ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sturkö socken : Östra härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 664 Bebyggelsenamn : 204 Naturnamn : 1181
Sturkö sn /Se *Arnaholm ö Sturkö sn Sturkö sn
Sturkö sn /Se *Arnaholmen holme Sturkö sn sn Allgera slätt sandslätt
Sturkö sn /Se *Arnholmen ö Sturkö sn sn Almeröret sten-rös
Sturkö sn /Se *Arnö holme Sturkö sn Almestätta övergångsställe i sten-mur
Sturkö kommun /Se Arnö holme Sturkö socken Andersandersagärdet åker
Sturkö ö, sn, /Se Arnö ö Sturkö ö o sn Andersåkaåkern åker
Hålan by Arnö ö /Se Sturkö ö och sn Anela lyckan lycka
Kullen gd:ar /Se Arnö ö Flatlöss inbyggarbeteckning Antonas brygga brygga
Kÿllinge (nu utdöd benämning å Kullen) gd:ar /Se Arnö ö Alet avs. Aplarännan dalgång
Kyllinge (Kyllinga?) gd:ar /Se Arnö ö Tillägg till As två stenar Aplaträdgården trädgård
?Sanda by Arnö ö Augustenberg avs Arnick korra
Tockatorp by /Se Arnö (eller Ornö) ö /Se Barnagården gård Arnick korra
  Arnöfjärd fjärd Barnagården gårdsnamn Arnö ö
  Arnöfjärd fjärd Berghem avs. Arnö ö
  Arnökläpp holme Betel avs. Arnö ö
  Banarna grusterräng /Se Björkhaga avs. Arnö ö
  Banen förhöjn. i sjöbottnen /Se Blomslättslyckan avs. Arnö ö
  *Bendehalla udd udde av ö /Se Bredavik by Arnö fjärd fjärd
  *Bendehallaudd udde Bredavik by Arnökläpp kläpp
  *Bendekallaudd udde Bredavik by Arnö mose mosse
  Bredavik den stora viken Bredavik by Arnö sten sten
  Bredavik vik Bredavik traktnamn Arnö sten grund
  Bredavik vik Bredavik by Arnö ugn liten grotta
  Brunsvik bukt Bredavik by Askåkern åker
  Brunsvik vik Båtsmanstorpet båtsmanstorp Ass holme
  Brunnsvik vik Dalhem avs. Axholm ö
  Bändahallsudd udde Eka avs. Backåker åker
  Bökeskär holme Ekebacken avs. Backåkern åker
  Bökeskär holme Emilsberg avs. Backåkern åker
  Bökeskär holme Eriksberg avs. Backåkern, Lille förr liten åker
  Bökeskär holme /Se Eriksberg avs. Backåkern, Västra åker
  Bökeskär ö Eriksberg lägenhet Bakarns vegård strandplan
  Bökeskär skär Flaggkär traktnamn Bakhusvikarna f.d. vikar
  »Bötes Backen» udde /Se Flaggskär (Flakskär) ö Bakhusviken vik
  *Böteseken synbarl. ett träd å udde Flakskär skär Baksåkern åker
  *Böteseken synbarl. ett träd å udde Flakskär traktnamn Ballarna undervattensrev
  *Böteskär holme Folkets hus samlingslokal och festplats Ballran ek
  *Böteskär holme Fortorpet stuga Ballran ek
  Böteskär holme /Se Frennatorp beb. (by) Ballran ek
  Böteskär skär /Se Frennatorp by Banan gammal banvall
  Bötet udde /Se Fridhem traktnamn Banen åker
  Danaflöt holme Fridhem avs. Barlasten grund i vattenytan
  Danaflöt holme Fridhem avs. Bendehallaudde udde
  Danaflöt holme Fridhem avs. Beteslyckan hage
  Danaflöt holme Frändatorp by Björkekärr åker
  Danaflöt holme Frändatorp beb. (by) Blinnejonarna stenar
  Danaflöt holme Frändatorp by Blinnören liten ör
  Danaflöt holme Frändatorp by Blosketaholet åker
  Danaflöt ö Frändatorp by Bockhusvikarna vikar
  Danaflöt holme Fästretet traktnamn Bolagsbryggan brygga
  Daneflöt skär /Se Församlingshemmet församlingshem Bollaslätten slätt
  Daneflöt skär utanför inloppet /Se Gisagården gård Bordet sten
  *Danaflötskullen grund Grannhället gårdar Bossalyckan lycka
  *Danaflötskullen grund /Se Grannhället gårdsnamn Bosängen åker
  Djupa sund sundet Grönslätten traktnamn Bottsärla sten
  Djupasund sund Gummegärde avs. Brantebackeåkern åker
  Djupasund sund Gustafsberg avs. Brattan beteshage
  Djupasund sund Gustafsborg traktnamn Breahallar betesskiften, berg
  *Donaflöt holme Gåshagen gård Breda Rens ängen äng
  *Donaflöter(kullen) grund Haga traktnamn Bredavik vik
  Dragsviken bukt Herrgården gård Bredavik vik
  Dragsviken vik Horsaskär traktnamn Bredavik vik
  Dragsvik vik Hålan beb. Brundsängen åker
  Dragsviken vik /Se Hålan beb. (by?) Brunnsvik vik
  Drävla nabben udde Hålan beb., by Brunsvik vik
  Drävlanabben udde Hålan beb. (by) Brytet äng
  Drävlaudd udde Jerkö traktnamn Brändängen förr äng
  Ekenabben udde Johanneslund avs. Brännalerna al-dunge
  Ekenabben udde Järkö ö Brännan berg
  Ekenabben udde Järkö traktnamn Brännbergen berg
  Ekenabben udde Kabelstationen, se Tockatorp traktnamn Brännhuset uthus
  Ekenäs näs Kammardal avs. Bränningehallarna berghallar
  *Enskocklingen holme eller grund Kammardal avs. Brännåkern åker
  *Enskäklingen liten holme Karlsberg avs. Bröllopet grund
  *Enskällingen grund Karolinesro avs. Buabacken backe
  *Esbjörnaboahall berg Kilvingsö traktnamn Bullerbyn fritidsbebyggelse
  Esbjörnaboaviken bukt Knutstorp traktnamn Byabäcken kärr
  Esbjörnaboaviken vik Kommunalhuset bebyggelse Bådan Inre o. Yttre grund
  *Fanöarna holmar Koras: Folkets Hus Saknas Båtakåsarna tilläggsplats
  Finaflötarna grund Kullen by Båtakåsen båtbrygga
  /Fiäreklimp/ skär Kullen by Båtmansåkern åker
  *Flackskär ö Kullen by Båtsmanslyckan åker
  *Flackskär numera del av ö Kullen by Båtsmanslyckan åkerstycke
  Flagen vik Kullen, Lilla gård Bända hallar udde
  Flagen Saknas /Se Kullen Lilla gård Bändahallsberget berg
  Flaggskär holme Kullen, Lilla gård Bändahalls sten sten i sjön
  Flaggskär Saknas Kullen, Stora gård Bändahallssund sund
  Flaggskär ö Kullen, Stora gård Bändahallsudde udde
  Flaggskär ö Kullen, Stora gård Bändahallsvägen väg
  Flaggskär ö /Se Kvarnberget avs. Bändehallssten sten
  Flaggskär ö Kyrka: Sturkö kyrka Bändehallssund sund
  Flaggskär ö Lassas + tomt (o. båtplats) Bökeskär skär
  Flakahamn vik Lilla Hage avs. Bökeskär holme
  Flakaskär skär /Se Lille Hage lägenhet Bökeskär skär
  Flakskär skär Lilla Kullen by Bökeskär skär
  Flakskär skär Lillhagen traktnamn Bötesbryggan brygga
  Flakaskär ö /Se Lindeslätt avs. Böteskär skär
  Flen, Norre skär Lindhem traktnamn Böteskär skär
  Flen, Södre grund Lockabergslyckan avs. Böteskär skär
  *Flenörarna små holmar Lockebackslyckan avs. Böteskär skär
  *Flenörarna holmar eller grund /Se Lundbergens + tomt (o. udde) Böteskär skär
  Flisan grund Långanabben lht Bötet udde
  *Flisan grund Maltkvarn ö Bötet berg
  Flisan grund /Se Mosslyckan avs. Dahla-brottet stenbrott
  Flisan grund Nannytorp avs. Danaflöt holme
  Flisan grund Nilsbo traktnamn Danaflöt skär
  Flisan grund Norra Sanda f.d. gård Danehåla fjärd
  Flöten ö Norregården gårdsnamn Dansebanan slät häll
  Flöterna klippor /Se Nya dal avs. Danöflöt holme
  Flötsen holme Nyhem avs. Djupagrund undervattensgrund
  Flötsen ö Nytorp avs. Djupa sund sund
  Flötsen grund Näset avs. Djupasund sund
  Flötsen skär /Se Olsholmen traktnamn Djupevik vik
  Fåglavik liten vik Opptorp förr namn på by Djupe vik vik
  Fåglavik vik Opptorp förr namn på by Dragsvik vik
  Fåglaviken vik Opptorp förr namn på by Dragsviken vik
  *Gaddholmen holme Ornö traktnamn Dragsvik vik
  *Garnakullen grund Oskarsberg avs. Draksvik vik
  *Garnekullen grund Oxholmen traktnamn Draksvikslyckan lycka
  Garnekullen grund Perstorp traktnamn Drängagråten åker
  *Garnakullen grund /Se Perstorp avs. Drävla udde
  *Garnakullen grund Ronneklippan traktnamn Drävlanabben udde
  (Gierköö) ö Ronnkläppen traktnamn Drävlaudd udde
  *Gorkö ö Ryd traktnamn Drävla udd udde
  *Gräskammar holme (ev. holmar) Ryd by Duveken ek
  Gräskammarn holme Ryd by Dyngåkern numera trädgård
  Gräskammarn holme Ryd by Dällen åker
  Gräskammarn holme (ev. holmar) Ryd by Ekefällebiten åker
  Gräskammarn holme /Se Ryd by Ekehålan däld
  Gräskammarn holme /Se Salem traktnamn Ekenabba udde
  Gräskammarn holme Sanda by Ekenabben udde
  Gräskammarn ö Sanda by Ekenabben avs.
  Gräskammaren skär Sanda by Ekenabbsvägen avs.
  *Gräsnabbaviken bukt Sanda traktnamn Ekenäs udde
  Gula flöt grund Sanda by Ekenäs udde
  Gulaflöt grund Sanda by Ekenäs udde
  Gulflöten små holmar Sanda by Ekenäsaudde en udde
  Gulflöten öar Sirisberg avs. Ekenäs vik vik
  Gunnarn skär Sjöhaga avs. Ekåkern åker
  Gunnör grund Skallatorp by Ellemar vik, mar
  Gåsafjärden fjärd Skallatorp by Enebacken lycka
  Gåsefjärden fjärd Skallatorp by Enelyckan vildäng
  Gåsefjärden fjärd Skogsgården gård Esbjörnaboaviken vik
  Gåsafjärden fjärd Skräddarelyckan avs. Esbjörnaboaviken vik
  Gåsefjärden fjärd /Se Skällenäs traktnamn Esbjörnaboelycke igenvuxen åker
  Gåsefjärden fjärd Skällenäs by Farmors hål kärr
  Gåsefjärden fjärd Skällenäs by Farstugu Åkern åker
  Gåsefjärden fjärd Skällenäs by Fetasund sund
  Gåsefjärden fjärd Skällenäs by Finaflötarna flöt, småskär
  Gåsefjärden, Inre fjärd Solbacken traktnamn Finnaflöten ö
  Gåsefjärden, Yttre fjärd Solhem traktnamn Finnaflöten, Inra flöt, småskär
  Gäddholmen holme Solvik traktnamn Finnaflöten, Yttra flöt, småskär
  Gäddholmen holme Stora Kullen by Finnaklimpen skär
  Gäddholmen holme Stora ören traktnamn Finnarna undervattensgrund
  Gäddholmen holme Storkmannatorpet stuga Fiskahagen åker
  Gäddholmen holme Storkmannatorpet förr boningsplan o båtsmanstorp Fiskdammen vikar
  Gäddholmen ö Strandlyckan avs. Fiskedammen damm
  Gäddholmen holme Sturkatorp, se Ryd traktnamn Fitte vik
  *Görkö ö Sturkö, se Bredavik Saknas Fitte en sten, spräckt mitt itu
  *Görkö ö Sturkö, se Tockatorp Saknas Fittö sten
  Handskarna (Gulflöten) små holmar Sturkö, se Skällenäs Saknas Fjärdskullen, Yttre skär
  Handskarna små holmar /Se Sturkö, se Kullen, Stora resp. Kullen, Lilla Saknas Flacket undervattensgrund
  Handskarna holmar /Se Sturkö, se Uttorp Saknas Flagen fjärd
  Handskarna holmar Sturkö, se Ryd Saknas Flagen liten vik
  Handskarna (Gulflöten) öar Sturkö, se Hålan Saknas Flaggskär skär
  Handskarna grund Sturkö ö Flaggskär skär
  *Harneskbådan små holmar Sturkö eller Bredavik, se Bredavik Saknas Flaggskär ö
  *Harniskebåden små holmar Sturkö eller Frennatorp, se Frändatorp Saknas Flaggskär ö eller skär
  *Harniö holme Sturkö eller Hålan, se Hålan Saknas Flakahamn vik
  *Hedningekåsarna liten vik Sturkö eller Lilla Kullen, se Kullen, Lilla Saknas Flakehamn vik
  Hedningakåsarna vik Sturkö eller Stora Kullen, se Kullen, Stora Saknas Flakarnas kammare område vid Krabbehall
  *Hermansbåden skär Sturkö eller Ryd, se Ryd Saknas Flakskär skär
  *Hermansbådan grund Sturkö eller Skallatorp, se Skallatorp Saknas Flakskär ö eller skär
  (Hermansbån) skär Sturkö eller Skällenäs, se Skällenäs Saknas Flakskär ö eller skär
  Hermanskullen grund Sturkö eller Tockatorp, se Tockatorp Saknas Flen, Norre småskär
  Hermanskullen grund Sturkö eller Uttorp, se Uttorp Saknas Flen, Södre småskär
  Hermanskullen grund Sturkö folkets hus, se Tockatorp traktnamn Flenarna skär
  Hermanskullen grund Svensagården gård Flenen skär
  Holmen holme Svensbo avs. Flinarna klabbar
  Horsaskär holme Södra Karlsberg avs. Flisan skär
  Horsaskär skär Södra Sanda f.d. gård Floddike, Skällenäsa dike
  Horsaskär holme Söre Gården gårdsnamn Floddike, Stensvik djupt dike
  Horsaskär holme Tockatorp traktnamn Floddiket djupt dike
  Horsaskär holme Tockatorp traktnamn Flyena mosse
  Horsaskär holme Tockatorp by Flyet skog
  Horsaskär ö Tockatorp by Flykällaren källare
  Horsaskär skär Tockatorp Saknas Fläck sten
  Hulingaskär ö Tockatorp by Flöt, Svarte flöt, stor sten
  Hulingaskär skär Tockatorp by Flöten (Flötsen) skär
  *Hundsören grund Tockatorp Saknas Flöten ö
  *Hundsören grund /Se Toraskär, Östra och västra traktnamn Flöterna skär
  *Hundsören grund Torpet Stora Kullens båtsmanstorp Flötsen ö
  *Hunsör grund Törnbacka traktnamn Flötsen skär
  *Hunsören små holmar Ulltorp by Flötsen skär
  *Hunsören grund Utlunda avs. Flötsen flöts
  *Hunsörn grund Uttorp traktnamn Flötsören ör
  *Hunörn synbarl. grund Uttorp Saknas Flötsörn grund
  *Härsaskär holme Uttorp by Fredrikagölen djuphåla
  Iglekurran vik /Se Uttorp by Fredrikalyckan åker
  Inglekorra(n) liten vik /Se Uttorp Saknas Fridhems Djurpark djurpark
  Inglekorran vik /Se Uttorpaskolan nu indragen skola Fyllningen grund
  Inglekurra vik /Se Vaktviken traktnamn Fyrkanten åker
  Insköklen ö /Se Ören, stora traktnamn Fågelvik vik
  Järkö ö Östra Sirisberg traktnamn Fåglavik vik
  Järkö ö   Fåglaviken vik
  Järkö ö   Fårabergen berg
  Järkö ö   Fåraflöten en udde
  Järkö ö   Fåramuren stenmur
  Järkö ö   Fåraskär holme
  Järkö ö   Fädrevet, Skällenäsa kreatursväg
  Järkö ö   Fästningen fästning
  Järkö ö   Fävaningen, Inra sund med vadställe
  Järkö mad vik   Fävaningen, Yttra sund med vadställe
  Kammarbrinken grund   Försänkningen grund
  Kammaren vik   Gamla båtsmanslyckan förr åker nu vildäng
  Kammarflöten små holmar   Garnahagen strandplan
  Kammarflöten ö   Garnaslätten strandplan
  Kammarn, Svarta holme   Gatan betesmark
  Kammer vik /Se   Gatebrunnen brunn
  Kammerabrinken Saknas /Se   Gatlyckan liten åker
  Kamraflöterna skär   Gatlyckeängen liten åker
  *Kamrarna holmar   Gatulyckan lycka
  *Kamrarna små holmar   Gatulyckan förr åker
  *Kareböte del av Sturkö   Gatumarken åker
  Kattahallen berg   Gjerkö ö
  *Killingö holme   Gobbalyckan lycka
  Killmafjärd fjärd   Granenäset udde
  Kilvingsö holme   Gravhögen forngrav
  Kilvingsö ö   Gropadammen vattentag
  Kistehällen den andra lilla udden   Gropastenen sten
  Kistehällen udde   Gropdamsåkern åker
  *Kitta Ola Flöt liten holme   Gryt sten
  Kitta Ola Nabb udden   Gryt samling flyttblock
  Kitta Ola Nabb udde /Se   Gryteviken vik
  Kitta Ola Nabb udde   Grytviken vik
  Kitt-Ola nabb udde   Gräskammar kläpp eller litet skär
  Klimpen grund   Gräskammaren klabbe
  Klintagölen vattenleden   Gräskammarn skär
  Knallen berg /Se   Gröna Gången stig
  Knekthagen hage /Se   Gula flöt klabbe
  Knop holme   Gula flöten skär
  Knopflöten grund   Gula hallar berg
  *Kolviksholmen holme   Gule flöt skär
  Kommendantahålet sund /Se   Gule Sten sten
  Kommendantasundet sund /Se   Gulflöten skär
  Kommendanten klippa /Se   Gummorskullen åker
  Korranabb Sturkös sydvästligaste udde   Gunnarn skär
  Korranabb udde   Gunnehallarna skär
  Korranabb udde /Se   Gunnehallarna grund
  Korranabb udde av ö   Gåsafjärdsrännan sund
  Korranabb udde   Gåsefjärden fjärd
  Korranabb udde   Gåsefjärden sund
  Korranabb udde   Gåsefjärden, Inre fjärd
  Korranabb udde /Se   Gåsefjärden, Yttre fjärd
  Krabbahall stenhäll   Gäddeholmen holme
  Krabbehall stenhäll /Se   Gäddekläppen grund
  Kroka småvikar   Gäddelycke vik
  Kroka, Stora och Lilla vikar   Gäddelycke åker
  Krokiga kås liten vik   Gäddelycke område på Skällenäs
  Krokiga kås vik   Gäddholmen holme
  Krokigekås vik   Gäddholmen holme
  Kråkan liten holme   Gärdet åkrar
  Kråkan skär   Gärdet, Västra gärde
  Kråkan holme   Gärdet, Östra gärde
  Kråkan holme   Gökalund område i Bredavik
  Kråkan holme   Hagåkern åker
  Kråkan skär   Hagändarna åker
  Kråkan holme   Hagängen åker
  Kråkan holme   Hamnplan, Fritidsgårdens strand
  Kråkan skär   Hampåkern åker
  Kråkan holme   Handlaren sten
  Kråkan holme   Handskabråten skär
  Kråkan holme   Handskahallarna skär
  Kråkan holme   Handskarna skär
  Kråkan holme   Handskarna skär
  Kråkan ö   Hanisken skär
  Kråkan holme   Hansagärdet åker
  *Kråkan, St. o. L. holmar   Harskholmen holme
  Kröl svacka /Se   Harskholmen holme
  Inra Kröl vik /Se   Hattören ör
  Yttra Kröl vik /Se   Helleviksholm ö
  Kullavik vik   Hemmalyckan förr åker
  *Kullen grund   Hemmanskullen grund
  *Kullen ev. namn på grund   Henningalyckan åker
  Kuraberget berg   Henningas brott sten-brott
  Kuskär skär   Hermanskullen grund
  Kvarken holme /Se   Herrman undervattensgrund
  Kvarken ö   Hiet skogsbacke
  Kvarken grund   Holestraitet väg
  *Kvarkören grund   Holevik vik
  *Kvarkören holme (ev. holmar)   Holevik vik
  *Kvarkören holmar   Holgeras brygga brygga
  *Kvarkören holmar o. grund   Holleaviken vik
  Kvinnamoböte vårdkasplats /Se   Holländan åker
  Kvinnamoböte höjd /Se   Holmaliggen Saknas
  Kyrkfjärden fjärden   Holmen kläpp eller små-skär
  Kyrkfjärden fjärd   Holmen utmark
  Kyrkfjärden fjärd   Holmen, Mittersta sten
  Kyrkfjärden fjärd   Holmen, Västra sten
  Kyrkfjärden fjärd   Holmen, Östra sten
  Kyrkfjärden fjärd   Hopaängen förr äng
  Kyrkfjärden fjärd   Horsaklämman bergsklyfta
  Kyrkskären skär   Horsaklämman infångningsfålla
  Kyrkskären skär   Horsakorslyckan åker
  Kyrkfjärden fjärd   Horsakroken vik
  Kållefjärden fjärd   Horsakurran kärr
  *Kållerfjärden fjärd /Se   Horsaskär skär
  *Kålvikö ö   Horsaskär holme
  Kåraböte berg /Se   Horsaskär skär
  Kåraböte höjd /Se   Horsaskärs örn grund
  Kåranabb udde   Huddåkern åker med hallar
  *Kåranabb udde   Hulingaskär skär
  Kåranabb udde /Se   Hulingaskär skär
  *Kåranabbens böte udde   Hulingaskärsflötarna skär
  Kåreböte Saknas   Hullingaskär skär
  *Kåreböte bergudde   Hundhallar berg
  *Kåreböte höjd på ö   Hunnehallarna berghallar
  *Kårenabben udde av ö   Hunnehallarna berghallar
  Kärnklimpen skär   Hunskås udde
  Kärnklimpen skär   Gamla Hustomten trädgård
  *Köllviksholm ö   Husåkern åker
  *Kölviksholm ö   Hydingaskär skär
  *Kölvikö holme   Hyllingaskär skär
  Kölvingsö ö   Hålan sund
  Kölvingsö (Kilvingsö) holme   Hålegärden åker
  Kölvingsö (Kilvingsö) holme   Hålestättan förr övergångsställe
  Kölvingsö (Kilvingsö) holme   Hålevik vik
  Kölvingsö ö   Häckstå vik
  Kölvingsö ö   Hägnebrottet stenbrott
  Kölvingsö (Kilvingsö) holme   Häjkärret åker
  Kölvingsö (Kilvingsö) ö   Häjkärrsdiket dike
  Kölvingsö ö   Häludden udde
  Kölvingsö ö /Se   Hängklänabben nabb
  Lassör grund   Hängnan hage
  Lerkorran mindre vattensamling /Se   Hästalyckan åker
  Lervik vik   Hästastenen större flyttblock
  Lerviken vik   Hästaviken vik
  Lerviken vik   Häxtå lycka
  *Linnesand bukt   Höga knop berg
  Ljungskär skär   Högsta backe berg
  Ljungskär skär   Högstenssund sund
  *Loskullen grund   Hökåkern åker
  Lossarne öar   Hönsahallar berg
  Långa korra stort träsk /Se   Hönsahallarna hallar
  Långanabben udde   Igglekurran vik
  Långanabben ö   Inglekorra liten vik
  Långanabben udde   Inglekorran vik
  Långeudd udde   Inskäklen undervattensgrund
  Långören ö   Intaget numera vild-äng
  Långören grund   Intaget betesmark
  Låsena grund   Inäge gärde åker
  *Lövgrundet grund   Inägsskiften åker
  Malkvarn ö   Johannesas - Pöl kärr
  Malkvarn ö   Jonalyckan åker
  (Malquarn) ö   Joråsabacken betesmark
  Malkvarn ö   Järkö ö
  Malkvarn ö   Järkö ö
  (Malqùarn) ö   Järkö ö
  Malkvarn ö   Järkö bor grund
  Malkvarn (Maltkvarn) ö   Järkö bord sten
  (Malqùaren) ö   Jösse Hage numera trädgård
  Malkvarn (Maltkvarn) ö   Kakehallen berg
  Malkvarn ö   Kakehallen hall
  Malkvarn ö   Kalle grund
  Malkvarn ö   Kalvahallen berg
  Malkvarn (Maltkvarn) ö   Kalvatäppan åker
  Malkvarn (Maltkvarn) ö   Kalvatäppan äng
  (Maltkvarn) ö   Kalvatäppan äng och ekebacke
  Maltkvarn ö   Kammar vik
  Maltkvarn ö   Kammarbrinken skär
  Maltkvarns kläpp grund   Kammaren vik
  Maltkvarns ör grund   Kamrabrinken skär
  *Mofholmen holme   Kammarflöten skär
  Moksholm holme   Kammarflöten skär
  *Molkvaren ö   Kammarna skär
  *Molkvarn ö   Kamrabrinkan undervattensgrund
  *Mos-(ev. Mor-)holmen holme   Kamrabrinken skär
  *Mosholmen holme   Kamrarna skär
  *Måsefjärden fjärden   Kamrarna skär
  *Måsefjärden sund   Kanahallen berg
  Mörkavik vik   Kanalen tilläggsplats
  Mörkavikarna småvikar   Karlsnickarelyckan åker
  Mörkavikarna vikar   Katteballarna undervattensrev
  Mörkavikarna vikar /Se   Kattehallen berg
  Nötaholmen den nordligaste lilla udden   Kattehallsören ör
  Nötaholmen udde   Kattehallsörn skär
  Nötaholmen udde   Killan vattentag
  Nötaholmsviken vik   Killan, Nötaholms vattentag
  Okholm holme   Killan under åkern vattentag
  Olsholmen holme   Killelyckan åker
  Olsholmen holme   Killmafjärd fjärd
  Olsholmen holme   Killmaflage fjärd
  Olsholmen holme   Kilvingsö ö
  Olsholmen holme   Kismavik vik
  Olsholmen ö   Kissnavik, Norra vik
  *Ormskär holme   Kissnavik, Norra vik
  *Ormskär numera del av ö   Kissnavik, Södra vik
  *Ormskär numera del av ö   Kistehällen berg
  Ornö ö   Kitta Ola Nabb udde
  Ornö ö   Kittenabbsörn udde
  Ornö ö   Kitt-Ola nabb nabb
  Ornö ö   Kitt Ola Prick grund
  Ornö (eller Arnö) ö /Se   Kitt-Ola udde udde eller nabb
  *Orvaskär numera del av ö /Se   Klimpasundet sund
  Oxholm holme   Klimpen holme
  Oxholm holme   Klimpen kläpp, stenhall ovan vattnet
  Oxholm holme   Klimpudden udde
  Oxholm holme   Klintagölen sund
  Oxholmen holme   Klintahålet sund
  Oxholmen ö   Kläppen höjd(?)
  Oxholm ö   Knaber sten
  Penarsudde udde   Knabers mur stenmur
  Penarsudde udde   Knallegärdet nu åker
  Piggen ö   Knallen berg
  Pinarsudde udde   Knallen berghallar
  Prinsastenen sten /Se   Knallen höga berghallar
  Ronneklippan holme   Stora Knallsåkern åker
  Ronneklippan ö   Stora Knallsåkern åker
  Ronnenabben udde   Knallåkern förr åker, nu äng
  Ronnenabben udde   Knallängen äng förr, tomt nu
  Ronnenabben udde   Knekthagen numera trädgård
  Ronnkläppen grund   Knop halvö
  Ryamad stor vik   Knopaberget berg
  Ryamad vik å ö   Knopaberget berg
  Ryamad vik   Knopaflötsen flöts
  Ryamad vik   Koberget berg
  Ryamad vik   Koberget berg
  Ryamad havsvik /Se   Koggen grund
  Ryamad vik /Se   Koggen grund
  *Ryemaren vik å ö   Kolerakyrkogården Saknas
  Rygg sten   Kolpen förr åker
  *Rymaren vik   Komla strandplan
  Röda flöt skär   Komla led grind
  Rödaflöt grund   Kommendantaholet sund
  Röret ö   Kommendantasundet sund
  *Rörsfjärden fjärd /Se   Kommendanten häll över vattnet
  *Rörsfjärden fjärd   Kommendanten sten
  Rörsfjärd fjärd   Kongahuet förr åker
  Rörsfjärd fjärd   Korpakärr åker
  *Sandbäck bäck till havet   Korra udde
  Sandbäcksviken den större bukten   Korran vattensamling
  Sandbäcksviken vik   Korranabb udde
  Sandvik, Lilla vik   Korranabb udde
  Sandvik, Stora vik   Korranabb udde eller nabb
  Sandviken vik   Korranabb udde eller nabb
  Sandviken, Stora vik   Koveviken vik
  Sandviksör grund   Krabbahall berg
  Senora böte höjd /Se   Krabbehall strandremsa
  *Sigge grund   Krabbehall strandremsa
  Siggen holme   Krabbehall strandremsa
  Siggen liten holme   Kransalyckan åker
  Siggen holme /Se   Kransa-lyckan markområde
  Siggen ö   Kroka, Lilla vik
  Siggen grund   Kroka, Stora vik
  Sillahallen stenhäll   Krokiga - Kurra kärr
  Sillakorran vik   Krokiga kås vik
  Sillakorran vik   Krokigekås vik
  Sillakorran liten instängd vik /Se   Krokängsbacken äng
  Sjunkafjärd fjärd   Kroneker ekar
  *Skallö holme   Kronhalla berg
  Skanholmen holme   Kronobryggan brygga
  Skanholmen holme   Kronovägen väg
  Skanholmen ö   Kråkan ö
  Skanholmen holme   Kråkan klabbe
  Skanholmen ö   Kråkan skär
  Skanholmen holme   Kråkan holme
  Skanholmen holme /Se   Kröl vik
  Skavesund sund   Kröl vik
  *Skavesund sund   Kröl sankmark
  Skavesund sund /Se   Kröl, Inra vik
  *Skav(et) udde /Se   Kröl, Yttra liten vik
  *Skobådan holme eller holmar   Kucke sten
  *Skobåden holme   Kuggen skär
  *Skruvlingen holme   Kullaberg avs.
  Skrävlingarna små holmar   Kullarnas vik vik
  Skrävlingarna små holmar   Kullaviken vik
  Skrävlingarna små holmar   Kullaviken vik
  Skrävlingarna små holmar   Kullen kulle
  Skrävlingarna små holmar /Se   Kuskär skär
  Skrävlingarna holmar   Kuskär litet skär
  Skrävlingarne öar   Kvarken holme
  Skrävlingarna skär   Kvarken liten ö
  Skvättarna ö   Kvinnemobacken berg
  Skvättarna skär   Kvinnomobacken höjd
  *Skälle, L. holme   Kvinnemobackslyckan åker
  Skällenäs näs   Kymningahallen sten
  Skällenäsa böte sjömärke /Se   Kyrkeberget berg
  Skällenäs näs /Se   Kyrkelyckan åker
  Skällenäsböte höjd o triangelpunkt   Kyrkelyckorna åker
  Skällnäs böte udde /Se   Kyrkestenen sten
  Skällenäsaböte höjd, triangelpunkt /Se   Kyrkestenen flyttblock
  *Skällö, Lilla Saknas   Kyrkfjärden fjärd
  Skällön ö   Kyrkfjärden fjärd
  Skällön ö   Kyrk fjärden fjärd
  Skällön, V. holme   Kyrkogården:Nya kyrkogård
  Skällön, V. ö   Kyrkoskären skär
  Skällön, V. ö   Kyrkåkern åker
  Skällön, V. ö   Kyrkåkern åker
  Skällön, V. ö   Kyssen grund i vattenytan
  Skällön, V. ö   Kålhagen åker
  Skällö, Västra ö   Kållas vik vik
  Skällön, Västra och Östra öar   Kållaåkern åker
  Skällö, V. o. Ö. öar /Se   Kållefjärden fjärd
  *Skällören holme   Kåltäppan åker
  Skällö sund sund   Kåranabb udde
  Skällö sund sund   Kåraudde udde eller nabb
  *Skällösund sund   Kåsar, Norre båtalänning
  *Smedjeklippan udde   Källareplanen ängsbacke
  Smedknipehallar stenhällar   Källaråkern åker
  Snickan skär /Se   Lilla Kärråkern nu tomter
  Snäckan sten /Se   Kölvingsö ö
  Snickan skär /Se   Kölvingsö (Kilvingsö) ö
  Starckö ö   Kölvingsö klabbe
  Stavelsnäsudden udde   Kölvingsö ö
  Stavenäsudden udde   Kölvingsö ö
  Stavesnäsudden udde   Kölvingsö ö eller holme
  Stek sund   Körke-leet förr grind
  Stek sund /Se   Körkestraitet väg
  Stek sund /Se   Laberget berg
  Stek sund /Se   Ladåkern åker
  Stek sund /Se   Lassas båtplats (o. + tomt)
  Steke sund sundet   Lassas äng åker
  Stekesund sund   Lasse Kante stor sten
  Stensvik liten vik   Lassör udde
  Stensvik vik   Lassörudden udde
  Stensvik vik   Lastebåtsbryggan brygga
  Stenviksgrundet grund   Lavaslätten förr lekplats
  Stora korra stor vattensamling /Se   Ledåkern åker
  Stora ören grund   Lergraven kärr
  Storkfjälen fjärd /Se   Lerkorran vattensamling
  Storkö Saknas   Lerkorran kärr
  *Storkö ö   Lervik vik
  *Storkö ö   Lerviken lertag
  *Storköfjärd fjärd   Leråkern åker
  *Storköfjärden fjärd   Liljabro avs.
  *Storköfjärden fjärd   Liljenäs avs.
  *Storkön ö   Lilla både undervattensgrund
  *Storkö Skällö holme   Lillagärde åker
  *Storköudd udde av ö   Lillagärde gärde med åkrar och hagar
  Storören holme   Lilla Kroka vik
  Storören holme   Lilla Sandvik vik
  Storören holme   Lilla Tärneklimpen skär
  Storören holmar /Se   Lillbåden grund
  Storön ö   Lillebrunnen gammal brunn
  *Stukgrund grund   Lille mosse mosse
  Sturkö ö   Lille mosse åker
  ?Sturkö ö   Linda åker
  Sturkö ö   Lindhem tomt
  Sturkö ö   Lindströmmalyckan lycka
  Sturkö ö   Linnebuskåkern åker
  Sturkö Saknas   Linnen känt träd å St. Kullen
  Sturkö ö   Linnerörsåkern åker
  Sturkö ö   Linnesand strandremsa
  Sturkö ö   Linneslätt slätt
  Sturkö ö   Linneslätt område i Hålan
  Sturkö Saknas   Linneslätt område i Hålan
  Sturkö ö och socken   Linneslätts killa källa
  Sturkö ö   Linugnen torkugn
  Sturkö ö o socken   Ljungskär skär
  Sturkö ö   Ljungskär skär
  Sturkö ö   Loakulle grund?
  Sturkö ö   Lockabacken backe
  Sturkö ö   Loftsåkern åker
  Sturkö ö   Lossarne skär
  Sturkö ö   Luckan åker
  Sturkö ö   Lundbergens udde (o. + tomt)
  Sturkö ö   Lungåkern åker
  Sturkö ö /Se   Lunnåker åker
  Sturkö ö /Se   Lyckan åker
  Sturkö ö /Se   Lyckan åker
  *Sturkö örar holmarna   Lyckan, Norra åker
  Styrnäsudd udde   Lyckorna åkrar
  Styrnäsudd udde   Långa brygga lastbrygga
  Styrnäsudd udde   Långa brygga bro
  Styrnäsudd udde /Se   Långabrygga brygga
  Styrnäsudd udde /Se   Långanabben udde
  Styrsnäsudd udde /Se   Långanabben udde
  Svartaflöt grund   Långanabben udde
  Svarta flöt skär   Långarör rullstensås
  *Svartebådan holme   Långeudd udde
  *Svartekammar holme   Långkorreviken vik
  Svartekammarn holmar   Långåker åker
  Svartekammarn holme (ev. holmar)   Långåkern åker
  Svartekammarn holmar   Långängen äng
  Svarte kammarn holme   Långören holme
  Svarte kammarn ö   Långören litet skär
  Svartvik vik   Låsena skär
  Svänningen sund /Se   Låsseboen grund
  Svärmhallen liten udde   Låssen, Inra flöts
  Svärmhallen udde   Låssen, Yttra flöts
  Svärmhallen stenhäll   Låssena flötser
  *Tjurking holme   Låsudden udde
  *Tjurklupp holme   Länsmanshagen hage
  (Tiäreklimp) skär   Länsmanshagen hage
  *Tjärklimp holme   Lösgrund grund
  Tollaviken vik   Lövgrundet, Ö. grund
  Tollaviken vik   Lövsgrund övervattensgrund
  Tollaviken vik   Malkvarn ö
  Tollaviken vik /Se   Malkvarn holme
  *Tomeskären holmar   Malkvarn ö
  Tora skär skär   Malkvarnsrev stenar, rev
  Tora skär skär   Malkvarns ör ör
  Toraskär två skär   Malkvarns ören ör
  *Toraskär holme   Maltkvarn ö
  *Toraskär holme   Maltkvarns kläpp skär
  Toraskär, Ö. o. V. holmar   Maltkvarns ör ör
  Toraskär, Ö. o. V. holmar   Mark, lille mose
  Toraskär, Ö. o. V. holmar   Markalyckan åker
  Toraskär, Ö. o. V. holmar   Markalyckan åker
  Toraskär, Ö. o. V. holmar   Markalyckan igenvuxen åker
  Toraskär, Ö. o. V. holmar   Marken sammanfattande beteckning för utmarken
  Toraskär, Ö. o. V. holmar   Markkläppen höjd (?)
  Torraskär holme   Marsmynningen infarten till och mynningen av Ryamar
  Torraskär holme   Matildalyckan lycka
  Torraskär holme   Mellangärdsgårdsviken vik
  Torraskär holme   Mellanlyckan åker
  Torraskär holme   Mellanlyckorna betesmark
  Torraskär holme   Mellanåkern åker
  Torraskär holme   Menholtet dalgång
  Torraskär holme   Mjölkahallen berghall
  Torraskär holme   Mjölsäcken grund
  Torraskär holme   Mobacken åker
  Torraskär ö   Mobacken åker
  Torraskär skär   Moksholm holme
  Toraskär, Västra o. Östra öar   Moksholm holme
  *Totskär Saknas   Moksholm holme
  Trestenarna tre stenar /Se   Moksholmsflöterna stenar
  Trollsholm holme   Moodys ale område i Hålan
  Tvistnakläppen grund   Moodys brokar brygga
  Tärneklimpen grund   Morfars hage åker
  Törneskär skär   Mosabiten, Lilla åker
  Törneskär skär   Mosabiten, Stora åker
  *Törneskär holme   Mosadiket djupt dike
  *Törneskär holme   Mosakillan naturlig källa
  Törneskär, Västra skär   Mosalet beteshage
  Törneskär, Östra skär   Mose Store mosse
  *Törnskären holmar   Mossabrunnen källa
  Uttorps böte udde   Mosslyckan åker
  Uttorps böte vårdkasplats /Se   Mosstaget avs.
  Uttorps böte udde /Se   Mossåkern åker
  Uttorps böte udde   Moxholm ö
  Uttorps böte bergudde   Munkaberget berg
  Uttorps böte höjd på ö   Månsolsalyckan åker
  Uttorps böte näs   Måns-Olsa-lyckan åker
  Uttorps böte udde /Se   Måns Olsalyckan lycka
  Vijevik vik   Måsehallen klabbe
  Vijeviken vik   Måslyckan åker
  Vijeviken vik   Märeslätten sidd
  Yttraflisan skär   Märrslätt slätt
  Åkeholmen Saknas   Mökholmen ö
  *Åkeholmen holme   Mökholmen Okänd holme
  Åkeholmen numera del av ö   Mörelyckan liten åker
  Åkeholmen numera udde o. del av ö   Mörholmen udde
  Åkeholmen ö   Mörka vik vik
  Äggaskär skär   Mörkavikarna Saknas
  Ällemaen strandparti /Se   Möråkern åker
  Äsbjärnaboaviken vik /Se   Möråkerslyckan gammal äng
  Ölhallen slätt   Nacke, Flake höga hallar
  Öradjupet sund   Nacke, Norra höga hallar
  *Öragrundet grund   Nedre Västeråkern åker
  *Ören holme   Niklaslyckan åker
  Örflötarna grund   Nockasten sten
  Östersjön hav   Nockastue-stenen flyttblock
  Östersjön hav   Norra dynghörnan del av trädgård
      Norrakärr åker
      Norra udden udde
      Norre Fjärd vattnet norr om Sturkö
      Norre-fjärd fjärd
      Norråkern liten åker
      Norråkersgärdet förr betesmark
      Notabrea, Frändatorps strandområde
      Ny-tomt förr åker nu trädgård
      Näsen betesmark
      Näset åker
      Näset utmarksskiften mellan två bebyggelseområden
      Nötaholmen udde
      Nötaholmen udde
      Nötaholmen strandremsa, udde och mindre holme
      Nötaholmsgrundet grund
      Nötaholmslyckan åker
      Nötaholmslyckan åker
      Nötaholmsviken vik
      Nötanabbsgrundet grund
      Nötholmen holme
      Gamla Odalalyckan åker
      Ola Abrams Le grind
      Ollesommeralyckan åker
      Olof Nilssons hägna åker
      Olsholmen ö
      Olsholmen holme
      Olvakärr betesmark
      Ormatallen stor tall
      Ormskär skär
      Ormskär södra delen av Flaggskär
      Ornö, se Arnö ö
      Ornö ö
      Ornö ö
      Ornö ö
      Orrabacken hage
      Ottos udd udde
      Oxabäck äng
      Oxarna åker
      Oxholm ö
      Oxholm holme
      Oxholm holme
      Oxholmen ö
      Oxholmen holme
      Oxholmen holme
      Oxholmsflöt flöt, berghall
      Paddebäck bäck
      Paddebäcksvägen väg
      Paddekorran kärr
      Pappes åker åker
      Paradisbacken berg med stenrös
      Paradiset backe, dansplats
      Paradislund en slätt och en enebacke
      Pellagärdet åker
      Pellalyckan åker
      Pelle-Hansa-leet grind
      Pelle Hjul sten
      Pellelycke åker
      Pelle Lyckebron bro
      Pelle-Saja Rännil bäck
      Pellåkern åker
      Renarsudd udde
      Penor udde
      Penorslyckan åkrar
      Penorsudd udde
      Perfredrikalyckan åker
      Per Ola stenen stor sten å åker
      Petter-Svensa-mosen uppodlad mosse
      Piggen skär
      Pinarsudde udde
      Plankåkern åker
      Planterhagen trädgård
      Polsan vik
      Prestängen åker
      Prinsastenen sten
      Pråmmen brygga
      Pussabiten åker
      Pussen skogstrakt
      Pusset åker
      Pärlebäck ett kärr
      Pärnabacken förr åker
      Pärnakläppen sten
      Pärnaröret stenrör
      Pärnarörsåkern åker
      Pärnarörsåkern åker
      Päråkern åker
      Pölahallen udde
      Pölarna några små kärr
      Pölen vik
      Pölen vik
      Raggaskär kläpp
      Ringelen åker
      Ronneklippan skär
      Ronneklippan skär
      Ronnekläppen skär
      Ronnenabben udde
      Ronnenabben nabb
      Ronnekläppen skär
      Rubens brygga brygga
      Runahallen sten
      Rundhallsberget berg
      Rundhallsberget bergkam
      Runstenen runsten
      Runstenen runsten
      Rya bane (bana) åkrar
      Rya backar åkrar
      Ryakvarnen nu raserad kvarn
      Ryamad vik
      Ryamad vik
      Ryamar vik
      Ryastraitet väg
      Ryda mad ortn.
      Ryet igenväxt åker
      Rygg sten
      Ryggs ungar stensamling
      Rågrund grund
      Rännebådan grund
      Röda flöt klabbe
      Röda flöt skär
      Röe Hallar berghallar
      Rönnelyckan liten åker
      Rönnelyckan förr äng
      Rör stenröse
      Rör, Lilla stensamling
      Röret holme
      Röret stensamling
      Rörknölen stenröse
      Rörsfjärd fjärd
      Rörsfjärd fjärd
      Rörsfjärden fjärd
      Saglagsbacken förr stenig backe, nu tomt och trädgård
      Salstenen flyttblock
      Salstenskorran större kärrmark
      Saluhallen flat sten
      Sanda mosse mosse
      Sandastrand kuststräcka
      Sandbäcks mosse mosse
      Sandbäcksvik vik
      Sandbäcksvik vik
      Sandbäcksvik vik
      Sandbäcksviken vik
      Sanden åker
      Sandhallen berg
      Sandhallsgölen djuphåla
      Sandvik, Lille vik
      Sandvik, Stora vik
      Sandviksör skär
      Sandviksör udde
      Sandviksör ör
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandåkern Norra åker
      Seberien stenig åker
      Segelbåtshamn, Fritidsgårdens ny brygga
      Senoraflage fjärd
      Senora Skällö ö
      Siggaraien stora stenar
      Siggen skär
      Siggen flöt, hall ovan vattnet
      Sikören ör
      Sillaeken gammal ek
      Sillahallen udde
      Sillakorran vik
      Sillakorran vik
      Sillakorran »korra» eller kärr
      Sillkurrevik vik
      Sixtens brygga brygga
      Sjuan åker
      Själörn holme
      Sjöhägnan björkbacke
      Sjönnabacken sluttning
      Sjöåkern åker
      Skanholm holme
      Skanholm holme eller skär
      Skanholm holme eller skär
      Skanholmen ö
      Skanholmsvad vadställe
      Skanholmsviken vik
      Skarpingen åker
      Skavesund sund
      Skavesundskläpparna skär
      Skavsund sund
      Skogslyckan tomter
      Skogsspiellsåkern åker
      Skojarebacken nöjesplats
      Skolyckan åker
      Skolyckan åker
      Skolyckan åkrar
      Skolyckan, Norra åker
      Skolyckan, Södra åker
      Skomakarelyckan lycka
      Skrakaklippen skär
      Skräddarelyckan åker
      Skrävlingarne skär
      Skutekullen betesmark
      Skvättarna skär
      Skvättarna stenar
      Skvätten, Lille sten
      Skvätten, Store sten
      Skälleknöpplarna stenar i sjön
      Skällenäsabiten förr åker
      Skällenäsböte udde
      Skällesund sund
      Skällesund sundet
      Skällnäsa böte bergstopp
      Skällö, Lilla ö
      Skällö, Sturkö ö
      Skällö, Sturkö ö
      Skällö, Västra ö
      Skällö, Västra ö
      Skällö, Västra ö
      Skällön ö
      Skällösund sund
      Skällösund sund
      Skärgrund grund
      Skärpingen vägkorsning
      Slagviken vik
      Slättarna ouppodlad slätt
      Slättehalla bergigt område
      Slättehallar stenbrott
      Slätterna gamla ängar
      Smebron banvall och brygga åt stenhuggeriet
      Småmurarna sten-rabblar
      Snappsäcken litet gränsområde
      Snickan sten i sjön
      Snickan grund
      Snickan sten i viken
      Snickan sten i viken
      Snickan sten i viken
      Snickaren klabbe
      Snickören ör
      Snipagäret jordområde
      Snipa-röret stenbunden mark
      Snipen äng
      Snäckan sten i sjön
      Snäckören grund
      Sockerören ör
      Spjälsåkern, Lilla åker
      Sporr-åkern åker
      Stavelsnäsudden udde
      Stavenäsudden udde
      Stavenäsudden udde
      Stavsnäs-mose mosse på utmarken
      Stavsnäsudd udde
      Steckegölen vik
      Stek sund
      Stekesund sund
      Stendjupevik vik
      Stenholmen nu udde
      Stenklabbarna skär
      Sten Lyckan lycka
      Stenmad hage
      Stenmar vik
      Stenmarskläppen stor sten
      Stensvik vik
      Stensvik vik
      Stensvik vik
      Stensvikahall sten eller flöt
      Stensvikalyckorna åker
      Stensvikasand strand
      Stensviksgrundet grund
      Stensåkern åker
      Stenåsen avs.
      Stickebugt bukt
      Stickesten stor sten
      Stickesund f.d. sund
      Stora Annas Tomt område i Skallatorp
      Stora både undervattensgrund
      Storagärde åker
      Stora Kroka vik
      Stora rör stensamling
      Stora Sand åker
      Stora Sandviken vik
      Stora Tärneklimpen skär, (uttorp)
      Stora Ören holme
      Storbrott stenbrott
      Storbåden grund
      Stordiket djupt dike
      Store mosse åker
      Store örar sammanfattande namn på skär
      Store Ören småskär
      Storkmannahagen hage
      Storkmannalyckan lycka
      Storkö-ören ö
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkersekarna ekbestånd
      Storåkerskillan vattentag
      Storåkersstättan övergångsställe
      Strandakullen höjd
      Strandvägen stig
      Strandåker åker
      Strandåkern åker
      Strandåkern, Stora åker
      Strannakullen bergshöjd
      Stripen förr åker
      Stripen gårdstun nu, förr åker
      Stripängen åker
      Strömmakärret kärr
      Strömmakärret kärr
      Strömmakärret vattenhål med källåder
      Sturkmannalyckan en lycka
      Sturkö ö
      Sturkö ö
      Sturkö ö
      Sturkö ö
      Sturkö ö
      Sturkö ö
      Sturkö ö
      Sturkö-fjärden fjärd
      Sturkö Skällö ö
      Sturkölandet fasta land på Sturkö
      Sturkö örar »örar»
      Sturkö-ören ö
      Sturkölandet ö
      Sturkö Skällö ö
      Sturkö örar skär
      Styrnäsberget avs.
      Styrsnäsgrundet grund
      Styrsnäsudd udde
      Styrsnäsudd udde
      Stäkebukt bukt
      Stöveln åker
      Sutaresten sten
      Sutareudden udde
      Svaget sankmark
      Svangrundet ör
      Svarmhallen udde
      Svartale grind
      Svartbåden, Inre grund (holme?)
      Svarte både skär
      Svarta flöt klabbe
      Svarte flöt skär
      Svarte kammarn skär
      Svarta kammaren klabbe
      Svarta kamrarna skär
      Svarta led grind
      Svartvik vik
      Svenhenriksåker åker
      Svennilsagärdet åker
      Svensarännel bäck
      Svensarännel bäck
      Svensa rännil bäck
      Svältelycke lyckor
      Svängningen strandremsa
      Svärmhallabryggan brygga
      Svärmhallen berg
      Syssleåkern jordbit
      Sältingen sjöäng
      Sältringen naturlig sjöäng
      Söderåkern liten åker
      Södra Intaget hage
      Södraslätt åker
      Söre Fjär vattnet söder om Sturkö
      Söråkern åker
      Sötängen åker
      Sötängen naturäng
      Sövasberg berg
      Tallen åker
      Tallklump ö
      Tallrikarna stenar i sjön
      Tiemanningen grund
      Tittebacken utkikspunkt
      Tjuraviken vik
      Tjuraviksudden udde
      Tjuraviken vik
      Tobakshallen udde
      Tobakshallen berg
      Tobakshallen berghall
      Tobakslyckan åker
      Tobbisadraget fiskeställe
      Tockatorps båtalänning bryggor och kåsar
      Tollavik vik
      Tollaviken vik
      Tollaviksflöt, Lille flöt eller hall ovan vattnet
      Tollaviksflöt, Store flöt eller hall ovan vattnet
      Tomtabacken berg
      Tomtebacken backe
      Tomtebrunnen gammal brunn
      Tomten åker
      Gamla Tomten område i Skallatorp
      Tomtlyckan avs.
      Tomtåkern kåltäppa
      Tomtängen åker
      Tomtängen, Gamla åker
      Tornaviken vik
      Tornaviksudden udde
      Toraskär skär
      Toraskär skär
      Torhamns skär skär
      Torkåker åker
      Tornaviksudden udde
      Torraskär skär
      Torraskär klabbe
      Torsåker åker
      Tosänkabackarna backar
      Trehörningen vägskäl
      Tresnippen åker
      Trestenarna tre stora stenar över vattenytan
      Trollsholm udde
      Trollsholm udde
      Trollsholm udde
      Trollstenen större flyttblock
      Trängerör åker
      Turckängen gammal äng
      Tvestnakläpparna kläppar
      Tvestnakläppen, Lille kläpp
      Tvestnakläppen, Store kläpp
      Tvåskäppelandsåkern åker
      Tvästenakläppen skär
      Tyrneskären skär
      Täppan betesmark
      Täppan numera trädgård
      Tärnehallen hall
      Tärneklimpen, Lilla hall eller småskär
      Tärneklimpen, Stora småskär
      Tärnhallen berg
      Törnebacken moras
      Törnenabben udde
      Törneskär två skär
      Törneskär skär
      Törneskären skär
      Törneskären skär
      Törneskärsflack undervattensgrund
      Törnnabben ö. delen av västra Skällö
      Uddahaken udde
      Uddasanden strand
      Uddasänden sandbrink
      Undantaget båtplats
      Utmarken hage
      Uttorps böte udde
      Vanngåra holm udde
      Vanngården kreaturshägn ett stycke ut i sjön
      Vanngårdshagen lycka, hage
      Vanngåshagen hage
      Vendeln ö?
      Venkö ö
      Vetestubben åker
      Videbäcksängen åker
      Vijevik vik
      Vijevik vik
      Vijeviken vik
      Vijeviksören ör
      Vikingahoddorna gamla husgrunder
      Vikingahoddorna gamla husgrunder
      Vintereken stor ek
      Vintergatan hage
      Vinterlasvägen väg
      Vinterleet grind
      Vintermarken utmark
      Vintermarkslyckan lycka
      Woltmannabiten åker
      Vrolholet sten-brott
      Vrå-åkern åker
      Västeråkern åker
      Wäster Ängarna åker
      Västra berg berg
      Västra gärde åker och hagmark
      V. Kullaberg avs.
      Västra mar vik
      Västra Skällön ö
      Västra Toraskär skär
      Västra åkern åker
      Yttraflisan skär
      Yttraflisan kläpp
      Åkas brygga brygga
      Åkas näs område i Frändatorp
      Åkeholmen udde
      Åkergärdet åker
      Åkeholmen del av ön Arnö
      Åkholm holme
      Åkholmen udde
      Åkholms notadrag fiskeplats
      Ålabryggan stenbarriär i havet
      Äggaklippen skär
      Äggakläppen kläpp
      Äggaskär litet skär
      Äldragsörn grund
      Älgkärret åker
      Ällmad vik
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet gärde
      Ängahörnan delvis åker, delvis tomt
      Östra Ängen åker
      Ängewallen nu åker
      Änggärdet åker
      Äsbjänavik vik
      Äspenaboa vik
      Ässajassen hagmark
      Ödeåkern lycka
      Öggavass område i Frändatorp
      Ölhallen slätt
      Ölhallen landområde med hallar, sandängar
      Ölänningaplågan grund
      Öra grund
      Öradjupet djupränna eller farled
      Öradjupsboen, Inre grund
      Öradjupsrännan djupränna eller farled
      Örarna skär
      Ördjupet sund
      Örflötarna skär
      Örflötarna två kläppar
      Örnabben udde
      Örnabben nabb
      Örnahögen hage
      Örnahögen hed
      Örnakullen höjd
      Östanunne strandremsa åt öster
      Östra flöterna klabbar
      Östra mar vik
      Östra Toraskär skär
      Övre Västeråkern åker

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.