge landskap Al(e)- förled i naturnamn /Se Bleking landskap Ryssberget berg
Bleking landskap /Se And-, Anda-, Ande- förled i natn. /Se Bleking landskapsnamn Sölvesborgs vik vik
Bleking landskap *Armitterör gränsrör /Se Bleken Saknas Utkörnet holme
Bleking lskp Ask(e)- förled i naturnamn /Se Bleken = Blekinge Saknas  
Bleking lskp *Bjällra gränså /Se Bleken landskap  
Blekinge Saknas *Biörbäck bäck /Se Blekinge landskap  
Bleking ldskp Björk(e)- förled i naturnamn /Se Blekinge landskap  
Saknas Saknas Blek-fjärden fjärd /Se Bleking provins  
Bleking landskap Blekinge skärgård Saknas Blekinge Saknas  
Bleking landskap Bred(a)- förled i natn. /Se Blekinge Saknas  
Blekinge landskap Brimsa sten Saknas Blekinge landskap  
Bleking ldskp *Bråttebeck bäck /Se Blekinge landskap  
Saknas Saknas Brömsesten Saknas Blekinge landskap  
Saknas Saknas Bröt, Synnra ö /Se Blekinge landskap  
Bleking landskap By-, Bya-, Bys- förled i naturnamn /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap o. län Byfjorden vik /Se Blekinge landskap  
Bleking landskap Damm- förled i naturnamn /Se Blekinge landskap o. län  
Bleking landskap Danmarksfjärden fjärd /Se Blekinge landskap  
Blekinge landskap o. län Danziger gatt del av Ronnebyfjärden /Se Blekinge landskap  
Blekinge landskap *Donga f.d. namn på Ronnebyån /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap o. län *Dångeboo åå gammalt namn på Ronnebyån /Se Blekinge Saknas  
Blekinge landskap Flaksjön sjö /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap *Flödgiöll sjö /Se Bleking Saknas  
Bleking landskap Frägnasjön, -göl sjönamn /Se Blekinge Saknas  
Blekinge landskap o. län Frö(a)- förled i natn. /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap *Geteråsa Beck gränså /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap *Geteråsa sjö, nuv. Gettråsasjön sjö /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap o. län gyl(et) ortnamnselement (natn.) /Se Blekinge Saknas  
Bleking ldskp Gård- förled i naturnamn /Se Blekinge Saknas  
Blekinge landskap o. län Gås-, Gåsa-, Gåse förled i naturnamn /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap Gädde- förled i naturnamn /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap göl(en) ortnamnselement (natn.) /Se Blekinge Saknas  
Blekinge landskap o. län Göljesjön sjö /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap Habeltan, se Havbältan å? Blekinge Saknas  
Bleking ldskp *Haffnö ö Blekinge Saknas  
Blekinge landskap o. län Hallö Saknas Blekinge Saknas  
Bleking landskap o. län Hanöbukten bukt Blekinge Saknas  
Blekinge landskap Hanöbukten havsvik Bleking landskap  
Blekinge landskap Hanöbukten havsbukt /Se Blekinge Saknas  
Blekinge landskap Hara-, Hare- förled i naturnamn /Se Blekinge Saknas  
Bleinge landskap *Hiortebeck gränsbäck /Se Blekinge Saknas  
Bleking ldskp *Hiortegiöll sjö /Se Bleking landskap  
Bleking landskap o. län *Hiortesiö sjö /Se Bleking landskap  
Blekinge landskap *Hofmennebygde haga äga /Se Blekinge Saknas  
Bleking landskap o. län *Holländar vägen väg Bleking landskap  
Blekinge landskap *Holländarevägen väg /Se Blekinge landskap  
Bleking ldskp Hund- förled i naturnamn /Se Bleking landskap  
Bleking landskap o. län Häja vanl. ägonamn /Se Blekinge Saknas  
Blekinge landskap *Hässkobeck gränså /Se Blekinge landskap  
Blekinge landskap Hästarna grund Blekinge landskap /Se  
Blekinge landskap o. län Igla-, Igle-, Ila- förled i naturnamn /Se Bleking(e) landskapsnamn  
Blekinge landskap Ila-, Igle, Igla- förled i naturnamn /Se Bleking(e) landskapsnamn  
Blekinge landskap Immeln sjö /Se Bleking landskapsnamn  
Bleking landskap *Kalffs aas gränsmärke /Se Bleking(e) landskapsnamn  
Blekinge landskap Kalmarsund sund Bleking landskapsnamn  
Bleking landskap Kalmarsund sund Bleking landskapsnamn  
Blekinge landskap Kalmarsund sund Bleking = Blekinge landskap  
Bleking landskap Kalmarsund sund Blekinge landskap /Se  
Bleking landskap o. län +»Konings Ötken» skogsområde /Se Blekinge landskap /Se  
Blekinge landskap »Korsö» ålgrund Bleking inbyggarbeteckning  
Blekinge landskap *Krusegiöll sjö /Se blekingsk Saknas  
Blekinge landskap -kullar element i ägonamn /Se bleking inbyggarbeteckning  
Blekinge landskap o. län Kvismaresundet ortnamn /Se bleking inbyggarbeteckning  
Blekinge landskap *Langesijde siöö, nuv. Selången sjö /Se bleking inbyggarbeteckning  
Blekinge landskap »Lastan» namn på lastageplatser /Se bleking inbyggarbeteckning  
Bleking landskap +Ledie å gammalt namn på Lyckebyån /Se Bleking inbyggarbeteckning  
Bleking landskap o. län *Leergiöll sjö /Se blekingsbo inbyggarbeteckning  
Bleking landskap Ljusterhövdingen sjö /Se Sillanacke inbyggarbeteckning  
Bleking landskap o. län *Logensbäk bäck /Se Blekingslannet Saknas  
Blekinge landskap o. län /Se *Lomma gränsbäck /Se Eftersmåland landsdel /Se  
Blekinge landskap *Lommewad gränsmärke /Se    
Blekinge landskap Lykkea fsv. namn på Lycksbyån /Se    
Blekinge landskap Lyckebyån å /Se    
Blekinge landskap Lyckebyån å /Se    
Blekinge landskap o. län Lyckebyån å /Se    
Blekinge landskap o. län Lyckebyån å /Se    
Blekinge Saknas Lyckeå (numera Lyckebyån) å    
Bleking landskap o. län Lyckeå Saknas    
Blekinge landskap *Medelsiön, nuv. Medelsjön sjö /Se    
Bleking ldskp Metsjön sjö /Se    
Bleking Saknas Mie å å /Se    
Blekinge Saknas Mieån å /Se    
Bleking landskap o. län Morrums Åå, se Mörrumsån å    
Bleking landskap *Månesiö Fly kärrområde /Se    
Bleking landskap o. län Mörrumsån å    
Blekinge lnadskap Mörrumsån å    
Blekinge landskap Mörrumsån å    
Bleking landskap o. län Mörrums å Saknas    
Blekinge landskap Mörrumsån å /Se    
Blekinge landskap *Nette Hoffda Sjö, nuv. Nätterhövden sjö /Se    
Bleking landskap *Nät(t) å /Se    
Blekinge landskap Nättrabyån å /Se    
Bleking landskap o. län Nättrabyån å /Se    
Blekinge landskap *Parakabeck å /Se    
Blekinge landskap *Parakasiöö, nuv. Parakeln sjö /Se    
Bleking landskap o. län Pukaviksbukten bukt    
Bleking landskap o. län Radesjön sjö /Se    
Bleking landskap o. län Ronnebyån å    
Bleking landskap o. län Ronnebyån å    
Bleking landskap Ronnebyån å /Se    
Blekinge landskap Ronnebyån å /Se    
Bleking landskap o. län Ronnebyån å /Se    
Bleking län och landskap Ronnebyån å /Se    
Blekinge landskap Ronnebyån å /Se    
Blekinge landskap Ronnebyån å /Se    
Blekinge landskap Ronnebyån å /Se    
Bleking landskap *Rotn, se Ronnebyån å /Se    
Bleking landskap Rotn fsv. namn på Ronnebyån /Se    
Bleking landskap Rottne å Ronnebyåns övre lopp /Se    
Bleking landskap Ryssberget berg /Se    
Blekinge landskap Ryssberget höjdsträckning /Se    
Blekinge landsakp Rönneå å /Se    
Bleking landskap o. län Saxamara vik /Se    
Bleking ldskp »Siellaa» hamn    
Bleking landskap o. län Sillebro bro    
Bleking landskap Sissebäck bäck /Se    
Bleking landskap *Skipebeck bäck /Se    
Blekinge landskap *Skipesiöö, nuv. Skepen sjö /Se    
Bleking landskap *Skiärsehall gränsmärke /Se    
Bleking landskap *Skiöldragiöll sjö /Se    
Bleking landskap *Skyllene giöll sjö /Se    
Bleking landskap *Stensiöö, nuv. Stensjön sjö /Se    
Bleking landskap *Stensiöö hall gränsort /Se    
Blekinge landskap *Stobbehall gränsmärke /Se    
Blekinge landskap Strömma å å    
Bleking landskap *Sunnesiö ooss, nuv. Svansjön sjö /Se    
Blekinge landskap *Swijkzwass gränsmärke /Se    
Bleking landskap »Sydessbäck» Saknas    
Blekinge landskap *Tokegiöll gränssjö /Se    
Blekinge landskap *Tranesiö sjö /Se    
Blekinge landskap Trosöö ö    
Blekinge landskap Trossö ö /Se    
Bleking landskap *Trälssbäk bäck /Se    
Bleking landskap Ulvasjön sjö /Se    
Blekinge landskap Valjeviken vik /Se    
Bleking ldskp *Vesa äldre namn på Lyckebyån? /Se    
Bleking landskap o. län Vänstersjön sjö /Se    
Bleking landskap o. län Vänstersjön Saknas /Se    
Bleking landskap *Ynge Saknas    
Bleking landskap Åsvik havsvik /Se    
Blekinge landskap *Älsiöbäck bäck /Se    
Bleking landskap o. län Älten sjöar /Se    
Bleking ldskp Älten sjöar /Se    
Bleking landskap Ältrasjön sjö /Se    
Bleking landskap Ältra sjön sjö /Se    
Bleking landskap Ønæhøghæ Saknas    
Bleking landskap o. län Östersjön hav    
Bleking landskap o. län Östersjön hav    
Blekinge ldskp      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap och län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking ldskp      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Blekinge Saknas      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Blekinge Saknas      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Blekinge ldskp      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap o. län      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Blekinge Saknas      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Blekinge landskap      
Blekinge Saknas      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Blekinge Saknas      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking ldskp      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking Saknas      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap och län      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Bleking landskap      
Blekinge landskap och län      
Blekinge landskap och län      
Blekinge landskap och län      
Bleking landskap      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Blekinge ldskp      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Bleking landskap      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge län /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Bleking(e) landskap o. län /Se      
Blekinge landskap och län /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Bleking landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap och län /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap      
Bleking landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekinge landskap /Se      
Blekingsfare inbyggarbeteckning      
*Alstrup Saknas      
Altaremo ortnamn /Se      
Balasjö (Balsjö?) ortn. /Se      
Balsjö (Balasjö?) ortn. /Se      
Barvik Saknas      
Bidalite Saknas /Se      
*Biäldranääs gränsort /Se      
*Bockuld Saknas      
»Bockuld» Saknas      
*Bockudd Saknas      
*Bockuld Saknas      
Bollö (Båldö) Saknas /Se      
Borråkra Saknas /Se      
Bråkabäck Saknas /Se      
Båldö Saknas /Se      
Djupakås fiskläge /Se      
*Dybesundhafn Saknas      
Ek-, Eke- förled i ortnamn /Se      
Elle-, Älle- förled i ortnamn /Se      
*Ernilsamåla Saknas      
Ernilsamåla Saknas /Se      
*Getemyra gränsort /Se      
*Grårör gränsort /Se      
*Grönefall gränsort /Se      
*Grönewick gränsort /Se      
gyl(et) ortnamnselement (bebn.) /Se      
göl(en) ortnamnselement (bebn.) /Se      
*Hakamo gränsort /Se      
Helvete Saknas /Se      
Hillevik fiskläge /Se      
*Hjortahall gränsort /Se      
Horsaröd bebyggelsenamn? /Se      
*Hulle hall gränsort /Se      
*Høgedrett åldrätt      
»Høysrød» Saknas      
*Ingö Saknas      
*Ingö, se *Ynge Saknas      
*Krogxhall gränsort /Se      
*Loogruffue gränsort /Se      
Lyckå län del av Blekinge      
Lyckå län del av Blekinge      
Lyckå län del av Blekinge      
Lyckaa län del av Blekinge      
*Lyckaa len Saknas      
Lyckå län del av Blekinge      
Lyckå län del av nuv. Blek. l.      
Lyckå län del av nuv. Blek. l.      
Lyckå län del av Bleking      
Lyckaa län del av Bleking      
Lyckå län del av Blek. l.      
Lyckå län län      
Lyckå län län      
Lyckå län län      
Lyckå län del av nuv. Blek.l.      
Lyckå län del av nuv. Blek. l.      
Lyckå län del av nuv. Blek. l.      
Lönnemåla ortnamn /Se      
Niærdholm Saknas      
*Osorgis hall gränsort /Se      
*Raffuenäss gränsort /Se      
Risanäs (Ryssnäs) ortn. /Se      
Rysaberg ortn. /Se      
Rysanäs (Risanäs) ortn. /Se      
Ryssdala ortn. /Se      
Ryssmåla ortn. /Se      
*Salehall gränsort /Se      
*Sandhammeren Saknas      
*Semenetur gränsort /Se      
*Siluisöra Saknas      
*Skallawrack, nuv. Skallevraket gd /Se      
*Smørkuldz drett åldrätt      
Sonarp ortn. /Se      
Stek ortnamnselement /Se      
Sölvesborgs län del av Bleking      
Sölvesborgs län del av Blekinge      
Sölvesborgs län del av Blekinge      
Sölvesborgs län del av Blekinge      
Sölvesborgs län del av Blekinge      
Sölvesborgs län del av Bleking      
Sölvesborgs län län      
Sölvesborgs län län      
Sölvesborgs län län      
Sölvesborsg län del av Blekinge      
Sölvesborgs län del av Blekinge      
»T-slot» slott? /Se      
*Vbbalijdh gränsort /Se      
Vallby by      
*Ynge Saknas /Se      
*Ynge Saknas /Se      
Älle-, Elle- förled i ortnamn /Se      
Öjevad Saknas /Se      

  ^  

Blekinge läns härader m.m.