ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torhamns socken : Östra härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 150 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Andersaflöt liten holme    
  Angner holme    
  *Ankarören grund    
  Baljan, St. o. *L. grund    
  Baljan, St. o. *L. grund    
  Baljan, St. grund    
  *Batören holmar eller grund    
  *Bredbåde liten holme    
  *Bredflöt liten holme    
  Båtaskär holme    
  *Båtören små holmar eller grund    
  Degerhuvud liten holme    
  *Draget möjl. ett näs    
  *Drottningskär förmodl. grund    
  *Drottningstolen liten holme    
  *Dynabbsfoten holme (ev. holmar)    
  *Dynabbsflöten holmar    
  *Elovsbåge grund    
  Eneskär holme    
  Eneskär holme    
  *Ensten grund    
  *Fjärörarna grund    
  *Fjärörarna grund    
  Flinan, N. o. S. små holmar    
  *Flåtören grund    
  *Gellasten liten holme    
  *Gillören små holmar eller grund    
  *Gisahall liten holme    
  Goören grund    
  *Goörsten liten holme eller grund    
  Gräsholmen holme    
  Gåsfeten grund    
  *Gäddeflöt grund    
  *Gäddeflötsören små holmar eller grund    
  *Gäddeflötsören grund    
  *Gäddesören grund    
  *Helveteskällan trol. ett djup    
  *Hjälla små holmar    
  *Hjälla holmar eller grund    
  *Hjälla små holmar    
  *Hjälla drängar grund    
  *Hjälladrängar trol. grund    
  *Hjälla drängar små holmar eller grund    
  *Hylleskär holme    
  *Hylleskär holme    
  *Hållsten grund    
  *Hästholm halvö    
  Hästholmen del av ö    
  Hästholmen del av ö    
  Hästholmen numera del av ö    
  *Jonsgrund grund    
  *Kalt holme eller grund    
  Klotet grund    
  *Knubban (eller *Knubbar) holme (eller holmar)    
  *Kongshamn vik    
  Kuggaskär holme    
  *Kullakåsanacken förmodl. grund    
  *Kullakåsanacken grund    
  *Kullanacken, St. grund    
  *Kullen grund    
  Kullen, V. grund    
  *Käringen synbarl. ö    
  *Körsten grund    
  *Laga Flötar holmar    
  *Lagahall udde    
  Lergrundet holmar    
  *Lergrundör grund    
  *Lodan liten holme    
  Luckorna holmar    
  Lungskär holme    
  Lungskär holme    
  *Långnabben synbarl. udde    
  Långören ö    
  Långören ö    
  Mannaflöt liten holme    
  *Mellanudden udde    
  *Mellanudden udde    
  *Nåcken, Inre Norra grund    
  *Nåcken, N. grund    
  *Nåcken, S. grund    
  *Nässkav grund    
  *Nötaskär grund    
  Roret grund    
  *Rosenklinten liten holme    
  *Rödflöten holmar    
  Sappen små holmar    
  *Scheven grund    
  Sibbören små holmar    
  Sibbören holmar eller grund    
  Sibbören holmar samt grund    
  Simonsbåt liten holme    
  *Skav, N. liten holme (eller grund)    
  Skåttören små holmar eller grund    
  *Skåttören trol. grund    
  *Skåttören grund    
  Skärvaflöten små holmar    
  *Skäven grund    
  *Slemmarfjärden fjärd    
  *Slätaloarna små holmar    
  Soneskären holmar    
  *Stapplaflöten liten holme    
  Stenshamn holme    
  *Stenshamn synbarl. fjärd    
  Stenshamn hamn    
  Stenshamn ö    
  Stenshamn ö    
  Stämmaskär holme    
  Stämmaskär holme    
  Stämmaskär holme    
  *Sutaren liten holme    
  Svartbådan, L. små holmar    
  Svartbådan, L. små holmar    
  *Sydosthallen små holmar    
  *Sörvik vik    
  Tobisflöten holme    
  Torhamns udde udde    
  *Torrum halvö    
  *Trutsahall holme eller udde    
  *Tärningsörsgrund grund    
  *Ugnen holme (möjl. holmar)    
  *Ugnen liten holme    
  Ungskär ö    
  Ungskär ö    
  Ungskär ö    
  Ungskär ö    
  Ungskär ö    
  Ungskär ö    
  Ungskär ö    
  Ungskär ö    
  Ungskär ö    
  Utmylingen grund    
  Videskär ö    
  Videskär (N. o. S. Vieskär) ö    
  Videskär (Vieskär, N. o. S.) ö    
  Videskär ö    
  Videskär ö    
  Videskär ö    
  Vingleskär holmar    
  Ytterön del av ö    
  Ytterön ö    
  *Åbjörnehällan antingen udde eller holmar    
  Ållaören små holmar    
  Ållaören små holmar    
  Ållaören holmar    
  Ållaören små holmar    
  Äpplaflöten små holmar    
  Äpplaflöten små holmar    
  Äpplaflöten små holmar    
  Öppenskär (Yppengävle) ö    
  *Ören små holmar    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.