ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blekinge län : Bräkne härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 2
Bräkne hd /Se Bräkne hd Bräkne hd Hintseberget berg
Bräkne hd *Bräkna å /Se Bräkne hd hd Salahall plats
Bräkne hd Bräkneån å /Se    
Bräkne hd Bräkneån å /Se    
Bräkne hd Bräkneån å /Se    
Bräkne hd Båden, Ö. grund    
Bräkne hd *Karlshamnsvägen väg    
Bräkne hd Kyrkegrund gurnd    
Bräkne hd Mieån å /Se    
Bräkne hd Mieån å /Se    
Bräknd hd Mörrumsån å    
Bräkne hd Mörrumsån å    
Bräkne hd Pukaviksbukten bukt    
Bräkne hd Rockegrund grund    
Bräkne hd Östersjön hav    
Bräkne hd hd      
Bräkne hd      
Bräkne hd      
Bräkne hd /Se      
Bräkne härad härad /Se      
Bräkne hd /Se      
Bräkne hd /Se      
Bräkne hd /Se      
Bräkne hd /Se      
Bräkne hd /Se      
Bräkne hd /Se      
Bräkne hd /Se      
Vestre häredt, se Bräkne hd      
Västra härad hd /Se      
Bräkne hd /Se      
Västra härad äldre namn på Bräkne hd /Se      
*Västra härad (=Bräkne hd) hd /Se      
Västra härad nu Bräkne hd /Se      
Væstærstheret, se Bräkne hd      
Bräkneån å /Se      
Hälj ägonamn /Se      
*Sankt Annas gård saknas      

  ^  

Blekinge läns härader m.m.