ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sölvesborgs stad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 270 Naturnamn : 258 Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 12
Salszborgh se Sölvesborg slott o stad Abulakärr tomtområde Sölvesborg stad Hylleskäret holme
silffuisborg stad Aplakärra och Hjortslätterna Saknas Sölvesborg stad Inre vik del av vik
Sölvesborg slott, numera stad *Applakurran vattensamling Sölvesborg stad Kaninholmen ö
Sölvesborg slott, numera stad Bernalyckan Saknas Sölvesborg stad Loen grund
Sölvesborg f. slott, nu stad /Se Bockalyckan Saknas Sölvesborg stad Månsaholm holme
Sölvesborg stad /Se Brännelyckan Saknas Sölvesborg stad Prästholmen holme
Sölvesborg slott o stad Brödahuvud udde Sölvesborg stad Sölvesborgs ora bokskog
Sölvesborg stad *Bunchelyche jordstycke Sölvesborg stad Sölvesborgsviken vik
Sölfvesborg f. slott, nu stad Båknet Saknas Sölvesborg stad Trestenar grund
Sölvesborg f. slott, nu stad Dammlyckan Saknas Sölvesborg stad Tunörarna övervattensgrund
Sölvesborg slott o stad Falkaholmen holme Sölvesborg stad Utkörnet ö
Sölvesborg stad Falkaholmen ö Sölvesborg stad Ryssberget Saknas
Sölvesborg slott o stad Falkaholmen holme Sölvesborg stad  
Sölvesborg stad *Fjolen vik Sölvesborg stad  
Sölvesborg st. Fuselyckan Saknas Sölvesborg stad  
Sölvesborg stad /Se Galgalyckan fritidsområde? Sölvesborg stad  
Sölvesborg slott o stad Galgelyckan Saknas Sölvesborg stad  
Sölvesborg stad, slott Gröndalsliden vägbacke Sölvesborg stad  
Sölvesborg stad, slott Guldsmedslyckan Saknas Sölvesborg stad  
Sölvesborg stad, slott Hejeberget Saknas Sölvesborg stad  
Sölvesborg stad, slott Hjortaslätten tomtområde Asplyckan Saknas  
Sölvesborg slott o stad /Se Hvila hall Saknas Asplyckan 3 Saknas  
Sölvesborg stad Hylleskär holme Asplyckan Saknas  
Sölvesborg st Hylleskäret holme /Se Backalyckeplanet afs. jord  
Sölvesborg stad Hylleskärv holme eller skär Norra Bernalyckan = Bernalyckan no 3 Saknas  
Sölvesborg stad Hylleskärv holme eller skär Södra Bernalyckan = Bernalyckan no. 1 o. 2 Saknas  
Sölvesborg stad *Hörne del av Sölvesborgshalvön Bokedal = Öfre Damlyckan no. 1 Saknas  
Sölvesborg stad Jungfrukroget tomt /Se Bomarsheja no. 1 Saknas  
Sölvesborg för slott, nu stad *Kanehall Saknas Bomarsheja no. 2 Saknas  
Sölvesborg f. slott Kanikholmen = Kanonholmen holme /Se Bräknelyckan = Bräkne lyckan Saknas  
Sölvesborg stad Kaninholmen holme Brötalyckorna = Fiskartorpet Saknas  
Sölvesborg st. Kaninholmen = Kanonholmen holme /Se Charlottendal = (Besökarelyckan el. Knappatorpet) gård  
Sölvesborg stad Kanonholmen holme /Se Öfre Damlyckan no. 2 Saknas  
Sölvesborg stad Kaptenslyckan Saknas Falkalyckan = Tredenborgslyckan Saknas  
Sölvesborg för slott, nu stad Kattskärvet skär Falkvik = Kjellslyckan Saknas  
Sölvesborg stad Kiaholmen holme Fusalyckan eller Stora Ridarebanslyckan Saknas  
Sölfvesborg stad Kiaholmen holme Galgalyckan no. 1+2 Saknas  
Sölvesborg stad Kiaholmen holme Gamla Wång no. 3 Saknas  
Sölvesborg stad Kiaholmen holme Grönadal = Grönadahl Saknas  
Sölvesborg st. Kiaholmen holme Guldsmedslyckan Saknas  
Sölvesborg slott o stad Kiaholmen holme Guldsmedslyckan Saknas  
Sölvesborg slott o stad Kiaholmen ö Heermans heja = Koskifteshejan Saknas  
Sölvesborg stad *Kiholm, se Kiaholmen holme Hellerströmska lyckan no.1 Saknas  
Sölfvesborg stad Klockarelyckan Saknas Jerbolyckan afs. jord  
Sölvesborg stad /Se Kopannan berg och triangelpunkt Kaptenslyckan = Captenslyckan Saknas  
Sölfvesborg stad *Koskär holme Kjellslyckan = Falkalyckan no. 2 o. 3 Saknas  
Sölfvesborg stad Krok område Cletorp = Backalyckeplanet afs. jord  
Sölvesborg st Kuggskär holme Klockarelyckan afs. jord  
Sölvesborg stad /Se Kuggskärv holme Kämpalyckan no. 1+2 Saknas  
Sölfvesborg stad *Kälen udde Landsvägslyckan bebygelse  
Sölvesborg slott o stad *Källskär, se Falkaholmen holme Linnalyckan (eller Nosadahlslyckan) Saknas  
Sölvesborg slott o stad *Källviksskär holme Ljungalyckan no. 1 Saknas  
Sölvesborg stad *Kälskär = nuv. Falkaholmen? Saknas Ljungalyckan no.2 Saknas  
Sölvesborg slott o stad Kämpaslätten tomt el. åkerområde Munkahejan Saknas  
Sölvesborg stad Kämpaslätterna Saknas Prästholmen = Prestholmen Saknas  
Sölvesborg stad *Lemonskär, se Sandskären holmar Ridarebanslyckan no. 2 afs.  
Sölfvesborg stad Lindgrens lycka Saknas Schröders heja afs. jord  
Sölfvesborg stad Lindholmen udde Schröders lycka el. heja afs. jord  
Sölvesborg stad Ljungalyckan Saknas Självik afs. områden  
Sölvesborg slott o stad Munkahejan Saknas Sjöbökelyckan afs. mark  
Sölvesborg stad *Munkaholmen = Prästholmen Saknas Sjöbökehejan = Sjubokelyckan Saknas  
Sölvesborg stad Murarebacken Saknas Skanslyckan Saknas  
Sölvesborg stad Månsaholmen ö Skanslyckan afs. område  
Sölvesborg stad Månsaholmen holme Skogslyckan Saknas  
Sölvesborg stad Månsaholmen holme Släggan krog  
Sölvesborg slott o stad Månsaholmen holme Smedjehuset = Backalyckeplanet afs., förr smedja  
Sölvesborgs slott slott Månsaholmen ö Smedlyckan Saknas  
Sölvesborg stad Månsaholm ö el. holme Snapphanelyckan Saknas  
Sölvesborg stad *Månsavad sund Solbacken Saknas  
Sölvesborg slott och stad Nordstadskroken Saknas Svarta hejan = Sverkehejan Saknas  
Sölvesborg stad Oreliden backe Svenstorp = Ridarebanslyckan 3 Saknas  
Sölvesborg slott o stad *Orudden udde /Se Syaretorpet Saknas  
Sölvesborg slott och stad Prästholmen holme Tivoli naturpark  
Sölvesborg stad Prästholmen holme Tredensborgska slätten Saknas  
Sölvesborg stad Prästholmen holme Tullarelyckan no. 1 Saknas  
Sölvesborg stad Prästholmen holme Underlyckan Saknas  
Sölvesborg stad Prästholmen ö Ungersbacke no. 1 Saknas  
Sölvesborg stad *Revsten, se Rådmansholmarna holmar Nya Varfvet varv  
Sölvesborg f. slott Rovvången, se Rågången förr odl. mark /Se Wångalyckan lycka  
Sölvesborg stad Rådmansholmarna holmar Öfverlyckan no. 3 afs. jord  
Sölvesborg stad Rådmansholmarna öar Axeltorp Saknas  
Sölvesborg stad och slott Rådmansholmarna holmar Björkebacken avs  
Sölvesborg stad Rågången natn? /Se Björkedal, se Sölve, traktnamn  
Sölvesborg stad Rågångsnabben udde /Se Björksdal avs  
Sölvesborg stad *Räfsnäs halvö el. udde Bokelund avs  
Sölfvesborg stad Rövaregravarna Saknas Bromölla Saknas  
Sölvesborg stad Sandholmarna holmar Charlottendal avs  
Sölvesborg st. Sandskären holmar Ekebo avs  
Sölvesborg slott o stad Sandskären öar Grönadal lht  
Sölvesborg slott o stad S:t Enevalds källa källa Gummarp Saknas  
Sölvesborg stad Saxaviken vik Gumarp by  
Sölvesborg stad Saxaviken vik Gummarp gd  
Sölvesborg förr slott o län, nu stad Saxaviken vik Saknas Saknas  
Sölvesborg stad *Skansudden udde Hultet avs  
Sölvesborg slott o stad *Skälnabben Saknas Hultet gd  
Sölvesborg stad *Skälskär skär Järnvägsplanen, se Slottet traktnamn  
Sölvesborg stad *Skälvik vik Kvarnhem avs  
Sölvesborg stad Snapphanalyckan Saknas Kämpahusen lght  
Sölvesborg stad Snapphaneeken ek /Se Ljungalyckan lght  
Sölvesborg slott o stad Snopphaneeken ek Nya huset avs  
Sölvesborg slott o stad Snapphaneeken ek /Se Nyhem avs  
Sölvesborg slott o stad *Sojeborgudd udde Nyhem avs  
Sölvesborg stad *Stiberget Saknas Sissebäck by  
Sölvesborg stad Svarteheja Saknas Sissebäck samhälle  
Sölvesborg slott o stad Sånelid backe Sissebäck kvarn  
Sölvesborg stad Sölvesborgsviken vik Slottet traktnamn  
Sölvesborg stad Sölvesborgsviken vik Slottet (Sölvelund) = Snapphanehuset Saknas  
Sölvesborg stad Sölvesborgsviken vik Sölve traktnamn  
Sölvesborg stad Sölvesborgsviken vik Sölve by  
Sölvesborg stad *Tiholm, se Kiaholmen holme Sölve by  
Sölvesborg stad Tjurhagen Saknas Sölve by  
Sölvesborg stad *Tjurnskär, se Hylleskär holme Saknas Saknas  
Sölvesborg stad *Torneskär, Norrra och Södra holmar Sölve by  
Sölvesborg slott o stad Torpareliden backe Sölve by  
Sölvesborg stad Tredenborgsholmen holme Sölvedal = 4 Sölve gård  
Sölvesborg stad Tredenborgsholmen, Östra holme Sölvesborgs Slott, se Sölve traktnamn  
Sölvesborg slott o stad Tredenborgsnabben udde Sölvesborgs slott by  
Sölvesborg stad Tredenborgsnabben udde /Se Talltäppan, se Sölve traktnamn  
Sölvesborg stad Tredenborgsslätten Saknas Tofta = Ynde 5 kyrkjord  
Sölvesborg slott o stad Tredenborgsslätten = nuv. Tredenborgsnabben udde /Se Toften, se Ynde traktnamn  
Sölvesborg stad *Trojeborgsudd udde Uthörningen, se Utkörningen traktnamn  
Sölvesborg f. slott Trojeborg udd förr stenlabyrint /Se Uthörningen, Utkörningen, Utköringen ö  
Sölvesborg slott o stad *Trojenborgsnabb udde Utkörningen traktnamn  
Sölvesborg slott o stad Trojenborgsnabb förr stenlabyrint /Se Valje traktnamn  
Sölvesborg stad Trädenborgsnabben udde Valje (Valjö) by  
Sölvesborg stad Trädenborgsnabben udde Saknas Saknas  
Sölvesborg f. slott, nu stad *Uthorne del av halvö Valje by  
Sölvesborg st. Valjeviken vik Valje by  
Sölvesborg stad Vilhallsslätt tomt- el. åkerområde Valjö, se Valje traktnamn  
Sölvesborg slott o stad *Örudden udde Valjö gård gård  
Sölvesborg slott och stad *Brötabåden (udden) grund (udde) Vallholmen, se Vållholmen traktnamn  
Sölvesborg stad (förr även län) Bönesäcken klapperstensrevel /Se Vesankanalen, se Slottet traktnamn  
Sölvesborg slott o stad *Ciissebecks mölle kvarn Vållholmen traktnamn  
Sölvesborg stad Falkaholmen Saknas Ynde traktnamn  
Sölvesborg stad *Gräsehall råmärke Ynde by  
Sölvesborg stad *Gräsekärret Saknas Saknas Saknas  
Sölvesborg stad Hannö, se Hanö Saknas Ynda by  
Sölvesborg stad ?Hanö ö /Se Ynde rälsbusshållplats  
Sölvesborg slott o stad Hanö ö Ynde by  
Sölvesborg stad ?Hanö ö Ynde eller Toften, se Ynde traktnamn  
Sölvesborg stad Hanö ö Yndetorp, se Ynde traktnamn  
Sölvesborg slott o stad Hanö ö Yndetorp avs  
Sölvesborg slott och stad Hanö ö Östra Mossen, se Sölve traktnamn  
Sölvesborg stad Hanö ö Östra Mossen avs  
Sölvesborg stad Hanö ö    
Sölvesborg stad Hanö ö    
Sölvesborg slott o stad Hanö ö    
Sölvesborg stad Hanö ö    
Sölvesborg stad Hanö ö /Se    
Sölvesborg stad *Hasholm holme /Se    
Sölvesborg slott o stad *Hylleskärvet holme    
Sölvesborg stad *Hängedyet strandparti    
Sölvesborg stad Högö(n) ö /Se    
Sölvesborg stad hörne udde /Se    
Sölvesborg stad Kaninholmen holme    
Sölvesborg slott o stad Kaninholmen, se Kanonholmen holme    
Sölvesborg stad Kanonholmen, se Kaninholmen holme    
Sölvesborg slott och stad Kanonholmen ö    
Sölvesborg slott och stad Kanonholmen holme    
Sölvesborg stad Kanonholmen ö    
Sölvesborg slott och stad *Klosters agre, se *Muncke ellir Klosters agre f. åkrar    
Sölvesborg stad Kopannan, Kopannorna berg    
Sölvesborg slott och stad Kopannorna berg    
Sölvesborg stad Kopannan höjd o triangelpunkt    
Sölvesborg stad Kopannan bergshöjd /Se    
Sölvesborg slott o stad *Lindholmen udde och halvö    
Sölvesborg stad Lindholmen holme    
Sölvesborg stad (förr med dett nu försv. slott) Lindholmen udde    
Sölvesborg stad (förr med ett nu försv. slott) Lindholmen udde    
Sölvesborg stad och slott Ljunganabben udde    
Sölvesborg slott och stad Ljunganabben udde /Se    
Sölvesborg st. Saknas Saknas    
Sölvesborg slott o stad Lotsholmen Saknas    
Sölvesborg stad Lunören grund    
Sölvesborg stad Malkvarn ö    
Sölvesborg stad Mare Kind udde /Se    
Sölvesborg slott och stad *Mjölkebacken höjd    
Sölvesborg stad *Muncke ellir Klosters agre åkrar    
Sölvesborg slott och stad *Muncke eller Klosters agre f. åkrar    
Sölvesborg stad *Muncke heyenn, Munkahejan Saknas    
Sölvesborg stad *Muncke heyen f. äng    
Sölvesborg stad *Märkestenen råmärke    
Sölvesborg stad *Norra skärvet holme    
Sölvesborg stad Orbed sjömärke /Se    
Sölvesborg stad Ryssberget berg    
Sölvesborg stad Saxaviken vik    
Sölvesborg stad Saxaviken vik    
Sölvesborg stad /Se Saxaviken vik    
Sölvesborg stad /Se Saxaviken vik    
Sölvesborg stad /Se Saxaviken vik /Se    
Sölvesborg stad /Se Sie sjö, se Sissesjön sjö    
Sölvesborg stad /Se Siesjö insjö    
Sölvesborg stad /Se Siesjö sjö /Se    
Sölvesborg stad /Se Siesjön sjö /Se    
Sölvesborg stad /Se Sissebäck bäck    
Sölvesborg stad /Se Sissebäck å    
Sölvesborg stad /Se Sissebäck å    
Sölvesborg stad /Se Sissebäck å    
Sölvesborg stad /Se Sissebäck vattendrag    
Sölvesborg stad /Se Sissebäcken å    
Sölvesborg stad /Se Sissebäck å /Se    
Sölvesborg stad /Se Sissebäck bäck /Se    
Sölvesborgs kyrka kyrka Sissebäck bäck /Se    
Hjortatorpet Saknas Sissesjön sjö /Se    
*Jungfru Marias kloster f. munkkloster Sissesjön, Siesjön sjö    
Jungfru Maria kloster förr munkkloster /Se Sissesjön sjö    
Knaggatorpet Saknas Sissesjön sjö    
Rågången beb? /Se Sissesjön sjö    
*S:t Enwolds closter kloster Sissesjön sjö    
Syaretorpet Saknas *Snäckskär holme    
*Sölvesborgs kloster förr kloster *Stuvekroksviken vik    
Sölvesborgs kloster f. kloster Söderholmen holme    
Sölvesborgs län slottslän Söderholmen ö    
Sölvesborgs län slottslän Sölvesborgs ora bokskog /Se    
Sölvesborgs slott slott Sölvesborgsviken vik    
Sölvesborgs slott slott Sölvesborgsviken vik    
Sölvesborgs slott slott Sölvesborgsviken vik    
Sölvesborgs slott f.d. slott *Sölvesöre Saknas /Se    
Sölvesborgs slott slott Tunören skär (grund)    
Sölvesborgs slott slott Tunören skär    
Sölvesborgs slott f. slott Tunören grund o. fyrplats    
Sölvesborgs slott f. slott *Ukorne, se Utkörningen ö    
Sölvesborg f. slott Ukörne, se Utkörningen ö    
Sölvesborgs slott f.d. slott *Utholmen Saknas    
Sölvesborg f. slott Uthörningen ö    
Sölvesborg f. slott Uthörningen ö    
Sölvesborg f. slott *Utjornet, se Utkörningen ö    
Sölvesborg f. slott *Utjörnet, se Utkörningen ö    
Sölvesborg slott Utkörningen ö    
Sölvesborgs slott f. slott Utkörningen ö    
Sölvesborg f. slott Utkörningen ö    
Sölvesborgs slott slottsruin Utkörningen ö    
Trädenborg stadsd. /Se Utkörningen ö    
Vårfruklostret kloster Utkörningen ö    
Vårfruklostret, se Jungfru Maria Kloster förr kloster Utkörningen ö    
Sölvesborg landskommun /Se Utkörningen (Uthörningen) ö    
Sölvesborg stad, sn Utkörningen höjd o triangelpunkt    
Sölvesborgs landsförs. landsförsamling Utkörningen ö    
Sölvesborgs landsförs. landsförsamling Utkörningen holme /Se    
Sölvesborg lfs /Se Vallholmen holme    
Sölvesborg landsförs. /Se Valdholmen (resp. Vallholmen) holme    
Kyrkan i Sölvesborgs landsförsamling kyrka Valdholmen (resp. Vallholmen) holme    
Hanö fiskeläge /Se Valdholmen (resp. Vallholmen) holme    
Prästgården i Sölvesborgs landsförsamling prästgård Valjehalvön halvö    
Lissebäck gd Valjeviken vik    
Sissebäck by med kvarn Vallholmen ö    
Sissebäck by med kvarn Vallholmen holme    
Sissebäck by m. kvarn Vallholmen ö    
Sissebäck by /Se Vesankanalen vattendrag    
Sölve by *Volholm, se Valdhlmen (resp. Vallholmen) holme    
Sölve by /Se *Våldholm, se Vallholmen holme    
Sölve by /Se Våldholmen, se Valdholmen (resp. Vallholmen) holme    
Sölve by /Se Vållholmen holme    
Sölve by /Se *Vällholm, se Valdholmen (resp. Vallholmen) holme    
Sölve by /Se Västerholmen ö    
Sölve by /Se Västerholmen holme    
Sölvesborgs slott slott *Yngasjön, se Sissesjön sjö    
?Valjö hg Österholmen holme    
?Valje samh. /Se      
?Valjö hg      
Valje gd      
Valje hg      
Valje by /Se      
Valje by /Se      
?Ynde by      
Ynde by      
Ynde by      
Ynde by      
Ynde by      
?Ynde by      

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.