ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ysane socken : Listers härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 221 Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 62
Ysane sn Alholmen holme EJREG EJREG Alholmen holme
Ysane sn Alholmen holme Ysane sn Björkholmen holme
Ysane sn Alholmen ö Ysane by Boket skosgsdunge
Ysane sn Alikesträngarna åkrar Ahlmans båtsmt. Bökeskolvik vik
Ysane sn *Bergholm holme Andreasa Jons gård Djupekås saknas
Ysane sn *Bergholm holme Baddaregården gård Ekevången Saknas
Ysane sn socken Björkholmen holme Betania avs Fäholmen holme
Ysane sn Björkholmen holme Björkelund gård Galgbacken Saknas
Ysane sn Björkholmen ö Björketorp traktnamn Glipaskärvet ålfiske, skär
Ysane sn *Biernes kulle gränsmärke Bunta-Johans gård EJREG EJREG
Ysane sn *Björnakullen gränsmärke Bärmans gård Glipeskäret skär
Ysane sn /Se *Biernes kulle gränsmärke Danielagården gård Grytsundet sundet
Ysane sn /Se Björnkullen fornlämning Draggs båtsmant. Gullören ör
Ysinge sn Black sten /Se Ekengård gård Hommavången Saknas
Kyrkan kyrka Bossaboden badställe Ekliden bebyggelse Jeppör ör
Niardholm by /Se *Bökeneberget, -hallen berg l.stenar Elselund avs. EJREG EJREG
?Norje by /Se Dalasandarna Saknas Flybergs båtsmanstorp Jeppör ör
Norje by Dalsåker Saknas Fridhem avs. EJREG EJREG
Norje by Feremo skogsområde /Se Fridstorp avs Kladdarna grund
Norje by Flyabrohejan Saknas Furetorp traktnamn EJREG EJREG
Norje by Flyabrostock Saknas Glipaskärvet traktnamn Klövhallarna skär
Norje by Fäholmen holme /Se Granbacken traktnamn *Lavahåla vattnet
Norje by /Se Fäholmen holme EJREG EJREG Lavör ör
Norge by /Se Fäholmen ö Gummagården gård Lavören skär
Norje by /Se Fäholmen ö F.d. Gästgivargården gård Lussabacken Saknas
Norje by /Se Fäholmen holme Hafsgården gård Markerna område
Pukavik by Fäholmen holme Hansagården gård Norja bro bro
Pukavik by Fäholmen holme Havkvarnen kvarn Norjeböke bokskog
Pukavik by o fiskeläge Fölsäng Saknas Herrgården gård Norje Gryt ö
Pukavik by Glipeskäret ö Hillers båtsmanst. Norjegryt större holme
Pukavik by, hamn och fiskeläge, Glipeskärvet skär Holmagården gård Norjekladd udde
Signils bur byggnad /Se Glipeskärvet holme Holmeshem traktnamn Norjesund det breda slutpartiet
Ysane by Glittran grund Hökmans båtsmanst. Norrören ör
Ysane by Habors ek ek /Se Jansagården gård Norrören holme
Ysane by Habors ek fridlyst ek Jolmstorp avs Paradisbacken Saknas
Ysane by *Haffburssz ek ek Jarpens båtsmanst. Rökebacken backe
  Hagbards ek ek /Se Kyrkogården traktnamn Rönnholmen holme
  Hagbards ek ek /Se Kullarp-Olans gård *Rönnholmsstenen grund
  *Heliebek gränsmärke Linagården gård Saggalyckorna tidigare allmänning
  *Hellebeck råmärke Lussagården gård Salör ör
  *Hjortskär holme Lönnebo avs Segerlyckan område
  Hållfast grund Lönneborg gård Sibben holme
  Hålskärrsskiftet Saknas Lönneborg gd Stenlyckevången Saknas
  *Höggrundet holme Lövagården gård Storelid backe
  *Höggrundet ö Massa Pers gård EJREG EJREG
  Jeppör ö Mieklagården gård Sölvesborgs ora skogsmark
  Jeppör skär Munters båtsmanst. Torpavången Saknas
  Jeppör holme Nils Olofs gård Uddabacken Saknas
  *Kallepannan grund /Se Nordstedts båtsmanst. EJREG EJREG
  *Kallö Saknas Norje traktnamn EJREG EJREG
  Kaninholmen holme Norje by Ulkan grund
  Kanonholmen holme EJREG EJREG Vadholmen holme
  Kanonholmen holme Norje by EJREG EJREG
  Kiaholmen holme Norje by Valle-Bjär backe
  Kiaholmen h. Norje by Vesan sjö
  Kladdarna grund Norje by Vesan num. torrlagd sjö
  *Klockskog *Klåskog skog Norje gård gård Vesan försumpad sjö
  Klockskogs kyrkogård Saknas Norje Nordansund bebyggelse EJREG EJREG
  Klövhallarna grund Norje Sunnansund bebyggelse Vikaljungarna ljunghed
  Klövhallarna öar EJREG EJREG Ysanemosse m.
  Klövhallarna skär? Norrbys båtsmanst. EJREG EJREG
  Klövhallarna holmar Norrmans båtsmanst. Örnavik vik
  EJREG EJREG EJREG EJREG  
  Kopannehallen Saknas Nyhem traktnamn  
  *Lassör Saknas Nyhem avs  
  *Laveör holme Nyhem lght  
  Lavören holme Nytorp båtsmanstorp  
  Lavören ör Ola Jönssagården gård  
  Lavören ö Olofstorp avs  
  Lavören skär Pjåddegården gård  
  Lavören holme Pukavik by  
  Lavören holme Pukavik by  
  Ledsåkrarna Saknas Pukavik lotsplats  
  Lussabacken höjdområde Pukaviks kvarn bebyggelse  
  *Margrete sten råmärke Rektorsängen bebyggelse  
  Miltegren Saknas Rundstenstorp båtsmanst.  
  Miltegrenshejan Saknas Sakristorp avs  
  EJREG EJREG S:ta Gertruds kyrka Saknas  
  Månsaholmen h. Stensborg gård  
  Nordansund mark? Stensborg gd  
  Nordansund terräng Svenstorp traktnamn  
  Nordansund terräng Sågarens båtsmanst.  
  *Norjaskog skogsparti Sörna Olas gård  
  Norjegryt holme Tappers båtsmanstorp  
  Norjegryt ö Tappers gård  
  Norjegryt ö Tingsro traktnamn  
  Norjegryt ö Tostagården gård  
  Norjegryt skär Törsta-Johans gård  
  Norjegryt holme Vikakvarnen kvarn  
  *Norjeskans Saknas Vällers gård  
  *Norjeskog skog Väns-Olofens gård  
  *Norjeskog skogsparti Ysane traktnamn  
  Norje sund sund Ysane by  
  Norjesund åmynning Yxmans båtsmanstorp  
  Norjesund åmynning Åke Nils gård  
  Norjesund åmynning Åmans båtsmanst.  
  Norjesund åmynning Ängs båtsmanstorp  
  Norjesund åmynning    
  Norjesund åmynning    
  Norjesund å    
  Norjesund sund    
  Norjesund å    
  *Norje å Saknas    
  Norrören holme    
  Norrören ö    
  Norrören skär    
  Norrören holme    
  Nytegrundspricken grund    
  Orlundsån å    
  Orlundsån, Västra å    
  Orlundsån, Östra vattendrag    
  Pjättehejan Saknas    
  EJREG EJREG    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen Saknas    
  *Pugevik vik    
  *Pugovik vik    
  Pukavik vik    
  Pukavik vik    
  Pukavik vik    
  Pukavik vik    
  Pukavik hamnplats /Se    
  Pukaviksbukten vik    
  Pukaviksbukten vik    
  *Pukavikshamn Saknas    
  *Renholmen holme    
  Ringkullen fornlämning    
  Rökerna (åker)    
  Rönnholmen holme    
  Rönnholmen holme    
  Rönnholm holme    
  Rönnholmen holme    
  Rönnholmen holme    
  Rönnholmen ö    
  Rönnholmen holme    
  Rönnholmen holme    
  Rönnholmsstenen grund    
  Sibben ö    
  Sibben ö    
  Sibben holme    
  Sibben ö    
  Siesjön lit. sjö    
  Signes borg hög /Se    
  *Signelills bur hög    
  *Signils(berg) liten berghöjd    
  Signilds bur fornlämning    
  *Svärkahallen sten    
  EJREG EJREG    
  EJREG EJREG    
  Skallepannan grund    
  EJREG EJREG    
  Skinntosaflöten underv.-grund    
  Skitan holme    
  EJREG EJREG    
  Sunnansund mark?    
  Sunnansund terräng    
  Sunnansund terräng (?)    
  Svartahöl Saknas    
  Säggalycka Saknas    
  Taskhejan Saknas    
  Tjurekullaslätten Saknas    
  Tredenborgsnabben udde    
  *Frisksjön sjön    
  EJREG EJREG    
  Frädenborgsnabben sydudden    
  Ulkan grund /Se    
  Ulkan grund    
  Ulkan holme    
  Ulkebådan grund    
  *Ulkegrunden Saknas    
  *Ulkesten grund    
  Utkörningen holme    
  Utkörningen holme    
  Utkörningen holme    
  Utkörningen större holme    
  Vadholmen h.    
  Vadholmen ö    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme    
  Valjeviken Saknas    
  Valjeviken vik    
  Valjön holme    
  Wallbjersåker Saknas    
  Vallholmen ö    
  EJREG EJREG    
  Vallholmen h.    
  Vasalycka Saknas    
  Veisan insjö    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö    
  Vesan sjö    
  Vesan försumpad sjö    
  Vesan sjö /Se    
  Vesan uttorkad sjö /Se    
  Vesan sjö /Se    
  Vesan sjö /Se    
  Vesan kanal /Se    
  Vesan sjö /Se    
  Vesan insjö /Se    
  Vesan sjö /Se    
  Vesankanalen vattendrag    
  *Vesasjön sjö    
  *Vinningabacken naturnamn? /Se    
  *Vitasand möjl. holmar /Se    
  Vrätterna (åker)    
  Västra näs Saknas    
  Ysanemosse mosse    
  Ysanemosse mosse    
  *Ysanesjön sjö    
  Åkroken Saknas    
  Öarna skogsområde    
  Ön Saknas    
  Örnevik vik /Se    
  Örnevik vik    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.